Linas Sam?nas: vieta su savo nuostatom

Kiek ni?rok? lapkri?io popiet? degustatoriai užsuko piet? ? nediduk?, bet jauk? Lino Sam?no restoran?l?. Iš patikim? šaltini? gird?jome, kad tradicin?s piet? pertraukos metu gali neb?ti vietos, tad ?plaukiam ? šilt? patalp? po pirmos, ta?iau vis tiek su rezervacija.

Tik ??jus, nos? kutena maisto kvapai, juk ir staliukai, ir virtuv? vienoje patalpoje. Virtuv?s dalyje mikliai zuja du vir?jai, vienas iš j? pats Linas – maloniai pasisveikina, pasikalba, priima užsakym? ir gr?žta atgal ? savo pirmaprades valdas. Tai viena iš t? itin ret? viet? m?suose, kur virtuv?s vadas ir savininkas tiesiogiai bendrauja su klientais, klausia, domisi, kaip maistas – už tai didžiai gerbiam.

Mums patinka, kad meniu kei?iasi kasdien, ir jis visas telpa juodoje lentoje vienoje iš virtuv?s sien?. Visuomet yra sriubos, salot?, užkandži? pasi?lymas, karštas patiekalas ir desertai. Taip pat gerbiam už pastangas gaminti patiekalus iš sezonini? ir vietos [lietuvišk?] produkt?.

Visi patiekalai, kuriuos t?dien ragavome, spinduliuoja paprastumu, ta?iau su šiuolaikišku akcentu – kokybe ir meile abejoti ne?manoma. Pirmiausia skanavome salier? ir svog?n? kremin?s sriubos už 10 lit?.

IMG_1659

Salier? ir svog?n? kremin? sriuba

Burok?li?, obuoli? ir pup? salotas už 7 litus. Salotos buvo pagardintos naminiu majonezu.

IMG_1657

Burok?li?, obuoli? ir pup? salotos (nuotrauka ne itin kokybiška, degustatoriams ranka sudreb?jo)

?rienos ir obuoli? užkand? už 14 lit?.

IMG_1661

?rienos ir obuoli? užkandis

Baland?liai, ?daryti aviena ir perlin?m kruopom, buvo tiesiog tobuli, kainavo 18 lit?.

IMG_1663

Baland?li? iš ties? tur?t? b?ti 2 vienoje porcijoje, bet ?vertinus degustatori? galimyb?s, dalinom?s vien? porcij? dviems. Padažas buvo tieisog dieviškas.

Galiausiai piet? meniu baig? s?rio pyragas ir gervuogi? žel? (kainos nepamenam, nuotraukas pamiršom, bet buvo nenuneigiamai skanu) – apsalo širdis.

Keli dalykai, kuriuos verta žinoti prieš išsiruošiant piet?: restoranas dirba tik pirmadieniais-penktadieniais nuo 11 iki 4, taip pat restorane n?ra alkoholio, ta?iau yra nat?rali? lietuvišk? sul?i? bei vaistažoli? arbatos.

Degustatoriams patiko ir tikrai sugr?šim ? š? restoran?, kuriame n?ra vietos „greitai, pigiai ir daug“, ta?iau kur pilna „šiltai ir kokybiškai“.

MENIU: Kuklus apimtimi, ta?iau gebantis nustebinti.

KOKYB?: Puiki, paprasta, bet ne prasta.

KAINOS: 7-20 lit?.

ALKOHOLIS: N?ra.

APTARNAVIMAS: Puikus, ypa?, kai aptarnauja virtuv?s šefas.

INTERNETE: Tinklapis ?ia, FB ?ia.

SUBALANSUOTA: norintiems pasim?gauti skaniais pietumis.

Jaukiai nusiteikusi,

Degustatori? komanda