Nauja „bandelin?“ Vilniuje keistu pavadinimu – „Sotas“

Na, galb?t ši „bandelin?” ir ne tokia nauja, bet kadangi mes dažniau užsukame ? alaus barus, tai ir iki šios vietos užtrukome ateiti. Marijampolie?iams, kaunie?iams ir prienie?iams (pasirodo „Sotas” turi vis? tinkl?!!) ši vieta jau tur?t? b?ti žinoma, na o Vilniuje – atsidar? priešais Vyriausyb?s r?mus, buvusioje (kažkuri?) drabuži? parduotuv?je (jei tiksliau – ant kampo link Operos).

"Sotas" Vilniuje, visai prieš V.Kudirkos skver?

Id?ja puiki ir mums patiko. Bandeli?, užkep?li? ir pan. pasirinkimas taip pat gausus, o kas svarbiausia – to k? ragavome kokybe nesiskund?me. Kroisant‘ai tikrai buvo panaš?s ? tikrus, nepašykšt?ta šokolado, o amerikietiškos spurgos, su spalvotais pagražinimais ir glaz?romis – tokios pat skanios, kokios atrodo amerikietiškuose filmuose, kai jas kemša stamb?s policininkai…

Jei k?, šalia visos kepykl?l?s ir „zabegalkinio” (liet.k. – užb?gtinio) tipo „bandelin?s” dar yra kavinuk? ir užkandin?. Ten jau galima rasti ne tik bandeli?, bet ir karšt? patiekal?. Kainos – kaip miesto (o dar sostin?s) centrui – tikrai nesikandžioja.

Kas nepatiko? Labai didelis šurmulys, nuolat ateinantys ir išeinantys žmon?s. Taip ir nesupratom iš kur gauti švari? pad?kl? (nes tiek viena, tiek kita kr?va neatrod? „blizganti”) ir kur d?ti po paskanavimo likusias šiukšles? Jei palikti ant stalo – tai kam tada klient? zonoje reikalinga spintel? su užrašu‚ nešvar?s pad?klai”? Ir dar – arba mes žiopliai ir nepasteb?jome, arba ten n?ra pieno… Užaug? (o kas tik prad?j? augti) sovietiniais laikais ir menantys legendin? „Pieno bar?” labai – pasiilgome šio g?rimo su šviežiomis bandel?mis… Ech…

Neži?rint ? menkus ir, galb?t, tik mums vieniems užkliuvusius, tr?kumus – rekomenduojam. Užeiti galima!

Ir dar – apie „Sot?” šiek tiek kitu rakursu. Jei ten užeisit su „nelegal?” pensinink? kompanija (netik?ta, bet taip nutiko vienam Degustatori? komandos nariui), tai visai laisvai gal?sit išgerti ir „flechkut?” atsinešto svaigesnio g?rimo. Pensininkai labai džiaug?si, kad pardav?jos nieko nemato… Tiesa, nepamirškite atsinešti savo taurel?s!

MENIU: specializacija – greiti užkandžiai, bandel?s, užkand?l?s bei sumuštiniai.
KOKYB?: puiki!
KAINOS: visiškai normalios…
ALKOHOLIS: n?ra.
APTARNAVIMAS: greitas, paprastas, aiškus, gan?tinai malonus, bet neperspaustas.
VIETA: Vilniaus g. 9-2, Vilnius (beje, yra ir Kaune, Marijampol?je (iš kur ir kilusi), Vilkaviškyje, Prienuose).
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: norintiems greitai užpildyti skrand?, bet visiškai nenorintys ? save krauti „McDonald’s“ arba „Hesburgerio“.

Solidariai su pensininkais,
Degustatori? komenada

1 komentaras

  1. Nauja „bandelin?“ Vilniuje keistu pavadinimu – „Sotas“ – at?jo, pabuvo (straipsnis 2011 m.) ir iš?jo – nepasteb?jau kada, bet jau 2016 m. ten nebebuvo…

Komentavimo galimybė išjungta.