Nida: kur užsukti žiem??

„O tai k? j?s ?ia žiem? veikiat ir kur einat?“ – vasaros pradžioje klaus?m vietini? nidiški?, vakarojan?i? v?jo perpu?iamame „Kaštone“. „R?siuose s?dim“, – atsakydami juok?si jie. „Negi tikrai ?ia n?ra kur nueiti ir niekas neveikia? O k?, jei sugalvoji trumpam savaitgaliui atvažiuoti…“ – steb?jom?s, galvodami apie tai, kad virtuv?je praleisti pusdienio – nesinor?t?. „Nu kaip… ? „Kurš?“ gali, „Pas Jon?“ žuvies gali nueit, re?iau žinoma, ir dar ant kalno „Don Vito“ veikia“, – susim?st? skai?iavo jie.

nida kastonas

Diskusij? vakaras „Kaštone“

Taigi, jei vis d?lto sugalvosite užsukti ? Nid? šaltuoju met? periodu (sako, kad be proto gražiai atrodo nuo didelio v?jo ir didelio šal?io susiformavusios ledo „skulpt?ros“ ant medži?, suoliuk? ir žmogaus rank? darbo skulpt?r?) – trumpa apžvalga apei tas kelias vietas, ? kurias, vis d?lto, galite nueiti.Juodkrant?je, beje, m?s? žiniomis, šiek tiek veikia „Pamario takas“ ir viešbu?io „Ažuolynas“ baras, bet apie juos – kit? kart?.

Žuvis „Pas Jon?“

zuvis pas jona nida

Kokios tik nori šviežiai r?kytos žuvies

Kur geriausia žuvis Neringoje – gand? ir diskusij? kyla milijonai. Kone kiekvienas šioje peninsuloje buv?s bent kelis kartus – turi savo variant?. Mes dažniausiai vis d?lto einame „Pas Jon?“. Taip, ne visa žuvis ten buna „sugauta tikrai tikrai š? ryt?“, „tikrai ne importin? pas mus“ ir „oi, pas mus tik šviežia – šaldytos neb?na“, bet mums patinka tai, kad jie bent jau tav?s neapgaudin?ja.

zuvis pas jona nida

Tik ištrauktos iš r?kyklos

nida tik pas jona zuvis

Vasar? pirkdami žuv? detaliai išsiklausin?jome Jono s?naus (taip, tai šeimos verslas), kuri šviežia, kuri pagauta mariose ar j?roje, kuri šaldyta. Juk tiesa ta, kad žuvis irgi turi savo sezoniškum?, o šaldyta – neb?tinai pati blogiausia.

nida tik pas jona zuvis

Taigi, vien už nuoširdum? ir atvirum? – Jono šeimos žuvis mes m?gstame ir visuomet pas juos užsukame. Vasar? žuvies r?kymas vyksta gerokai dažniau, bet ir žiemos m?nesiais, nusitaikius, galima gauti k?tik ištrauktos iš greta esan?ios r?kyklos.

nida tik pas jona zuvis

nida tik pas jona zuvis

„Kuršis“

Kursis Nida restoranai ziema

Pirmiausia išband?me silkut? – ne virtuv?s šedevras, bet nebloga

O štai „Kuršis“, tikriausiai, yra kone seniausias restoranas Nidoje. Vieta, kuri puikiai tinka ir šermenims, ir gimtadieniams, ir vestuv?ms. Tiesa, mes š? restoran? reitinguotume ? „prabangesni? valgykl?“ kategorij?.

Kursis restoranai Nida ziema

Taip, tai porcija vienam žmogui. Rieboka ir kokie puošybos elementai… :)

Maistas labai naminis, tiesa, ir nelabai brangus. Dienos piet? kaina kone tokia kaip Vilniuje. Daug aliejaus ir naminiai riebesni patiekalai. Kita vertus, kai ? užant? kesinasi ?sibrauti šaltas v?jas – geras „riebaliukas“ visai tinka.

Kursis restoranai Nida ziema

Valgykl? klasika – baland?liai. Na… valg?m tikrai geresni? – nuvyl?. Kop?sto lapas išties kietokas.

Išband?me milžiniškas porcijas baland?li?, kepsni? ir užkandži?. Jei m?gstate pavalgyti daug – jums ten tikrai patiks. Jei m?gstate subtilesn? ir high-end virtuv? – tikriausiai, ne. Mes nusprend?me, kad jei ir eitume dar ? „Kurš?“, tai tik reikalo prispausti, kai tikrai norisi valgyti, bet daugiau n?ra kur…

Kursis restoranai Nida ziema

Ir, žinoma, karbonadas

„Don Vito“

Don Vito restoranai Nida ziema

„Don Vito“ – pamiršom fotografuoti… Taip, b?na ir taip! Tod?l nuotraukos „vogtos“ iš j? FB, bet visus patiekalus – valg?m. Dorada patiko. Labai.

Kaip tik rašydami š? tekst? pasitikrinome j? Facebook puslapyje – tikrai veikia ir žiem?, o šiuo metu ieško padav?j? šaltajam sezonui. Bent jau vasaros meniu atrod? puikiai. Žarijos, kepsniai, subtilesn? virtuv?, „šiuolaikiškesni“ patiekalai, lyginant su „Kuršiu“. Tiesa, ir kainos kiek didesn?s.

Don Vito restoranai Nida ziema

Viš?iukas buvo kiek sausokas, bet bendrai – užsisakytume ir dar kart?. Nuotrauka: Don Vito FB

Tiesa, mums labiau patinka ir aplinka ten, o ir vieta puiki, jei planuojate slankioti populiariu maršrutu „marios – j?ra“. Ant kalno, nuo mari? pus?s pra?jus nauj?j? bažny?i?.

Don Vito restoranai Nida ziema

Namin?s dešrel?s surinko daugiausiai bals? ir laur? – j? valgytoj? paskelb?me laim?toju… :) Nuotr. Don Vito FB

* * *
Tiesa, prisiminin?me ten esant dar ir „?ili“, kuris nežinia ar atveria duris žiemos metu (o bet ta?iau – kas gali nor?ti eiti ? „?ili“?), bet puikiai tinka ramiai popie?io kavai net ir ruden?. Kava ne pati geriausia, bet susisupus ? pled? žvalgytis ? uoste stovin?ius laivus – visai nebloga mintis.

Nida Cili pica

Kai vaizdas toks, tai net ir prastoka kava „sueina“

Nida Cili pica

Ir dar „draug?“ galima susirasti…

Beje, jei žinote, kas dar veikia Nidoje žiem? – b?tinai parašykite komentaruose. Galgi mus t? vakar? „Kaštone“ vietiniai apgavo ir yra daugiau viet?, kurios net ir žiem? neužveria savo dur?.

Vis dar atostog? nuotaikomis,
Degustatori? komanda

One Comment

  1. Nepamin?tos veikian?ios vietos – Kepykla Gardum?lis, kur bandeli? gausit pavalgyt, kavos iš aparato (jei pamenu gerai), nenat?ralaus sultinio. Dažnai net iš šaltuoju sezonu šurmuliuojanti vieta – m?gstama vokie?i? senjor?.
    Prabangesn? vieta Nidus viešbu?io restoranas – nors atsiliepimus gird?jau, kad kad jie veikia, kaip kada – tai b?t? pravartu prieš planuojantis užsukti – pasiskambinti jiems. Dar be to, lyg ir veikia tik savaitgaliais.:)
    Išbandžius visas vietas Nidoje, galima nul?kti iki Juodkrant?s – kur rasite net keli? viet? pasirinkim?. Nežinia, kaip jos išsilaiko, bet vis d?lto veikia. Tai Juodasis Kalnas, kur teko pabuvoti, tai atsiliepimai, kad brangoka, porcijos didel?s, aptarnaujanti moterišk? ne visuomet maloni..:) Bet pavalgyt galima. Kita vieta Vila Flora – tenykš?io maisto paragauti neteko, bet dar nukeliausiu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.