Cezario salotos – kas gali b?ti blogiau?

Cezario salotas tikriausiai galima vadinti vienomis populiariausi? salot? pasaulyje. Jos tokios populiarios, kad tokio pavadinimo patiekal? galite rasti kiekvienoje šalyje, ir tikrai beveik kiekvienas žmogus žino, kokia ši? salot? sud?tis. Gal tai ir tiesa. Bet tik ne Lietuvoje. Lietuvoje Cezario salotomis yra vadinama bet kas, nepaisant to, kad dažnai vištiena yra suprantama kaip b?tinas patiekalo ingredientas, tai dar ir su salot? padažu nugrybaujama ? nesuvokiamas lankas. Lietuvoje su Cezario salotomis yra elgiamasi išskirtinai nepagarbiai, nes dažnai virtuvi? „meistrai“ net nepasivargina atsiversti Google, kad išsiaiškint? tikr?j? salot? recept?.

J?s sakysite, kad „kokia gi ?ia b?da“, „gali b?ti ?vairi? interpretacij?“, „niekas juk nežino, koks unikalus patiekalo receptas“. Taigi ne, mielieji, ?ia jums ne kokia etnin?/nacionalin? virtuv?, kur bulviniai blynai gali b?ti stambiai tarkuoti, smulkiai tarkuoti, su kiauliena, vištiena, lašiša, spirgu?iais, grietine, gryb? padažu ir t.t. Net bulvini? blyn? meniu visada b?na nurodyta, kokie papildomi produktai dedami ? patiekal?. Ne, Cezario salotos atsirado ne iš liaudies, ir n?ra taip, kad „kiekviena šeiminink? savaip jas gamina“.

Cezario salotos pavadinim? gavo ne nuo to garsiojo Julijaus Cezario iš Senov?s Romos. Ne, Cezaris Cardini buvo virtuv?s šefas, kuris šias salotas suk?r?. B?tent, šis patiekalas, kaip ir kokia balta mišrain? (tikrasis pavadinimas yra Olivj? salotos, eikit visi greitai googlint apie tai) atsirado ne iš liaudies, o buvo sukurtas konkretaus virtuv?s šefo ir pavadintas jo vardu.

K? tai kei?ia, j?s paklausite. Ogi labai daug, nes normalus išsilavin?s žmogus, at?j?s ? restoran? ir pamat?s meniu Cezario salotas, tikisi labai konkretaus patiekalo, o Lietuvoje tokioje situacijoje dažnai tenka nemenkai nustebti ir galvoje pasižym?ti, kad tame restorane Cezario salot? reikia daugiau nepirkti.

Jau tikriausiai neramiai s?dite ir galvojate – gerai, tai kuo gi šios salotos tokios ypatingos? Ir koks gi tas autentiškas, tikrasis receptas, kuriam taip dažnai nusižengia Lietuvos virtuvi? darbuotojai?

Tad skaitykite – Cezario salotos buvo sukurtos visai ne Italijoje, o JAV ir Meksikoje gyvenan?io virtuv?s šefo Cezario Cardini (1896-1956). Meksikoje (Tijuana) restoran? jis tur?jo tod?l, kad gal?t? netrukdomas prekiauti alkoholiu (JAV tuo metu buvo prohibicija).

cezario salotos

Cezaris Cardini

Pagrindin? salot? atsiradimo istorijos pasakotoja tapo Cezario dukra Rosa (1928–2003), kuri teig?, kad salotos buvo sukurtos šven?iant Nepriklausomyb?s dien? 1924 metais. Teigiama, kad t? vakar? restorane buvo itin daug sve?i? ir netik?tai išseko virtuv?s atsargos, tod?l Cezariui reik?jo greitai sugalvoti, kaip išvengti klient? nepasitenkinimo. Cardini apži?r?jo virtuv?je likusius produktus ir sugalvojo Cezario salot? recept?.

Salotos naudojamos Romaine, o ne Iceberg, ir jos tradiciškai buvo nepjaustomos ir nepl?šomos, o dedamos pilnais lapais.

cezario salotos

Taip atrodo Romaine salotos. B?na pirkti didžiuosiuose prekybos centruose.

Patiekalo esm? ir išskirtinumas yra padažas: alyvuogi? aliejus, druska, pipirai, šiek tiek smulkiai kapoto ar gr?sto ?esnakas, citrinos (arba laimo) sultys, balto vyno actas, Worcestershire (Vor?esterio) padažas, vos vos virto kiaušinio (šiais laikais dažniausiai naudojamas žalias) trynys, parmezano s?ris. Visa tai sumaišius gaunamas r?gštokas tirštas padažas, kuris pilamas ant salot? lap? ir kruton? (croutons). Padažas gaunasi panašus ? majonez?, nes majonezo gaminimui naudojamas aliejus ir kiaušinio trynys sukuria jo konsistencij?. Dar galima užberti šiek tiek parmezano s?rio ir viskas. Salotos paruoštos.

Tai dabar j?s man sakykit, kur Lietuvoje mat?t b?tent tokias salotas? Be išsidirbin?jim? pridedant pomidor? (pasitaiko dažniausiai), svog?n?, agurk?, alyvuogi?, majonezo, visokio plauko m?sos, šonin?s ir žuvies? Žinoma, yra toki? viet?, kur receptas beveik autentiškas, bet dažniausiai jis b?na gerokai „patobulintas“.

cezario salotos

Tokios Cezario salotos negali b?t. Nuotrauka vogta iš supermam?.

Nieko blogo negalima sakyt apie tas vietas, kur b?na nurodyta keletas variant?: klasikin?s Cezario salotos, ir tada papildomai galima rinktis vištien?, jautien?, lašiš?. Toks sprendimas yra labai geras, nes be reikalo neklaidina žmoni? ir kartu leidžia rinktis norim? versij?.

Viena iš geriausiai unikal? recept? atspindin?i? ir kartu viena iš geriausi? Cezario salot? viet? Vilniuje mums yra La Boheme. Tiesa, ten jos su vištiena. Ir meniu ten parašyta, kad su vištiena. Ir mums n?ra d?l to jokios problemos, kad su vištiena. Svarbiausia, kad neb?t? dar penki? r?ši? daržovi? ir padažo iš majonezo.

cezario salotos

Cazario salotos „La Boheme“ – tik 16 lt

Tiesa, n?ra nam? be d?m?. Taip ir su Cardini šeima – Cezario brolis Alex tur?jo visiškai kit? salot? atsiradimo istorij? ir teig?, kad salotas suk?r? jis pusry?iams savo draugams iš oro paj?g?, ir pavadino jas Aviatoriaus salotomis. Lietuvoje t? Aviatoriaus salot? išvis niekas nežino, bet, jeigu b?site JAV ir jos bus meniu, gal?site b?ti ram?s – j? sud?t? j?s jau žinote.

Klasikos ieškanti,
Degustatoti? komanda

Foxes Lobster & Burger: ?ikagos kulinarin? klasika – jau ir Vilniuje

Sostin?s restoran? padang?je – tikra kulinarin? raketa, kometa ir visiškas g?ris. Mieste atsirado „deep dish” pic?, kildinam? iš pa?ios ?ikagos. Patik?kit, tok? rieb? ir didel? patiekal? gal?jo sugalvoti tik amerikie?iai…

Foxes Lobster & Burger

Štai tokia puiki atkeliauja ant stalo – ši, maža

Atsirado šios ?ikagietiškos picos lankytoj? jau pam?gtame „Foxes Lobster & Burger”, kuris savo gyvavim?, šiaip jau, prad?jo kaip pirmasis Lietuvoje omar? baras, džiuginantis tokiais reikalais kaip „lobster roll”, omar? sriuba ir, žinoma, patys omarai (beje, teigiama, kad viskas ten gaminama tik iš švieži? omar?).

Savo meniu nedidukas restoran?lis, kaip ir suponuoja pavadinimas, tur?jo burgeri? ir ?vairi? kit? patiekal?, bet mes nuo šiol ten eisim pic?. ?ikagietišk? pic?.

Foxes Lobster & Burger

Atpjov?s – pasirodo visas picos grožis

Tai kas ta ?ikagos „deep dish” pica? Kone garsiausia šiame JAV mieste gimusi pica kepama specialioje formoje, kad išlaikyt? aukštus kraštelius. O aukšti kraštai reiškia tai, kad ? vid? galima prid?ti nesuvokiamus kiekius s?ri?, faršo ir pomidor? padažo.

Kai kalbama apie tokius patiekalus – sunku nepasikapstyti j? istorijoje. Kaip teigia Tim Samuelson, tituluojamas ?ikagos kult?ros metraštininku, iki galo n?ra aišku, kur ir kada atsirado „deep dish” pica. Tiesa, dažniausiai minima versija teigia, kad ji apie 1943 m. buvo „išrasta” picerijoje „Unobeigi kad j? suk?r? restorano savininkas Ike Swell(kuris priedo dar buvo Teksaso universiteto amerikietiškojo futbolo žvaigžd?). Kita versija laurus priskiria to paties restorano vyriausiajam šefui Rudi Malnati.

Nepaisant visko, pica iš „Uno” restorano, grei?iau primenanti pyrag? nei ?prast? pic?, netruko pasklisti po vis? miest? kaip kult?rinis fenomenas. Ir net tapo savotišku ?ikagos simboliu. ?domus faktas ir tai, kad kai kurie ?ikagos restoranai savo pusiau keptas picas siun?ia paštu net ? kitas JAV valstijas…

Foxes Lobster & Burger

Išband?m ir užkandžius

Taigi, štai toks reikalas iš už Atlanto pasirod? Vilniuje. Internetai ir pirm?j? Lietuvos nepriklausomyb?s dešimtmet? menantys žmon?s sako, kad toki? ?ikagos pic? b?ta legendin?je „Ritos sl?ptuv?je”, bet jai išnykus – ?ikagos picos išnyko ir iš Lietuvos kulinarin?s padang?s.

Taigi, paragauti šio amerikietiško džiaugsmo ? „Foxes Lobster & Burger” vien? v?lesn? tre?iadienio vakar? užsukame dviese. Užsisakome užkandži? ir vien? maž? ?ikagietišk? pic?. Akimirk? dvejojame d?l omar? sriubos, bet pabijome d?l kiekio. Ir v?liau tik pasidžiaugiame šiuo sprendimu.

Maža „deep dish” pica skirta dviems. Bet… neb?tinai j? sugeb?site ?veikti net ir dviese. Kita vertus, pri?jusi padav?ja n? kiek nesutrinka matydama ne?veikt? pus? picos – iš karto pasi?lo supakuoti išsinešimui. Matyt, ?ia taip nutinka dažnai. Beje, parsinešt? pic? galite valgyti ir šalt?, visai gerai.

Foxes Lobster & Burger

Foxes Lobster & Burger – nedidelis restoran?lis

N?ra k? ir pasakoti, kad „deep dish” picoje plaukia s?ris, jautiena, pomidorinis padažas. Viskas pakankamai sotu, t?su, išraiškinga. Picos padas – traškus ir skanus. Žodžiu, tikras džiaugsmas gomuriui.

Beje, visas šis džiaugsmas jums kainuos 10 eur?. Tikrai padori kaina už tok? g?r?, kur? valgote dviese.

Žodžiu, b?tinai ten eikite. Staliuk? – geriau rezervuokite, nes laisvo galite ir nerasti. Beigi nenustebkite, kad teks palaukti. „Deep dish” pica gaminama apie 40 min. Ir tai yra normalu.

MENIU: visi ten eina lobster’i?, o nuo šiol ir „deep dish“ picos
KOKYB?: super
KAINOS: aukštesn?s
ALKOHOLIS: visko po biški
APTARNAVIMAS: lauk?m d?mesio ilgai, bet galiausiai – labai malonus
VIETA: Klaip?dos g. 1-1, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/Foxes.lobster.burger/
SUBALANSUOTA: gerai pavalgyti m?gstantiems

Meatballs Vilnius – tegyvuoja amžinai!

Meatballs Vilnius gyvuoja vos kelis m?nesius, bet, atrodo, kad rado keli? ? miestie?i? ir sve?i? širdis. O j?s jau iš pavadinimo supratot, kad degustatoriams patiko, nu tiesiog labai patiko. Jau?iame, kad vasar? visas tas naujai užgim?s kvartalas bus užpildytas iki stogo lankytojais (šalia dar Špunka, Prohibicija ir t.t.).

Tai trumpai ir glaustai, kod?l ši? viet? verta aplankyti:

  • M?sos kukuliai puik?s – gamina juos vietoje, kvapn?s, prieskoni? kupini, padažo daug.
  • Mažai pasirinkimo – ne kart? gyr?me vietas, kurios aiškiai supranta, kad 500 patiekal? meniu yra nes?mon?. ?ia keli aišk?s pasirinkimai, visi apie t? pat?, skirtingomis formomis. Šaunuoliai, taip ir toliau.
  • Aptarnavimas – linksm? plau?i?, kalbus, bet ne?kyrus personalas visada yra pliusas.
  • Aplinka – nurauta (nes jauties už?j?s ? kit? raudon? planet?) ir smagu (nes primena Berlyn?).
rsz_meatballslekste

M?sos kukuliai l?kšt?je.

M?sos kukuliai baget?je.

M?sos kukuliai baget?je. Šalia matote ir agurk?lius.

Bariukas nedidelis, taigi gali tekti pasispausti su kaimynais. Jau laukiame vasaros, kai kiemelyje bus šilta, ir galima bus l?kšt? kukuli? suvalgyti ir bokalu alaus užgerti kiemelyje.

Beje, savo viet? bare rado ir ponas V?ryga – vis? padori?, uždirban?i? ir išsilavinusi? vilnie?i?, kainie?i? beigi klaip?die?i? siaubas (nes k? gi kit? daugiau palies visos jo išsigalvotos reformos – tik tuos, kurie moka mokes?ius).

meatballs vilnius

Veryga, galvok, k? darai

meatballs vilnius

Meatball’sai su bulvi? koše

meatballs vilnius

Mini burgeriukas

meatballs vilnius

Ir baro interjeras…

MENIU: M?sos kukuliai ir šia tema improvizacijos.
KOKYB?: Labai labai skanu.
KAINOS: 5-7 eurai, už papildom? 1 eur? agurk?liai+vienas kukulis ? porcij?.
ALKOHOLIS: alus alus alus. Šalia yra dar keli barai, tai poreikiui esant galima derinti.
APTARNAVIMAS: Viskas tinka.
VIETA: Etmon? g. 3, Vilnius (priešais Bix bar?)
INTERNETE: https://www.facebook.com/Meatballs_Vilnius-140477436456421/
SUBALANSUOTA: m?sos myl?tojams ir ieškantiems nuotyki?.

 

Don Simon: tikriausiai, pati puikiausia pica mieste. Taškas.

Kai užsinor?site tobulos picos – važiuokite ? Žv?ryn?. ?ia gyvena „Don Simon picos namai“ – ne vienerius metus skai?iuojantis mažulytis restoran?lis, peln?s ne vieno maisto kritiko pagyras ir visus laurus iš savo lankytoj?. Ir jei kas gali išmokyti lietuvius, kas yra gera pica, tai tik „Don Simon“.

Don Simon picos namai Zverynas

Esame ?ia ne kart? buv? ir mes, bet, kažkod?l, nei iš šio, nei iš to, atšalome, pamet?me gražius s?ntykius, susiviliojome naujomis vietomis ir kone metus pas „Don Simon“ nebuvome. Prisimin? juos ir v?l – ?jome dreban?ia širdimi: „Gi žinai, kaip b?na… Paveikia, pasistengia, o paskui suprast?ja ir pradeda bet k? daryt…“.

Don Simon picos namai Zverynas

Taip besikalb?dami ?žengiame ? „Don Simon“ kažkurios darbo dienos vakare. Žmoni?, kaip ir senais laikais, pilna. Nors ko ir nor?ti, kai restoran?lyje vos keli staliukai (daugiau j? atsiranda tik vasar?, kai staliukai išd?stomi ir lauke), o nemaža dalis klient? picas ima tiesiog išsinešimui. Ta?iau mes atkakl?s. Kiek luktel?j? nusprendžiame pris?sti prie baro. Taip, kartais, dar ?domiau, nes gali žvalgytis, kaip spar?iai sukasi virtuv?s komanda.

Don Simon picos namai Zverynas

Iš ilgo pic? s?rašo, su besišypsan?ios padav?jos rekomendacija, greitai išsirenkame kas tur?t? tikti ir patikti mums. Pic? pavadinim? jau ir nebepamename, bet jie, tikriausiai, mažai kuo svarb?s. Juk pic?, dažniausiai, renkiesi ne pagal pavadinim?, o pagal labiausiai m?gstamus ingredientus.

Don Simon picos namai Zverynas

Lengvas pokalbis, tos pa?ios besišypsan?ios padav?jos pergyvenimai, jog laiko mus s?din?ius prie baro ir m?s? nuolatiniai atsakymai, jog viskas gerai. Laikas netrunka prab?gti ir jau netrukus prieš save turime garuojan?ias picas. Greta j? atsiranda gardinti aliejai.

Don Simon picos namai Zverynas

Ir… puiku. Paprasta iki ne?tik?tumo, bet puiku. Kod?l? Nes su kiekvienu k?sniu jauti, jog picoms parinkti kokybiški ingredientai. Juk tam, kad pica išties b?t? skani – tik to ir tereikia. Na, ir dar gero picos pado, kuris „Don Simon“ taip pat pavyksta.

Don Simon picos namai Zverynas

Smagu, kad per tiek met? „Don Simon picos namai“ n? kiek nesuprast?jo, o tai geriausiai ?rodo – vis dar pas juos pl?stantys klientai. Iš?j? juokaujame, jog tai viena t? picerij?, kuris galb?t gal?t? išmokyti lietuvius picas valgyti be ke?upo! Nes bent jau mes – tvirtai ?sitikin?, jog polinkis ? ke?up? kilo ne iš ko kito, bet iš poreikio „užmušti“ prasto „Optima linija“ s?rio ir Daktariškos dešros skon?, kur? taip m?gsta kai kurios kitos tinklin?s picerijos.

Don Simon picos namai Zverynas

MENIU: itališkos picos
KOKYB?: super wow
KAINOS: vilnietiškos
ALKOHOLIS: alus ir keletas kit? pagrindini?
APTARNAVIMAS: seniai su tokiu maloniu buvome susid?r?
VIETA: K?stu?io g. 24a, Vilnius (taip pat ?sik?r? ir Gedimino pr. 2a, Vilnius)
INTERNETE: https://www.facebook.com/Don-Simon-picos-namai-630503136971085/ (susitvarkykit FB link’? ;) )
SUBALANSUOTA: visiems apie itališk? pic? svajojantiems

Salsa Bar & Grill: Meksikos saul?s Vilniuje beieškant

Vienu metu atrod?, kad Vilniuje pagaliau pridygs padorus kiekis meksikietišk? arba Tex-Mex patiekal? restoran?li?. Per gana trump? laik? j? atsidar? net keli. Keli išgyveno, keli – ne. Keli? pateikalai buvo tokie skurd?s, kad galiausiai greta to prad?jo si?lyti ir visus ?manomus pasaulio maistus. Ne vienas ir ne du egzistuoja tik d?l pigaus alkoholio ir kokteili?…

Skaitykite toliau

„Plus Plus Plus“: kur visos kainos prasideda nuo 1 euro

O ?ia tai buvo… Straipsniai Delfiuose, milijonas gand? ir nuostabos, nes juk negali b?ti – mieste atsidar? baras, kuriame maistas kainuoja tik… 1 eur?. Brangiausias patiekalas – NET 3 eurus. Nereikia sp?lioti, kad ? nauj?j? bar? „Plus Plus Plus“ supl?do pus? miesto, o ne vien? vakar? – tekdavo ir eil?je pastoviniuoti. Savaime aišku, pamatyti šio stebuklo išsiruoš?me ir mes.

plus plus plus vilnius

Nusklidus gandams apie kainas nuo 1 euro – ?ia visada yra žmoni?

Darbo dienos vakar?, apie 18 val., „Plus Plus Plus“ buvo pilnut?lis, tod?l džiaug?m?s pamat? nuo savo staliuko pakilusi? kompanij?. Ta pati bekylanti kompanija, ? kurios viet? mes iš karto pasik?siname, greitai paaiškina užsakymo principus. Ant kiekvieno staliuko guli po meniu, pluoštas lapeli? bei pieštukas. Vartai meniu, renkiesi iš dešim?i? užkandži?, užsirašai j? numerius ir neši prie baro. Ten priimamas užsakymas, o paruošus užsakym? – sušunkamas j?s? vardas.

Trij? draug? ?kurtas baras iš esm?s remiasi ispaniška „tapas“ patirtimi, kur lygiai taip pat prie baro išsirenki iš ?vairi? užkandži? ir juos perki. Kainos Ispanijoje – taip pat prasideda (dažniausiai) nuo 1 euro. Ir taip, Ispanijoje kartais tapas b?na ir nemokami, arba kitaip tariant – ?skai?iuoti ? g?rim? kain?, ta?iau taip nutinka vis re?iau.

plus plus plus vilnius

Meniu, pieštukas ir užsakymo lapeliai su taisykl?mis – ant kiekvieno stalo

Kaip pranešimuose spaudai sako „Plus Plus Plus“ ?k?r?jai – produktus savišk?ms montaditoms (?ia taip vadinasi tie užkandukai, kuriuos renkiasi restorane) renka labai atsakingai, ne vien? siun?iasi tiesiai iš Ispanijos. Produkt? kokyb? galb?t ir gera, ta?iau mums labai nor?josi kiek didesn?s ?vairov?s… Jei tiksliau – kad neb?tinai visi / didžioji dalis užkandži? b?t? sukišta ? bulkutes…

Panaš? prašym? sukeverzot? lapelyje ant staliuko paliko ir kompanija, ten sed?jusi prieš mus. Juk ingredientai gali likti tokie patys, bet pateikimas kiek kitoks – ?vyniota ? rolls’us, sud?ta ant mini „buterbrodžiuko“ ir pan. ?ia – tiesiog m?s? draugiškas pam?stymas, ta?iau baras, žinoma, sprendžia pats.

plus plus plus vilnius

O štai ?ia ir patys užkandukai su bulvi? trašku?iais

Žodžiu, esm? ten tokia, kad jei esat tikrai alkani, tai nesitik?kit, kad prisivalgysit už kelis eurus – visk? sud?jus kaina gaunasi tokia, kaip ir ?prastose vietose. Po keli? toki? montadit? – jau nebenori valgyt, bet ne d?l to, kad b?tum šauniai pasisotin?s, o tod?l, kad jau darosi bloga nuo bulkos gausos.
Vis d?lto, jei norit šiaip išgert pigaus alaus ir sukirst vien? kit? užkand? – eikit dr?siai.

MENIU: tapas
KOKYB?: good
KAINOS: kaip ir nuo 1 euro, bet kai ragauji daugiau – susikapsi normali suma
ALKOHOLIS: alus
APTARNAVIMAS: all good
VIETA: Vingri? g. 25, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/plusplusplus.lt/
SUBALANSUOTA: jauniems, iš principo – studentams

“Uncle Sam’s American Pub”: kaip amerikonas Semas ?m? Islandijos g-v?

Geriausia reklama b?na tuomet, kai apie tave kalba kiti. Panašiai nutiko palyginus neseniai Vilniuje, populiariojoje Islandijos g., duris atv?rusiam “Uncle Sam’s American Pub”. Dar gerokai iki to laiko, kai paaišk?jo šio pub’o pavadinimas ar bent atsidarymo data – apie j? jau šnabžd?josi ne vienas dažnesnis “Bermud? trikampio” lankytojas. Gand? buvo daugiau nei pasitvirtinusi? fakt?, ta?iau ties vienu – nesuklydo dauguma. Naujasis pub’as – “apie Amerik?”.

Skaitykite toliau

Arkos – m?s? bandymas valgyti Šiauliuose

Paklausite m?s? – kod?l, d?l dievo, iš vis? pasaulio viet? mes išsirinkome pietauti b?tent Šiaulius? Žinom, tikrai yra daug geresni? viet?, ta?iau kartais gyvenime tenka daryti ne tai, k? nori, o tai, k? reikia. Arba už k? moka pinigus.

Kelion? ? Šiaulius atneš? ir pietus Arkose. Nelabai buvo galima rinktis, nes taip jau buvo sur?dyta ta diena, tad teko tiesiog go with the flow, kaip sakoma.

Ark? savininkai/vadybininkai/marketingistai j? interneto svetain?je sako, kad restoranas yra išskirtinio dizaino – nu ?ia tai jau gri?k negyvas, bet tai yra, gerbiamieji, ?ž?lus melas. Užmerkite akis ir ?sivaizduokite – bet kurio Lietuvos miesto centrin? gatv?, joje b?tinai yra koks nors r?sys, kuriame ?sik?r?s jau kokius 20 met? interjero nekei?ianti kiek aukš?iau, nei vidutin? klas?, esantis vietos savivaldyb?s tarnautoj? ir keli? dar užsilikusi? intelektual? bei verslinink?li? vakarieni? ir verslo piet? restoranas. B?tini šios vietos atributai – atidengtos raudon? plyt? sienos, kalvi? rank? darbo juodos spalvos laipt? tur?klai, mediniai stalai, k?d?s arba dar geriau – suolai. Na ir visokie mediniai/šiaudiniai šviestuvai.

Kažk? primena? B?tent. Kiekvienam Lietuvos mieste egzistuoja restoranas su tokiu „išskirtiniu dizainu“. Taip, kad gal geriau nejuokinkit žmoni? ir prisistatykit taip, kokie iš tikr?j? esate – vietos šviesuomen?s pam?gtas, paprast? tradicin? maist? tiekiantis, vietos liaudies meistr? pagalba sukurtas restoranas. Ir nereiks paskui aiškintis, kur gi tas j?s? išskirtinis dizainas.

Maistas – be abejo, kaip visada – apie 10 lap? patiekal? visiems skoniams. Gerai, kad ?ia išvengta pic? ir suši?, su tuo ir sveikinam ir linkim trumpint t? meniu kardinaliai, nes tik taip pavyks išlaikyti šviežius ingredientus ir laimingus klientus. O nuotaikai praskaidrinti visada gali tur?ti dienos/savait?s/m?nesio patiekalus ir sriubas, specialius savaitgalio pusry?ius ir sekmadienio kepsnius.

Valg?m visko daug, nes buvom didel? kompanija, tai atskirai neužsiimsim pasakot apie visus patiekalus, nes ne knyg? mes ?ia rašom. Bendri pasteb?jimai – kai kurie patiekalai labiau apgalvoti, kiti tokie labai jau paprasti, kept? kold?n? porcija priblošk?, nes pas visus ant stalo atkeliavo dosnios porcijos maisto, tik vienas žmogus liko nabagas pusiau alkanas. Pasiži?r?kite patys – ?ia jums normali suaugusio žmogaus porcija?

untitledvvn

Toki? viet? klasika – vištienos karbonadas su s?riu ir garbanotos bulvyt?s

untitledppp

Dar viena klasika – Kijevo kotletas. Labai jau neišmanus pateikimas, bet už pa?i? gamint? Kijev? mes lenkiam galv?

untitledp

?ia jau pagalvota daugiau – bulvi? gratenas, gryb?/kažko dar padažas, marinuotos daržov?s.

untitledgg

Šitas patiekalas vienas geresni? buvo – kiaulienos medalijonai, šparagin?s pupel?s, troškintos su šonine, ir bulvi? kroketai. Nu ir neaiškus kažkoks padažas, bet šiaip buvo skanu.

kkl

Mažoji kold?n? porcija

jj

Nu sp?kit, kas ?ia :) Ogi veršienos Stroganovas, o ten viduje sk?stantis yra bulvinis blynas. Atrodo siaubingai, reikia visiškai pergalvoti pateikim?, ta?iau valgytojas sak?, kad buvo labai skanu

Pabaigai galim pasakyt tik tiek, kad eidami ? tokia vietas nieko išvis nesitik?kit, grei?iau atvirkš?iai – galvokit, kad viskas bus labai blogai. Tada bus daugiau šans? džiaugtis maistu, jeigu jis bent kažkiek viršys j?s? l?kes?ius.

Provincijas lankanti
Degustatori? komanda

Palanga vasar? – viskas gal ne taip blogai, bet mums nepavyko

Taip taip, mes jau šimt? kart? gird?jom apie tai, kad Palangoje be Basank?s yra ir daugiau viet?, kurios yra tikrai normalios, be kroks?, sandal? su kojin?mis, nupiešt? antaki? ir amžinai girt? provincijos maroz?. Mes netgi kelias tokias vietas savo akimis mat?me, ta?iau papietauti, kaip suplanavus, mums nebuvo lemta.

O planavome mes eiti ? A‘petit, kuris vis? išgirtas ir apkalb?tas, kaip ten viskas faina ir gerai. Tai taip, dar daugiau visiems kalb?kit, kaip ten faina ir gerai, ir kitais metais eil?s bus ne pusantros valandos, o koki? trij?. Nu?jom, pasiži?r?jom ? kokius 20 prieš mus laukian?i? žmoni?, ir nusprend?m eit ieškot laim?s kitur.

Na ir fail‘as tai buvo siaubingas. Neaišku, kokio velnio pakužd?ti, bet mes nuklydome ? netoli bažny?ios vieno pastato antram aukšte esan?ius kinie?ius. Nes lyg ir sugalvojom, kad faina, kad seniai valg?m ir kad bus ?ia gerai.

Buvo labai blogai. Ir net ne maistas. Nes maisto mes nemat?m akyse. Buvom kokie trys staliukai sve?i? ir koki? penkiasdešimt, tai nepasakytum, kad labai nesp?ja, pluša, skuba virtuv?s šefas ir neapsidirba vargšelis, nes šimt? vištien? kaip vyšni? reikia sumaliavot. Bet ne, ?ia ne tas atvejis. ?ia buvo toks jausmas, kad šefas t? dien? išvis nebuvo pasirod?s darbe.

Likimo ironija, bet pralauk?me maždaug pusantros valandos nuolat keikdamiesi ir gaudydami mus ignoruojan?i? padav?j? kol nusprend?me, kad to jau gana, kad esam alkani ir pikti, ir kad laim?s ieškot eisim kitur. Barmenas ir padav?ja net neatsipraš?, tik supratingai palingavo galva, kai praneš?m, kad atšaukt? maist?. Matyt, tas maistas niekada ir nebuvo užsakytas, kad taip jau lengvai mus paleido.

Nu ir tada pasukom bet kur, nes akyse stov?jo maistas ir mus ved? ne racional?s sprendimai, o inercija.

Ir nus?dom mes tokioj vietoj, kuri? galima dr?siai vadinti Palangos Širdel? (originalas yra Druskininkuose). Tai yra kavin? R?ta, kuri tikrai dar mena sovietinius laikus, o meniu nelabai nuo to laiko ir atsinaujino. Gal tik servet?li? ? trikampiukus nebekarpo.

Užsisak?m visoki? sriub? ir kepsni?, kad tik neb?t? mažai, neduok dieve. Nu ir k?. Nu ir nenustebino, t.y. nebuvo šlykštu, buvo kaip pas mam?/mo?iut? ar giminai?ius per gimtadienius – kepsniai, karbonadai, bulv?s ir neišmanios salotos su privalomom agurk? riekel?mis ir pomidor? skiltel?mis. Ir žinoma, tokia klasik? klasika kaip kop?st? ir burok?li? salotos beigi žirneliai. Nereikia ?ia raukytis, dauguma iš m?s? ant tokio maisto užaugom.

untitledsd

?ia yra j? firminis kepsnys. Iki pilnos laim?s tr?ko tik apelsino griežin?lio papuošimui ir b?t? tiksli 1994 met? kavin?s meniu kopija

untitledgdd

Puikioji klasika – vištiena, užkepta s?riu ir ananasais

untitledff

R?tos kavin?s meniu. Viskas kaip priklauso

untitleddddh

?ia žuvies kepsneliai su padažu

untitledddd

Dar viena klasika – kiaulienos karbonadas, užkeptas grybais ir s?riu

Tai išvada gali b?ti ta, kad R?ta yra OK, jeigu norit tokio tipo maisto, ? kinie?ius jokiu b?du neikit, o A‘pepit arba rezervuokit stal?, arba ateikit tur?dami kantryb?s. Žinoma, visada galima eiti valgyt šašlus ar kark? ? Basank? ir dainuoti kartu su Vitalija Katunskyte.

Košmar? išgyvenusi,
Degustatori? komanda