Piet?s su Prezidente kavin?je be pavadinimo

Šiandien prisimin?m, kad kaip tik priešais m?s? tautos vad?s r?mus kažkada buvo ?sik?r?s visai neblogas baras „Mergel?s FM“. Kažkuri? dien? pasteb?jome, kad buvusio baro vietoje veikia nauja kavin? (pavadinimo niekaip nesuradome aplink besidairydami), kuri si?lo dienos pietus už 10 lituk?.

Vištienos karbonadas - kaip pas mam?

Kadangi orai pasitais?, nusprend?m nepagail?t laiko ir nukeliaut patikrint naujos vietos. At?jome. Lauke stovi 6 staliukai. Šilta, tai s?dam lauke, ? vid? taip ir nebuvom nu?j?, tai nežinom, kas ten dedasi. Bet sprendžiant iš skamb?jusios muzikos (arba radijo stotis „P?kas“, arba „Lietus“), viduje aplinka netur?t? b?ti labai pretenzinga. Tad darome išvad?, kad sofistikuot? lankytoj? ten nelaukiama. Kadangi mes – žmon?s paprasti – pris?dome.

Pietums si?l? rinktis iš šaltibarš?i? ir švieži? kop?st? sriubos. Antram galima pasirinkti kažkok? mistišk? jautienos Azu (nepanikuokit, mes irgi tik šiandien sužinojom, kas tai yra, na ir tamsuoliai buvome…), Žemai?i? blynus, vištienos karbonad? ir kept? žuv? (atsakymas ? klausim?, o kokia gi ten žuvis, liko toks pat neaiškus, kaip ir kod?l Jacksonas iš juodo tapo baltas). Ir dar pasi?l? nemokamo kompoto. Gavome obuoli? skonio – mano stiklin? be obuoli?, koleg?s – su kr?va obuoli?. Pajau?iau diskriminacij?..

Sriuba buvo all right – joje radom ir daržovi?, ir gražiai sriubos pavirši? padengusi? krap?. Užskaitom. Toliau ragavom blynus, vištien? ir jautien?. Blynai tikrai dideli, nepermirk? aliejuje, padažas irgi neblogas. Kaip už 10 vargan? lit?, tai tiko. Vištienos karbonad? galite pamatyti nuotraukoje – jis tikrai buvo didelis ir skanus. Prie jautienos ir raugint? agurk? troškinio dar buvo nemažai virt? bulvi? ir daržovi?. Vidutinei moteriai suvalgyti sriub? ir antr? patiekal? gali b?ti išš?kis, taigi si?lome gerai pagalvoti prieš renkantis. Vyrams viskas tur?t? b?ti pats tas.

Žmoni? ten buvo nemažai – užimti visi staliukai. Tai rodo, kad žmon?ms dienos piet?s ten tinka ir patinka. Mes nusprend?me, kad kaip už 10 lit?, tai nereikia tik?tis kažko ypatingo, bet tai, k? gavome – mums tiko.

Pabaigai pasi?lymas padav?joms – jeigu nepasitikite savo atminties geb?jimais ir nuolat „perklausiate“ klient?, kogi jie užsisak?, UŽSIRAŠIN?KIT. M?s? paklaus? tris kartus, gird?jom, kaip tikslinosi ir su kitais klientais. Kažkaip neprofesionalu…

Be to – nerekomenduojame skubantiems, mums maisto teko gerokai palaukti. Pietavome apie valand?.

MENIU: na, galim kalb?ti tik apie dienos pietus, bet šiuo klausimu gerai ir smagu bent tai, kad yra keli pasirinkimai.
KOKYB?: su dienos pietumis, kai pastarieji kaštuoja vos 10 Lt – viskas gerai. Skanu.
KAINOS: miesto centre ir tik 10 Lt – geriau ir neb?na!
ALKOHOLIS: tur?t? jo ?ia b?ti, tur?t?, tik tiek, kad per dienos pietus gerti nerekomenduojama…
APTARNAVIMAS: na, jei jau ?ia eisit – kantrybe apsišarvuokit. Arba savo užsakym? – iš karto užsirašykite ant lapelio.
VIETA: prie Prezident?ros, po dešine, Vilnius.
INTERNETE: na, mes net pavadinimo niekur nepastebejome…
SUBALANSUOTA: dienos piet? s?skaita taupantiems.

Senus laikus prisiminusi,
Degustatori? komanda