Prabangiausias K?daini? restoranas – “Gr?jaus namas”

Eilin? savaitgal? iškeliavome su draugais pasibastyti po Lietuv?. Prasuk? pro vienintel? Lietuvoje lyn? kelt? automobiliams, kelet? sen? dvar?, apleist? sovietin? karin? baz? ir vien? didžiausi? šalies urv? – atsid?r?me K?dainiuose. Žinoma, atsid?r?me gan?tinai alkani, tod?l pirmas dalykas kur? padar?me, br?kštel?jome iš šio puikaus miesto kilusiems bi?iuliams: „Ei, parekomenduok kur K?dainiuose skaniai pavalgyt!”.

„Niekur,” – atskriejo žinut? atgal. Ir po keli? minu?i? dar viena: „Jei rimtai, bandykit „Gr?jaus nam?”. Nebus labai gerai, bet gal normaliausia”.

Gr?jaus namas, K?dainiai

Vietiniai sako – vietiniai žino. Akimis nulyd?j? picerij?, hispterin? kavin? ir dar koki? vien? užeig?, patrauk?me link „Gr?jaus namo”. Modernus ir gan?tinai jaukus interjeras nuteik? maloniai. Prie aplinkini? staliuk?, panir? ? gyvas diskusijas, s?d?jo keletas užsienie?i?. Pasirodo, prasukti pro K?dainius, o dažnai ir apsinakvoti, turistams gan?tinai ?prasta.

Gr?jaus namas, K?dainiai

Užmetame ak? ? meniu – viskas skamba fantastiškai gerai. Vis? m?s? komand? apima pasimetimas, nes norisi ir šamo, ir kepsni?, ir paprast? užkandži?, o ir “sriuba gal b?t? nieko”…

Gr?jaus namas, K?dainiai

Išmoningi pavadinimai su puikiais aprašymais vilioja dar labiau: „Kiaulienos išpjovos pyn? su švelniai aštriu škotiško viskio padažu, troškintomis daržov?mis ir mini bulvyt?mis“ (6.50) arba „Keptas lietuviškas varšk?s s?ris su karamelizuotais burok?liais, obuoli?, kriauši? kubeliais, medumi ir skrudintais graikiniais riešutais“ (4.90), arba „Jau?io žandas su sviestine moli?j? – bulvi? koše, grilyje keptais pastarnokais ir paprikomis, kietojo s?rio drožl?mis ir šokolado dulk?mis“ (9.00)…

Gr?jaus namas, K?dainiai

Na kaip, žmogus, gali nenor?ti viso to paragauti. O dar ir kainos, pripratusiems prie Vilniaus restoran?, skamba labai patraukliai. “Tai bent papuotausim,” – nuskamba iš kažkurio bi?iulio l?p?.

Gr?jaus namas, K?dainiai

Pradedame nuo užkandži?, kuri? patiekim? tikrai der?t? persvarstyti. Ant hipsteriškos ir pastaraisiais metais itin visoje Lietuvoje išpopuliar?jusios l?kšt?s-lentel?s paberti keli gabaliukai atrodo graudokai. Patys užkandžiai – tokie OK. Didžiausia b?da, kad juose tiesiog tr?ksta skonio, jis n?ra intensyvus ar kažkuo išskirtinis. Kaip pakomentuoja vienas iš bi?iuli?: “Atrodo, kad valgau niek?”. Tokia pati situacija ir su netrukus atkeliavusia sriuba. Nors buvo tik?tasi aštrumo, intensyvumo ir vis? kit? dalyk?, ko paprastai reikalauja šios sriubos receptas, bet nerandam nieko panašus. Sriuba – sodrios, ryškios spalvos, bet… beskon?.

“Ai, nu nieko, gal pagrindiniai bus geri,” – lengv? nusivylim? pirmaisiais bandymais bando praskaidrinti kažkuris. Aha, nor?tum…

Gr?jaus namas, K?dainiai

M?s? beskonio maisto epop?ja t?siasi ir su pagrindiniais patiekalais. Nors, rodos, pastang? ? juos išties ?d?ta, nors rodos apsvarstytos recept?ros ir ?domesni kampai, bet patiekalai paprasti iki vulgarumo ir neišraiškingi. Tr?ksta. Tikrai tr?ksta. Nei šokolado dulk?s nepadeda, nei švelniai aštrus škotiško viskio padažas.

Gr?jaus namas, K?dainiai

Kod?l? Nes, matyt, kad gal?tum patiekalus parduoti už toki? kain? – gal tenka spjauti ? ingredient? kokyb?. Ir mes ?ia tikrai ne apie šviežum? – tikim, kad su tuo išties viskas puikiai. Mes apie pig?, kiek brangesn? ir ger? namini pomidor?. Juk skiriasi skonis to, kur? už mažiausi? kain? nusiperkate „Maximoje”, to, kur? išsorenkate iš tos pa?ios „Maximos” ekologinio skyrelio, ir galiausiai to – kur? užaugina j?s? mo?iut? (arba už labai brangiai nusipirkot mega-eco-nature-vegan-hipster krautuv?je). Tai štai mes apie toki? kiek pataupyt? kokyb?, kurios tr?ksta „Gr?jaus namo” restoranui.

Gr?jaus namas, K?dainiai

Nevertheless, K?dainiai labai maloniai nustebina. Pavasariškos gatv?s sekmadienio pavakare buvo pilnos, panašu, vietini? gyventoj? ir turist?. Jaunimas šneku?iavosi hipsteriškoje kavin?je, mamos stumd? vežim?lius, o riebus katinas miegojo mediniame bažny?ios šventoriuje, gaudydamas paskutinius saul?s spindulius. We liked it!

MENIU: europietiška su lietuviškais akcentais
KOKYB?: vidutiniška, nors stengtasi pretenduoti ? aukštesn? klas?
KAINOS: matyt, brangiausias K?dainiuose, bet Vilniaus centro restoranams neprilygsta
ALKOHOLIS: ko tik širdel? geidžia, kaip sakoma
APTARNAVIMAS: mums tikrai šypsojosi, nors ir per uždusim? (turist? galyb? nuvar? nuo koj?)
VIETA: pa?iame K?daini? centre
INTERNETE: http://www.grejausnamas.lt/restoranasbaras
SUBALANSUOTA: šven?iantiems k?dainie?iams ir turistams