Rojus degustatoriams Berlyne – Kreuzbergo rajonas

Jei buvote Berlyne, bet n? karto neragavote pa?i? egzotiškiausi? pasaulio virtuvi? Kreuzberge, vadinasi, j?s n? velnio nem?gstate gerai ir skaniai pavalgyti. Kreuzbergas – kiekvieno save gerbian?io degustatoriaus, ragautojo ar net gurmano rojus. Tailandas, Turkija, Indija, Kinija, Vietnamas, Japonija, Brazilija, Marokas ir dar dešimtys kit? pasaulio virtuvi? – ten, rodos, ar?iau nei gal?t? b?ti.

Visas rajonas nusagstytas mažyt?mis užeig?l?mis, restoranais ir kavinuk?mis, nuo kiekvien? dur? šypsosi j? šeimininkas. Ir, jeigu skeptiškai suburb?site, jog „n? velnio ten n?ra autentikos“ – tikrai klystate. Egzotik? ir tradicij? laikym?si garantuoja Berlyno imigrantai (gal vien? dien? greta j? ?sikurs ir lietuviška cepelinin?, lankytojus viliosianti iškaboje pavaizduota ir taip užsienie?ius stebinan?ia „pink soup“ aka šaltibarš?iais?). Jie, atidirb? kiek juodesnius darbus, steigia savo versliukus, maitinan?ius juos ir pa?ius berlynie?ius.

IMG_1975 (800x600)

Kreuzberg’as ir jo „kabakas“ ant „kabako“

Kreuzbergas gana ilgai buvo niekuo neišsiskiriantis, imigrant? iš vis? pasaulio krašt? (daugiausia – turk?) perpildytas rajonas. Sako, jog jo b?ta ir kiek pavojingo. Ta?iau dabar tai vieta, ? kuri? b?riais traukia tiek vietiniai vokie?iai, tiek ir turistai.

Pirmiausia Kreuzberge mes išband?m kebab?. Vienok, pla?iausiai pasaulyje paplitusi jo forma – išrasta ne kur kitur, o Berlyne. Turkišku kebabu j? galima vadinti tik tiek, kiek laur? norisi atiduoti jo „išrad?jui“ turkui. ? rytines pamainas skuban?ioms pirmosioms turk? imigrant? bangoms reik?jo pasi?lyti kažk? tradiciško, bet suvalgyti tai reik?jo greitai, o geriausia – pakeliui ? darb?. Taip atsirado pakepinti m?sos gabaliukai, su šiek tiek daržovi?, ?kraunami ? pit? arba susukami lavaše.

Tiesa, jei skeptiškai reaguojate ? kebab?, nes dažniausiai j? ragaujate pary?iais „išsivar?ius“ iš artimiausio baro – Kreuzberge esantis „Mustafa’s Gemuse Kebap“ kioskelis gali jus nustebinti. Tiesa, pirmiausia, kad jo paragautum?te, reik?s atstov?ti koki? 10 – 15 metr? eil?je. Beje, j? rasite Mehringdamm gatv?je, visai šalia Mehringdamm uban’o stotel?s.

IMG_1815 (600x800)

Jau netoli… :)

O tada – pasiruoškite nustebti. Skoni? subtilumas ir ?vairov? gali pakirsti kojas. Vis? pirma, m?sa – tikra, o ne ?vairi? m?sos liku?i?, riebal? ir kremzli? malinys. Iškepusi ji trumpai dar patroškinama su cukinija, baklažanais, morkomis ir pomidorais, kartas nuo karto šli?kštelint barbekiu padažo. Tuomet ji keliauja ? pit? (rekomenduojame rinktis j?, o ne lavaš?), paskirstant troškintas daržoves ir m?s? vienoje jos pus?je. ? kit? pitos pus? prikraunama smulkiai kapot? švieži? daržovi?, o ant viršaus – baltas turkiškas s?ris (kiek panašus ? graikišk? fet?) su… m?tomis.

IMG_1821 (800x600)

Rezultatas. Geresnis už m?s? fotografavimo nakt? ?g?džius…

Patik?kit, tai – geriau nei galima ?sivaizduoti. Prisiragavus majonezo ir ke?upo prifarširuot? lietuvišk? kebab? – „Mustafa’s Gemuse Kebap“ nustebino taip, kad paskuti?j? lankymosi Berlyne dien? skub?jome paragauti jo dar kart? ir kone pav?lavome ? autobus?. Tiesa, b?t? buv? gana juokinga likti Berlyne kiek ilgiau ir negr?žti namo vien d?l to, kad velniškai nor?josi kebabo…

Antroji Degustatori? komandos pašlovinta Kreusbergo vieta – tailandietiškas restoranas „Phuket“ (rodos, jis buvo Bergmann gatv?je, tiesa, dabar prisiminti tai jau gana sunku). ?sp?dingas tiek savo interjeru, tiek tailandie?i? padav?j? šypsenomis, tiek ir meniu. Ragavome vištien? ir antien?. Kiekvieno patiekalo kaina – 8 eurai. Tiesa, l?kštes teko palikti pilnas, nes porcijos buvo ne?manomo dydžio ir, matyt, vien? patiekal? reik?jo skai?iuoti dviems.

IMG_1977 (600x800)

Phuket ir…

IMG_1976 (600x800)

…jo aplinka!

Daug pasakoti – n?ra k?. Dar ir tod?l, kad tikrai nesam tailandietiško maisto ekspertai. Tiesiog netenka jo paragauti dažnai. Bet – puiku, skanu, ?domu (o dar tas mielas tailandietiškas akcentas, besišypsan?ios padav?jos akys ir paslaugumas). Gerai pagaminta m?sa, daug daržovi? ir skanus padažas. Patiekiama be garnyro, tod?l ryžius reikia užsisakin?ti atskirai. V?lgi, vienas ryži? dubuo – dviems asmenims.

IMG_1978 (800x600) IMG_1979 (800x600)

IMG_20120706_210723

IMG_20120706_210810

Springrolsai

Springrolsai

Dar Kreuzberge nusprend?me išbandyti Brazilijos virtuv? restorane „Cafe do Brazil“ (visai ant  Mehringdamm ir Kreuzbergstrase gatvi? kampo). ? rankas gav? vokišk? ir ispanišk? meniu, o greta – angliškai nekalbant? brazil? padav?j?, maist? rinkom?s principu „kur bedu pirštu, t? valgau“. Tiesa, paskutin? akimirk? akis užklydo už kažin kokio rinkinio dviems žmon?ms. Nusprend?, kad ragaudami rinkin? išbandysime daugiau skirting? patiekal? (nors ir ne iki galo supratome koki?) – ?m?m?s jo. Kaina – 16 eur?.

Laukti teko ilgai. Bet kai po trumpos pertrauk?l?s su d?mu iš lietingos gatv?s gr?žome prie savo staliuko – lengvai aiktel?jome. Per vis? stal? driek?si milžiniška l?kšte, kurioje: dvi geros kr?vel?s daržovi?, aštuoni vištienos sparneliai, dvi buritos, du jautienos iešmeliai ir auksaspalviai bulvi? ketvir?iai. Ir dar – nachos. Greta – trys padažai. Guakamol?, aštrus ?ili bei švelnus greitin?s pagrindo padažas.

IMG_20120707_184326 (800x800)

Brazilai pateik? tikr? staigmen? l?kšt?je…

M?s? mes m?gstame. Grill stiliaus m?s? – dar labiau. Aštriai irgi m?gstame, tod?l, tikriausiai, jau suprantate, kad laim?s indeksas kybojo kažkur padebesiuose. Beje, kalbant apie „Cafe do Brazil“ interjer? – na… jis gana juokingas. Lengviau restoran?l? b?t? pavadinti „skyle“, su ant kiekvienos sienos kaban?iais blogiausiais ki?o pavyzdžiais, milijonu spalv?, neaiškiais fontan?liais ir t.t.

Beje, Kreuzberge paragavom ir garsi?j? Berlyno dešreli? – Currywurst. Na, kaip be j?. Currywurst tikriausiai Berlyne tokios pat garsios kaip ir Branderburgo vartai. Dešreles ragavome tiek „Lonely Planet“, tiek ir vietinio vokie?io rekomenduotame „Curry 36“, toje pa?ioje Mehringdamm gatv?je, greta Mehringdamm uban’o.

IMG_1809 (600x800)

Koks jausmas? Keistas… Taip ir nesupratome, kam gali b?ti skani stora paprasta dešra su bulvyt?mis, daug ke?upo, majonezo ir garsty?i?. Ta?iau, iš to, kas d?josi aplinkui – supratome, kad, vis d?lto, currywurst’ai Berlyne tikrai populiar?s. Pataik?me ? laik? „po darbo“, tod?l aplink zujo iš gretim? ofis? iš?j? berlynie?iai. Jie m?gavosi. Mes…, na, ties? pasakius, tiesiog suvalg?m. Antr? kart? to neragau?iau, ta?iau, b?nant Berlyne, nors kart? tai padaryti, matyt, reikia.

IMG_1807 (800x600)

IMG_20120709_104800

Beje, kad geriau suprastum?te berlynie?i? pamišim? d?l dešreli?, galite aplankyti „Deutches Currywurst Museum“ – dešr? muziej?. Mes nebuvom, bet vien jo egzistavimas pasako daug. Kiek teko gird?ti, net Lietuvoje vis dar n?ra cepelin? muziejaus. Jei susidom?jote – detales galite išsiaiškinti www.currywurstmuseum.de. Beje, mes band?m „Curry 36“, bet berlynietišk? dešreli? galima nusipirkti kone ant kiekvieno kampo. Net ir prabangiausiose gatv?se, kuriose puikuojasi aukš?iausios klas?s restoranai.

Beje, valg?me tikrai ne tik Kreuzberge. Visai nety?ia, šalia Alexanderplatz užtikome amerikietiško stiliaus restoran?, kuris suviliojo tuo, k? pamat?me kit? klient? l?kšt?se. Ta?iau apie tai – kit? kart?.

Reziume? Reziume gali b?ti tik vienas. Berlynas – puikiausia vieta paragauti egzotikos ir skirting? pasaulio virtuvi?. Maistas, vienok, ten tikrai geras. Aptarnavimas – malonus, o nuotaika apsilankius – atperka ir kartais kiek didesn? kain?, nei lietuviška. Kita vertus, antien? seniai teko ragauti Lietuvoje už 8 eurus.

Keliaukit ir ragaukit!

Keliaujanti ir ragaujanti,
Degustatori? komanda