Rytietiška virtuv? “prekybcentryje” arba “Gan bei city”

Taigi, p?guot? pirmadienio vakar? Degustatori? komanda nusprend? susitikti su draugais (taip taip, ir mes j? kartais randame). Kadangi Lietuv? duotuoju momentu buvo užpuolusi baisioji žiema, liko vienintel? išeitis – prekybcentriai. Pageidautina su požemine stov?jimo aišktele, kad nereik?t? per pusnis lapnoti. Trumpai pasitarus, kursas buvo nustatytas ? „Panoram?“ ir joje esant? „Gan bei city“.

Štai m?s? ragautas patiekalas

Maloniai pasodino viename iš minkštasuoli? kubik?, atneš? meniu ir dav? karšt? rankšluostuk? rankoms atgaivinti. Pastar?j? dal? netgi labai užskaitom, nes sužvarbus rankel?ms labai jau malonus jausmas. Turime teisingai pasteb?ti, jog meniu „Gan bei city“ platus it vandenynas ir si?lo ?vairi? rytietiškos virtuv?s skanumyn?. Viskas prasideda sušiais, tada kiniška virtuv?, ?vairios sriubos, salotos ir netgi desertai. Žodžiu, rasi daugiau mažiau visk?.

Prieš aptariant maist? reikia pasakyti, kad kiekvien? savait? si?lomi trys „savait?s“ patiekalai, kurie b?na pigesni. O tris dienas iki ir tris dienas po tamst? gimtadienio taikoma 20% nuolaida s?skaitai, tereikia tur?ti  asmens tapatyb? ?rodant? dokument? su gimimo data.

Maistelis n?ra blogas ir kainos per daug nesikandžioja. Degustatoriai ragavo miso sriub? ir vištienos sriub? su lakštiniais bei šitaki (grei?iausiai) grybais – abi ?vertintos gerai. Sultinio pasr?bti yra, o ir tirštimo rasta, kas jau sveikintina. Kaina 6 ir 5 litai (pastaroji buvo savait?s sriuba). Toliau ?jo sušiai. Teisingumo d?lei nereik?t? sakyti, kad tai buvo patys skaniausi m?s? kada ragauti šedevrai, bet valgomi ir akiai patraukl?s. Tiesa vienintele šios ?staigos problema, kad kažkod?l jie  ? sušius m?gsta d?ti per daug Philadelphia tepamo s?rio, mes taip ir nesupratom kod?l… bendra dviej? rinkimuk? kaina 24 litai. Sojos padažo duoda ? valias, o su imbieru biški sk?pija, kaip sakydavo ant mano kaimo.

Iš ankstesn?s patirties valgant šiame restoran?lyje buvo žinoma, jog pagrindiniai patiekalai buvo kažkokie sausoki, o ryžiai, deja, bir?s, tad jeigu m?gstate valgyti su lazdel?mis, pasiruoškite sugaišti papildomas 10 minu?i? rakin?jant ryžius iš duben?lio.

Beje, dar vienas geras dalykas, kad jeigu pataikote ateiti anks?iau/v?liau nei pikas, galite gauti s?dimas vietas prie lango – daugiau privatumo, o ir vaizdas ? Vilniaus senamiest? užburiantis.

All in all, Degustatoriai iš?jo nei labai patenkinti, nei labai nusivyl?. Bet per pusnis nelapnojom, pinig? daug nepalikom, tad kaip ir sk?stis n?ra itin kuo.

MENIU: rytietiškas.
KOKYB?: kaip prekybos centre – net labai nebloga.
KAINOS: priimtinos.
ALKOHOLIS: tiesiog – yra.
APTARNAVIMAS: maloniai paprastas.
VIETA: PC „Panorama“, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: šiek tiek labiau pretenzingiems (bet dar ne iki galo) rytietiško maisto m?g?jams arba tiems, kurie neišlenda iš prekybos centr?.

Rytietiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda