Salsa Bar & Grill: Meksikos saul?s Vilniuje beieškant

Vienu metu atrod?, kad Vilniuje pagaliau pridygs padorus kiekis meksikietišk? arba Tex-Mex patiekal? restoran?li?. Per gana trump? laik? j? atsidar? net keli. Keli išgyveno, keli – ne. Keli? pateikalai buvo tokie skurd?s, kad galiausiai greta to prad?jo si?lyti ir visus ?manomus pasaulio maistus. Ne vienas ir ne du egzistuoja tik d?l pigaus alkoholio ir kokteili?…

O mes meksikietiško stiliaus maist? – m?gstame. Nes ten yra m?sos, yra daug padaž?, yra daržovi? ir, kas prideda puikaus šarmo, dar ir aštru (dažniausiai). B?tent tod?l retkar?iais vis išbandome kur? Vilniaus restoran?l?, besispecializuojant? burritose, enchiladose ar quesadillose. Tiesa, savo širdies dar neatidav?me n? vienam. Neatidav?me jos ir “Salsa Bar & Grill”, kur ne taip ir seniai ragavome burritas beigi meksikietišk? tortilla sriub?.

meksikietiskas restoranas vilniuje

Sriuba

Kita vertus, nesupraskite m?s? neteisingai – ragauti patiekalai širdies nepaverg?, bet iš principo, lyginant su tuo, k? galima atrasti Lietuvoje, pernelyg ir nenuvyl?. Mokaisi, žmogus, nesitik?ti daug. B?tent tada kartais ir nustembi.

Meksikietiška tortilla sriuba, kuri, jei atmintis neapgauna, pas “Salsa Bar & Grill” ?varidinta kaip pomidorin? sriuba su tortilla, yra senas meksikietiškas patiekalas, turintis gana nemažai variacij?. Dažniausiai variacijos prasideda ir baigiasi ties papildomais ingredientais, sriubos tirštumu ir aštrumu. Sriubos pagrindas dažniausiai kuriamas iš pomidor?, žinoma, ?esnako, svog?n? ir ?ili pipir?. Skonin? palet? dažnai papildo s?ris ar vištiena, net ir kiaulienos šonin?, na o viršuje – tortilla ?ipsai.

meksikietiskas restoranas vilniuje

Burritos

“Salsa Bar & Grill” tortilla sriuba mylavo gom?r? švelnumu, bet mes galb?t kiek labiau b?tume pasidžiaug? kutenan?iu aštrumu. Kita vertus, suprantame lietuvišk? restoran? baim? persistengti su aštrumu. Vienok, pastarasis n?ra m?gstamas tautie?i?. Tiesa, ši? problem? išsprend? padav?jos atnešti padažai. Ryškus pomid? skonis, puikus sultinys – ir turime gana neblog? patiekal?, ypa? kai už lango dargana ir norisi sušilti.

Antrasis iš ragaut? patiekal? – tikriausiai, vienas iš labiausiai atpaž?stam? patiekal? – burritos. Porcija išties atrodo nemaža ir labai išvaizdi. Taip ir norisi išsitraukti telefon? naujausiai Instagram nuotraukai (na, mes telefonus restoranuose išsitraukiame nuolat, bet net ir ne restoran? blogeriams gali suvirp?ti ranka). Tiesa, v?l pasigedome aštrumo, be kurio burritos buvo labai švelnios ir jose pernelyg smarkiai atsiskleid? kukur?z? skonis. Paprasta rekomendacija “Salsa Bar & Grill” kaip patenkinti tokius išrankius klientus kaip mes – padaž?, prieskoni? ir aštresni? marinuot? daržovi? indeliai, atkeliaujantys su kiekvienu patiekalu. Nekainuoja nei daug pinig?, nei daug laiko, bet potyrius ir laim?s indeks? – kilsteli.

Be m?s? išragaut? patiekal?, kaip, tikriausiai, ir bet kuriame kitame Tex-Mex restorane meniu dar atrasite ir enchiladas, tacos, quesadillas beigi nachos. Turi jie ir burgeri?, kas, galb?t, ir n?ra tradicinis t? krašt? maistas, bet be j? Lietuvoje – nebe?manoma. Kiekvienas mažiau arba daugiau save gerbiantis restoranas beigi baras – pastaruosius ? meniu b?tinai ?traukia. Na… arba picas, kurios atmain?, beje, taip pat atrasite “Salsa Bar & Grill”. Tiesa, ji visiškai nepanaš? ? ?prastin?.

meksikietiskas restoranas vilniuje

Ir v?l sriuba su šiek tiek aplinkos

Na, o pabaigai – šiek tiek naudingos informacijos. Jei m?gstate ži?r?ti sporto varžybas ir neberandate mieste staliuko – “Salsa Bar & Grill” j? taip pat rodo. Ypa? futbol?. O jei dirbate netoliese ar kažkur aplink planuojate verslo susitikim? – restorane rasite ir dienos pietus, kurie jums kainuos nuo 4 eur? (apvaliname ir cent? nebeskai?iuojame).

Beje, sprendžiant iš Facebook pateikiamos informacijos – “Salsa Bar & Grill” laikosi populiariosios tre?iadienini? Margarit? tradicijos. Aišku, dar ir sako, kad pas juos jos – pa?ios skaniausios. To, deja, kol kas negalime nei patvirtinti, nei paneigti, tik pasidalinti informacija, kad viena Margarita tre?iadien? jums atsieis 3,50 euro.

Prieš užsukant ? “Salsa Bar & Grill”, panašu, išties verta pirmiausia pasižvalgyti j? Facebook puslapyje, nes tre?iadienin?s Margaritos – ne vienintel? taikoma “akcija”. Kažkur? pirmadien? užmat?me ir pasi?lym? pasim?gauti dviem klasikin?mis Margaritomis su salsa pagardintais chips’ais (kas, tikriausiai, reiškia nachos) už vis? komplekt? mokant 8,96 euro (?prastai tai kainuoja 14,70 euro).

Tiesa, atkreipkite d?mes? ? darbo laik?. Kažkada užsuk? pernelyg v?lai – jau nebesp?jome gauti maisto. Meksikietiškas restoranas dirba tik iki 22 val., o savaitgaliais – iki 23 val. Sp?jame, kad ?takos potencialiai tam gali tur?ti keistoka j? lokacija mieste – centras lyg ir netoli, bet ? pagrindinius kelius – nepataiko.

MENIU: Tex-Mex
KOKYB?: good
KAINOS: turi ?vairiausi? ?vairiausi? deal’?
ALKOHOLIS: alus, tekila, Margaritos ir kitos g?ryb?s
APTARNAVIMAS: all good
VIETA: Naugarduko g. 12, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/MargaritaNights/
SUBALANSUOTA: panašu, kad labiausiai – gyvenantiems aplink arba pigi? Margarit? ištroškusiems