Savas bli?das nori laim?ti Login 2013

Kaip sakoma, blogas tas kareivis, kuris nenori tapti generolu. Tad ir mes, nors dar tikrai nesame žinomi visoje Lietuvoje ir už jos rib?, bet norime laim?ti „Login 2013“ apdovanojim?. Juk dalyvauti niekas nedraudžia :)

Tod?l prašome vis?, kurie mums prijau?ia, spausti nuorod? ir balsuoti už valgymo ne namie kult?ros skatinim? Lietuvoje.

http://www.login.lt/apdovanojimai/nominacijos?id=93

Konkuruoti nusiteikusi,

Degustatori? komanda