„Senatori? kolonos“ – 20 met? atgal

Ir v?l buvo v?lyvas sekmadienio rytas, nes mes negalim kaip žmon?s – mes savaitgaliais keliam?s po piet?, nes m?gstame mažus gyvenimo malonumus. Taigi, paprastai sekmadieniais valgome labai nesveikai – vien? kart? per dien? prisikemšame pilvus ir tada jau ramiai laukiame naujos savait?s pradžios.

T? kart? nor?josi išbandyti kažk? naujo, nueiti, kur dar niekad nebuvome, o kadangi tur?jome šauni? kompanij?, patrauk?me Vilniaus Senamies?io gatv?mis link pa?ios jo širdies – Katedros aikšt?s.

Kažkas buvo gird?j?s, kad „Senatori? kolonose“ duoda daug pavalgyt, tad galiausiai susirinkome ten – visai šalia Signatar? nam?, pa?ioje Tilto g. pradžioje. Šalia yra meksikietiško maisto restoranas, kuriame jau buvom ir mums jis nepaliko itin fantastiško ?sp?džio.

Praeinant painiomis sal?mis, vienoje iš j? radome pietaujant? šiuometin? kult?ros ministr?, ir tai pri?m?me kaip ger? ženkl? (jis valg? restorano firmin? kepsn?).

O dabar apie tai, k? ten radome. Žinokite, jausmas toks, lyg gr?žus kokius 20 met? atgal, ? pa?i? Nepriklausomyb?s pradži? – interjeras viduje primena t? laik? gero restorano išvaizd?. Kadangi oras buvo geras, neužsibuvome vidaus sal?se ir sus?dome lauke.

Meniu yra didelis ir platus. Ir tradicinis tokiai vietai – salotos, mišrain?s, kelios sriubos, šalti užkandžiai, pa?vairinti krevet?mis, blyn? blyneli? pasirinkimas, antrieji vištienos, kiaulienos, jautienos, žuvies patiekalai. Vegetarai irgi turi visoki? ?domi? pasirinkim?, kaip kad žiediniai kop?stai, kepti alaus tešloje. Ir žinoma – kokie 10 desert? su tradiciniais ledais su belen kuo tik ?manoma sugalvoti, tortais, pyragais ir t.t.

Kadangi ragavome nemažai patiekal?, tai apie tai kalb?sime blokais.

Salot? net nefotografavome, nes nelabai buvo k?. Jos visos yra nepadoriai pigios, ta?iau ir gausite ne didel? duben? ?vairi? r?ši? salot? lap? su ?domiu puikiai deran?iu padažu, o tas pa?ias Pekino arba Iceberg salotas, tradicinius pomidorus/agurkus/paprik? ir majonezo padažus. Buvo ragauta salot? su vištiena, tai jos tokios ne kokios buvo, vištiena labai sausa. Nerekomenduojam.

Su sriubomis irgi situacija sud?tinga. Šaltibarš?iai n?ra labai blogi, bet j? rekomenduotume eiti ragauti ? kit? viet?. Šiupinin? sriuba buvo neverta 6 už j? sumok?t? lit?. Tad sriubas irgi galite ramiai praleisti.

Šaltibarš?iai nebuvo geriausi kada nors garauti

Šiupinin? buvo skani, bet neverta 6 lt

Šalt? užkandži? dar neband?me, tai aprašysime kit? kart? ten apsilank?.

Na, ir prieiname svarbiausi? dal? – kepsnius. Ir ?ia pakvimpa ta anks?iau min?ta ankstyv?ja Nepriklausomybe, su kuria man asocijuojasi patiekalai ir j? dekoravimas. Vis? pirma – Kijevo kotletas. Pasakykite j?s man, ar ?sivaizduojate provincijos restoran? be šio virtuv?s pasididžiavimo? Aš tai sunkiai. Bet viskas gerai, mes juos m?gstam. ?ia jis nebuvo kažkuo ypatingas, bet ir neprastas. Ir tas dekoras – na kaip gi ?sivaizduojamas l?kšt?s patiekimas be apelsino griežin?lio? Ir tos kelios salot? r?šys, tarp kuri? b?tinai išvysite burok?lius, kop?stus, agurk? griežin?lius. O dar vadinamasis rausvas padažas iš majonezo ir ket?upo… Et, primena vaikyst? ir kasmetines atostogas Nidoje.

Kijevas su šauniuoju apelsinu dekoro tikslais

Vištienos kepsnys su rožiniu padažu. Gresia apsivalgymu

Kiaulienos karbonadas su s?riu.

Žuvis buvo nebloga. Padažas skanus. Tik nekaip atrodo l?kšt?je ir per s?ru

Taigi kepsnius galite patys apži?r?ti ir rekomenduojame išbandyti. Lygiai taip pat, kaip ir troškinius. Su tuo aštriu jautienos troškiniu tai kaip ir visada – nieko panašaus ? aštrum? n?ra. Užduoda tradicin? retorin? klausim? – na kam? Kam reikia pavadinime rašyti, kad aštrus, jeigu taip n?ra? Nesuvokiamas dalykas…

Prie aštraus troškinio patiekiama dar ir bulvy?i?. Tik kad neaštru…

Jautienos troškinys su pievagrybiais gal kiek riebokas, bet labai tinka sunkiems savaitgali? rytams (dienoms)

Visoki? kitoki? patiekal?, kaip ir desert?, dar nesp?jome paragauti. Bet iš paži?r?jimo lyg ir netur?t? b?ti pavojinga užsisakin?t. Na ir kainos – k? j?s, juokinga yra už tokias sumas sostin?s centre pietaut…

Išvada – jei norit prisiminti tuos pra?jusius metus, eikite ten ir ragaukite. Skoni? palet? j?s? nenustebins, bet tai yra gera vieta nem?gstantiems eksperimentuoti.

MENIU: tradicinis lietuviškas. Rasite visiškai visoki? patiekal? pasirinkim?.
KOKYB?: kaip kas. M?sa buvo gera, šviežia. Daržov?s nesuvytusios. Žuvis tikrai atšildyta.
KAINOS: pigu. Tikrai labai pigu.
ALKOHOLIS: tradiciškai – keli alaus pasirinkimai, stiprieji g?rimai, vynai visiškai neišraiškingi.
APTARNAVIMAS: kaip kada. Galime tik tiek pasakyti, kad naujok? tinkamai neparuošia.
VIETA: Tilto g. 2A, Vilnius
INTERNETE: puslapis.
SUBALANSUOTA: tradicionalistams, nem?gstantiems rizikuoti.

Vaikyst? prisiminusi,
Degustatori? komanda

2 komentarai

  1. Oj atleiskite, nepykite. Tikrai klaida :) Bet labai juokinga ir mums

  2. nelabai supratau, ar tai juokas, ar gramatin? klaida. Visvien šyptel?ti privert? ties alkoholio pasirinkimu kavin?je fraz? „… vyrai visiškai neišraiškingi“ .

    a?i? už apžvalg?, reiks nueit pam?gint.

Komentavimo galimybė išjungta.