Seniausias restoranas pasaulyje – turist? rojus

Degustatori? smalsumas dažnai nuveda ? keistus pasaulio kampelius ir juose esan?ias ?domias maitinimo ?staigas. Š? kart? pristatome Jums, mieli skaitytojai, seniausi? pasaulyje restoran? Botin, ?sik?rus? Madride.

Taigi, Botin restoranas ?kurtas 1725 ir oficialiai Guinesso rekord? knygoje ?rašytas kaip seniausia maitinimo ?staiga pasaulyje. Nuo tavernos iki restorano per daugel? met? keit?sis, Botin nenusileidžia legend? skai?iumi, ypa? apie šio restorano ?tak? ir s?sajas su menais, pavyzdžiui, Goya neva dirb?s ind? plov?ju, vietiniai ir užsienio rašytojai (pavyzdžiui, Hemingv?jus ar Fitzgeraldas) k?r? (ar bent valg?) maisto šedevrus Botin r?sio sal?se.

IMG_1622

??jimas ? Botin restoran?.

Geroji žinia, jog ši vieta veikia kiekvien? savait?s dien? piet? nuo 1 iki 4 bei vakarien?s metu nuo 8  iki 12 nakties ir kiekvien? vakar? yra užpildytas iki stogo tiesiogine šio žodžio prasme (at?jus šiek tiek prieš aštuonias pamatysite eil? žmoni?). Taigi sekmadienio vakar? apsiginklav? rezervacija kartu su kolega degustatoriumi žygiuojame per Plaza Mayor pavalgyti ir pasim?gauti.

Trumpai pastovime chaotiškoje eil?je, kol vidun suguži kelios turistin?s grup?s iš Kinijos, amerikie?i? kompanija, japon? poros ir kita pramogautoj? dalis, tuomet mus palydi ? pastato r?s? (seniausi? pastato dal?) ir gauname mažut? staliuk? pa?iame kampe. Pasinagrin?jam meniu, pasidairom ? artimus staliukus ir nusprendžiam užsisakyti restorano firminius patiekalus – kept? ?riuk? ir paršel?.

IMG_1621

Restorano r?sys – pati seniausia dalis.

Ramiai gurkšnojam sangrij?, susipaž?stam su šalia s?din?iais amerikie?iais iš Kalifornijos, pakalbam apie politines aktualijas, apie Madrido grož? ir Europietiškas keistenybes (iš kitapus Atlanto). Taip nereikšmingai beplep?dami galiausiai sulaukiam savo l?kš?i?.

Paršelis ne?tik?tinai minkštas ir sultingas. Tiesa, vienas paršelis, keptas krosnyje pagal sen? vietos recept? dalinamas ? šešias dalis, tad sunku nusp?ti, kuri? tiksliai dal? gausit – ar šlaunel?, ar šonkaulius. Bet kuriuo atveju teks sumok?ti apie 25 eurus.

Keptas krosnyje paršelis patiekamas su bulv?mis.

Keptas krosnyje paršelis patiekamas su bulv?mis.

Panašiai teks susimok?ti ir už ?riuko koj?.

IMG_1620

?riuko koja patiekama taip pat su bulv?mis.

Apibendrinant, m?s? l?kes?iai buvo didesni. Aptarnavimas nors ir buvo malonus, kiek atsidav? formaliu šaltumu, o ir visas procesas kiek panašus ? konvejerio principu sustyguot? mechanizm? – at?jai, pavalgei, iš?jai. Ta?iau, jeigu norite savo draugams, gimin?ms, kolegoms, priešams pasakyti, kad buvote seniausiame pasaulyje restorane ir valg?te pador? maist? – ši vieta kaip tik jums.

Turistiškai ticket the box,

Degustatori? komanda