„Sensus. Grill & Wine“: visiškai nauja, vos nuo Kal?d? veikianti vynin?

Jie veikia dar tik nuo gruodžio pabaigos, žada pl?sti tiek savo meniu, tiek interjero detali? ?vairov?. Žada, kad tur?s dienos piet? ir restorano meniu vakarais, o pastato r?syje veiks… r?sys. Jie turi Hoegaarden‘o už 10 lit?, nam? vyno už 22 litus ir kalmar? žied? už 8…

Antrojo aukšto interjeras

Žodžiu, mes apie „Sensus” – nauj? „grill & wine” tipo restoran?l? Vilniuje, Totori? gatv?je (visiškai šalia „Misterijos”, priešais „Chaplin‘?”). Kadangi lankytojus vidun „Senso” pakviet? vos prieš kelet? savai?i? ir vis dar žada galyb? atnaujinim? – spr?sti ar tai taps pam?gta vilnie?i? ir miesto sve?i? laisvalaikio leidimo vieta gan?tinai sunku. Ta?iau dar prieš Naujuosius ten užsuk? Degustatori? komandos nariai nusprend?, jog ten apsilankys bent jau dar kartel?.

Degustatoriai tikrai nor?t? to paragauti (beje, nuotrauka vogta iš pa?i? "Sensus")

Kod?l? Vien iš smalsumo. „Sensus” žada puikuotis tikrai nemažu plotu. Tur?t? veikti tiek r?sys, tiek pirmasis aukštas, tiek antrasis. Pastarajame, visai gali b?ti, lankytojams bus pristatytas restorano meniu, tuo tarpu pirmajame gal?s pris?sti tie, kurie labiau nei pavalgyti bus link? paragauti vyno/alaus/kt. Tre?iame milžiniško pastato aukšte – virtuv? (jei k?, maistas žemyn iš jos keliaus liftu!).

Kainos kol kas, palyginus su kitomis vynin?mis, tikrai nesikandžioja. Tiesa, kaip sak? padav?jas žaviu suvalkietišku akcentu, meniu dar tur?t? b?ti pildomas. Tik?kim?s, kartu su meniu „pasipildymais” ? virš? nešoktels patiekal? vert? finansiniais vienetais, bet vis d?lto – neatmetame galimyb?s, kad nutiks b?tent taip. Juk planuojamo restorano meniu tur?t? b?ti gana ?domus, subtilus ir daugiau subalansuotas gurmaniško pom?gi? turintiems tautie?iams.

Dar vienas meniu pasirinkimas...

Aplinka kiek asketiška, ta?iau pakankamai jauki. Ypa? antrame aukšte (matyt, tod?l visi lankytojai ir kvie?iami pris?sti ten, tod?l žvelgiant pro langus „Sensus” ir atrodo tuštokas). Tiesa, v?lgi, ?domu, kaip ji atrodys tuomet, kai interjero dizaineriai ar dekoratoriai baigs darbuotis. Ir dar ?domu, ar „Sensus” pavyks vasar? išnaudoti vidin? kiem?.

O kol kas – s?km?s viliojant naujus lankytojus ir pratinant juos prie naujos vietos (o dar sako, kad sunkmetis…).

MENIU: vynui ir prie vyno, gerokai subtiliau nei „kepta duona“. Iš principo lyg ir linkstanti link pranc?ziškos ir itališkos virtuv?s.
KOKYB?: viskas labai gerai. Tikrai. Tai k? ragavome – buvo labai skanu. 
KAINOS: kol kas – nesikandžioja, bet restoranui prad?jus veikti visu paj?gumu, tik?tina, šiek tiek kils. Kiek – dar nežinia, bet už kokybišk? maist?, kuris, atrodo, ?ia bus patiekiamas – ir sumok?ti daugiau negaila.
ALKOHOLIS: platus vyn? pasirinkimas bei „užsieninis“ alus.
APTARNAVIMAS: Degustatoriams labai patinka kalb?s ir draugiški padav?jai, kurie papasakoja apie restoran?, apie patiekalus, be to, net neži?r?jus ? meniu gali patarti k? užsisakyti, žino, kokio skonio yra patiekalai ir pan.
VIETA: Totori? g. 16, Vilnius.
INTERNETE: web.
SUBALANSUOTA: geram vakaro praleidimui su gero vyno taure, ?domiu pašnekovu ir skaniu užkandžius ar patiekalu.

Susidom?jusi,
Degustatori? komanda