Šven?ion?liai: puiki vieta greta traukini? stoties su milžiniškomis porcijomis

Po bridimo per up?, koki? 15 kilometr? per Labanoro giri?, veidu sugaudyt? keli? dešim?i? voratinkli?, šviesto žem?lapio ?takoto vieno kito nuklydimo nuo kelio (a?i? Google už telefonin? navigacij?) ir tranzavimo vidury miško – trys neramios sielos (viena iš j? su sužeista koja) šiaip ne taip atsiduria prie Šven?ion?li? traukini? stoties.

K? mes ten veik?me? Matot, „Savo bli?do“ komandos žmon?s kartais m?gsta išeiti ? vien? kit? žyg?, o sužeistuosius iš žygio reikia pristatyti iki saugios lokacijos transportavimuisi namo. Kadangi traukinys tur?jo pasirodyti už poros valand?, o priešais savo paslaugas si?l? kavin?, pavadinimu, berods „Ultra“, nusprend?me išnaudoti prog? ir kuprin?je nešamus konservus – ragauti vakare.

1

„Ultra“ – visai priešais traukini? stot?

Kavin?je tur?jo tuoj tuoj prasid?ti gedulingi piet?s arba krikštynos (meniu tokiomis progomis paprastai nesiskiria, tai buvo sunku nuspr?sti kas tai bus iš ties?), tod?l pris?dame lauke, greta kompanijos ragaujan?ios ne pirm? bokal? alaus.

Kaip ir dažniausiai b?na – mažo miestelio kavin? pasižymi gan?tinai doru poži?riu ? maisto kiek?, nuoširdum? j? gaminant ir itin menkomis kainomis.

Kaip ir dažniausiai b?na – renkantis iš meniu tokiose vietose d?mes? reikia atkreipti ? „šefo specialiuosius“ arba kitaip, kepsnius, pavadintus užeigos vardu. Nesuklydome. Laaaabai gerai. Aišku, neneigiame ir to fakto, kad pasivaikš?iojus bent kelet? kilometr? lauke, apetitas vienaip ar kitaip pasiekia nereg?tas aukštumas.

svencioneliai (1)

„Kuklus“ kepsniukas

Puikiai apskrudusios, ta?iau viduje – minkštut?l?s, fri bulvyt?s, padorus m?sos gabalas, užkeptas ne pa?iu pigiausiu s?riu ir pagardais bei gana neblogai suderintas daržovi? asorti su specifin?mis puošybos detal?mis. Kaina – apie 15 Lt.

Greta to – ragaujame sultin? su kibinais, kuriuos taip pat rekomenduoja tokiai vietai labai maloni padav?ja: „Mes ?ia juos vietoj darom ir kepam, tai tikrai skan?s“. Po paskutiniojo nusivylimo Trak? „Senojoje kibinin?je“ – šie yra tikrai labai geri (svarbiausia, kad išlaikytas m?sos ir padorus svog?no santykis; kibinai, vienok, yra m?siškas valgis, nors kartais atrodo, kad j? reik?t? pristatyti „su svog?nais ir m?sos prieskoniu“; ta?iau ne ?ia).

svencioneliai (2)

Vienas lik?s kibinas…

Jei niekada savo malonumui nevaikš?iojote po mišk?, tikriausiai, niekuomet nesuprasite laim?s, kur? užpl?sta paragavus toki? dalyk?. Jei kada tuose kraštuose grybausit, poilsiausit ar žygiuosit – b?tinai užsukit ? Šven?ion?lius ir dr?siai ragaukit.

Beje, jei atrasite nauj? draug?, bent m?s? atveju jie nepasirod? piktybiniai. Išgirdome daug istorij? apie armij? ir kaip reik?davo „h*jarint“ (taip, taip, pilietis naudojo b?tent tokius žodžius) per miškus daug kilometr?, kiek durnas buvo kuris leitenantas, kaip veikia narkotik? biznis ir kuris politikas kada pardav? Lietuv?. Svarbiausia b?nant svetimoje teritorijoje pernelyg neprieštarauti.

Beje, „Ultra“ turi ir kone niekada neatnaujinam? FB: socialinis tinklas.

P.S.: jei jums ?domus tik maistas – toliau nebeskaitykite. Mes tiesiog norime pasigirti per dvi dienas nueitais 60 kilometr?, atrastais skaniausiais Lietuvoje parduodamais vištienos konservais, aplankytomis partizan? kovos ir ž?ties vietomis bei maloniais vietiniais gyventojais, kurie visuomet atveria šulin? ištroškusiems keliautojams. Beje, anks?iau min?ti vietiniai gyventojai palyd?jo kokius 5 km, papasakojo, kaip sutrumpinti keli? ir v?l atrasti vis? ? priek? nužygiavusi? grup?. Žodžiu, Labanoras yra gerai. Net nepaisant vos po vieno vakaro suskai?iuot? 60 vnt. uod? ?kandim?. Ant vienos kojos.

Pasivaikš?ioj? ir pavalg?,
Degustatori? komanda

2 komentarai

Komentavimo galimybė išjungta.