„Alaus biblioteka“: vienintelis baras, kuriam iš ties? r?pi alus

„Alaus biblioteka“, tikriausiai, yra pirmasis baras Lietuvoje, kurio koncepcija su žodžiu „prisigerti“ prasilenkia taip smarkiai, kaip ši lietuviška vasara su apskritai s?voka „vasara“. Ši biblioteka iš ties? yra apie al?. O jei dar tiksliau – apie alaus, tituluojamo nacionaliniu g?rimu, kult?r?.

alaus biblioteka (6)

Ir kad ir kiek kart?, žmogau, b?tum veblen?s kokiam t?lam užsienie?iui apie tai, kad „beer is our national drink, you know“, bet iš ties? tu apie š? g?rim? n? velnio nieko neišmanai. Tuo tarpu tikri alaus gerb?jai iki „Alaus bibliotekos“ atsiradimo – nelabai ir tur?jo kur nueiti, nes didžiojoje dalyje bar? arba labai menkas šio g?rimo pasirinkimas, arba koncepcija – labiau girtuoklin?.

Ir b?tent tod?l „Alaus biblioteka“ yra daugiau nei nuostabi ir išskirtin?. Apie al? ten galima sužinoti daug. Ragaujant, skaitant, domintis, o kas svarbiausia – besišneku?iuojant su barmenais, kurie, jei tik prie baro nesirikiuoja milžiniška eil?, visuomet su malonumu padiskutuos apie skirtingas r?šis bei skonius.

alaus biblioteka

Visas alus bare „surikiuotas“ pagal alaus Mendelejevo lentel?. Ji gana griežta, bet net ir visiškiems alaus „pradinukams“ – padeda grei?iau susigaudyti skirting? r?ši? ?vairov?je. Smagu ir tai, kad greta alaus Mendelejevo – yra ir atskira „Alaus bibliotekos“ knyga, kurioje daugiau papasakojama apie kiekvien? alaus r?š?, jo atsiradimo istorij? ir paplitim?.

Taigi, alaus Mendelejevo lentel?je išskirti du alaus tipai – ale ir lager. Tada dar yra penkiolika alaus šeim? ir dar 60 stili?. „Alaus bibliotekoje“ – rasite vis? 60-ies stili? alaus. Ir ne po vien? r?š?. Kažkada pradžioje vienas iš barmen? mums pasakojo, kad nuolat stengiamasi tur?ti bent po 5 kiekvieno stiliaus alus. Taigi, jei jie vis dar laikosi šios koncepcijos – bibliotekoje tur?t? b?ti per 300 skirting? al?.

alaus biblioteka

Beje, jei jau kalbama apie Mendelejevo lentel?, reikia nepamiršti ir skaitytoj? biliet?. At?j? pirm? kart? užsivedate „skaitytojo biliet?“ ir kiekvien? kart? perskait? nauj? „knyg?“ (aka išg?r? al?) – gaunate antspaud?. Surinkus piln?, sako, gauni dovan?. Skamba lyg visiškas menkniekis, bet labai smagus. Beto, padeda susigaudyti ir prisiminti, kurios alaus r?šys patiko, o kurios – nelabai.

Dar viena ?domi detal? yra tai, jog lentynose stovintis alus – tik pavyzdžiai. Lankytojams pateikiamas alus saugomas specialiame sand?lyje, kuriame yra tamsu ir v?su. Taip išsaugomos geriausios jo savyb?s.

Dirba biblioteka iki vidurnak?io ir ne ilgiau. Nes n?r ?ia ko naktimis skaityti. Bet jei užsuksite iš karto po darbo – rasite ir šio to užkrimsti. Meniu neilgas, bet visko užteks, kad pavalgytum?te. Juk ?ia svarbiau alus, o ne maistas.

alaus biblioteka

Tikriausiai smagiausias dalykas apie „Alaus bibliotek?“ yra tai, kad vos ?žengus pro duris supranti, kad baras buvo kurtas ilgai ir su meile. O tai džiugina, bet gal ir nestebina, kai sužinai, jog vienas iš trij? ?k?r?j? – Rimvydas Jur?nas yra tituluotas ir apdovanotas aludaris.

Beje, mums dar labai patiko ir kito baro ?k?r?jo Tomo citata, nuskamb?jusi kažkur internetuose: „Pas mus, kaip ir geroj bibliotekoj, yra visos knygos išskyrus pornografij?. Mes alaus pornografijos nepardavin?sim. Bibliotekoje jau ne vieta“.

Kad j? kur Ragutis (aka balt? alaus ir midaus dievas), bet mes dar ten gr?šim!

P.S.: Ir surinksim mes piln? skaitytojo biliet?! For sure!

P.S.2: Beje, labai džiaugiam?s, kad „Alaus bibliotekoje“ atsirado ir Sakiški? aludari? alaus. Prieš daugiau nei metus SavasBliudas.lt kalb?josi su vienu iš j? – Linu. Interviu, beje, vis dar galite rasti ?ia: Interviu su aludariu. Tiesa, tuomet Linas buvo kuklesnis ir, matyt, dar tik svajojo apie tai, jog jo alaus bus galima paragauti kuriame nors bare.

MENIU: maisto nedaug, bet užk?sti pakanaka; esm? – alus
KOKYB?: extra-super-osom
APTARNAVIMAS: nerealiai draugiškas; jei žmoni? nedaug, atraskite al? diskutuodami su barmenais
KAINA: nuo poros eur? su biškiu iki gerokai didesni? kain? už retesnius ir unikalesnius alus
ALKOHOLIS: maždaug 300 skirtingo alaus r?ši? ir keletas sidr?
VIETA: Trak? g. 4, Vilnius (laiptais ? antr? aukšt?)
INTERNETE: BeerLibrary.lt ir Facebook.com/AlausBiblioteka
SUBALANSUOTA: „Alus yra intelektual? g?rimas. Labai gaila, kad j? geria ir idiotai“, – Rejus Bredberis