Jei sukdami pro Alyt? išalksite – užsukite ? “Šašlykin?”

Kone juokingiausias faktas apie Alytaus “Šašlykin?” yra tas, jog nepaisant to, kad “Savo bli?do” komandoje turime alytiški? – pirmieji j? atrado iš Vilniaus kil? savabli?die?iai. Darbo reikalais vizituojant Alyt? – kolega pasi?l? užsukti pavalgyti ? jam žinom? ir puikiai viet? šiame nedideliame Dz?kijos mieste.

Pirmasis vizitas ?vyko prieš gerus 5-6 metus. Nuo tada – nepraleidžiame progos ten užsukti kiekvien? kart?, kai tik traukiam pro Alyt? ar jo region?. Nes išties verta. O tai, kad alytietiška “Šašlykin?” turi ir daugiau gerb?j? – tik patvirtina faktas, jog nuo m?s? pirmojo apsilankymo restoranas išsipl?t? per du pastatus, atidar? milžinišk? teras? ir, panašu, nesiskundžia lankytoj? kiekiu.

Šašlykai ?ia išties geri – m?sa išmarinuota taip gardžiai ir tokia minkštut?, kad net nesinori jos mirkyti ? šalia esant? ke?up?. Tai b?t? tiesiog šašlyk? gadinimas. Geriau greta j? m?gautis milžinišku kiekiu svog?n?, pomidor?, marinuot? agurk? ir kit? g?rybi?. Porcijos ?ia – išties didel?s.

saslykine, alytus

Puikioji sriuba

Tiesa, šašlyk?, kaip ir dera tikrai šašlykinei, ?ia rasite pa?i? ?vairiausi? – nuo tradicini?, iki arm?nišk? ar gruzinišk?. Grusiniški, beje, mums ?ia patinka mažiausiai – m?sa puiki, bet specifinis gruziniškas prieskonis ne?prastas lietuviškam gomuriui. B?tent tod?l dažniau renkam?s arm?nišk? variant?.

Tie, kas nenori ir nem?gsta šašlyk? – gali rinktis ir kitokius patiekalus, nuo kepsni? iki salot?. Tiesa, mes taip niekada j? ir neparagavome išskyrus… nuostabiai tobul? arm?nišk? sriub? su m?sa – chašlama. Char?io ?ia taip pat yra (ir ji puiki), bet niekas negali prilygti gerai chašlamai. Stambiai pjaustyti m?sos gabaliukai, bulv?s, morkos, svog?nai ir paprikos nuostabiam skaidriam sultinyje. Tikrai verta išbandyti. Bet v?lgi – jei planuojate ragauti ir sriub? ir šašlyk? – rekomenduojame dalintis, nes vienam gali b?ti tiesiog pernelyg daug.

saslykine, alytus

Aplinka “Šašlykin?je” gan?tinai paprasta, su šiokiu tokiu bandymu krypti ? modernum?. Tikrai nesitik?kite ?ia prabangos, bet iš didel?s erdv?s prie baro, ?tariam, kad retkar?iais ?ia gali b?ti šokama. Aptarnaujantis personalas taip pat atrodo nuolat skubantis ir… vis dar nepasivij?s didži?j? miest? mandagumo. Kita vertus – kai maistas skanus, gali atleisti ir d?l apatiškos padav?jos…

MENIU: patys ?vairiausi šašlykai ir grill patiekalai – nuo arm?nišk?, iki gruzinišk?
KOKYB?: OK
KAINOS: kiek aukštesn?s nei kitur Alytuje, bet padorios
ALKOHOLIS: visi pagrindiniai g?rimai
APTARNAVIMAS: toks lyg ir šaltokas, bet maistas skanus, tod?l “dzin”
VIETA: Ulon? g. 67, Alytus
INTERNETE: https://www.facebook.com/saslykai/
SUBALANSUOTA: šašlyk? m?g?jams, vizituojantiems Dz?kij?

„Palermo” – bandymas gaminti picas Alytuje

Tai n?ra jokia naujiena – picerija „Palermo“ Alytaus miesto centre stovi jau n met? ir praktiškai nesutiksite alytiškio, kuris n?ra ten bent jau alaus išg?r?s.

Sunku jau ir beatsiminti, kiek kart? „Palermo“ buvo uždarytas ir v?l atidarytas, ta vieta išgyveno spalvingus laikus prieš gerus 15 met?, kai savaitgaliais iš maitinimo ?staigos pavirsdavo naktiniu klubu. Dz?kijos regiono jaunimas ten dažnai m?gdavo aiškintis santykius, tad t?vai paaugliams vaikams rekomenduodavo vakarais t? viet? apeiti.

Naujasis „Palermo“ nedaug kuo pasikeit? nuo sen?j? jo versij?, tik žada b?ti šeimos restoranu, d?l ko mums, ties? sakant, nei šilta, nei šalta.

Atidarymo proga pasirodžiusiuose straipsniuose regionin?je spaudoje rašoma, kad picerijoje dirbs nemaža dalis sen? laik? darbuotoj?, kas lyg ir reiškia, kad maisto skonis ir kokyb? išliks nepakit?. Ir tai yra visiškai nieko gero.

Per šitiek met? visoje Lietuvoje atsidar? labai daug ger? maitinimo ?staig?, kai kurios iš j? netgi vejasi pasaulio restoran? lyderius, o ši vieta vis dar teikia 15 met? senumo patiekalus.

Kainos yra vidutiniškos Vilniaus gyventojams, tad Alytiškiams tur?t? b?ti netgi aukštos. Pic? yra 100 r?ši?, kaip ir priklauso save gerbian?iai picerijai.

Vis d?lto, verta nueit buvo vien d?l nostalgijos, nes autor?s pirmoji gyvenime valgyta pica (kokiais 1997 metais) buvo b?tent ten, ir ji iki šiol atsimena, koks tai buvo ypatingas potyris.

Tad š? kart? buvo pasukta tuo pa?iu keliu ir užsisakyta Romeo – iki šiandien viena iš m?gstamiausi? autor?s pic?. Na ir k?, ir negalima sakyti, kad buvo labai blogai, labiau gal vidutiniškai, taip ne visiškai pro šal?, bet labai toli nuo Italijos. Maža pica kainuoja 15 lt, lyg ir normali kaina. Tik l?kšt?s ne picoms, d?l to šiek tiek keista buvo.

Romeo pica. Atrodo bardakas. 15 lt

Romeo pica. Atrodo bardakas. 15 lt

Silk? su baravykais buvo blogai, labai prastas bandymas pasididžiuoti dz?kiškais grybais.

Silk? su baravykais buvo bloga. Garb?s Dz?kijai nedaro. Apie 10 lt.

Silk? su baravykais buvo bloga. Garb?s Dz?kijai nedaro. Apie 10 lt.

?ili sriuba buvo irgi blogai. Reikia pabr?žti, kad šitas patiekalas yra itin imlus improvizacijoms ir yra begal? nesunki? b?d? padaryti j? ?simintinu, bet kažkaip nemaža dalis maitinimo ?staig? žiauriai feilina, vis? pirma d?l to, kad ji neb?na aštri. Šiuo atveju buvo ši grubi klaida ir dar keletas kit?.

Li?dna ?ili sriuba. Apie 10 lt.

Li?dna ?ili sriuba. Apie 10 lt.

Havaj? pica buvo tokia, kaip ir visose kitose panašaus lygio Lietuvos picerijose. Ir tai tik rodo „Palermo“ buvim? vidutinybe.

Havaj? pica. 16 lt.

Havaj? pica. 16 lt.

Ar gerai, kad „Palermo“ v?l dirba – žinoma, kad taip. Ar ten maistas yra kuo nors ypatingas – tikrai ne, bet kitos vietos Alytuje yra tokios blogos, kad net skauda, tod?l picerija turi šans? v?l tapti populiari. Žinoma, nekalbu apie vis? giriam? šašlykin?, apie kuri? gal kit? kart?.

Nostalgijos kamuojama,
Degustatori? komanda

MENIU: picos ir visa kita.
KOKYB?: labai vidutiška.
KAINOS: vidutiniškos.
ALKOHOLIS: turi visko.
APTARNAVIMAS: Dz?kiškai svetingas.
VIETA: Rotuš?s a. 2A, Alytus
INTERNETE: www
SUBALANSUOTA: nerandantiems geriau