Kreta – sala, kurioje n?ra žuvies

Kretos sala yra Viduržemio j?roje ir priklauso Graikijai. Tai vienas iš m?s? civilizacijos lopši?, ?ia galite aplankyti Mino r?mus ir pasivaikš?ioti t?kstantme?ius skai?iuojan?iose alyvmedži? girait?se.

Alyvmedžiai

Alyvmedžiai

Mino r?mai

Mino r?mai

Heraklionas - didžiausias Kretos miestas

Heraklionas – didžiausias Kretos miestas

Maistas Kretoje mažai kuo skiriasi nuo graikiško, o baruose ir restoranuose jis yra tragiškai orientuotas ? turistus, tad kažko subtilesnio ir ?domesnio viešojo maitinimo ?staigose ne taip ir lengva rasti. Be to, dar turite suprasti, kad vienu straipsniu aprašyti visos Kretos virtuv?s ne?manoma, tai ner?kaukit, kad kažko „ypatingo neapraš?te“. Buvome saloje trumpai ir valg?me daugiausiai meinstrymin? maist?.

Vienintelis dalykas, iš ties? mus nustebin?s, buvo susid?rimas su faktu, kad kretie?iai beveik nevalgo žuvies, nes jos salos pakrant?se papras?iausiai n?ra, ji yra išžvejota, ir jau kur? laik? vis? rimtesn? žuv? Kreta importuoja. Vietiniai pataria restoranuose neužsisakin?ti nei žuvies, nei j?ros g?rybi?, nes dažniausiai ji n?ra nei vietin?, nei super šviežia. O jei jau mirtinai jos norite, tai imkite kokias nors mažas žuveles, tikinama, kad jos sugautos vietos pakrant?se.

Tad k? gi valgo vietiniai? Virtuv?s pagrindas, kaip ir visose Viduržemio j?ros šalyse, yra alyvuogi? aliejus, sakoma, kad šioje saloje spaudžiamas aliejus laikomas geriausiu pasaulyje. O juo gardinama arba jame kepama mums gana ?prastas maistas – troškiniai, ant ugnies kepta m?sa, ?vairiausi? r?ši? salotos. Troškinius iš daržovi? ar m?sos galima laikyti šios virtuv?s pagrindu. Žinoma, gerai paieškojus, galima rasti ir ?domesnio maisto – kaip pvz ?daryt? cukinij? žied?. Dar gausu marinuot? daržovi?, iš kuri? tiesiog negalima nepamin?t marinuot? artišok?.

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Visai pradžioje gausite koki? nors apetaizeri? – pradedant tiesiog maltomis alyvuog?mis, kurias tepsite ant Paximadia (graikiški duonos dži?v?siai) arba kretietiško užkandžio – ant šio dži?v?sio užpilto aliejaus, užteptos pomidor? tyr?s, užd?t? alyvuogi? ir s?ri?.

Jeigu kalbame apie salotas, b?tina pamin?ti graik? virtuv?s esmi? esm? – graikiškas salotas, jos visame pasaulyje b?tent taip ir vadinamos. Ir ?ia reikalinga trumpa kulinarin? pamoka – graikiškose salotose graikišk? riešut? n?ra, juos d?ti sugalvojo tikriausiai kokio nors baro-restorano šeiminink? kur nors K?dainiuose ir nusprend?, kad tai bus labai gera mintis. D?l pa?ios id?jos nesigin?ysim, bet realyb? yra tokia, kad graikai taip nedaro. Receptas labai paprastas – imate agurkus, pomidorus, paprik?, m?lyno (tinka ir baltas) svog?no, ger? alyvuogi?. Visk? sumaišote su geriausios r?šies alyvuogi? aliejumi ir šiek tiek raudon?lio ir baigiate ant viršaus patupdydami pon? fetos s?r?, kur? irgi stenkit?s gauti kuo geresn?s r?šies. Dar pabarstykite druska ir pipirais ir darbas baigtas.

Graikiškos salotos

Graikiškos salotos

Gatv?je kretie?iai mielai valgo tai, k? mes vadiname kebabu. Tik jie tai vadina gyros ir patiekia ?vairiais b?dais – tiesiog l?kšt?je su daržov?mis, kept? kaip šašlyk?, pitoje arba lavaše. Kadangi lietuviai yra labai gerai susipažin? su kebabais, tai tikriausiai nebus sunku suprasti, kad visas patiekalo skonis slypi m?soje ir tiesiog reikia išsirinkti geriausiai j? ruošian?i? viet?.

Gyros

Gyros

Vištienos gyros

Vištienos gyros

Mums nepaž?stama daržov?, kuri ten labai populiari ir nuolat dedama ? m?sos ar vegetariškus troškinius yra okra (d?l savo išvaizdos vadinama lady finger). Okra yra dažnai sutinkama daržov? Artimuosiuose Rytuose, Vidurio Azijoje ir Šiaur?s Afrikoje. B?tinai paragaukite, mums skonis primena cukinij?.

Grilinta ?vairiausia m?sa su gruzdintom bulvyt?m ir salotom yra Kretos turistams duona kasdienin? – kai visus metus toks puikus oras, papras?iausia ir skaniausia m?s? valgyti kept? tiesiai ant žarij?.

M?sos kalnai

M?sos kalnai

?domesn? graikišk? salot? variacij? galite sutikti Santorinio saloje (netoli Kretos, kasdien kursuoja keltas). ?ia jos gaminamos ir agurk?, vyšnini? pomidoriuk?, vietoje gaminamo už fet? minkštesnio ir biresnio s?rio (primena m?sišk? varšk?), alyvuogi? ir džiovintos duonos trupini? arba gabaliuk? (Paximadia). B?tinai paragaukite, jeigu b?site gražiausia pasaulio sala tituluojamame Santorinyje.

Santorinio salotos

Santorinio salotos

Santorinis

Santorinis

Desertai ir šiaip saldumynai primena Turkij? ir kitas arab? šalis – žiauriai saldu ir daug medaus.

Katinukas

Katinukas

Kretos virtuv? n?ra kulinarijos virš?n?, o maistas n?ra toks smagus ir ?vairus, kaip kokioje Ispanijoje, bet apsilankyti saloje ir paragauti vietini? gaminamo šviežio ir kokybiško maisto tikrai rekomenduojame.

Atostogas menanti,
Degustatori? komanda