Bistro 18: jaukus paprastumas ir paprastas jaukumas

Iš anksto turim pasakyti, kad ilg? laik? nenor?jom eiti ? „Bistro 18“: gal d?l faktoriaus „Žmon?s“, gal d?l Stikli? gatv?s, gal d?l tr?kumo aplinkoje esan?i? žmoni?, kurie b?t? „hyped up“ d?l šitos vietos. Tai nuoširdžiai prisipaž?stam, kad buvo išankstinio skepsio. Ir dabar džiaugiam?s, kad jo buvo, nes buvom nuginkluoti ir maloniai nustebinti vietos paprastumo ir atmosferoje sklandan?io jaukumo.

?žingsniavom gana atsitiktinai, nes reik?jo kažkur nuvesti sve?ius iš užsienio, ten, kur planavom, nepavyko gauti staliuko ir paskutin? minut? šov? mintis nujud?ti ? „Bistro 18“. Žavu yra tai, kad padav?jai pasitiko šypsenomis, surado (paskutin?) laisv? viet? restorane, ?dav? meniu ? rankas ir nud?zg? toliau aptarnauti kit? sve?i?.

Tie, kurie mus dažniau skaito, žino, jog degustatoriai myli tam tikr? aplink? (ir niekada to nesl?p?me), tad tas neprievartinis jaukumas – be pagalv?li?, bantuk?, kaban?i? kut?, milijon? smulki? daikteli? visose kertel?se ir nepigus paprastumas mus papirko. Dar teigiam? tašk? prid?jo nedidelis, bet ?vairiapusis meniu ir vyno korta (ech ech, vyno korta).

Kadangi ne visi buvo susirink?, prad?jome nuo taur?s vyno ir pamiksuotos užkandži? l?kšt?s „prie vyno“ – s?ris, alyvuog?s, brusketos. Gurkšnojam vyn?, užkandžiaujam, klausom restorane tvyran?io šurmulio, stebim, kaip kas penkias minutes ? vid? tik?damiesi rasti vietos užeina vis kiti žmon?s ir laukiam pagrindini? patiekal?.

uzkandziai

Mišri? užkandži? l?kst?.

Pirmiausia atkeliauja rausvai kepta antienos kr?tin?l? su porto ir spanguoli? padažu. Iš pradži? kiek nustebina, jog kr?tin?l? patiekiama tik su lengvai apvirtomis daržov?mis, ta?iau reikia pasteb?ti, jog skonio palet?je nieko netr?ksta, minkšta ir sultinga m?syt? su traškiomis daržov?mis. Tobula. Patiekalo kaina 42 litai.

antiena

Antienos kr?tin?l? su spanguoli? ir porto padažu už 42 litus.

Po keli? minu?i? prie anties prisijungia pus? „kukur?zinio“ viš?iuko, kepto orkait?je, su saldži? bulvi? koše ir sviesto-rozmarin? padažu. Iki paskutinio kauliuko – viskas, kaip turi b?ti ir tik už 29 litus.

visciukas

Pus? orkait?je kepto kukur?zinio viš?iuko už 29 litus.

Ir galiausiai veršienos eskalopas su balto vyno, garsty?i?, grietin?l?s padažu ir keptomis daržov?mis. Eskalopas toks slidus reikalas, jeigu ne preciziškai iškeptas, tai bus arba sausas, arba guminis. O ?ia viskas puikiai, ir dar padažas –  ne?kyrios r?gštel?s akcentai. Patiekalo kaina 37 litai.

eskalopas

Eskalopas su balto vyno, garsty?i?, grietin?l?s padažu ir keptomis daržov?mis. Kaina 37 litai.

Nusprend?m, jog desertus paliksim kitam apsilankymui, juk reikia rasti pretekst? užsukti dar kart? ir greitu metu.

MENIU: Visiems skoniams: sriubos, užkandžiai, salotos, m?sos, žuvies patiekalai.
KOKYB?: aukšta.
KAINOS: Nuo 9 iki 66 lit? už patiekal?.
ALKOHOLIS: ?sp?dinga vyno korta, taip pat pagal pageidavim? kiti g?rimai.
APTARNAVIMAS: puikus.
VIETA: Stikli? g. 18, Vilnius.
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: m?sos m?g?jams ir žinovams.

Maloniai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

 

„Borsch“: Ukrainietiški džiaugsmai ne pa?iame Vilniaus centre

Buvo laba šaltas pentktadienio vakaras, pats tas laikas ilgai ir skaniai vakarienei. Restoranas „Borsch“ ?sik?r?s Algirdo g., šiek tiek toliau nuo pagrindini? Vilniaus Senamies?io gatvi?, kuri? gyventojai niekaip nesusivokia, kad gyvena sostin?s centre ir vis rašo skundus d?l didelio žmoni? keliamo triukšmo vakarais ir naktimis. Tokiems norisi palink?ti išsikelti gyventi ? Pilait? ar ? koki? Uten?, ten gal?s ramiai miegoti.

Algirdo gatv?je paprastai ramu ir žmon?s gali m?gautis gyvenimu šalia pagrindini? miesto gatvi? bei netrukdomu miegu. Nors pasakyti, kad šioje gatv?je n?ra, kur nueiti, b?t? neteisinga – ?ia kaip tik gausu kavini? ir restoran?. Vien „Borsch“ kaimynyst?je dar st?gso galingoji „Meksika“ ir kažkoks kin? maistas.

„Borsch“ neseniai paaugo – atsidar? dar sali? ir dabar ten tikrai daug vietos. Ir, m?s? nuostabai, jame buvo pilna žmoni?. Mums pavyko gauti vienintel? likus? laisv? staliuk?! Viskas arba jau užimta, arba rezervuota. Publika buvo ?domi – dauguma vyr?, primenan?i? tuos naujoviškus, šiuolaikinius ukrainie?ius/rusus/baltarusius. S?di sau tyl?s ir geria gorylk?, užk?sdami lašiniais.

Mums irgi teko šito g?rio ragauti, nes ukrainie?iai geri ir dosn?s, ir visiems vakarieniaujantiems pirmiausiai atneša po maž? stikliuk? degtin?s, duonos, lašini?, kornišon? ir uždeda mažu?ius gabal?lius džiovinto burok?lio. Sužadinti apetit?.

Mes prad?jome nuo b?tino tame restorane patiekalo – ukrainietišk? barš?i? su mielin?mis bandel?mis. Geriausia tame patiekale yra netgi ne barš?iai, nors jie tikrai verti d?mesio, o tas ?esnakinis lydyto sviesto padažas, kur? patiekia bandel?ms mirkyti. Oj, kaip tai yra gerai, ir kaip puikiai dera su barštukais. Labai patiko, tikrai labai skanu.

Dar prival?jome išbandyti lašini? pašteto, prie kurio atneš? daug geros juodos duonos. Šis patiekalas irgi vertas d?mesio, gali b?ti puikus užkandis prie g?rim? arba šiaip užkandis be g?rim?.

IMG_20121207_223151

Lašini? paštetas kainavo 8 litus

Toliau ant stalo keliavo marinuot? burok?li? salotos su ožkos s?riu, kedrin?mis pinijomis (labai nes?moningas vertimas) ir ukrainietiško vyno padažu. Patiekalas kaip ir vadov?linis, n?ra jokia naujov?, jis dažnai gaminamas ir daug kur patiekiamas. Tik riešutai gali b?ti naudojami labai ?vair?s. Dažniausiai pasitaiko su graikiškais riešutais. Tai va, tai tie kedrai ten nepatiko, o ir padažas buvo per r?gštus. Nelabai subalansuotas maistas, ties? sakant.

IMG_20121207_223122

Marinuot? burok?li? salotos kainavo 14 lit? ir nebuvo ?sp?dingos

Pagrindinius patiekalus rinktis buvo ir sunku, ir baisu. Iš karto atmet?me Kijevo kotletus, nes jie jau gerokai nusibod?, be to, ragauti ir perragauti pa?iame Kijeve, tod?l siurprizo tikrai nesitik?jome. Galiausiai pasirinkta ?riuko kepsneliai ir antienos fil?.

Labiausiai bijojome, jog m?sa bus kieta, kas ir ?vyko su antiena. Spanguoli? padažas buvo gal ir nieko, bet tas kupstas belen kaip suverst? salot? lap?, kurios abejuose antruose patiekaluose buvo be jokio padažo ir visiškai ne ? tem?, buvo kažkoks nesusipratimas. Kam gi reikia t? salot?, kai yra tiek kit? daržovi? patiekiama prie m?sos?

IMG_20121207_223034

Antienos fil? kainavo 30 lit? ir buvo pakasta po salot? lapais

?riena buvo daug geriau, m?sa minkšta, padažas vertas d?mesio, paprikos skaniai pakepintos, labai skanus keptas ?esnakas. Bet ir v?l – baisiausia buvo tos suverstos salotos, uždengusios didel? dal? bulvi?.

IMG_20121207_223008

?riuko m?sa buvo minkšta, padažas skanus. 34 litai

Espreso buvo geras, jo nuotrauka ?d?ta tam, kam matytum?te graž? senovišk? puodel?, kuris mums labai patiko.

IMG_20121207_223309

Gražus espreso puodelis

Aptarnavimas buvo profesionalus, vaikinas šauniai sukosi, visk? teisingai atneš?, tod?l gavo nemažai arbatpinigi?.

Susumuojant sakome, kad eikite ten, bet labai atsargiai rinkit?s patiekalus, gal geriau apsistokite ties tradiciniais ukrainietiškais, nes panašu, kad šefai juos neblogai ištobulin?.

MENIU: Ukrainietiška, bet yra ir Europos virtuv?s patiekal?.
KOKYB?: Pasirod? šviežia.
KAINOS: Priklausomai nuo patiekal?, bet galima so?iai prisikirsti ir už 20-25 litus.
ALKOHOLIS: Tradiciškai – alus, vynas, stiprieji. Mandr? kokteili? nesitik?kite.
APTARNAVIMAS: Profesionalu, neperkrauta, padav?jai žino, k? daro.
VIETA: Algirdo g. 5, Vilnius.
INTERNETE: http://www.borsch.lt/
SUBALANSUOTA: besidomintiems ukrainietiškas patiekalais ir g?rimais.

Kijev? tik gerais žodžiais mininti,
Degustatori? komanda