[Džo] Viena unikaliausi? Vilniaus viet? – „Sultinin?“

„Sultinin?“ gim? 1969 m., tod?l, labai tik?tina, kad už rankos ? ši? viet? jus ne kart? buvo atsivedusi mama. Dar, labai tik?tina, kad po to laiko, kai atsirado makdonaldai ir ?ilipicos – daugiau ? ši? viet? ir nebuvote užsuk?. Nuostabiausia tai, jog nors „Sultinin?“ greta Gedimino pr., šalia verslo centr?, o aplink j? nuolat zuja kostiumuoti darboholikai, lyg per kok? Hario Poterio film?, paprasti žiobrai (t.y., žmon?s) – jos net nepastebi ir greitai pamiršta.


Paklausit, kame slypi „Sultinin?s“ unikalumas? Paprasta – senume… Seni bandeli? su dešrel?mis arba kop?stais ir grybais receptai, senas samovaras, iš kurio, iš paži?ros tos pa?ios padav?jos, pilst? sultin? ir prieš 20 met?, seni stalai, seni puodeliai (beje, kone visi – skirtingi)…

Ir dar, degustatorei Džo vaikyst?je visada nor?josi valgyti prie „suaugusi?j?“ stal?. Na t? – pritaikyt? valgyti stovint, tod?l velniškai aukšt?. Tada taip ir nepavyko – sovietmetis griuvo ir mada  valgyti stovint krautuv?se beigi univermaguose – išnyko. Bet! Tai vis dar galima padaryti „Sultinin?je“ (taip, žmogus, ir ?gyvendini vaikyst?s svajones)!

Tiesa, jei valgyti prie „suaugusi?j?“ stal? jums n?ra privalumas, o ? sen? samovar? su sultiniu – tiesiog nusispjaut, galima užsukti ? ši? viet? tiesiog nusipirkti bandeli?. Ne, ne t? išpuosel?t? velniaižinokoki?ešešiduvienas prikimšt?, o kiek kreivok?, bet labai skani?. Su viskuo. Tiesa, jokiu b?du ten neikite, jei jums svarbiau ne produktas, o gražus ?pakavimas ir jei sutik?s paž?stam? mieste numirtum?te iš gedos, kad valgote bandel? ne iš kokio „kieto“ chane‘o maišelio.

Kainos, patik?kit, tikrai nesikandžioja. Nesikandžioja taip smarkiai, kad galite net nusipirkti papildom? bandel? ir ja papirkti koleg?. Tiesa, meniu matosi ir kitokio plauko maisto, bet, kad nesugest? ?vaizdis apie bandeles ir sultin? – geriau jo neragauti. Ir šiaip, o ko tik?tis iš kold?n? už 5 Lt. Kartais tiesiog reikia suprasti – tam tikrose vietose reikia valgyti tik tam tikrus dalykus.

Ir v?l kaip šešeri?,
Degustator? Džo

Mojitos – blankesn? Cactus kopija

Mums labai patinka Cactus baras, apie kur? jau esame ?ia raš? ir tikrai visai šauniai pagyr?. Cactuse buvom senokai, bet tikriausiai ten viskas kaip visada. Tod?l nusprend?m išbandyti nauj? Cactuso brol? – Mojitos. Savininkai tie patys, tad ir koncepcijos tik?jom?s atitinkamos.

Pirmoji pažintis su baru ?vyko netik?tai, gal tai buvo diena, kai nusprend?me išbandyti k? nors naujo ir neiti eilin? kart? ? Billy Joel apdainuot? viet?, kuri? jau seniai ne tik Degustatoriai, bet ir to baro personalas vadina m?s? antraisiais namais. O gal ir proga kokia buvo. K? ?ia beprisiminsi… Ir tai, k? ten išvydome savaitgalio nakt?, buvo tikrai baisokoka. Ne visi Degustatori? komandos nariai buvo pakraup?, bet buvo ir toki?, kurie dar ilgai vaikš?iojo išsižioj? ir purt?si nuo nervini? traukuli?.

Kod?l? Nes vaizdelis primin? pig?, prast? provincijos pakraš?i? kabok?, ? kur? vietos aukštuomen?s pažibos traukia pasidabinusios savo išeiginiais sijonais. Kažkaip seniai jau buvom mat? kabok? Vilniaus Centre, ? kur? žmon?s ateina išsipuoš?. Bet ?ia skonio reikalas. M?s? skonis toks, j? kitoks. Dar buvo tragiška muzika ir daug d?m? šoki? plaš?iatkoj. O suvis geriausiai atrod? barmen?s – vis? vyr? laimei, buvo aprengtos vienodomis drabuži? skiaut?mis arba liekanomis, nes nu ten tikrai ne drabužiai… Žodžiu, supratot, apie k? mes. Ir tikriausiai jau supratot, kad vakare mes ten daugiau niekada neisim.

Vis d?lto, susidom?jome j? virtuve ir užsukome išvaikš?iojusios vis? Totori? g. ir išstudijavusios visus si?lomus dienos meniu. Oj kiek toje gatv?je pasirinkimo, net galva sukasi! Atsimenant Cactuso laikus, sukame ? Mojitos, esant? ant kampo su Labdari? g., kur seniai seniai buvo pankuojan?io jaunim?lio vieta Žalia Pap?ga, po jos ten buvo Chaplinas, o dabar at?jo eil? kubietiškiems ritmams.

Dienos pietums – barš?iai su baravykais ir kiauliena, mandrai suvyniota su s?riu, paprika ir dar velnias žino kuo. Nusprend?m, kad tinka.

Dienos metu ta vieta ?gauna visai kit? aur? – ten buvo visai jauku, malonu s?d?t, žmoni? ne itin daug, viskas kult?ringa ir primena vyresn?j? brol? Bokšto g.
Labai maloniai nustebino ant kiekvieno staliuko esantys buteliukai su aliejumi ir balzamiku. Na šaunuoliai, tikrai, mus labai patiko! Ta?iau…

Padažai. Respektabilu

At?jus laikui valgyti sriub? paaišk?jo, kad jai žiauriai tr?ksta druskos, kurios ant staliuko nebuvo. Teko eit ieškot prie baro. Ir sriuba m?s? nesužav?jo, pr?ska, gryb? skonis visiškai ne?simintinas, grietin? netirpsta. Nesužav?jo. Deja, bet negalime nieko gero pasakyt.

Skaniosios bandel?s matomos antrame plane.

Antra vertus – giriame bandeles, kurios buvo beveik perpjautos per pus? ir ?trintos ?esnakais. Labai skanu.

Pagrindinis patiekalas buvo visiškai neypatingas ir mus gerokai nuvyl?. Vis d?lto, nedarome verdikto ir neraginame ten neiti. Gal šiandien vir?jui bloga diena, gal ir mums šiandien bloga diena. Galime sakyti tiek – b?tinai nueisim dar kart? ir bandysim atsigriebt.

Suktinukas galvos neapsuko. L?kšt?je matomas neproporcingai didelis por? kiekis.

Pabaigai, puiku pas juos yra tai, kad turi ne tik dienos pietus, bet ir dienos g?rim? už 1 lito kain?. Pvz.: sangrija, vyras, romas etc… V?l primena Cactus?.

Apie Lotyn? Amerik? svajojanti,
Degustatori? komanda

MENIU: viskas yra aliuzija ? Lotyn? ir Piet? Amerik?, yra visiškai visoki? patiekal?.
KOKYB?: pagrindinio meniu dar neragavome, o dienos piet?s normal?s, maistas šviežias.
KAINOS: vidutiniškos. Dienos piet?s ir kokteiliai netgi pig?s.
ALKOHOLIS: Mojito! Ir visi kiti kokteiliai.
APTARNAVIMAS: mergait?s jaunos, gražios, greitos.
VIETA: Totori? g. 11, Vilnius
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: kokteili? g?r?jams

Nauja „bandelin?“ Vilniuje keistu pavadinimu – „Sotas“

Na, galb?t ši „bandelin?” ir ne tokia nauja, bet kadangi mes dažniau užsukame ? alaus barus, tai ir iki šios vietos užtrukome ateiti. Marijampolie?iams, kaunie?iams ir prienie?iams (pasirodo „Sotas” turi vis? tinkl?!!) ši vieta jau tur?t? b?ti žinoma, na o Vilniuje – atsidar? priešais Vyriausyb?s r?mus, buvusioje (kažkuri?) drabuži? parduotuv?je (jei tiksliau – ant kampo link Operos).

"Sotas" Vilniuje, visai prieš V.Kudirkos skver?

Id?ja puiki ir mums patiko. Bandeli?, užkep?li? ir pan. pasirinkimas taip pat gausus, o kas svarbiausia – to k? ragavome kokybe nesiskund?me. Kroisant‘ai tikrai buvo panaš?s ? tikrus, nepašykšt?ta šokolado, o amerikietiškos spurgos, su spalvotais pagražinimais ir glaz?romis – tokios pat skanios, kokios atrodo amerikietiškuose filmuose, kai jas kemša stamb?s policininkai…

Jei k?, šalia visos kepykl?l?s ir „zabegalkinio” (liet.k. – užb?gtinio) tipo „bandelin?s” dar yra kavinuk? ir užkandin?. Ten jau galima rasti ne tik bandeli?, bet ir karšt? patiekal?. Kainos – kaip miesto (o dar sostin?s) centrui – tikrai nesikandžioja.

Kas nepatiko? Labai didelis šurmulys, nuolat ateinantys ir išeinantys žmon?s. Taip ir nesupratom iš kur gauti švari? pad?kl? (nes tiek viena, tiek kita kr?va neatrod? „blizganti”) ir kur d?ti po paskanavimo likusias šiukšles? Jei palikti ant stalo – tai kam tada klient? zonoje reikalinga spintel? su užrašu‚ nešvar?s pad?klai”? Ir dar – arba mes žiopliai ir nepasteb?jome, arba ten n?ra pieno… Užaug? (o kas tik prad?j? augti) sovietiniais laikais ir menantys legendin? „Pieno bar?” labai – pasiilgome šio g?rimo su šviežiomis bandel?mis… Ech…

Neži?rint ? menkus ir, galb?t, tik mums vieniems užkliuvusius, tr?kumus – rekomenduojam. Užeiti galima!

Ir dar – apie „Sot?” šiek tiek kitu rakursu. Jei ten užeisit su „nelegal?” pensinink? kompanija (netik?ta, bet taip nutiko vienam Degustatori? komandos nariui), tai visai laisvai gal?sit išgerti ir „flechkut?” atsinešto svaigesnio g?rimo. Pensininkai labai džiaug?si, kad pardav?jos nieko nemato… Tiesa, nepamirškite atsinešti savo taurel?s!

MENIU: specializacija – greiti užkandžiai, bandel?s, užkand?l?s bei sumuštiniai.
KOKYB?: puiki!
KAINOS: visiškai normalios…
ALKOHOLIS: n?ra.
APTARNAVIMAS: greitas, paprastas, aiškus, gan?tinai malonus, bet neperspaustas.
VIETA: Vilniaus g. 9-2, Vilnius (beje, yra ir Kaune, Marijampol?je (iš kur ir kilusi), Vilkaviškyje, Prienuose).
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: norintiems greitai užpildyti skrand?, bet visiškai nenorintys ? save krauti „McDonald’s“ arba „Hesburgerio“.

Solidariai su pensininkais,
Degustatori? komenada