„Alaus biblioteka“: vienintelis baras, kuriam iš ties? r?pi alus

„Alaus biblioteka“, tikriausiai, yra pirmasis baras Lietuvoje, kurio koncepcija su žodžiu „prisigerti“ prasilenkia taip smarkiai, kaip ši lietuviška vasara su apskritai s?voka „vasara“. Ši biblioteka iš ties? yra apie al?. O jei dar tiksliau – apie alaus, tituluojamo nacionaliniu g?rimu, kult?r?.

alaus biblioteka (6)

Ir kad ir kiek kart?, žmogau, b?tum veblen?s kokiam t?lam užsienie?iui apie tai, kad „beer is our national drink, you know“, bet iš ties? tu apie š? g?rim? n? velnio nieko neišmanai. Tuo tarpu tikri alaus gerb?jai iki „Alaus bibliotekos“ atsiradimo – nelabai ir tur?jo kur nueiti, nes didžiojoje dalyje bar? arba labai menkas šio g?rimo pasirinkimas, arba koncepcija – labiau girtuoklin?.

Ir b?tent tod?l „Alaus biblioteka“ yra daugiau nei nuostabi ir išskirtin?. Apie al? ten galima sužinoti daug. Ragaujant, skaitant, domintis, o kas svarbiausia – besišneku?iuojant su barmenais, kurie, jei tik prie baro nesirikiuoja milžiniška eil?, visuomet su malonumu padiskutuos apie skirtingas r?šis bei skonius.

alaus biblioteka

Visas alus bare „surikiuotas“ pagal alaus Mendelejevo lentel?. Ji gana griežta, bet net ir visiškiems alaus „pradinukams“ – padeda grei?iau susigaudyti skirting? r?ši? ?vairov?je. Smagu ir tai, kad greta alaus Mendelejevo – yra ir atskira „Alaus bibliotekos“ knyga, kurioje daugiau papasakojama apie kiekvien? alaus r?š?, jo atsiradimo istorij? ir paplitim?.

Taigi, alaus Mendelejevo lentel?je išskirti du alaus tipai – ale ir lager. Tada dar yra penkiolika alaus šeim? ir dar 60 stili?. „Alaus bibliotekoje“ – rasite vis? 60-ies stili? alaus. Ir ne po vien? r?š?. Kažkada pradžioje vienas iš barmen? mums pasakojo, kad nuolat stengiamasi tur?ti bent po 5 kiekvieno stiliaus alus. Taigi, jei jie vis dar laikosi šios koncepcijos – bibliotekoje tur?t? b?ti per 300 skirting? al?.

alaus biblioteka

Beje, jei jau kalbama apie Mendelejevo lentel?, reikia nepamiršti ir skaitytoj? biliet?. At?j? pirm? kart? užsivedate „skaitytojo biliet?“ ir kiekvien? kart? perskait? nauj? „knyg?“ (aka išg?r? al?) – gaunate antspaud?. Surinkus piln?, sako, gauni dovan?. Skamba lyg visiškas menkniekis, bet labai smagus. Beto, padeda susigaudyti ir prisiminti, kurios alaus r?šys patiko, o kurios – nelabai.

Dar viena ?domi detal? yra tai, jog lentynose stovintis alus – tik pavyzdžiai. Lankytojams pateikiamas alus saugomas specialiame sand?lyje, kuriame yra tamsu ir v?su. Taip išsaugomos geriausios jo savyb?s.

Dirba biblioteka iki vidurnak?io ir ne ilgiau. Nes n?r ?ia ko naktimis skaityti. Bet jei užsuksite iš karto po darbo – rasite ir šio to užkrimsti. Meniu neilgas, bet visko užteks, kad pavalgytum?te. Juk ?ia svarbiau alus, o ne maistas.

alaus biblioteka

Tikriausiai smagiausias dalykas apie „Alaus bibliotek?“ yra tai, kad vos ?žengus pro duris supranti, kad baras buvo kurtas ilgai ir su meile. O tai džiugina, bet gal ir nestebina, kai sužinai, jog vienas iš trij? ?k?r?j? – Rimvydas Jur?nas yra tituluotas ir apdovanotas aludaris.

Beje, mums dar labai patiko ir kito baro ?k?r?jo Tomo citata, nuskamb?jusi kažkur internetuose: „Pas mus, kaip ir geroj bibliotekoj, yra visos knygos išskyrus pornografij?. Mes alaus pornografijos nepardavin?sim. Bibliotekoje jau ne vieta“.

Kad j? kur Ragutis (aka balt? alaus ir midaus dievas), bet mes dar ten gr?šim!

P.S.: Ir surinksim mes piln? skaitytojo biliet?! For sure!

P.S.2: Beje, labai džiaugiam?s, kad „Alaus bibliotekoje“ atsirado ir Sakiški? aludari? alaus. Prieš daugiau nei metus SavasBliudas.lt kalb?josi su vienu iš j? – Linu. Interviu, beje, vis dar galite rasti ?ia: Interviu su aludariu. Tiesa, tuomet Linas buvo kuklesnis ir, matyt, dar tik svajojo apie tai, jog jo alaus bus galima paragauti kuriame nors bare.

MENIU: maisto nedaug, bet užk?sti pakanaka; esm? – alus
KOKYB?: extra-super-osom
APTARNAVIMAS: nerealiai draugiškas; jei žmoni? nedaug, atraskite al? diskutuodami su barmenais
KAINA: nuo poros eur? su biškiu iki gerokai didesni? kain? už retesnius ir unikalesnius alus
ALKOHOLIS: maždaug 300 skirtingo alaus r?ši? ir keletas sidr?
VIETA: Trak? g. 4, Vilnius (laiptais ? antr? aukšt?)
INTERNETE: BeerLibrary.lt ir Facebook.com/AlausBiblioteka
SUBALANSUOTA: „Alus yra intelektual? g?rimas. Labai gaila, kad j? geria ir idiotai“, – Rejus Bredberis

Kauno ambasada Vilniuje: pub’as tai geras, bet vat valgyt jame gal ir nereikia

Kaip žinia, Vilniuje atsidar? Kauno ambasada. Kitaip tariant, baras „RePUBlic No.4“. Puiki vieta, gero pub‘o interjeras, vienas kitas koncertas, neblogas šurmulys savaitgaliais, ir ne visai dykyn? darbo dienomis, didelis alaus pasirinkimas, linksmai nusiteik? barmenai, bet… tegu kaunie?iai nesupyks – vat valgyt tai ten nereik?t?.

Žinoma, kai kalbame apie maist? tokiame bare, reik?t? kiek atskirti s?vokas:
1) Valgyti ir m?gautis;
2) Valgyti po kažkelinto bokalo;
3) Valgyti, kai esi studentas.

"Picuk?" kaip pas mam?

„Picuk?“ kaip pas mam?

Pirmo varianto ten tikrai negalima daryti. Griežtai. Ir net nerekomenduojama bandyti. Bet, jei atitinkate kitus du kriterijus – tik?tina, kad jums netgi patiks.

Mes štai, pavyzdžiui, padar?me klaid?. Kelis kartus išband? „RePUBlic“ savaitgaliais, gal? gale pavalgyti nusprend?m darbo dienos vakare. Bus mažiau žmoni?, ramiau, bus proga aptarti dienos reikalus ir skaniai pavalgyti. Arbe ne…

Kai apyžiopl? padav?ja (OK, suprantam, visiems reikia mokytis ir mokytis „ant kažko“; tai pasimok? ant m?s?) po ilgo laukimo vien? po kito prieš mus rikiavo svog?n? žiedus tešloje, Cezario salotas beigi Šefo pic? – l?p? kampu?iai sviro žemyn.

Salotos

Salotos

Prad?kime nuo svog?n? žied?. Viskas su jais gerai. Tikrai. Skanu. Gražiai atrodo. Ir padažas geras. Ir jei padav?ja neb?t? v?lavusi, kad net neb?tume atkreip? d?mesio. Bet tai KAIP t? žied? reik?t? pamirkyti padaže? Kas iš to, kad indelis gražus, jei jis nepatogus klientui… Beje, už žiedus suplosite 2.80 euro.

Iš karto po svog?n? ? stal? atkeliavo pica. Pica – Šefo. Beje, j? rinkdamiesi dar band?me pakalbinti padav?j?, kod?l ji vadinasi Šefo. Sakom: „Gal ?ia jau geriausia j?s? pica?“. Mergina kiek pasimeta ir sako, tai kad gal nelabai. Tada akimirk? susitvardžiusi ištaria kultin? vis? padav?j? fraz?: „Pas mus tai žinokit viskas labai skanu“. Aha…

Tai jei prie svog?n? ir nebuvo ko labai kabin?tis, tai prie picos… Atsimenat, tais senais senais laikais, kuri?, a?i? dievui, daug kas jau net ir neprisimena, laikais, kai metai kalendoriuje vis dar buvo pradedami skai?iais „19“, mamos kepdavo „picas“? Parduotuv?j nupirkdavo stor? paplot?, užd?davo daktariškos dešros (kas per pavadinimas…), fermentinio s?rio ar net kokio s?rio gaminio ir dar visko, ko b?davo šaldytuve. Tais laikais tai buvo vadinama pica, nes žmon?s ir šiaip dar nedaug ko mat? bei ragav? buvo.

republika (1)

Užkandukai – svog?n? žiedai. Skanu.

Tai va, jausmas valgant pic? „RePUBlic“ – labai panašus. Jokio išraiškingesnio skonio (gerai, kad papildomai užsipraš?m jelapen?, bent tie gelb?jo), pado tešla – nekažk?… Suvalgai, bet laimingesnis nuo to netampi. Tiesa, dar ir labai pigu. Tai galb?t labai daug tik?tis ir nereik?t? – kainos ir kokyb?s santykis veikia.

Toliau, kiek pamirštos (ir kada Lietuvoje ateis „mada“ maist? žmon?ms atnešti vienu metu?) atkeliauja Cezario salotos su vištiena. ?kainos tos 4.50 euro. Ingredientai daugiau mažiau pataikyti, padažas – netolimas originaliam, ta?iau skrudukai (naujas fainas žodis, k??) – kiek per minkšti. O ir padažo – gal?jo b?ti kiek daugiau.

republika (2)

Pamerk, jei gali

Žodžiu, l?kšt?s sud?tis panaši ? tikr?j?, ta?iau kažkas – ne iki galo pavyk?. Tiesa, labai dažnai b?tent taip nutinka barams ar restoranams, kurie ? savo meniu bando sutalpinti visk?, kas tik ?manoma. „RePUBlic“ meniu rasite ir meksikietišk? patiekal?, ir jau min?t? pic?, ir lietuviškos virtuv?s užuomin?, ir kepsni?, ir burgeri?, ir šimtus užkandži?. Kai bandai daryti visk? – kartais, b?na, viskas ir nepavyksta.

Taigi, gal? gale nuosprendis vienas. „RePUBlic“ numeris ketvirtas – yra puiki vieta išgerti alaus, susitikti su draugais, o jei alaus skrandyje darosi pernelyg daug (arba j?s – neišrankus studentas), tuomet maistas gali tikti. Ta?iau jei norite maloniai pavalgyti ir pasim?gauti tuo, k? turite l?kšt?je – geriau rinktis kit? viet?.

Bet tikrai užeikite ?ia paragauti alaus. Jo pasirinkimas tikrai didelis, o barmenai patiekdami al? dar ir kok? juokel? papasakos.

Beje, Vilniuje esanti „RePUBlic“ – jau ketvirtoji šalyje. Pirmos trys – Kaune ir gerai žinomos bei m?giamos vietini?. Tod?l juokaudami ir vadiname vilnietišk?j? „RePUBlic“ Kauno ambasada. Gyvuok ir klest?k

MENIU: viskas. Realiai – viskas.
KOKYB?: jei kalbame apie maist? – meh…
KAINA: nebrangu. Užkandžiai po por? eur?, salotos – 3-4 eurai, sriubos – iki 2 eur?, pagrindiniai karšti patiekalai – nuo 5 eur?, visokie kitokie karšti patiekalai – nuo 2.50 eur?.
ALKOHOLIS: puikus alaus pasirinkimas, kiti stiprieji g?rimai, kokteiliai
APTARNAVIMAS: pliusas barmenams, o m?sišk? mokin? padav?ja, tikim?s, jau sp?jo tapti profesionale
VIETA: Vilniaus g.
INTERNETE: www.pub.lt
SUBALANSUOTA: vakar?liui su draugais bei alaus sklidinais bokalais

 

Vieta, apie kuri? nesinori rašyti… „Piano Man“

Tik nieko blogo nepagalvokit… Tiesiog daliai Degustatori? komandos ten taip smarkiai patinka, kad tiesiog baugu, kad ten patiks visiems, o tada baras „užsikimš” žmon?mis (nors j? ten ir taip netr?ksta) ir Degustatori? komanda tiesiog nebetur?s n? dešimties kvadratini? centimetr? vietos prie baro pasid?ti alui.

Bendravimas.

Kas ten tokio gero? Iš ties? ? š? klausim? atsakyti gan?tinai sunku. Matyt ? bendr? visum?, išreiškian?i? „gerum?”, susilieja viskas: aplinka, besilankantys žmon?s (ypa? tie – nuolatiniai), nereal?s barmenai ir šiaip žmon?s, kurie „užsinori” padirb?ti prie baro, pianinas (kuriuo kartas nuo karto pagroja kuris iš lankytoj?), geras alus ir nenugail?ti kokteiliai, dvi tradicin?s dainos, per kurias visas baras „staugia”: „Aaaandriau Maaaamontovaiiii” (?ia tokia grup? „Sportas” dainuoja, jei k?) bei nuostabioji „Piano Man”…

Monika už baro

Tiesa, „Piano Man” turi ir vien? tr?kum? – ten n?ra maisto. Na, yra… Bet jau gal por? m?nesi? veikiantis baras vis dar apsiriboja tik užkand?l?mis ir, bent jau sklinda tokie gandai, net nesiruošia tur?ti daugiau maisto. „Juk ?ia baras! ?ia ne valgyt susirenkama”, – išalkusiems atkerta barmenai. O užkand?l?s paprastos: pad?kliukas su indeliu alyvuogi? ir „užtep?l?s” (duona su kokiu nors užteptu „daiktu” – saul?je džiovintais pomidorais, paprik? ar alyvuogi? mišiniu ir pan.). Štai tuo maisto meniu, kur? atstoja juoda lenta ant sienos, ir baigiasi. Nors… pra?jus? savaitgal? pasteb?jome, kad ant pad?kliuk? lyg ir pradeda atsirasti m?syt?s. Kaip skelbia tas pats juodas sieninis meniu – užkand?li? kaina 10-15 Lt.

Kalbant apie g?rimus – kainos ?vairios, bet ir pasirinkimas gausus. Brendžio su arbata galima iš(at)sigerti už 13 lit?, Stella („artois”, – kaip j? m?gsta vadinti lietuviai, nieko „neraukiantys” apie pranc?z? kalb?) – 6.50 Lt, Hoeggarden‘as – 8.50 Lt, Bloody Mary – 18 Lt, sultys – 4 Lt. Lietuviško alaus – n?ra.

Baras šven?ia

K? patartume tiems, kurie nuspr?s ten apsilankyti? Tai „stovimas” baras. Nusipirk? bokal? alaus ar papraš? barmeno sumaišyti ger? kokteil? galite neb?tinai vargintis ieškoti vietos prie staliuko. Ties? pasakius, pris?d? prie staliuko galite taip ir nesuprasti apie k? šis baras. B?kit draugiški. Kalb?kit?s ir šypsokit?s!

P.S.: o dar ten yra stalo futbolas. Kaina ?prastin? – 2 Lt.

P.S.2: baras „randasi” Islandijos g-v?je Vilniuje. Namo numerio nepamenam, bet kažkur gatv?s viduryje, o kadangi ji trumpa, tai tikrai rasit. Žmon?s kalba, kad prieš tai ten buvo ne kas kita kaip striptizo klubas, prisideng?s vynin?s vardu… Tiesa, tai tik kalbos, bet dar gird?jom, kad „Piano Man” interjeras iš t? laik? vis dar turi du dalykus: kilim? ir sien? apmušalus, o „privatas” (tas kambar?lis, kur už didelius pinigus galite pasigrož?ti asmeniniu šou) šiuo metu transformavosi ? kamp? stalo futbolui…

MENIU: susideda iš g?rim?.
KOKYB?: na, al? pila prie aki?, o kokteili? – „nenugaili“. Taigi –  puiki.
KAINOS: vidutinis lietuviškas baras, vidutinio lietuvio piniginei.
ALKOHOLIS: alus (dažniausias klient? pasirinkimas), ?vairiausi kokteiliai ir shot’ai (antroje vietoje), vynas (kiek steb?jom – retas daiktas lankytoj? rankose).
APTARNAVIMAS: barmenai ir barmen?s ten – rock!
VIETA: Islandijos g. 1, Vilnius.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: miesto ir biur? planktonams.

Garsioji Bily Joel daina „Piano man“, kuri ir ?kv?p? baro pavadinim?.

Sužav?ta,
Degustatori? komanda