Alaus pilstykla Berlyne: skatinanti arši? al? gerian?i?j? kov?

Patinka alus? B?sit Berlyne? Traukit tiesiai ? Rochstrase 14 a-b-c-d-e (patik?kit, mes adreso irgi nesuprantam, bet toks parašytas greta dur?), o ten susiraskit bar? elementariu pavadinimu „The Pub“.

IMG_1930

Alud?, sakytum, kaip alud?. Duoda kažko pavalgyti, bet tai, šioje vietoje, labiau smulkmena. Svarbiausia KOVA su kitais alaus m?g?j? stalais. Kas išgers daugiau? Beje, kova detaliai fiksuojama ir n? vienas lašas nepraslysta pro šal?.

Skamba nesuprantamai? Viskas paprasta. Prie baro gaunate alaus bokal? ir savo „kod?“. Prie kiekvieno stalo yra atskiri „piltuvai“ alui, tod?l geriate tiek, kiek norisi ir po kiek norisi.

IMG_1927

? piltuv? – suvedate savo kod?, prisipildote bokal? ir ragaujat. Alaus r?š? taip pat renkat?s pats.

?domiausia tai, kad bet kuri? akimirk? galite pasitikrinti, kas prie j?s? staliuko išg?r? daugiausiai, o jei kovojate su kitu stalu d?l išgeriam? kieki? – kiek jums tr?ksta iki pergal?s.

IMG_1928

Žodžiu, kai nusibosta al? gerti kasdieniškai – geras b?das tai daryti kiek kitaip.

Beje, jei pris?site lauke – vaizde maišysis visai netoliese esantis TV bokštas, o dar greta rasit DDR Motorrad muziej?. Na, ?ia jei prireiks dingsties išeiti iš baro anks?iau. Nepasiekus kosmoso.

IMG_1929

IMG_1922

Beje, planuojantiems keliauti ? Berlyn?, rekomenduojame apsilankyti šiame puslapyje. Jame rasite pa?i? ?vairiausi? fakt? apie š? miest?. Gali praversti: Berlin.

Inovatyvumu susižav?jusi,
Degustatori? komanda

Rojus degustatoriams Berlyne – Kreuzbergo rajonas

Jei buvote Berlyne, bet n? karto neragavote pa?i? egzotiškiausi? pasaulio virtuvi? Kreuzberge, vadinasi, j?s n? velnio nem?gstate gerai ir skaniai pavalgyti. Kreuzbergas – kiekvieno save gerbian?io degustatoriaus, ragautojo ar net gurmano rojus. Tailandas, Turkija, Indija, Kinija, Vietnamas, Japonija, Brazilija, Marokas ir dar dešimtys kit? pasaulio virtuvi? – ten, rodos, ar?iau nei gal?t? b?ti.

Visas rajonas nusagstytas mažyt?mis užeig?l?mis, restoranais ir kavinuk?mis, nuo kiekvien? dur? šypsosi j? šeimininkas. Ir, jeigu skeptiškai suburb?site, jog „n? velnio ten n?ra autentikos“ – tikrai klystate. Egzotik? ir tradicij? laikym?si garantuoja Berlyno imigrantai (gal vien? dien? greta j? ?sikurs ir lietuviška cepelinin?, lankytojus viliosianti iškaboje pavaizduota ir taip užsienie?ius stebinan?ia „pink soup“ aka šaltibarš?iais?). Jie, atidirb? kiek juodesnius darbus, steigia savo versliukus, maitinan?ius juos ir pa?ius berlynie?ius.

IMG_1975 (800x600)

Kreuzberg’as ir jo „kabakas“ ant „kabako“

Kreuzbergas gana ilgai buvo niekuo neišsiskiriantis, imigrant? iš vis? pasaulio krašt? (daugiausia – turk?) perpildytas rajonas. Sako, jog jo b?ta ir kiek pavojingo. Ta?iau dabar tai vieta, ? kuri? b?riais traukia tiek vietiniai vokie?iai, tiek ir turistai.

Pirmiausia Kreuzberge mes išband?m kebab?. Vienok, pla?iausiai pasaulyje paplitusi jo forma – išrasta ne kur kitur, o Berlyne. Turkišku kebabu j? galima vadinti tik tiek, kiek laur? norisi atiduoti jo „išrad?jui“ turkui. ? rytines pamainas skuban?ioms pirmosioms turk? imigrant? bangoms reik?jo pasi?lyti kažk? tradiciško, bet suvalgyti tai reik?jo greitai, o geriausia – pakeliui ? darb?. Taip atsirado pakepinti m?sos gabaliukai, su šiek tiek daržovi?, ?kraunami ? pit? arba susukami lavaše.

Tiesa, jei skeptiškai reaguojate ? kebab?, nes dažniausiai j? ragaujate pary?iais „išsivar?ius“ iš artimiausio baro – Kreuzberge esantis „Mustafa’s Gemuse Kebap“ kioskelis gali jus nustebinti. Tiesa, pirmiausia, kad jo paragautum?te, reik?s atstov?ti koki? 10 – 15 metr? eil?je. Beje, j? rasite Mehringdamm gatv?je, visai šalia Mehringdamm uban’o stotel?s.

IMG_1815 (600x800)

Jau netoli… :)

O tada – pasiruoškite nustebti. Skoni? subtilumas ir ?vairov? gali pakirsti kojas. Vis? pirma, m?sa – tikra, o ne ?vairi? m?sos liku?i?, riebal? ir kremzli? malinys. Iškepusi ji trumpai dar patroškinama su cukinija, baklažanais, morkomis ir pomidorais, kartas nuo karto šli?kštelint barbekiu padažo. Tuomet ji keliauja ? pit? (rekomenduojame rinktis j?, o ne lavaš?), paskirstant troškintas daržoves ir m?s? vienoje jos pus?je. ? kit? pitos pus? prikraunama smulkiai kapot? švieži? daržovi?, o ant viršaus – baltas turkiškas s?ris (kiek panašus ? graikišk? fet?) su… m?tomis.

IMG_1821 (800x600)

Rezultatas. Geresnis už m?s? fotografavimo nakt? ?g?džius…

Patik?kit, tai – geriau nei galima ?sivaizduoti. Prisiragavus majonezo ir ke?upo prifarširuot? lietuvišk? kebab? – „Mustafa’s Gemuse Kebap“ nustebino taip, kad paskuti?j? lankymosi Berlyne dien? skub?jome paragauti jo dar kart? ir kone pav?lavome ? autobus?. Tiesa, b?t? buv? gana juokinga likti Berlyne kiek ilgiau ir negr?žti namo vien d?l to, kad velniškai nor?josi kebabo…

Antroji Degustatori? komandos pašlovinta Kreusbergo vieta – tailandietiškas restoranas „Phuket“ (rodos, jis buvo Bergmann gatv?je, tiesa, dabar prisiminti tai jau gana sunku). ?sp?dingas tiek savo interjeru, tiek tailandie?i? padav?j? šypsenomis, tiek ir meniu. Ragavome vištien? ir antien?. Kiekvieno patiekalo kaina – 8 eurai. Tiesa, l?kštes teko palikti pilnas, nes porcijos buvo ne?manomo dydžio ir, matyt, vien? patiekal? reik?jo skai?iuoti dviems.

IMG_1977 (600x800)

Phuket ir…

IMG_1976 (600x800)

…jo aplinka!

Daug pasakoti – n?ra k?. Dar ir tod?l, kad tikrai nesam tailandietiško maisto ekspertai. Tiesiog netenka jo paragauti dažnai. Bet – puiku, skanu, ?domu (o dar tas mielas tailandietiškas akcentas, besišypsan?ios padav?jos akys ir paslaugumas). Gerai pagaminta m?sa, daug daržovi? ir skanus padažas. Patiekiama be garnyro, tod?l ryžius reikia užsisakin?ti atskirai. V?lgi, vienas ryži? dubuo – dviems asmenims.

IMG_1978 (800x600) IMG_1979 (800x600)

IMG_20120706_210723

IMG_20120706_210810

Springrolsai

Springrolsai

Dar Kreuzberge nusprend?me išbandyti Brazilijos virtuv? restorane „Cafe do Brazil“ (visai ant  Mehringdamm ir Kreuzbergstrase gatvi? kampo). ? rankas gav? vokišk? ir ispanišk? meniu, o greta – angliškai nekalbant? brazil? padav?j?, maist? rinkom?s principu „kur bedu pirštu, t? valgau“. Tiesa, paskutin? akimirk? akis užklydo už kažin kokio rinkinio dviems žmon?ms. Nusprend?, kad ragaudami rinkin? išbandysime daugiau skirting? patiekal? (nors ir ne iki galo supratome koki?) – ?m?m?s jo. Kaina – 16 eur?.

Laukti teko ilgai. Bet kai po trumpos pertrauk?l?s su d?mu iš lietingos gatv?s gr?žome prie savo staliuko – lengvai aiktel?jome. Per vis? stal? driek?si milžiniška l?kšte, kurioje: dvi geros kr?vel?s daržovi?, aštuoni vištienos sparneliai, dvi buritos, du jautienos iešmeliai ir auksaspalviai bulvi? ketvir?iai. Ir dar – nachos. Greta – trys padažai. Guakamol?, aštrus ?ili bei švelnus greitin?s pagrindo padažas.

IMG_20120707_184326 (800x800)

Brazilai pateik? tikr? staigmen? l?kšt?je…

M?s? mes m?gstame. Grill stiliaus m?s? – dar labiau. Aštriai irgi m?gstame, tod?l, tikriausiai, jau suprantate, kad laim?s indeksas kybojo kažkur padebesiuose. Beje, kalbant apie „Cafe do Brazil“ interjer? – na… jis gana juokingas. Lengviau restoran?l? b?t? pavadinti „skyle“, su ant kiekvienos sienos kaban?iais blogiausiais ki?o pavyzdžiais, milijonu spalv?, neaiškiais fontan?liais ir t.t.

Beje, Kreuzberge paragavom ir garsi?j? Berlyno dešreli? – Currywurst. Na, kaip be j?. Currywurst tikriausiai Berlyne tokios pat garsios kaip ir Branderburgo vartai. Dešreles ragavome tiek „Lonely Planet“, tiek ir vietinio vokie?io rekomenduotame „Curry 36“, toje pa?ioje Mehringdamm gatv?je, greta Mehringdamm uban’o.

IMG_1809 (600x800)

Koks jausmas? Keistas… Taip ir nesupratome, kam gali b?ti skani stora paprasta dešra su bulvyt?mis, daug ke?upo, majonezo ir garsty?i?. Ta?iau, iš to, kas d?josi aplinkui – supratome, kad, vis d?lto, currywurst’ai Berlyne tikrai populiar?s. Pataik?me ? laik? „po darbo“, tod?l aplink zujo iš gretim? ofis? iš?j? berlynie?iai. Jie m?gavosi. Mes…, na, ties? pasakius, tiesiog suvalg?m. Antr? kart? to neragau?iau, ta?iau, b?nant Berlyne, nors kart? tai padaryti, matyt, reikia.

IMG_1807 (800x600)

IMG_20120709_104800

Beje, kad geriau suprastum?te berlynie?i? pamišim? d?l dešreli?, galite aplankyti „Deutches Currywurst Museum“ – dešr? muziej?. Mes nebuvom, bet vien jo egzistavimas pasako daug. Kiek teko gird?ti, net Lietuvoje vis dar n?ra cepelin? muziejaus. Jei susidom?jote – detales galite išsiaiškinti www.currywurstmuseum.de. Beje, mes band?m „Curry 36“, bet berlynietišk? dešreli? galima nusipirkti kone ant kiekvieno kampo. Net ir prabangiausiose gatv?se, kuriose puikuojasi aukš?iausios klas?s restoranai.

Beje, valg?me tikrai ne tik Kreuzberge. Visai nety?ia, šalia Alexanderplatz užtikome amerikietiško stiliaus restoran?, kuris suviliojo tuo, k? pamat?me kit? klient? l?kšt?se. Ta?iau apie tai – kit? kart?.

Reziume? Reziume gali b?ti tik vienas. Berlynas – puikiausia vieta paragauti egzotikos ir skirting? pasaulio virtuvi?. Maistas, vienok, ten tikrai geras. Aptarnavimas – malonus, o nuotaika apsilankius – atperka ir kartais kiek didesn? kain?, nei lietuviška. Kita vertus, antien? seniai teko ragauti Lietuvoje už 8 eurus.

Keliaukit ir ragaukit!

Keliaujanti ir ragaujanti,
Degustatori? komanda

Anarchist? rojus Berlyno širdyje arba kaip gauti vakarien? su desertu už 2 eurus

Ar gal?tum?te patik?ti, kad Berlyne galima pavalgyti dviej? patiekal? vakarien? su desertu vos už 2 eurus? Sakot, taip neb?na? B?na! Ir tai tikrai nevyksta nusipirkus „vien? alaus“ ir užsukus pas draugus, „statan?ius“ vakarien?. Bet, draugai, kurie puikiai paž?sta Berlyn? – labai padeda. Ypa?, kai žino vietas, kuriose gimsta naujoji Vokietijos anarchist?, socialist? ir revoliucionieri? karta.

Taip, maistas ten tikrai valgyklinis. Nieko ypatingo, o kartais – net ir nelabai skanu. Bet, apsilankyti verta viena tam, kad pamatytum?te, kaip tai atrodo, paspoksotum?t ? aplink kaban?ius Lenino, Fidelio Castro ir Che Gevaros plakatus, pasiskaitin?tum?t garsi? š?ki? apie revoliucij?, taut? ir darbo liaud?. Arba apie blogaj? kapitalizm? ir globalizacij?.

IMG_2125

Viršuje – pagrindinis patiekalas, o ?ia – desertas

Apsilankius ten, prašlifavus kelet? ryt? Berlyno gatvi? ir dar užsukus ? nesibaigian?ius blusturgius – gali kilti jausmas, kad Berlynas ir v?l ugdo kart?, kuri imsis kaži koki? stambi? revoliucij?. Naujieji „g?li? vaikai“, besirengiantys tik padev?t? drabuži? parduotuv?se rastais drabužiais, neigiantys vartotojiškum? – ten jau gyvena. Ir juos traukia ? Berlyn? iš visos Europos. Sutikome ne vien? brit?, pranc?z? ar ispan?, kuris gyvenim? Berlyne pasirinko b?tent d?l tokios atmosferos.

Taip. Jau girdime balsus sakan?i?, kad „g?li? vaikai“ – visai nepiktybiniai. Bet… Ar tikrai gali egzistuoti vieta, kur dviej? patiekal? vakarien? su desertu („dabavk?s“ arba tiesiog – dar šiek tiek daugiau, jei nepavalg?te – galite prašyti kiek norite, už t? pa?i? kain?) galima gauti kone nemokamai? Ar galima b?ti tokiam naiviam ir tik?ti, kad nieko už tai duoti atgal nereikia?

IMG_2131

„Zielona Gora“ vidus

IMG_2120

….ir laukas

Tokiose kavin?se / baruose / valgyklose, kuri? yra dešimtys, vakarais rengiami susib?rimai. Juose kalbama apie revoliucij?. Apie socializm?. Apie pasipriešinim? valdžiai, globalizacijai, verslui, politikai ir t.t. Apie tai galima sužinoti iš aplink kaban?i? plakat?, kvie?ian?i? ? tokius susirinkimus. Jei nors šiek tiek d?mesio skyr?te istorijos pamokoms arba ži?r?jote nors vien? film? apie kit? Vokietijos „iškilim?“ – nesunkiai prisiminsite kur ir kokiais b?dais gim? toji kita „revoliucija“, atnešusi daug skausmo visai Europai.

Net jei ir norite tiesiog pavalgyti kuo pigiau – kart? ar kit? gali pavykti. Bet, kaip pasakojo mums jau kelis metus Berlyne dirbantys ir ? vien? toki? viet? nusived? olandai, po kokio antro ar tre?io apsilankymo, prie j?s? b?tinai prieis vietinis „iniciatyvinis“ jaunuolis, kuris pakvies ? vakarinius, jau min?tus, susib?rimus. Žinoma, galite atsisakyti. Bet jei ateisite dar kart? – jus ir v?l pakvies. Gal? gale, netur?site pasirinkimo, arba eiti ? susirinkim?, arba nustoti pigiai valgyti.

Nuoširdžiai. Asmeniškai man ta vieta pasirod? gr?sminga. Nesuprantama. Iš karto ? galv? šov? mintis, kad „nemokam? piet? neb?na“. Taisykl?, kuri pasitvirtino ne vien? kart?.

Belieka tik?tis, kad naujoji Berlyno karta neiškr?s joki? pokšt?, o j? revoliucin?s id?jos taip ir liks pogrindyje. Mažose, tamsiose, apmusyjusiose „kamurk?se“ su vakariene už 2 eurus ir revoliuciniais plakatais.

Beje, viena tam, kad suprastum?te apie k? mes kalbame, saraš? toki? viet? su datomis, kada, kas ir kur vyksta, galite rasti internete. „Guglinkit“ – volksküche. Kone kiekvien? dien?, kurioje nors skirtingoje vietoje. S?rašas dažniausiai pateikiamas ir http://stressfaktor.squat.net/ – Berlyno subkult?r? ir politini? grupi? apžvalg? / veikl? kalendoriuje.

Beje, baras, kuriame mes buvome, vadinasi „Zielona Gora“ (Grünberger str. 73, Friedrichshain). Internete publikuojamas ir jo apib?dinimas. Trumpas vertimas – politinis baras, kuriame susitinka komunistai, antifa ir panašios grup?s: „The political Cafe Zielona Gora is a meeting place for Communists, Antifa and similar groups. Here – weekly events, from the above Groups, are often visited. Furthermore, every week you can find a vegetarian and vegan people’s kitchen.“

Ir dar. Taip, tai n?ra taisykl?. Bet labai dažnai žmon?s, tikintys id?jiškai gražiais dalykais apie nevartojan?i? visuomen?, visišk? žmoni? lygyb? ir pan. – b?na gan?tinai naiv?s. Ir pažeidžiami.

P.S.: tai yra visiškai asmenin? ir subjektyvi teksto autoriaus nuomon?.

IMG_2115 IMG_2121 IMG_2122 IMG_2124 IMG_2127 IMG_2130

Filosofinis pam?stymas apie prabangius restoranus ir j? kuriam? vert?

Ant m?s? žem?s norima daug, skaniai ir pigiai – derinys realiam pasaulyje sutinkamas arba taip retai, kaip sniego žmogus, arba policijos akademijos valgykloje cepelin? pavidalu. Vieta, kurioje, vargu, ar ieškomas Maistas iš didžiosios raid?s, juo labiau, vertinimo skal? nustatoma kitokiais parametrais, o besirenkan?iai liaudžiai sunku ?rodyti, jog už m?sos „gabal?“ galima mok?ti daugiau, negu pas vir?j? Zonia.

Palikime Lietuv? nuošal?je: nors turime brangi? restoran? (neneigsiu, jog Vilniuje situacija su kainos-kokyb?s santykio balansu pastaruoju metu yra šiek tiek pager?jusi), bet, kaip pasakyt? vienas iš mano paž?stam?, “Luxury entails price, but price does not make luxury”.

Kritinis klausimas: ar verta mok?ti 500 eur? už vakarien? keliomis Michelin žvaigždut?mis pažym?tame restorane? Tikrai ne, jeigu norite tik pavalgyti.

Dabar pam?stykite, už k? j?s iš tikr?j? mokate tuos didelius pinigus.

Pirmiausia, j?s mokate už žinias. Už vir?jo ilgus metus kulinarijos mokykloje ir dar ilgesnius nenuilstamo darbo karštoje virtuv?je metus, už jo vizij?, kaip derinti ir pateikti skonius, produktus, sukurti jausmus, emocijas. Mokate už profesional? aptarnavim? – mandag?, pamatuot?, taip pat už padav?jo geb?jimus atsakyti ? klausimus, reikalaujan?ius supratimo ir ?sigilinimo ? maisto pasaul?. J?s mokate už somelje geb?jim? suderinti j?s? pasirinkt? maist? su vynu (platesne prasme – su g?rimu), pakelian?iu skon? ? kit? lyg?.

Tuomet j?s mokate už atmosfer?. Niekas nepasitiks j?s? su „fanfaromis”, nešaudys šampano buteli? ??jus, nebus blizgu?i? ir p?keli?. J?s mokate už diskretiškum?, už laik?, kur? leidžiate sau pails?ti, b?ti aptarnautam. Dažniausiai j?s mok?site už aplinkos paprastum? ir funcionalum?, erdvum?.

J?s mok?site už maist?, bet svarbiau – už jo kokyb?. Ne tiek už šviežum?, kiek už žinojim?, jog viskas, kas pasiek? j?s? stal? l?kšt?je, buvo pagaminta nuo A iki Z su meile ir r?pes?iu.  Už derinius, apie kuriuos turb?t net nesitik?jote pagalvoti, už maloni? nuostab? ragaujant.

Galiausiai j?s mok?site už socialin? prabangos aspekt? – tiek vidin? pasitenkinim?, jeigu j?s? l?kes?iai buvo pateisinti, tiek už galimyb? pasakyti savo socialiniam ratui, kad j?s buvote, ragavote, vertinote.

Paskutinis žodis yra itin svarbus, nes vertinimas yra m?s? kasdienio patyrimo dalis. Tuo pa?iu metu jis visuomet yra subjektyvus: jeigu jums nepatinka salierai, jums nepadarys ?sp?džio patiekalas iš salier?, kad ir kaip jis b?t? ne?tik?tinai paruoštas. Jeigu tikslingai ieškosite, kod?l ta vakarien? ar piet?s nebuvo verti išleist? pinig? – garantuoju, visada rasite tas priežastis.

Iš praktin?s pus?s, jeigu kada b?site Berlyne ir nor?site puikios kokyb?s žuvies ir j?ros g?rybi?, užeikite ? Fischers Fritz Regent viešbu?io restoran?, kur maloni patirtis atperka išleistus pinigus.

Prabangai nusiteikusi,
Degustatori? komanda