Vienas iš tradicini? šeštadienio brunch’? – „Kablio” restobare

At?jo metas pasikalb?ti apie „Kabl?”. Vieta – labai smagi, bet vis pakei?ianti savo veid?. Tai turi maisto vakarais, tai jau si?lo tik užkandžius, tai išsiple?ia per visus Kablio laiptus, tai, matyt, kaimyn? d?l triukšmo pabarti, susitraukia iki kampo. Žodžiu, neužsuki kur? laik? ir randi kažk? naujo. Bet vienas dalykas ten išlieka stabilus – tingus šeštadienio brunch’as.

Kai kas š? brunch’? net pavadina geriausiu mieste. Mes tokiu jo nevadinsime. Grei?iau geriausiai atitinkan?iu kainos ir kokyb?s santyk?. Tiesiog puikus ekonominio tipo brunch’o variantas, kurio negalima lyginti ir / ar prilyginti restoran? brunch’ams, kuri? meniu keli karšti patiekalai, austr?s beigi kitos vanden? g?ryb?s ar subtiliai paruošti desertai.

restobaras kablys brunch

Benediktas ir mimoza

Mes, beje, ? Kabl? užsukome po pra?jusio savaitgalio apsilankymo viename toki?, tod?l akimirk? akyse buvo susitvenk?s li?desys, kol neprisimin?me kiek šis brunch’as kainuoja bei kad tik?tis austri? už tiek vargu bau ar galima.

restobaras kablys brunch

Radom ir „geld?“

Savaitgal? pusry?iai, kaip žinia, gali prasid?ti v?liau. Kablys pusry?iautojus pradeda kviesti nuo 12 val. dienos ir leidžia tingiai s?d?ti iki pat 18-os. Pagardintas stalo vanduo ? valias, o štai papildomai kavos ar mimoz? – teks dasipirkti. Bet valgyti – gal?sit vis? dien?.

restobaras kablys brunch

Švediškas stalas at its best

Kiekvienas brunchintojas gauna pasirinkti Benedikto kiaušin?, amerikietiškus blynus ar angliškus pusry?ius kaip pagrindin? patiekal?. Švediškas stalas si?lo s?ri?, m?s?, kepini?, salot? bei daržovi?. Kažkur greta bus kažkas karšto (tiesa, mus? tie troškiniai visai nesužav?jo), gal net midij?. Smaližiai ras ir desert?.

restobaras kablys brunch

Visko po biški… juk reikia paragauti

Žodžiu, gan?tinai ?vairu, visko po truput?. K? veikti bent kelias valandas – tikrai bus. Be to, užgroja ir koks DJ, jei po penktadienio nakties vis dar norisi ritm?. Mes pataik?me be išankstin?s rezervacijos, bet žmon?s kalba, kad dažn? savaitgal? jos prireikia.

restobaras kablys brunch

Salotos mix

MENIU: brunch, švediškas stalas
KOKYB?: viskas OK
KAINOS: kaip brunch’ui – labai gerai
ALKOHOLIS: privaloma gerti mimozas :)
APTARNAVIMAS: tikrai radom šypsen?
VIETA: Kauno g. 5, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/RestobarasKablys/
SUBALANSUOTA: prisiekusiems hipsteriams

Šlov? brunch‘ui

Amerikie?iai turi nesuvokiam? galyb? ir gausyb? maisto, o vienas iš šauniausi? savaitgalio užsi?mim? yra vykti valgyti brunch‘o – v?lyv? pusry?i?, bet dar ne piet?. Tokie per vidur?.

Jeigu iš vakaro švent?te, praktiškai privaloma yra prie maisto užsisakyti dar ir Bloody Mary arba Mimosa.

Ir tikrai taip – kava yra nešiojama b?tent taip, kaip j?s mat?te filmuose, nors tai ir n?ra pakel?s užkandin?s. Taigi, nusiperki kavos, susimoki kokius maždaug 4 dolerius ir tai reiškia, kad tau ?ia kava nesibaigs tol, kol pats nepasakysi, kad gal jau gana. V?l ir v?l prie tav?s prieis padav?ja su kavinuku ir pasi?lys ?pilti dar.

Pusry?i? ?vairov? pribloškia. Jeigu pas mus nieko be nykios kiaušinien?s su šalia papjaustytomis trimis riekel?mis agurko ir dvejomis skiltel?mis pomidoro sugalvoti galvel?s neišneša, tai Amerijoje galima apsiverkti tiek pama?ius meniu, tiek patiekalus.

Pat? pirm? ryt? Amerikoje mane nusivež? brunch‘o ir tai buvo kažkoks kosmosas, niekada ne tik kad Lietuvoje, bet ir tikriausiai Europoje man nematyta pusry?i? išmon?.

T? dien? rinkom?s kelis patiekalus, abu su poached eggs – be lukšto virtais kiaušiniais.

Pirmasis variantas buvo su kale – lapiniais kop?stais, taip pat grybais, ?vairiomis s?klomis, kažkokiomis kruopuomis, salotomis ir granatais.

Kiaušiniai su lapiniais kop?stais ir kitomis g?ryb?mis.

Kiaušiniai su lapiniais kop?stais ir kitomis g?ryb?mis.

Antrasis patiekalas buvo su tais pa?iais kiaušiniais, lašiša, bulv?mis, svog?nais, salotomis, krapais.

Kiaušiniai su lašiša ir bulv?mis

Kiaušiniai su lašiša ir bulv?mis

Kaina su kava yra maždaug 15 doleri?.

Žodžiu, nesuvokiama ?vairov? ingredient? ir viskas puikiai dera. Ir nuostabu yra dvi valandas s?d?ti kavin?je, l?tai valgyti, gerti kav? ir m?gautis laisvadieniu.

Antroji brunch‘o vieta buvo ne šiaip sau, o labai lankytoj? pam?gta ir puikiai vertinama tiek Trip Advisor, tiek Yelp – San Franciske esanti Sweet Maple.

?ia galite užmesti ak? ? meniu – v?l pribloškia pasirinkim? ?vairov?.

Swet Maple meniu

Swet Maple meniu

Š? kart? renkam?s Hemingv?jaus kiaušinius (?domiai skamba) ir plakt? kiaušinien? (scrambled eggs) su ribeye steiku.

Hemingv?jaus kiaušiniai yra mažiau žinomas Benedikto kiaušini? brolis, tik vietoj kumpio ?ia rasite lašiš?. Taip pat šalia l?kšt?je puikuojasi ir nerealiai skanios bulv?s, ir ne bet kokios – o ?vairi? r?ši?, ir mums ?prastos, ir saldžiosios, ir m?lynosios ir dar neaišku, kokios. Superin?s bulv?s, pakelia patiekal? ? dar kit? lyg?.

Hemingv?jaus kiaušiniai

Hemingv?jaus kiaušiniai

Kiaušinien? su steiku irgi buvo puiki, steikas supjaustytas juostel?mis, pakeptas, tada sumaišytas su kiaušiniene. Dar šalia  buvo aštrus padažas. Ir tos pa?ios puikiosios bulv?s.

Kiaušinien? su steiku

Kiaušinien? su steiku

Dar smagu buvo šalia l?kšt?se rasti vaisi?.

Kaip mat?te iš meniu – kainos tikrai ne pa?ios mažiausios, sud?jus mokes?ius ir arbatpinigius, gaunasi apie 20 doleri? už patiekal? be kavos. Bet d?l galimyb?s valgyti tokius pusry?ius verta gerokai pataupyti prieš vykstant ? Amerik?. Ir ?domiausia, kad prie kavin?s nuolat stovi gyva eil?, mes lauk?me kiek ilgiau nei pusvaland?, kol gavome staliuk?.

Prisipusry?iavusi,
Degustatori? komanda