„Meatbusters” – dar vieni „geriausi” burgeriai mieste?

Tikriausiai niekas niekada nesutars, kur Vilniuje gamina pat? pa?iausi? ir geriausi? burger?. Štai prieš labai daug met? pus? miesto balsavo už „Meat Lovers”, dar prieš kelis – šlov?s buvo sulaukus „Keul? R?k?”. Dabar (bent jau dalis) vilnie?iai pasakoja apie „Meatbusters”.

Kelet? kart? apsilank? mes – pa?iais pa?iais geriausiais gal ir neskelbtume. Kita vertus, po pirmo apsilankymo ?jom ir dar kelis kartus, o tai reiškia, kad bent jau m?s? „Meatbusters” nenuvyl?.

Meatbusters, Vilnius

Beje, burgeris niekada nebuvo patogiausias patiekalas. Kad ir kaip bandytum j? valgyti – pro kur? nors krašt? visada varva arba krenta. Terlion?, žodžiu. Žinoma, kai kurie pasirenka burgerius valgyti su peiliu ir šakute, bet nesakykit – pilnas gero burgerio k?snis sugriebus abiem rankomis, vienu ypu užgriebiant visus sluoksnius yra gerokai nuostabiau.

Meatbusters, Vilnius

B?tent tod?l mums „Meatbusters” dar labai patinka d?l vienkartini? gumini? pirštini?, kurias gauni užsisak?s burger?. Ir šiokia tokia atrakcija, ir kažkaip jautiesi patogiau. Plius, metalinis „bli?delis” po apa?ia – tikriausiai didžiausias burgeri? valgymo komfortas, kok? esam patyr? Lietuvoje.

Meatbusters, Vilnius

Kaip ir dažnas apsilank?s, pasakojim? prad?jom nuo pirštini?. O bet ta?iau, pakalb?kim apie skon?. Buvom „Meatbusters” kelis kartus – tiek „dienos piet?”, tiek didesniam malonumui po darb?.

Dienos pietums, beje, dažniausiai b?na koks nors „Dienos burgeris” už kiek mažesn? kain?. Mes dar dažniausiai pataikom ant dienos sriubos (nu nes kaip lietuvis be dienos sriubos). Faktas, kad nors sriuba dažniausiai nebloga, bet tai tikrai n?ra tai, d?l ko einama ? „Meatbusters”. Porcija n?ra didel?, bet š? fakt? sutinkame su džiaugsmu – juk dar reikia ir burger? sukapot.

Meatbusters, Vilnius

O štai patys bugeriai – ar dienos piet? metu, ar vakare – išlieka tokie patys. Tiesa, dienos piet? metu gal kieeeeek dažniau galima pataikyti ant kieeeeek perkeptos m?sos. Bet nu taip nesmarkiai, palyginus kaip perkepa kai kurie kiti lietuviški restoranai ir burgerin?s.

Meatbusters, Vilnius

Padažai burgeriuose parinkti puikiai, papildomi ingredientai – taip pat. Mums, pavyzdžiui, mega labai patinka burgeriai su traškiai agurk?liais viduje ir su pl?šyta m?sa.

Tiesa, ko dar iki šiol neparagavom tai smoked turkey leg, kuri atrodo labai gerai, bet mes vis pabijom, kad labai didel?. Nu bet jos tikrai tikrai labai didel?s, patiekiamos su coleslaw salotomis.

Meatbusters, Vilnius

MENIU: burgeriai
KOKYB?: much very nice
KAINOS: vidutiniškos, dienos piet?s – tarp 5 ir 6 eur?
ALKOHOLIS: alus
APTARNAVIMAS: su juokeliu – jei j?s link? pakalb?ti, tik?tina – su jumis taip pat pakalb?s
VIETA: PC “Ozas” ir Kauno g. 35, Vilnius (mums ši vieta patinka mega labiau)
INTERNETE: https://www.facebook.com/MEATBUSTERS.LT/
SUBALANSUOTA: miesto hipsteriams

Meatbusters, Vilnius

“Uncle Sam’s American Pub”: kaip amerikonas Semas ?m? Islandijos g-v?

Geriausia reklama b?na tuomet, kai apie tave kalba kiti. Panašiai nutiko palyginus neseniai Vilniuje, populiariojoje Islandijos g., duris atv?rusiam “Uncle Sam’s American Pub”. Dar gerokai iki to laiko, kai paaišk?jo šio pub’o pavadinimas ar bent atsidarymo data – apie j? jau šnabžd?josi ne vienas dažnesnis “Bermud? trikampio” lankytojas. Gand? buvo daugiau nei pasitvirtinusi? fakt?, ta?iau ties vienu – nesuklydo dauguma. Naujasis pub’as – “apie Amerik?”.

Skaitykite toliau

Burgeriai iš vagon?lio – Betty (Liuksemburgas)

Maistas iš vagon?li? ir kit? transporto priemoni? mums yra daugiau paž?stamas iš holivudini? film? nei realyb?s, tad pamatyti bugerius, gaminamus sename amerikietiškame vagon?lyje, ruoš?m?s jau nuo pat vizito Liuksemburge pradžios.

Šioje vietoje reikia trumpo komentaro apie tai, kad mes niekaip negalim suprasti, kur foodtruck‘ai slepiasi Lietuvoje? Negi d?l kvail? reguliavim? mes negalim b?ti kaip normal?s pasaulio pilie?iai – su greitu maistu iš vagon?li?. Mes labai laukiam kuo grei?iau šio reiškinio Vilniuje ir kituose šalies miestuose.

Liuksemburge lank?m?s nebe pirm? kart?, tad eiti ? tipinius vietinius restoranus, kavines ir barus jau nesinor?jo. Be to, Betty ?k?r?jas ir pagrindinis šefas yra m?s? geras paž?stamas. Tad vien? dien?, kaip tik prieš m?s? mylimos grup?s „Balthazar“ koncert? nuvykome ten nemaža grup? vakarien?s.

Betty ?sik?rusi pa?iame centre, prie pat traukini? stoties. Šalia Betty yra koncert? ir visokio meno centras, kuriame veikia kavin? su visais lengvais ir alkoholiniais g?rimais bei galimybe burgerius valgyti ne atvirame ore vidury rudens, bet šiltai sau s?dint viduje.

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Vagon?lis labai patiko – senoviškas, apvalainas, metalin?s spalvos – kaip iš šešiasdešimt?j? Amerikos. Maist? užsisak?me ir patrauk?me ? bar? ragauti vietinio alaus ir limonado.

Burgeri? jie turi ?vairi?, pritaikyt? tiek visokiems m?sos m?g?jams, tiek ir vegetarams bei veganams.

Išplauk?s burgeri? meniu

Išplauk?s burgeri? meniu

Mes t? kart? kadangi buvome nemaža kompanija, tai išband?me ?vairias burgeri? versijas. Viskas kaip ir gerai, jautienos burgerio paplot?lis tikrai solidaus dydžio, ta?iau t? kart? m?sa buvo kažkokia kietoka, o pats burgeris sausas. Sp?jam du variantus – arba m?sa buvo perkepta, arba sena. Labai gaila, bet burgeriai iš vagon?lio nebuvo stebuklas. Kita vertus, nebuvo ir siaubingai blogai, tad tragedijos tikrai nedar?me.

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Prisikimšom pilvus, paragavom vietinio alaus ir patrauk?me linksmintis ? m?gstam?j? „Balthazar“ koncert?. Dar nežinote j?? B?tinai pasidom?kite, tur?site dar vien? m?gstam? grup?.

Liuksemburg? aplankiusi,
Degustatori? komanda

“Opandanekanda” Kaune. O gal kanda?

“Jei Lietuvoje kada ir buvo kriz?, tai jau seniai baig?si”, – prieš kelet? savai?i? mums aiškino vienas brangus bi?iulis, besipiktindamas tuo, jog nesp?ja lankyti vis? naujai atsidaran?i? restoran?, užkandini? ar bar?. O kur dar eil?s ir retkar?iais prispiriantis reikalas rezervacijoms – be j?, kai kur, rodos, jau ir ne?manoma.

Opandanekanda Kaunas

Štai jis – burgeris su krabo m?sa

Vien? žvarb? savaitgal? atsid?r? Kaune mes taip pat nusprend?me išbandyti gan?tinai neseniai duris atv?rus? restoran? “Opandanekanda”. Tiesa, nusprend?me po ilg? svarstym?, nes ne visi internete klajojantys komentarai šio restorano atžvilgiu buvo teigiami. Kritikos str?les internautai leido ne tik ? aptarnavim?, bet ir ? kai kuriuos patiekalus.

Krabo burgeris iš kito kampo. Kainuoja jis, beje, 8 eurus

Krabo burgeris iš kito kampo. Kainuoja jis, beje, 8 eurus

“Grill, burger ir pizza” vieta prisistatantis restoranas vis? pirma maloniai nustebino gana eklektišku, bet tuo pa?iu ir šarmingai hipsterišku interjeru. Nors, ties? pasakius, Kauno restoran? interjerai išties dažniau b?na išmaningesni nei Vilniuje. Viskas labai paprasta, lyg ir jau kažkur matyta, bet sud?jus ? visum? – dera.

O štai ?ia - pl?šyta kiauliena

O štai ?ia – pl?šyta kiauliena

Antras dalykas, kuris nenuvyl?, buvo aptarnavimas. Nors pris?dus ir teko kiek luktel?ti (tvarkingai, pagal sen? lietuvišk? mad?), bet prib?gusi padav?ja nedvejodama vardino patiekalus, ingredientus ir klient? m?gstamus pasirinkimus. Svarbiausia, kad neišgirdome to baisaus: “aš šiaip nevalgau šito, tai nežinau”.

Už 'pulled pork'?' paklosit 5 eurus

Už ‘pulled pork’?’ paklosit 5 eurus

Galb?t mums pasisek?, o gal klient? komentarai Facebook kartais padeda, bet aptarnavimas buvo išties malonus ir draugiškas.

Po šioki? toki? diskusij? ? stal? jau keliavo snieginio krabo bei ‘pulled pork’ burgeriai. Pirmasis, beje, buvo itin rekomenduotas kaip klient? giriamas ir m?gstamas. Ir, turime pasakyti, tikrai neblogas, tik gal už 8 eurus nor?t?si šio to išmanesnio. Pats burgeris maksimaliai paprastas ir tradicinis, tik vietoj ?prastos kito tipo m?sos – tešloje voliota ir aliejuje gruzdinta krabo m?sa.

Kaunas Opandanekanda

Su sausainiuku… :)

‘Pulled pork’ mes vadiname saugiausiu ?manomu variantu. Iš vis? burgeri? pasirinkim?. Visur. Kod?l? Burgeriai kartais pasitaiko per sausi, o pl?šyta kiauliena padeda išvengti šio nemalonumo. Plius, geriau ar pras?iau, bet ji privalo b?ti marinuojama. Ta?iau ?ia mes apie “visur”. “Opandanekanda” ‘pulled pork’ atitinko visus esminius reikalavimus.

Beje, mums visai patiko pateikimas. Tas iš burgerio styrantis peilis – atrodo ?sp?dingai.

Gabal?lis interjero

Gabal?lis interjero

Sud?jus visk? ? vien? – apsilankymu “Opandanekanda” likome patenkinti. Greitai, maloniai ir gana skaniai. Neatmetame galimyb?s, kad užsuk? ? Kaun? eitume dar. Tiesa, jei neatsidarys kažkas naujo…, o tai – labai tik?tina.

MENIU: mes toki? vadinam hipsteriška virtuve – visko po šiek tiek ir populiariai
DIENOS PIET?S: mat?m, kad egzistuoja
KOKYB?: sakytume – atitinka kain?
APTARNAVIMAS: greitai ir su detal?mis
KAINA: vidutin?
ALKOHOLIS: visi esminiai alkoholiniai g?rimai
VIETA: Kurpi? g. 26, Kaunas
INTERNETE: www.facebook.com/Opandanekanda
SUBALANSUOTA: vakarui su draugais

Burger Geek – geras maistas blogoje vietoje

Burgeriai Lietuvoje vis dar yra naujieji cepelinai – j? gausite ne tik specializuotuose restoranuose, bet ir tinklin?se picerijose ar pakel?s užeigose. Literaliai – burgeriai dabar yra beveik kiekvienos maitinimo ?staigos meniu.

Tik?tina, kad lietuviai jau gal net šiek tiek pramoko ?vertinti burgeri? skon? ir kokyb?. Kartu su tuo tampa vis išrankesni ir mažiau pakant?s elementarioms klaidoms. Tad naujoms atsidariusioms burgerin?ms tampa vis sud?tingiau kovoti konkurencin? kov?, ypa?, kai turime tok? ger? kokyb?s standart? kaip Drama Burger.

„Burger Geek“ yra tipiška hipsteriška burgerin? ir puikiausiai tikt? kur nors siauroje Senamies?io gatv?je, bet atsidar? kokioj gal aštuntoj Vilniaus zonoj – prekybos centre „Ozas“.

Kad ir kaip ten b?t? su tuo prekybcentriu, bet burgerin? turime pagirti.

Baras atrodo štai taip.

Baras atrodo štai taip.

Atsibeld?me ten kokie dešimt koleg? visai jau po piet? – koki? gal tre?ia valand? dienos. Restoranas buvo tuš?ias, tad gražios foto be žmoni? gavosi :)

Yra vietos ir vaikams.

Yra vietos ir vaikams.

Viduje galite išvysti štai tok? men?.

Viduje galite išvysti štai tok? men?.

Galite paskaityti senos literat?ros .

Galite paskaityti senos literat?ros.

Po piet? toje vietoje be m?s? nebuvo daugiau nei vieno žmogaus, tad sulauk?me daug smagaus d?mesio iš padav?j?.

Po piet? toje vietoje be m?s? nebuvo daugiau nei vieno žmogaus, tad sulauk?me daug smagaus d?mesio iš padav?j?.

Kaip matote, ten tikrai smagi aplinka ir viskas gražiai padaryta ir apie visus pagalvota. Padav?jai aplink mus smagiai sukosi, o kadangi m?s? buvo daug, mes buvom faini ir daug visko užsisak?m, tai dar papildomai kompanij? pavaišino kv?va bulvy?i? su visokiais savos gamybos padažais.

Išskirtinumo ne tik interjero, bet ir maisto prasme ši vieta tikrai turi. Be pagrindinio meniu si?lo dar ir dienos pietus, kuriuose b?tinai rasite ir bent vien? burgerio pasirinkim?, kuris yra iš j? pagrindinio meniu, tik t? dien? b?na pigesnis.

Šaltibarš?iai iš dienos piet? pateikti k?rybiškai.

Šaltibarš?iai iš dienos piet? pateikti k?rybiškai.

Kolegos t? dien? išband? šaltibarš?ius ir dienos piet?. Skonis kaip skonis, bet vat pateikimas tikrai išmoningas. Ir kaina gera – 1.5 EUR.

Toliau ? stal? buvo patiekti burgeriai. Kadangi t? dien? dienos pietums buvo burgeris su vištiena ir j? firminis dvigubas burgeris, tai daugiausiai buvo patiekta j?, bet j?s neišsig?skite, burgeri? ten yra visiems skoniams – su pel?siniu s?riu, vegetarišk?, keli? r?ši? su vištiena, su Jack Daniels padažu, aštrus su jelapenais ar karamelizuotais svog?nais ir dar daugiau.

Be burgeri? jie dar turi ir kelias pozicijas užkandži?, salot? ir pagrindini? patiekal?.

Dien? piet? metu burgeris jums kainuos kiek daugiau nei 4 EUR. V?lgi, jeigu burgeri? nem?gstate, o jus b?tinai ten kas nors nor?s nusivesti dienos piet?, be panikos – dienos pietums jie duoda ir kitokio maisto.

Burgeris su vištiena.

Burgeris su vištiena.

Vegetariškas burgeris.

Vegetariškas burgeris.

Didysis dvigubas burgeris yra su j? gamybos BBQ ir Aioli padažais yra vertas d?mesio. Bet j?s b?kite atsarg?s ir tur?kite proto, jam suvalgyti reikia pastang?. Žinoma, jis brangiau kainuos – virš 6 EUR.

Dvigubas burgeris. Kosmiškai didelis.

Dvigubas burgeris. Kosmiškai didelis.

Bendrai vertinant, vieta tikrai verta d?mesio ir gal?t? b?ti neblogai lankomas restoranas, jeigu b?t? ?sik?rusi Vilniaus Senamiestyje. Kaip jiems seksis prekybcentryje, paži?r?sime.

Burgeri? pririjusi,
Degustatori? komanda

 

MENIU: burgeriai
KOKYB?: gera
KAINA: šiais laikais burgeriai visur kainuoja panašiai
ALKOHOLIS: standartiškai
APTARNAVIMAS: kadangi buvome vieninteliai klientai, tai d?mesio ir r?pes?io netr?ko
VIETA: prekybos centras „Ozas“, Ozo g. 18, Vilnius
INTERNETE: Facebook
SUBALANSUOTA: žinoma, kad burgeri? fanams

Naujausia hipsteri? place to be – „Keul? R?k?“

Na gal ji ne tokia jau ir nauja, bet situacija ten nesikei?ia jau kelis m?nesius – gauti maisto beveik ne?manoma. Ir d?l to hispteriams ten dar labiau patinka eiti, nes jeigu gauna burger? per trumpiau nei valand?, tai jau?iasi ypatingi ir šiek tiek geresni už kitus.

„Keul? R?k?“ yra dar viena vieta kol kas dar nepopuliariame ir nudrožtame centro Stoties rajone, kuris po koki? 5 met? bus madingiausia Vilniaus vieta. Tai, kad žmon?s vis mažiau bijo jame lankytis ne tik dien?, bet ir nakt?, rodo ir kaimynyst?je ?sik?rusi kita hipsteri? vieta „D?v?ti“.

Viskas labai paprasta - meniu iš keli? punkt? ir surašytas ant sienos

Viskas labai paprasta – meniu iš keli? punkt? ir surašytas ant sienos

Ok, bet mes ?ia apie maist?. Taigi, užeinate ? „Keul? R?k?“ ir jums nelieka kitos išeities, kaip tik stoti ? eil?. O eil?s ten begalin?s ir nesibaigian?ios, tad si?lome ateiti gerokai prieš tai, kai ? galv? šaus mintis, kad gal jau praalkote. Jeigu norite ten sukirsti savaitgalio pietus, tai išeikite iš nam? jau po pusry?i?, nes Keul?je teks praleisti nemažai laiko. Ir mažiausiai laiko j?s ten praleisite valgydami.

S?dim? viet? mažai ir jos visos užimtos

S?dim? viet? mažai ir jos visos užimtos

Taigi, laukimas. Iš pradži? lauksite eil?je užsisakyti, paskui lauksite eil?je atsiimti g?rimus, tada lauksite eil?je atsis?sti. Jeigu viskas gerai, tai paskutin? laukimo etap? praleisite atsikovoj? viet? prie stalo. Jeigu esate ne toks laimingas, tai ne tik lauksite, bet ir valgysite stov?dami.

Laukdami bent jau išgert galite

Laukdami bent jau išgert galite

T? kart? šonkauliuk?, žinoma, jau nebuvo. Jie baigiasi greitai, o apie maisto išsekim? informuoja Keul?s FB profilyje gana operatyviai, tad prieš ten vykdami, pasitikrinkit, ar vis dar verta.

Valg?me pulled pork burgerius. Pulled pork, mielieji, yra vienas iš geriausi? žmonijos išradim? kulinarijos istorijoje. Bet apie tai mes jums nepasakosim, nes google gali atsakyt ? visus j?s? klausimus.

Pilna porcija su bulv?mis. Galite imti ir be j?.

Pilna porcija su bulv?mis. Galite imti ir be j?.

Ir tie burgeriai yra j?ga. Jie yra labai labai geri. Bandel? išvis yra kosmosas, o padažas ir coleslaw (kop?st? salotos) yra pats tas prie šauniai paruoštos m?sos.

Salotos ir dar s?ris. Visiškai puiku.

Salotos ir dar s?ris. Visiškai puiku.

Akivaizdu, kad ten chebra žino, k? daro. O apie eiles ir maisto pasibaigim? jie jau tiek kart? tur?jo teisintis tiek paprastiems klientams, tiek ir visokiems FB autoritetams, kad mes gal net nepl?tokim šios temos ir neprad?kim j? teisti.

Ponas pulled pork burgeris su alumi ir bulvyt?mis kainuoja

Ponas pulled pork burgeris su alumi ir bulvyt?mis kainuoja lyg tai 6 eurus

Mes tikim, kad viskas ten pas juos gerai ir kad jie supranta, k? daro ir kod?l. Juo labiau, kad jau ir patys praneš? apie pl?tr? ir naujus restoranus mieste.

Tur?kime kantryb?s, nes ta maisto kult?ra, kuri? neša „Keul? R?k?“ yra neatsiejama nuo gero amerikietiško didmies?i? gyvenimo, ko mes kuo daugiau norime Vilniuje.

 

Burgeri? sulaukusi,
Degustatori? komanda

 

MENIU: Ipulled pork burgeriai ir šonkauliukai
KOKYB?: labai gera
KAINA: nuo 3,5 EUR
ALKOHOLIS: Raudon? plyt? alus
APTARNAVIMAS: jiems ten žmon?s nelabai r?pi, bet nesusireikšminkit ir viskas bus gerai
VIETA: Pylimo 66, Vilnius
INTERNETE: FB
SUBALANSUOTA: burgerius m?gstantiems

Burgeri? Amerika

Ši? žiem? pasitaik? gera proga nuvykti ? JAV ir paragauti gausyb?s maisto, kurio galima gauti toje didel?je ir margaspalv?je šalyje.

Žinoma, labiausiai paplitusi pasaulyje nuomon? yra ta, kad amerikie?iai kasdien šlamš?ia m?sainius ir kad tas velnio patiekalas b?tent iš tos šalies paplito po kitas šalis. Nesigin?ijam, bet jeigu nežinote, si?lome pasidom?ti, kod?l hamburgeris turi pavadinim?, kilus? nuo Vokietijos miesto Hamburgo.

Tikra tiesa, kad burgeri? JAV yra didelis ir gausus pasirinkimas – nuo doler? kainuojan?i? greitojo maisto užkandin?se iki geriausios kokyb?s jautiena ir triufeli? aliejumi gardint? aukštosios virtuv?s pažib?.

Burgeri? mada at?jo ir ? Lietuv? ir Vilniuje jau galima rasti tikrai ger? viet? j? sušveisti.

Mes Amerikoje sve?iavom?s San Franciske ir apylink?se ir lank?m?s dvejose labai skirtingose burgerin?se.

Pirmoji buvo ta tradicin? amerikoniška iš film? – plastikiniai pad?kliukai, ? kuriuos ?tiesia popieriaus skiautel? ir ten deda maist?. Tai nutiko Richmonde, Kalifornijoje. Ateini, atsistoji ? eil?, kol lauki, išsirenki dideliuose plakatuose ant sien? surašyt? maist?, užsisakai ir susimoki pas kasinink? ir lauki, kol sušuks tavo vard?. J?s galite ?sivaizduoti, kaip jiems sek?si tarti lietuviškus vardus.

Taigi, perkamas yra tik m?sos paplot?lis ir bandel?, visus kitus priedus susikomplektuoti tenka pa?iam. Restorano viduje stovi salot? salel?, kur rasti galima visko, kas tradiciškai dedama ? burger? – salot? lapai, pomidorai, svog?nai, marinuoti agurkai, jelepenai, dar kažkas… Taip pat atskirai yra padažai – ke?upas, garsty?ios, majonezas. Ir geriausias dalykas – karštas skystas ?ederis, kuriame gali dažyti bulvytes.

Maistas po komplektacijos atrodo maždaug taip – m?sos paplot?lis pasisl?p? po daržov?mis.

Burgeris tradicin?je burgerin?je. Kainavo gal 7 dolerius ir komplektuotis teko patiems. M?sa pasisl?pus po daržov?mis.

Burgeris tradicin?je burgerin?je. Kainavo gal 7 dolerius ir komplektuotis teko patiems. M?sa pasisl?pus po daržov?mis.

Šiaip tokios vietos yra tikrai labai baisios, nes jose renkasi tikrai ne šalies grietin?l?, porcijos yra iškreiptai didel?s, žmon?s valgo daug ir baisiausia, kad restorane pilna vaik?, kurie irgi ryja burgerius. Bet bent kart? apsilankyti esant Amerikoje tikrai b?tina.

Kitas susid?rimas su burgeriais buvo visiškai kitas – lank?m?s Roam burgers, kurie turi kelet? restoran? San Franciske ir vien? Lafayette, kuriame ir vakarieniavome (http://roamburgers.com/).

?ia kas savait? kei?iamos salotos, kurias galima užsisakyti kaip side prie burgerio vietoj bulvy?i?.

Viskas vyksta taip – pirmiausiai renkiesi m?s? – jautien?, kalakutien?, bizon? ar briedien?. Šalia puikuojasi prierašai „viskas organiška“, „100% maitinta žole“, „gyveno laisv?je“ ir pan. Amerikie?iai jau kuris laikas eina iš proto d?l nat?ralaus, organiško ir vietoje gaminto maisto.

Išsirinkus m?s? reikia rinktis burgerio stili?: klasikinis, French and fries, Tejano, sunny side, heritage ir t.t.

Kokios t? savait? buvo salotos, sunku jau ir atsiminti, bet jos buvo labai geros. ?ia matote maž? porcij?. Didel? porcij? galima valgyti kaip atskir? patiekal?.

Savait?s salotos Roam burgerin?je. Buvo valgomos vietoj bulvy?i?.

Savait?s salotos Roam burgerin?je. Buvo valgomos vietoj bulvy?i?.

Na o ?ia yra Heritage burgeris su šonine, fontina s?riu, karamelizuotais svog?nais ir salotomis.

Heritage burgeris, kaina 9,25 dolerio.

Heritage burgeris, kaina 9,25 dolerio.

Kartu su salotomis, bokalu alaus, mokes?iais (kuri? nerašo ? meniu) ir arbatpinigiais kainavo apie 20 doleri?. Ir buvo visai negaila.

Jeigu b?site tuose kraštuose, b?tinai valgykite burgeri?. Ir neb?tina eiti ten, kur apraš?me, eikite bet kur kitur ir vis tiek viskas bus gerai. Amerikoje yra tokia didel? maisto ?staig? ?vairov?, kad tikrai atrasite savo m?gstamiausi?.

 

Burgeri? užkirtusi,
Degustatori? komanda

Meksikos saul?s beieškant: Sofa de Pancho

Winter is coming – sako vieno mums visiems gerai žinomo serialo herojus ir ruden?jantis Vilnius mums nežada nieko daugiau, išskyrus netrukus ateisian?ias šalnas, šlapdribas ir galiausiai sniego pusnis. Gal kam nors lietuviškos žiemos ir atrodo patrauklios, bet jau tikrai ne mums.

Besivejant vis labiau tolstan?i? vasar? saul?s ieškoti patrauk?me ? Vis? Švent?j? gatv?je ?sik?rus? nedidel?, bet jau daugelio apšnek?t? Vilniaus restoran? „Sofa de Pancho“, ?kv?pt? Meksikos virtuv?s.

Pastebime, kad staliuk? ten band?me gauti jau ne kart? ir faktas tas, kad jeigu skambiname t? pa?i? dien? ir norime staliuko vakarui, tai yra beveik taip pat kaip bandyti ?sibrauti pas Prezident?. Ši vieta yra visiškai m?gstama ir populiari ir – žmon?s sako – tiekia geriausi? meksikietišk? maist? visame mieste ir turi didžiausi? tekilos pasirinkim?.

Tad trenk?m kumš?iu ? stal? ir tvirtai nusprend?m, kad ir mes vien? kart? pagaliau turime ten apsilankyti ir visk? patys išragauti, kad Jums, mieli skaitytojai, gal?tume parodyti, papasakoti, džiaugsmu ir skausmu pasidalinti.

Prad?kim nuo to, kad vieta gana smagi – daug šurmulio, visi atsip?t?, iš pusiau atviros virtuv?s sklinda visokie geri kvapai, šiek tiek bandyta atkartoti Meksikos dvasia, tad nuteikia vasariškai. Kadangi šeši? žmoni? kompanijai gavom keturviet? staliuk?, susipakuojam glaudžiai ir pradedam vartin?t meniu. Pastarasis gana nedidukas, jo didžioji dalis užimta tekila, maisto prasme – variacijos Meksikos virtuv?s klasikos tema.

Puolame užsisakin?ti kokteilius, kuri? dauguma kainuoja 15 lt. Pastebime, kad „Westons“ sidras ?ia kainuoja 13, o ne 10 lt (kaip „Gringo“ ar „Piano Man“), bet tiek jau to. Dar galite gauti keli? r?ši? alaus, kuris irgi gana brangus ir dar galyb? visokiausi? tekil?, kuri? kaina varijuoja nuo žemišk? iki kosmini?. Tekilos t? vakar? neg?r?me, nes kit? dien? reik?jo ? darb?.

Kaip tikra išbad?jusi minia, prie kokteili? ir kit? g?rim? pasipraš?me Nachos su s?riu ir guakamole padažu – kainavo 19 lt ir tvirtai teigiam, kad nieko ypatingo – s?riu užkepti nachios su priedais, o guakamol? labai švelni, beveik beskon?. Nereikia net sakyti, kad su nachios ilgai netrukom, ir toliau lauk?m sriubos, sincronizados, fajitas ir meksikietiško burgerio varianto.

IMG_20131008_200808

Kokteiliai ir nachos. Pirmame plane – gvakamol?. Kainavo lt.

Sriubos buvo visas bli?das, vaizdas buvo kiek ne?prastas lietuviškai akiai, ta?iau verta pasteb?ti, kad ji buvo tikrai skani – kukur?z? ir vištienos. Bet neatsikratom minties, kad, mok?dami už j? 17 lt, jaut?m?s truput? apipl?šti.

IMG_20131012_123418

Sriuba su kukur?zais ir vištiena. Tikrai daug ir tikrai skani. Kainavo 17 lt.

Sincronizados, iš užkandži? meniu dalies, kainavo 17 lt ir buvo skanios, bet nenuneš? stogo, o gal tie m?s? l?kes?iai buvo kažkokie itin užkelti.

Sincronizados su vištiena už 17 lt. Labiau primin? užkand?, nei normal? pilnavert? patiekal?.

Sincronizados su vištiena už 17 lt. Labiau primin? užkand?, nei normal? pilnavert? patiekal?.

Kitas meksikietiškas patiekalas buvo kiek ?sp?dingesnis – Fajitas su vištiena. Vištiena šiaip tai buvo labai aštri (ir niekas m?s? iš anksto nepersp?jo, tad galiausiai liejom ašaras ir raudonavom), bet skani ir smagiai patiekta. Fajitos lapus reik?jo išsivyniot ir apsitarnaut save pa?iam. Malonumas kainavo 29 lt ir v?lgi – jausmas apie kainos santyk? su laime baigus valgyti – kažkur nesueina reikalai.

Fajitas su aštria vištiena. Ten tolumoje suvynioti blyn?ikai, ? kuriuos dedate tai, kas patiekta, vyniojate ir valgote. 29 lt.

Fajitas su aštria vištiena. Ten tolumoje suvynioti blyn?ikai, ? kuriuos dedate tai, kas patiekta, vyniojate ir valgote. 29 lt.

Galiausiai – jie turi netgi burger? su meksikietišku nuokrypiu – guakamole ir raudona salsa. M?sos jame buvo apgail?tinai mažai, skonis buvo ne?sp?dingas ir nelabai mat?me, už k? teko sumok?ti 26 lt.

    Burgeris su ?ipsais vietoj bulvi?, salotomis ir žalia salsa šalimais. Kaina - 26 lt.

Burgeris su ?ipsais vietoj bulvi?, salotomis ir žalia salsa šalimais. Kaina – 26 lt.

Nepaisant vidutiniško maisto ir tikrai aukšt? kain? – mums pati vieta, elgesys su klientais ir pastangos gaminti kitok? maist? ir taip pritraukti vartotojus visai patiko. Galimyb?s sugr?žti neatmetam, nežinia ar labai greit, gal reik?s imt tiesiog tekil?.

MENIU: Meksikos dvasia
KOKYB?: aukšta.
KAINOS: Aukštokos.
ALKOHOLIS: Yra visko, bet didžiausias pasirinkimas tekil?.
APTARNAVIMAS: puikus.
VIETA: Vis? Švent?j? g. 5, Vilnius
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: meksikietiško ir aštraus maisto gerb?jams.

Tekilos neragavusi,
Degustatori? komanda

Burgeri? karalyst?je arba „Meat Lovers Pub“

Taip, reikia prisipažinti, kad Meat Lovers Pub pasirinkome vien d?l to, kad apie juos visai neseniai raš? vienas pla?iai visuomen?je apkalbamas ir komentuojamas blogeris ir žurnalistas, ir nerealiai suintrigavo pasak?s, kad ten vos ne dieviški burgeriai, vieni nuostabiausi? mieste (mes ?ia apie Vilniaus miest? kalbame).

Na kaip, negalim jums meluoti ir sakyti, kad esam burgeri? specai, bet tikrai esame ragav? daugiau, nei Mc‘Donalds ar Hesburger (o tai mes ?vertinome kaip rodikl? :)). Tad nusprend?m pasiimti šaun? kompanion? ir keliaut tikrint, kaip ten su tuo velnio sugalvotu maistu, kelian?iu siaub? gyvuliuk? myl?tojams. (tokiems galima atsakyt paprastai: don‘t eat my food food)

Kadangi žavusis kompanionas v?lavo, užeiti vidun teko vienai. O viduje pilna žmoni?, visi staliukai nus?sti, milžiniškas haskis ži?ri gerom akim ir gražiai elgiasi. Viskas labai liberalu, žmon?s mandag?s, niekas nesistebeilija, visi užsi?m? savo reikalais (kurie dažniausiai yra BURGERIAI). Nors padav?ja b?gioja viena, bet mane pamato ir apgailestauja, kad staliukai visi rezervuoti ir niekas neskuba išeit. Bet noras paragaut to šauniojo burgerio buvo stipresnis už ?jim? kitur, tad su kompanjonu pris?dom prie baro.

Tai apie bar? – jis kelia didelius sentimentus ir gražius prisiminimus dar iš t? laik?, kai ten pradžioje buvo Briusly, o v?liau Banzai. Oj, kiek ten pras?d?da ir prašokta. Savotiškais namais buvo tap?s tas baras su vienais iš fainiausi? (ir geriausi?!) barmen? mieste. Dabar ta vieta atrodo daug ramiau ir kult?ringiau. Viskas lyg sul?tinta, palyginti su pra?jusiais laikais. Interjeras švelnus, kur ne kur prisuktos m?smal?s primena, kad nekilt? žmon?m klausim?, apie k? jie ?ia.

Besidairant ir besirenkant g?rimus barmen? pasi?l? pris?st prie atsilaisvinusio staliuko. Na, šaunuol? padav?ja pasitaik?, d?mesinga, maloni, bajeri? paskald?. Viskas gerai, aptarnavimas puikus. Išsirinkom Vilniaus nefiltruot?, nes kompanionas yra didelis šio alaus gerb?jas. Kaina – 6 litai, viskas normalu, taip ir turi b?t. Yra dar kelios kitos alaus r?šys, vyno turi buteliais, nebrangaus, dar kokteiliai visokie. Viskas teisinga ir kainos normalios.

Tai dabar apie tuos burgerius. Mes rinkom?s paprastus (už 16 lit?), dar yra ir stebuklingi už 21, jie stebuklingi, nes dar gabal?l? šonin?s uždeda. Bet tiek jau to, apseisim be šonin?s. Tai turiu pasakyt, kad dydis geras, daug visko, skanus padažas, didelis šmotas m?sos, kuri labai skaniai kvepia d?mu, šalia bulvyt?s ir ke?upas (Heinz). Bet…su kompanionu ilgokai diskutavom apie kelis dalykus: ar ne per sausas, ar ne per daug salot?, ar bulvyt?s ne per daug aliejuotos ir ar ne per minkštos iš išor?s ir per kietos iš vidaus. Bet šiaip tai mes jau išsidirbin?jom ir apsimet?m dideliais maisto ekspertais, kokiais mes nesam. Tai kompanionas galiausiai pasidav? ir pasak?, kad jam yra tik du maisto vertinimai – skanu arba neskanu. O jam buvo skanu. O man vis tiek per sausa…

Štai taip atrodo legenda

Bet eikit ten tikrai. Dar jie turi ir visokios kitokios m?sos visokiais kitokiais ?manomais pagaminimo variantais. Ir ten tikrai jauku, ramiam vakarui su protingais pašnekesiais labai tinka.

O dar mat?m šiandien, kad Pizza Jazz reklamuoja milžiniško dydžio burgerius, tai b?tinai reikia ir ten nueit. Pranešim, kaip seksis. Gal j?s jau buvot? Papasakokit!

Sentimentaliai nusiteikusi,
Degustatoti? komanda