Belmontas: paskutinis kartas… š? kart? – tikrai

Smalsumas kažkada pražud? kat?. Pražudys tikriausiai ir mus. Naivumas prie to taip pat prisid?s gana smarkiai. Nes b?tent ši? dviej? jausm? vedami mes ir v?l pasukome klystkeliais – ? „Belmont?“. Gamta greta, Vilnel? ?iurlena, o pavalgius – dar ir pasivaikš?ioti Pu?kori? pažintiniu taku galima. Atrod?, kad dienos negali sugadinti niekas… Gali. Prastas maistas. Ir dar naglas …

More

Kaip mes „Berneli? užeigoje“ laik? leidome

Nejuokaujame, gyvenime kartais pasitaiko visoki? nesusipratim?. Mes jau kelis kartus buvo nuostabioje ?so?iais apkabin?toje tikroje lietuviškoje kar?emoje „Berneli? užeiga“. Kod?l ten buvome ne kart? ir kas ten tokio ypatingo ir ?domaus, štai netrukus ir papasakosime. Pirmiausia tai apie ne?pareigojim?. Žinote, kaip b?na tais šeštadieni?/sekmadieni? rytais/popiet?mis, kai valgyti norisi, išl?sti iš nam? norisi, o susitikti k? …

More

Dienos piet?s Pilies gatv?s „Forto dvare“

Pirmoji šio tinklaraš?io gimimo priežastis – skelbti žmon?ms vis? ties? apie vietas, kuriose galima pietauti. Degustatori? komanda bazuojasi pa?ioje Vilniaus širdyje, o, žinia, Senamiestyje rasti viet?, kur galima ir skaniai, ir pigiai, ir greitai pavalgyti – kiek sud?tinga… Taigi, šiandien pietavome „Forto dvare“ Pilies g. ?jome tik tod?l, kad ryte biuro pašto d?žut?je radome šios …

More