Kai širdis šaukiasi Kaukazo virtuv?s – Araks

Dr?siai imam?s teigti, jog Kaukazietiška virtuv? Lietuvos maisto padang?je yra ?sigal?j?s reikalas. Prid?jus visas politines, geopolitines ir eurovizines draugystes, netgi galima pasakyti, kad tai tapo geros mados požymiu, apie kur? reikia žinoti, skanauti ir bevalgant prid?ti ?vairi? istorij? apie tikras patirtis tuose kraštuose.

Bet apie visk? nuo pradži?. Neneigsim, jog turime šioki? toki? silpnyb? Kaukazo šali? kulinariniam paveldui, tad ir viet?, apie kuri? tuoj nemažai prišnek?sim, atradom jau senokai, dar tuo laiku, kai nuvažiuoti iki Mol?t? plento pradžios su naujai gautomis teis?mis buvo didis išš?kis.  Ta?iau “Araks” restoranas,  nepaisant m?s? vairavimo patirties, vis dar stovi toje pa?ioje vietoje, Raudondvario kaime arba žmoni? kalba – 17 km Mol?t? plente. Karštomis vasaros dienomis beveik b?tina s?d?ti atsipalaidavus laiko terasoje, stebint tyvuliuojant? pr?d?, banguojan?ias nendres ir besim?gaujan?ius žmones. O žmoni? toje ?staigoje tikrai netr?ksta d?l keli? paprast? priežas?i?: aptarnavimas malonus, aplinka paprasta (šiek tiek nepers?dyto folklorinio popso), maistas skanus ir dvira?io niekas neišrado, t.y. silk?s su ananasais meniu (a?i? aukš?iausiesiems) n?ra.

Restoranas oficialiai arm?niškas, o pla?i?ja prasme – turi klasikinius ir liaudies pam?gtus Kaukazo virtuv?s patiekalus. Apie meniu kalbant, tai yra autentišk? dalyk? rinkinys, toki? kaip lavašas, hašlama ir char?io sriubyt?s, chinkaliai, dolma, cha?iapuri ir m?sos, daug daug m?sos.

Reikia pasteb?ti, jog arm?n? valgymo kult?roje, ypa? labiau tradiciniuose restoranuose (jei jau vieša erdv?) individualios porcijos ir užsakymas dažnai neegzistuoja, ir remiamasi principu “kas kviet?, tas užsako ir moka”. Žinoma, ant Lietuvos taip n?ra, taigi ? padav?jos atmint? keliauja užsakymai: hašlama, ?daryti baklažanai, dolma, cha?iapuri su s?riu, chinkali ir pora alaus, kad li?dna laukti neb?t?.

Hašlama, tiršta aštri m?sos pagrindu (?rienos, avienos ar jautienos) virta sriuba, kuri tradiciškai verdama 3-4 valandas, kad pasiekt? tinkam? konsistencij?. Suvalgius duben?l? beveik liejom ašaras ir spjaud?m ugnimi, bet m?gstantiems aštriau – pats tas.

Šauni sriubyt? aštri? poj??i? m?g?jams

Baklažan? suktinukai. Labai jau skan?s buvo

Maždaug tuo pa?iu metu ant stalo atsiranda ir baklažanai ?daryti morkomis ir riešutais. Bandant atsakyti ? klausim?, kuri r?šis skanesn?, nuomon?s išsiskyr? ir bendro sutarimo rasti nepavyko. Ta?iau, kaip netik?tai l?kšt? atsirado, taip ir jos turinys staigiai pranyko.

Dolma (tariama „tolma“), paprastai kalbant yra vidutinio artumo baland?li? giminait?, Otoman? imperijos palikuon?. Arm?niška dolma (m?siškas variantas), kaip ir kituose kraštuose, vyniojama ? jaunus vynuogi? lapus, pageidautina s?dytus, ir kemšama avienos ir kartais jautienos faršo mišiniu, pridedant ryži? ir daug prieskonini? žoli?. Pateikiama šilta su ?esnakinio jogurto padažu, skonis gana specifinis ir ne visiems patinka d?l vynuogi? lap? r?gštoko skonio, bet kart? gyvenime bandyti tikrai verta. Kaina ant meniu – 12 lituk?.

Dolma – m?s? baland?li? giminai?iai

Cha?iapuri su s?riu, šviežiai iškeptas ir garuojantis, gali papirkti bet k?, net ir didžiausius kalorij? skai?iuotojus. Tirpsta burnoje. Ties? sakant vien nuo šito patiekalo galima pavalgyti. Ir kaina padori – 18 lituk?.

?ia yra Cha?iapuri, d?l kurio kilm?s nesutaria Kaukazie?iai – visos tautos j? savinasi.

Vyriškumo skaitliukai – chinkali. Tešla ?daryta žalios m?sos, svog?n?, ?esnak? bei žalumyn? mišiniu, suformuojama ? “maišelius” ir verdama. Proceso metu iš ?daro išsiskirian?ios sultys pasilieka viduje, tad ir valgymo b?das tradiciškai tur?t? b?ti ne su peiliu ir šakute (sakoma, jog taip chinkalis tiesiog nužudomas), o rankomis, laikant už virš?n?l?s. Pirmo k?snio metu išgeriamos viduje esan?ios sultys, o toliau visa kita, tik ne virš?n?l?. Paprastai jos išrikiuojamos prieš valgytoj? ir taip matuojamas vyriškumas. A la lietuviška tradicija visk? cepelinais sumatuoti.

Chinkaliams svarbiausia – geros kokyb?s m?sa ir prieskonin?s žolel?s

Nors š?kart m?sos (šašlyk?) nevalg?m, ta?iau istorin? patirtis teigia, jog nei maisto skoniu, nei kiekiu nusivilti neteks. Žinoma, nor?t?si, kad garnyru neb?t? bulv?s su krapais ir b?t? daugiau aromating? prieskonini? žoli?, toki? kaip petražol?, kinza, krapai, bazilikai ar arm?n? pam?gt? daržovini? troškini?/garnyr? kept? pomidor?, baklažan?, svog?n?, bet kartais reikalauti per daug nesveika. Ant lauželio kept? patiekal? kaina svyruoja 20-40 lit? intervale, o ir išsirinkti galima ne tik kiaul?, jaut? ar av?, bet ir višt?, kalakut? ar net pamaišyt? variant?.

Apibendrinant, tai viena iš t? viet?, kur saul?t? vasaros vakar? yra be proto malonu s?d?ti su draug? kompanija, daug valgyti, gerti, atvirauti bei daug juoktis, lyg prie Sevano ežero kas piknik? padar?s b?t?.

MENIU: arm?n?/kaukazietiška virtuv?. Si?lomi žinomi, tradiciniai arm?n? patiekalai, ant grilio keptas maistas.
KOKYB?: Lietuviškos adaptacijos yra, ta?iau viskas šviežia.
KAINOS: ne pati pigiausia vieta Lietuvoje, ta?iau maisto kainos ir kiekio santykis labai geras. Patiekal? kainos nuo 8 iki 40 lit?.
ALKOHOLIS: Alus, vynas ir stiprieji. Kainos maždaug kaip visur kitur, nieko išskirtinai pigaus ar išskirtinai brangaus.
APTARNAVIMAS: kartais tenka palaukti, kol gausite viet?, ta?iau aptarnaujantis personalas malonus ir paslaugus, jeigu dar šiek tiek labiau b?t? patreniruotas atsakyti ? klausimus apie arm?n? virtuv?, b?t? tobula. Bet priekaišt?, iš principo, neturim.
VIETA: Mol?t? plentas, 17 km, Raudondvario kaimas.
INTERNETE: Deja, n?ra.
SUBALANSUOTA: Progoms, neb?tinai gimtadieniams ar jubiliejams, galb?t draug? kompanijai, kuri seniai mat?si ir nori smagiai pas?d?ti ir skaniai pavalgyti.
Skaniai prisirijusi,
Degustatori? komanda