Arm?niškas „Jerevan“ – pakeliui link Druskinink?

Pakel?s bei užmies?i? restoranai – atskiras ir labai ?domus reiškinys. Vieni j? – prisiglaud? greta miest? bei ?sik?r? netoli ežer?, tod?l vasaros vakarais masina nuo ?kaitusio asfalto kankyn?s norin?ius ištr?kti miestie?ius. Kiti, tuo tarpu, yra tiesiog pakeliui. Rodos, „prie niekur“.

jerevan, pakeliui i druskus (11)

Eksterjeras, papuoštas 3 žvaigždut?m

Off topic: Mus visuomet kankino klausimas – iš ko sugeba išsilaikyti kokiam 100-ajame kilometre nuo Kauno ?sik?r?s restoranas ir / ar viešbutis, prie kurio niekuomet n?ra automobili?, bet veikia jis – nuo koki? 1996-?j?…

Tiesa, „Jerevanas“ – apie kur? mes š? kart? – kiek kitoks. Taip, jis taip pat pakeliui, ta?iau jau gerokai ar?iau Druskinink?, ? kuriuos mes t?kart ir trauk?me.

„Jerevan?“ pravažiuodavome dažnai, ta?iau tik š?kart nusprend?me susigundyti, nes vienas iš pakeleivi? kaip tik užsimin? gird?j?s ger? atsiliepim?: „Sako, priklauso tikriems arm?nams, tod?l ir virtuv? – autentiška“.

jerevan, pakeliui i druskus (1)

Char?io sriuba

Užsukus ? vid? – pasitinka kiek slogi aplinka. Tylut?liai groja muzika, kažkur kampe švie?ia televizoriaus ekranas, o visoje sal?je su dideliais „šeimyniniais“ stalais s?di tik dar keletas žmoni?. Šviesiame interjere, vos su vienu kitu pamarginimu – pasijungti labai didelis.

Ta?iau nuotaik? praskaidrina per kelias minutes su šypsena (!) prisista?iusi padav?ja, kuri dalina meniu ir pradeda pasakoti apie patiekalus. Panašu, kad apie arm?nišk? „Jerevano“ kilm? gandai – nemeluoja.

jerevan, pakeliui i druskus (3)

Vietoje kepta duonel? – gerai

Sužinome, kad virtuv?je yra speciali krosnis, kurioje kepami šašlykai beigi kiti tokio tipo patiekalai. Tiesa, kadangi jie gaminami šviežiai – j? tekt? laukti labai ilgai. Kadangi užsib?ti nesinori, o vos išvažiav? iš Vilniaus buvome prad?j? svajoti apie kepsnius Druskininkuose – prašome kažko paprastesnio.

Netrukus ? stal? keliauja arm?niška vietoje kepta duona, char?io striuba, chinkaliai, baklažan? troškinys ir… ?eburekai. Prieš maist? dar sp?ja atkeliauti ir pora bokal? alaus, kurie pasirodo – prar?g?… Pastarieji greitai kei?iami buteliniu alumi, bet padav?ja vis tiek stebisi: „Prieš tai žmon?s buvo, tai g?r?“ (o mes tuo tarpu mintyse stebim?s – ar ?ia tik mes tokie bjaur?s, kad prar?gusio negeriam, ar tie kiti – per kukl?s, nes jei nusiperka, tai ir vartoja).

jerevan, pakeliui i druskus (4)

Baklažanai – ?domesnis variantas

Char?io striuba – nenustebina, bet ir labai nenuli?dina. Tikrai yra tek? ragauti geresn?s ir sodresn?s, o šioje dar ir lengvas aštrumas buvo kažkur pasimet?s. Ištr?kus iš Vilniaus – ir kainos ?ia atrodo mažesn?s, tod?l vis? kalt? suver?iame b?tent tam: „Tai iš kur tu ger? produkt? gausi, kai ?ia centus viskas kainuoja“.

Ta?iau su arm?niška duona char?io – puikiai tinka, tod?l l?kšt?se ilgai neužsib?na.

jerevan, pakeliui i druskus (5)

Vietoje gamintas ?eburekas. Taip – su ke?upu, kartas tinka prie visko

Beje, tikriausiai jau atkreip?te d?mes?, jog užsisak?me ir ?eburek?. Viskas tik tod?l, kad padav?ja juos mums labai rekomendavo. Sak?: „Vietoj darom, tikrai labai geri ir labai skan?s“. Kadangi laikotarp?, kada paskutin? kart? valg?m šio sovietinio „greito maisto“, galima apib?dinti tik kaip „labai seniai“ – susigundom.

Ir kaip ?ia pasakius. ?eburekas. Net nelabai žinom, kaip j? vertinti. Vat toks – ?eburekas. Skanu. Viskas gerai, bet vis tiek – ?eburekas. Jis tiesiog turi b?ti šviežiai pagamintas ir su paken?iamu m?sos ?daru viduje. Šis – toks ir buvo, taigi, tikriausiai, reik?t? j? vertinti kaip labai ger?.

Unikalesnis dalykas susij?s su šiuo patiekalu yra greta patiektas ke?upas ir puošybos elementai. Mes juos pasisteng?me kiek patobulinti.

jerevan, pakeliui i druskus (9)

Patobulintas ?ebureko dekoras: „?eburekas šypsosi“

Kai apie tai, ar skanus baklažan? troškinys, paklaus?me jo užsisakiusios bendrakeleiv?s, šios atsakymas buvo labai lakoniškas: „Nu… skanu. Gal.“.

Na ir galiausiai – tikrai geri chinkaliai. Bent jau vertinant pagal tai, koki? prast? j? versij? teko ragauti Lietuvoje. Tešla – tvirta, bet puikiai išvirusi, viduje – n?ra prasiskverbusio vandens, kuris sugadina vis? m?sos skon? ir praskiedžia nat?ral? m?sos sultin?, tiesiog privalant? b?ti viduje. Pati m?sa viduje, tiesa, gal?jo b?ti kiek kokybiškesn?, ta?iau net nepaisant to – patiekalas vyk?s.

jerevan, pakeliui i druskus (7)

Geriausia dalis – chinkaliai. Ne patys tobuliausi, bet tikrai geri.

„Jerevanas“ gal? gale paliko labai vidutiniškos, provincijos užeigos ?sp?d?. Vis dar svarstom, kad jei b?t? buvusi vasara, mes b?tume tur?j? daugiau laiko ir b?tume paragav? šašlyk?, šviežiai kept? krosnyje – gal nuotaika b?t? buvus geresn?. Dabar galime pasakyti tik tiek, bandyti galima, bet ar labai reikia – nežinia.

Jei važiuojate ? Druskininkus, o skrandis dar leidžia pasiekti š? miest? – ten pavalgysite gal ir brangiau, bet skaniau. Jei, vis d?lto, susigundysite – „Jerevanas“ tikrai gerokai geresn? vieta už daugum? pakel?s užeig? Lietuvoje.

Beje, kaip ir dažnai m?suose, „Jerevano“ meniu – kelios dešimtys patiekal?. Ir v?l, nuoširdi m?s? rekomendacija – kuo trumpesnis meniu, tuo papras?iau visuomet tur?ti švieži? ingredient?, galima daugiau d?mesio skirti kiekvienam patiekalui ir iš jo „sumeistrauti“ nedidel? stebukl?. J?s? klientai tikrai nepasteb?s, jei iš meniu dings kurios nors salotos, vienas kepsnys ar kuris iš miltini? patiekal?.

MENIU: arm?niškas
KOKYB?: pakankama
KAINA: lyginant su vilnietiškomis – nedidel?
ALKOHOLIS: yra
APTARNAVIMAS: malonus, tikrai žino iš ko ir kaip gaminami patiekalai
VIETA: pakeliui iš Vilniaus ? Druskininkus, Vilniaus kelias 2 (visai greta Druskinink?)
INTERNETE: FB
SUBALANSUOTA: išalkusiems kelyje