Kaip Panev?žyje galima gr?žti ? vaikyst? – autobus? stoties kavinuk?

O dabar mintimis gr?žkite ? vaikyst?… Pamenat ?eburekus, kuriuos jums ? rank? ?brukdavo storos tetul?s baltom prijuost?m ir iškrakmolytomis plauk? „kar?n?l?mis“? O lipn? limonad?, su milijonu burbuliuk?, nuo kuri? užgniauždavo kvap?, o paskui sulipdavo pirštai? M?s? t?vai tuomet dar tikrai nesir?pino cholesterolio kiekiu kraujyje ar cheminiais priedais maisto produktuose, o k? jau kalb?ti apie mus …

More

Apie Kompotas.lt ir valgyklas

Tiesiog dalinam?s atradimais ir tuo, kad mums patinka… O viskas labai paprasta – nerealus projektas, kuris turet? velniškai patikti tiems, kurie pasilgo sovietmet? menan?i? aliumini? l?ks?i?, “granion?” stiklini? ir “sasysk?” su rieke duonos ir garsty?iomis. Nieko nesistengiame unikalaus apie tai parašyti, tiesiog nukopijuojame paties Kompotas.lt ?raš? apie projekt?. Dar daugiau sužinosite apsilank? Kompotas.lt ir išband? …

More

Baras „Vingri? 17“, geriau žinomas kaip tiesiog – Psichbaris

Š? kart? pasidalinsim kiek senesniais prisiminimais apie tikrai mistišk? viet?. Dedam galv?, kad apie j? daug kas buvo gird?j?s, bet nedaug kas buv?s… O mes paband?m. Paband?m, aišku, susiklos?ius tam tikroms aplinkyb?ms. Buvo vasara, liepos 6-osios išvakar?s. Pirmadienis, kit? dien? ? darb?/mokykl?/universitet?/kt. – nereikia. Bet juokingiausia, kad nors miestas pilnas besiblaškan?i? žmoni?, bet visi barai/kavin?s/užeigos/kt. …

More