At?nai: atradim? kupinas graik? maisto pasaulis

Šiais 2018-aisiais metais Ryanair paleido tiesioginius skrydžius ? At?nus ir mes nusprend?me, kad tai puiki atostog? kryptis. Tai buvo tiesa, nepaisant kai kuri? detali?. At?nai yra absoliutus šiukšlynas, kuriame pro šiukšli? kr?vas kartais b?na gana sud?tinga praeiti, nes jos m?tosi gerokai didesn?je teritorijoje, nei sustatyti konteineriai. Nat?ralu, kad kai lauke +35, tai dar ir skleidžiamas kvapas yra siaubingas. Nesitik?kite ten ir graži? senamies?io namuk? su siauromis gatv?mis – At?nai yra baisus miestas architekt?riškai – tad sud?kite apgriuvusius grafi?iais nus?tus namus, šiukšles, smarv?, kr?vas žmoni? ir gausite vien? didel? pietietišk? bardak?, kur? galima m?gti, bet tikrai ne visiems.Mes ten ap?jome miesto ?žymybes ir ils?jom?s papl?dymiuose bei k?l?m?s ? salas, ir, žinoma, mus visur lyd?jo maistas. Reikia pripažinti, kad maistas pas graikus geras. O dar geresnis yra j? poži?ris ? maist?. Jie ži?ri rimtai – stengiasi surinkti geriausius ?manomus produktus, naudoti aukš?iausios kokyb?s alyvuogi? aliej?, alyvuoges, žuv?, daržoves ir m?s?.

Kulinarin? kelion? prad?jome nuo graik? klasikos, kuri? šiaip si?ly?iau vien? kart? pagaravus, v?liau praleisti, nes graikai turi daug daugiau ?domesnio maisto, nei gyros, souvlaki ar graikiškos salotos.

Na, bet prad?jom nuo to – graikiškos salotos visur daugiau mažiau vienodos, gali skirtis s?rio kokyb?, gali b?ti prinokusios daržov?s arba ne, bet iš esm?s tai yra geras vakarien?s starto patiekalas.

Graikijos klasika – graikiškos salotos. Fone matote souvlaki, užverstus bulvyt?mis

Gyros š? kart? Graikijoje nevalg?m, bet tai laikome tikrai geru pasirinkimu, jeigu esate labiau biudžetinis keliautojas – geriausioje gyros vietoje At?nuose porcija kainuoja apie 3 EUR.

Souvlaki paprastai yra vištienos v?rinukas (bet gali b?t ir kitokia m?sa), ir su juo arba pataikai, arba ne. Vienoje vietoje m?sa gali b?ti labai aromatinga ir sultinga, kitoje – atrodys, kad valgote putoplast?. Tai si?lome paragauti vien? kart?, bet neapsiriboti šiuo patiekalu. Ir pateikimas jo gana neišmanus – bulvyt?s ir šiek tiek papjaustyt? elementari? daržovi?.

Geresnis variantas yra kebabai – avienos ar jautienos, jie paprastai mums pasitaik? gerokai skanesni už souvlaki. Bet v?lgi – garnyras gana paprastas.

Kebabas su bulvyt?mis ir paprastomis daržov?mis

Toliau papasakosime apie kelet? lankyt? restoran?. Prad?kime nuo brangiausio, d?l kurio iki šiol kyla min?i?, jog mus apipl?š? ir apgavo. Tradiciškai žuvies patiekalas restorane gali kainuoti nuo koki? 7 iki 20 EUR. T? vakar? už kilogramo nesverian?i? red snapper žuv? sumok?jome 50 EUR. Matote, sugalvojome tur?ti graži? vakarien? ant jacht? ?lankos kranto, o vietiniai paskui išaiškino, kad restoranai toje vietoje yra tourist trap.

?ia matote jau iškaulint? žuv? (porcija dviems žmon?ms) ir ?vairi? garnyr? prie jos (kainavo atskirai). Žuvis buvo visiškai neypatinga. Graikai kažkod?l labai m?gsta virtas daržoves ir j? tikrai rasite vos ne kiekvienoje kavin?je.

Žuvis, kainavusi 50 EUR. Daugiau tikrai tokios klaidos nedarysime.

Šios foto yra iš m?s? apsilankymo restorane „Zefyros“ (adresas: 48, Akti Koumoundourou, Pireas 185 33, Greece).

Paprastos daržovi? salotos prie žuvies.

Kitos vietos patiko labiau. Viena buvo prie pat m?s? nam? ir ? j? už?jome neplanuotai, bet vakarien? ten buvo viena geriausi? iš vis?, kiek tur?jome At?nuose. Vieta vadinasi Kanaria (adresas Keramikou 88, Athina 104 35, Greece) ir jos tikrai nepavadinsi prabangia. Visiškai paprasta, gerokai nudrožta vieta, bet maistas buvo puikus. Ten galioja tapas principas – daug maž? l?kštu?i? maisto. Užsisak?me kelias l?kštes ir nam? vyno, kurio puslitris kainuoja 3(!) EUR. Labiausiai patiko baklažan? užkandis ir jautiena, užkepta su daržov?mis ir s?riu, kuri yra tradicinis patiekalas Graikijos šiaur?je.

Labai geras patiekalas – jautiena, užkepta su daržov?mis ir s?riu.

Puik?s tapas patiekalai. Kair?je viršuje baklažan? užkandis, palik?s mums labai ger? ?sp?d?

Puslitriukas šalto balto nam? vyno toje vietoje kainavo 3 EUR.

Kita vieta irgi buvo labai gera – Lithos Tavern (adresas Esopou 17, Athina 105 54, Greece). Ten valg?me vietos special – ?riuko koj?. Ne?tik?nai geras ir skanus patiekalas (15 EUR), labai skanios bulvyt?s ir padažas. Tos dienos žuvis buvo sea bream arba j?r? karšis – ir tai buvo puiki, sultinga, gerai iškepta žuvis.

Argi ne puikiai atrodo šis ?riuko gabalas? Tikrai verta atiduoti 15 EUR už š? labai skan? patiekal?.

Labai skanus j?r? karšis restorane Lithos

Grilint? daržovi? garnyras su kietuoju s?riu Lithos restorane

Labiausiai mums patiko restoranas Atlantikos (adresas Greece, Avliton 7, Athina 105 54, Greece).O labiausiai sužav?jo bulvi? koš?! Nes jos išskirtinumas buvo tas, kad joje buvo nemažai ?esnako. Dar niekada nebuvome ragav? bulvi? koš?s su ?esnakais, bet tai yra super geras išradimas ir nuo šiol mes patys j? tik taip ir gaminsime. Dar labai geros buvo midijos su feta s?riu. Iš pradži? skamb?jo gan keistai j?ros g?rybes valgyti su baltu s?riu, bet buvo labai skanu. Na ir žuvis taip pat buvo puiki. Labai rekomenduojam t? restoran?!

Midijos su feta s?riu ir pomidor? padažu buvo vienas geriausi? vakaro patiekal? restorane „Atlantikos“

Pasta su krevet?mis nebuvo ?simintinas patiekalas – pasta buvo pervirta. Restoranas „Atlantikos“

Puiki žuvis restorane „Atlantikos“

Per pus? ?esnakin?s bulvi? koš?s ir šparagini? pupeli? restorane „Atlantikos“.

Dar lank?m?s ir kitose, mažiau patikusiose vietose, o taip pat išband?me ir ne graikišk? patiekal?.

Duonos paprastai atneša ger? pus? kepalo, norit j?s jos ar nenorit.

Dar keletas žuv? viename iš restoran?.

Milžinas kalmaras kainavo gal 12 EUR

Grilintos sardin?s

Deep fryintos daržov?s buvo tikras atradimas, labiausiai patiko cukinija.

Lank?m?s japon? restorane, ragavome trij? r?ši? žalios žuvies, buvo tikrai neblogai. Na o didžiausias kelion?s atradimas buvo havajietiškos poke – marinuota žalia žuvis su ryžiais, ?vairiomis daržov?mis, vaisiais ir padažais (Adresas: Petraki 7, Athina 105 63, Greece).

Žuvies laivelis kažkokiame nereikšmingame japon? restorane

Nuostabieji poke – puikus išsigelb?jimas, jeigu jau?iate, kad karšto sunkaus maisto valgyti nesinori.

Happy Hour At?n? Plaka rajone. Kainos tikrai geresn?s, nei Palangoje.

Vien? dien? papl?dymio restorane valg?me club sumuštin? – porcija buvo tikrai ne vienam žmogui. Beje, patariame pasiimti užkandži? ? papl?dim?, nes beach baruose maistas gerokai brangesnis ir prastesnis, nei mieste.

Club sumuštinis viename beach bare. Kainavo gal 12 EUR, nes papl?dymiuose kainos gerokai didesn?s, nei mieste

Taip pat lank?m?s labai populiarioje pusry?i? vietoje Stani (adresas Marikas Kotopouli 10, Athina 104 32, Greece) ir valg?me, aišku, graikiško jogurto, kuris yra daug tirštesnis ir r?gštenis, nei mums ?prasta. Jis pateikiamas su medumi ir riešutais ir tai tikrai yra puikus ir sveikas pusry?i? patiekalas.

Apa?ioje graikiškas jogurtas su medimi, viršuje tortai, abu buvo neskan?s, neimkite.

Vien? vakar? galite sau leisti papižonauti ir pakilti ? viešbu?io „Grande Bretagne“ sky bar?, kokteiliai kainuoja minimum 15 EUR

Išvada – važiuokite ? At?nus, nebijokite šiukšlyno, kuriame atsidursite. Esminis patarimas – imkite but? b?tinai su terasa, prisipirkite centriniame Varvakios turguje daržovi?, feta s?rio, r?kytos m?sos, kiaušini? ir pusry?iaukite namie. O valgymui ne namie rinkit?s ?domias vietas ir nebijokite išbandyti iki tol negird?t? patiekal? variacij?. S?km?s kelion?se!

Keliones mylinti,

Degustatori? komanda

„Borsch“: Ukrainietiški džiaugsmai ne pa?iame Vilniaus centre

Buvo laba šaltas pentktadienio vakaras, pats tas laikas ilgai ir skaniai vakarienei. Restoranas „Borsch“ ?sik?r?s Algirdo g., šiek tiek toliau nuo pagrindini? Vilniaus Senamies?io gatvi?, kuri? gyventojai niekaip nesusivokia, kad gyvena sostin?s centre ir vis rašo skundus d?l didelio žmoni? keliamo triukšmo vakarais ir naktimis. Tokiems norisi palink?ti išsikelti gyventi ? Pilait? ar ? koki? Uten?, ten gal?s ramiai miegoti.

Algirdo gatv?je paprastai ramu ir žmon?s gali m?gautis gyvenimu šalia pagrindini? miesto gatvi? bei netrukdomu miegu. Nors pasakyti, kad šioje gatv?je n?ra, kur nueiti, b?t? neteisinga – ?ia kaip tik gausu kavini? ir restoran?. Vien „Borsch“ kaimynyst?je dar st?gso galingoji „Meksika“ ir kažkoks kin? maistas.

„Borsch“ neseniai paaugo – atsidar? dar sali? ir dabar ten tikrai daug vietos. Ir, m?s? nuostabai, jame buvo pilna žmoni?. Mums pavyko gauti vienintel? likus? laisv? staliuk?! Viskas arba jau užimta, arba rezervuota. Publika buvo ?domi – dauguma vyr?, primenan?i? tuos naujoviškus, šiuolaikinius ukrainie?ius/rusus/baltarusius. S?di sau tyl?s ir geria gorylk?, užk?sdami lašiniais.

Mums irgi teko šito g?rio ragauti, nes ukrainie?iai geri ir dosn?s, ir visiems vakarieniaujantiems pirmiausiai atneša po maž? stikliuk? degtin?s, duonos, lašini?, kornišon? ir uždeda mažu?ius gabal?lius džiovinto burok?lio. Sužadinti apetit?.

Mes prad?jome nuo b?tino tame restorane patiekalo – ukrainietišk? barš?i? su mielin?mis bandel?mis. Geriausia tame patiekale yra netgi ne barš?iai, nors jie tikrai verti d?mesio, o tas ?esnakinis lydyto sviesto padažas, kur? patiekia bandel?ms mirkyti. Oj, kaip tai yra gerai, ir kaip puikiai dera su barštukais. Labai patiko, tikrai labai skanu.

Dar prival?jome išbandyti lašini? pašteto, prie kurio atneš? daug geros juodos duonos. Šis patiekalas irgi vertas d?mesio, gali b?ti puikus užkandis prie g?rim? arba šiaip užkandis be g?rim?.

IMG_20121207_223151

Lašini? paštetas kainavo 8 litus

Toliau ant stalo keliavo marinuot? burok?li? salotos su ožkos s?riu, kedrin?mis pinijomis (labai nes?moningas vertimas) ir ukrainietiško vyno padažu. Patiekalas kaip ir vadov?linis, n?ra jokia naujov?, jis dažnai gaminamas ir daug kur patiekiamas. Tik riešutai gali b?ti naudojami labai ?vair?s. Dažniausiai pasitaiko su graikiškais riešutais. Tai va, tai tie kedrai ten nepatiko, o ir padažas buvo per r?gštus. Nelabai subalansuotas maistas, ties? sakant.

IMG_20121207_223122

Marinuot? burok?li? salotos kainavo 14 lit? ir nebuvo ?sp?dingos

Pagrindinius patiekalus rinktis buvo ir sunku, ir baisu. Iš karto atmet?me Kijevo kotletus, nes jie jau gerokai nusibod?, be to, ragauti ir perragauti pa?iame Kijeve, tod?l siurprizo tikrai nesitik?jome. Galiausiai pasirinkta ?riuko kepsneliai ir antienos fil?.

Labiausiai bijojome, jog m?sa bus kieta, kas ir ?vyko su antiena. Spanguoli? padažas buvo gal ir nieko, bet tas kupstas belen kaip suverst? salot? lap?, kurios abejuose antruose patiekaluose buvo be jokio padažo ir visiškai ne ? tem?, buvo kažkoks nesusipratimas. Kam gi reikia t? salot?, kai yra tiek kit? daržovi? patiekiama prie m?sos?

IMG_20121207_223034

Antienos fil? kainavo 30 lit? ir buvo pakasta po salot? lapais

?riena buvo daug geriau, m?sa minkšta, padažas vertas d?mesio, paprikos skaniai pakepintos, labai skanus keptas ?esnakas. Bet ir v?l – baisiausia buvo tos suverstos salotos, uždengusios didel? dal? bulvi?.

IMG_20121207_223008

?riuko m?sa buvo minkšta, padažas skanus. 34 litai

Espreso buvo geras, jo nuotrauka ?d?ta tam, kam matytum?te graž? senovišk? puodel?, kuris mums labai patiko.

IMG_20121207_223309

Gražus espreso puodelis

Aptarnavimas buvo profesionalus, vaikinas šauniai sukosi, visk? teisingai atneš?, tod?l gavo nemažai arbatpinigi?.

Susumuojant sakome, kad eikite ten, bet labai atsargiai rinkit?s patiekalus, gal geriau apsistokite ties tradiciniais ukrainietiškais, nes panašu, kad šefai juos neblogai ištobulin?.

MENIU: Ukrainietiška, bet yra ir Europos virtuv?s patiekal?.
KOKYB?: Pasirod? šviežia.
KAINOS: Priklausomai nuo patiekal?, bet galima so?iai prisikirsti ir už 20-25 litus.
ALKOHOLIS: Tradiciškai – alus, vynas, stiprieji. Mandr? kokteili? nesitik?kite.
APTARNAVIMAS: Profesionalu, neperkrauta, padav?jai žino, k? daro.
VIETA: Algirdo g. 5, Vilnius.
INTERNETE: http://www.borsch.lt/
SUBALANSUOTA: besidomintiems ukrainietiškas patiekalais ir g?rimais.

Kijev? tik gerais žodžiais mininti,
Degustatori? komanda