Vasara bar? terasose ir kasdien „nagl?jantys“ elgetautojai bei kitaip „uždarbiaujantieji“

Keleto pasteb?t? elgetautoj?, uždarbiautoj? arba tiesiog, kaip juos vadina liaudis, „bomž?” apžvalga. O sutikti juos paprastai galima b?tent vasaros terasose… ir ne vien?. Taigi, „geruli?” (mes taip juos vadinsime), praspjaunan?i? net panel? Rožyt? sukurtos situacijos (užsimerkite ir ?sivaizduokite): Situacija No. 1. Ramiai švie?iant saulutei s?dite sau ŠMC kavin?je. Popiet?, gera, ramu. Aplink šneku?iuojasi žmon?s. Kartu …

More