At?nai: atradim? kupinas graik? maisto pasaulis

Šiais 2018-aisiais metais Ryanair paleido tiesioginius skrydžius ? At?nus ir mes nusprend?me, kad tai puiki atostog? kryptis. Tai buvo tiesa, nepaisant kai kuri? detali?. At?nai yra absoliutus šiukšlynas, kuriame pro šiukšli? kr?vas kartais b?na gana sud?tinga praeiti, nes jos m?tosi gerokai didesn?je teritorijoje, nei sustatyti konteineriai. Nat?ralu, kad kai lauke +35, tai dar ir skleidžiamas kvapas yra siaubingas. Nesitik?kite ten ir graži? senamies?io namuk? su siauromis gatv?mis – At?nai yra baisus miestas architekt?riškai – tad sud?kite apgriuvusius grafi?iais nus?tus namus, šiukšles, smarv?, kr?vas žmoni? ir gausite vien? didel? pietietišk? bardak?, kur? galima m?gti, bet tikrai ne visiems.Mes ten ap?jome miesto ?žymybes ir ils?jom?s papl?dymiuose bei k?l?m?s ? salas, ir, žinoma, mus visur lyd?jo maistas. Reikia pripažinti, kad maistas pas graikus geras. O dar geresnis yra j? poži?ris ? maist?. Jie ži?ri rimtai – stengiasi surinkti geriausius ?manomus produktus, naudoti aukš?iausios kokyb?s alyvuogi? aliej?, alyvuoges, žuv?, daržoves ir m?s?.

Kulinarin? kelion? prad?jome nuo graik? klasikos, kuri? šiaip si?ly?iau vien? kart? pagaravus, v?liau praleisti, nes graikai turi daug daugiau ?domesnio maisto, nei gyros, souvlaki ar graikiškos salotos.

Na, bet prad?jom nuo to – graikiškos salotos visur daugiau mažiau vienodos, gali skirtis s?rio kokyb?, gali b?ti prinokusios daržov?s arba ne, bet iš esm?s tai yra geras vakarien?s starto patiekalas.

Graikijos klasika – graikiškos salotos. Fone matote souvlaki, užverstus bulvyt?mis

Gyros š? kart? Graikijoje nevalg?m, bet tai laikome tikrai geru pasirinkimu, jeigu esate labiau biudžetinis keliautojas – geriausioje gyros vietoje At?nuose porcija kainuoja apie 3 EUR.

Souvlaki paprastai yra vištienos v?rinukas (bet gali b?t ir kitokia m?sa), ir su juo arba pataikai, arba ne. Vienoje vietoje m?sa gali b?ti labai aromatinga ir sultinga, kitoje – atrodys, kad valgote putoplast?. Tai si?lome paragauti vien? kart?, bet neapsiriboti šiuo patiekalu. Ir pateikimas jo gana neišmanus – bulvyt?s ir šiek tiek papjaustyt? elementari? daržovi?.

Geresnis variantas yra kebabai – avienos ar jautienos, jie paprastai mums pasitaik? gerokai skanesni už souvlaki. Bet v?lgi – garnyras gana paprastas.

Kebabas su bulvyt?mis ir paprastomis daržov?mis

Toliau papasakosime apie kelet? lankyt? restoran?. Prad?kime nuo brangiausio, d?l kurio iki šiol kyla min?i?, jog mus apipl?š? ir apgavo. Tradiciškai žuvies patiekalas restorane gali kainuoti nuo koki? 7 iki 20 EUR. T? vakar? už kilogramo nesverian?i? red snapper žuv? sumok?jome 50 EUR. Matote, sugalvojome tur?ti graži? vakarien? ant jacht? ?lankos kranto, o vietiniai paskui išaiškino, kad restoranai toje vietoje yra tourist trap.

?ia matote jau iškaulint? žuv? (porcija dviems žmon?ms) ir ?vairi? garnyr? prie jos (kainavo atskirai). Žuvis buvo visiškai neypatinga. Graikai kažkod?l labai m?gsta virtas daržoves ir j? tikrai rasite vos ne kiekvienoje kavin?je.

Žuvis, kainavusi 50 EUR. Daugiau tikrai tokios klaidos nedarysime.

Šios foto yra iš m?s? apsilankymo restorane „Zefyros“ (adresas: 48, Akti Koumoundourou, Pireas 185 33, Greece).

Paprastos daržovi? salotos prie žuvies.

Kitos vietos patiko labiau. Viena buvo prie pat m?s? nam? ir ? j? už?jome neplanuotai, bet vakarien? ten buvo viena geriausi? iš vis?, kiek tur?jome At?nuose. Vieta vadinasi Kanaria (adresas Keramikou 88, Athina 104 35, Greece) ir jos tikrai nepavadinsi prabangia. Visiškai paprasta, gerokai nudrožta vieta, bet maistas buvo puikus. Ten galioja tapas principas – daug maž? l?kštu?i? maisto. Užsisak?me kelias l?kštes ir nam? vyno, kurio puslitris kainuoja 3(!) EUR. Labiausiai patiko baklažan? užkandis ir jautiena, užkepta su daržov?mis ir s?riu, kuri yra tradicinis patiekalas Graikijos šiaur?je.

Labai geras patiekalas – jautiena, užkepta su daržov?mis ir s?riu.

Puik?s tapas patiekalai. Kair?je viršuje baklažan? užkandis, palik?s mums labai ger? ?sp?d?

Puslitriukas šalto balto nam? vyno toje vietoje kainavo 3 EUR.

Kita vieta irgi buvo labai gera – Lithos Tavern (adresas Esopou 17, Athina 105 54, Greece). Ten valg?me vietos special – ?riuko koj?. Ne?tik?nai geras ir skanus patiekalas (15 EUR), labai skanios bulvyt?s ir padažas. Tos dienos žuvis buvo sea bream arba j?r? karšis – ir tai buvo puiki, sultinga, gerai iškepta žuvis.

Argi ne puikiai atrodo šis ?riuko gabalas? Tikrai verta atiduoti 15 EUR už š? labai skan? patiekal?.

Labai skanus j?r? karšis restorane Lithos

Grilint? daržovi? garnyras su kietuoju s?riu Lithos restorane

Labiausiai mums patiko restoranas Atlantikos (adresas Greece, Avliton 7, Athina 105 54, Greece).O labiausiai sužav?jo bulvi? koš?! Nes jos išskirtinumas buvo tas, kad joje buvo nemažai ?esnako. Dar niekada nebuvome ragav? bulvi? koš?s su ?esnakais, bet tai yra super geras išradimas ir nuo šiol mes patys j? tik taip ir gaminsime. Dar labai geros buvo midijos su feta s?riu. Iš pradži? skamb?jo gan keistai j?ros g?rybes valgyti su baltu s?riu, bet buvo labai skanu. Na ir žuvis taip pat buvo puiki. Labai rekomenduojam t? restoran?!

Midijos su feta s?riu ir pomidor? padažu buvo vienas geriausi? vakaro patiekal? restorane „Atlantikos“

Pasta su krevet?mis nebuvo ?simintinas patiekalas – pasta buvo pervirta. Restoranas „Atlantikos“

Puiki žuvis restorane „Atlantikos“

Per pus? ?esnakin?s bulvi? koš?s ir šparagini? pupeli? restorane „Atlantikos“.

Dar lank?m?s ir kitose, mažiau patikusiose vietose, o taip pat išband?me ir ne graikišk? patiekal?.

Duonos paprastai atneša ger? pus? kepalo, norit j?s jos ar nenorit.

Dar keletas žuv? viename iš restoran?.

Milžinas kalmaras kainavo gal 12 EUR

Grilintos sardin?s

Deep fryintos daržov?s buvo tikras atradimas, labiausiai patiko cukinija.

Lank?m?s japon? restorane, ragavome trij? r?ši? žalios žuvies, buvo tikrai neblogai. Na o didžiausias kelion?s atradimas buvo havajietiškos poke – marinuota žalia žuvis su ryžiais, ?vairiomis daržov?mis, vaisiais ir padažais (Adresas: Petraki 7, Athina 105 63, Greece).

Žuvies laivelis kažkokiame nereikšmingame japon? restorane

Nuostabieji poke – puikus išsigelb?jimas, jeigu jau?iate, kad karšto sunkaus maisto valgyti nesinori.

Happy Hour At?n? Plaka rajone. Kainos tikrai geresn?s, nei Palangoje.

Vien? dien? papl?dymio restorane valg?me club sumuštin? – porcija buvo tikrai ne vienam žmogui. Beje, patariame pasiimti užkandži? ? papl?dim?, nes beach baruose maistas gerokai brangesnis ir prastesnis, nei mieste.

Club sumuštinis viename beach bare. Kainavo gal 12 EUR, nes papl?dymiuose kainos gerokai didesn?s, nei mieste

Taip pat lank?m?s labai populiarioje pusry?i? vietoje Stani (adresas Marikas Kotopouli 10, Athina 104 32, Greece) ir valg?me, aišku, graikiško jogurto, kuris yra daug tirštesnis ir r?gštenis, nei mums ?prasta. Jis pateikiamas su medumi ir riešutais ir tai tikrai yra puikus ir sveikas pusry?i? patiekalas.

Apa?ioje graikiškas jogurtas su medimi, viršuje tortai, abu buvo neskan?s, neimkite.

Vien? vakar? galite sau leisti papižonauti ir pakilti ? viešbu?io „Grande Bretagne“ sky bar?, kokteiliai kainuoja minimum 15 EUR

Išvada – važiuokite ? At?nus, nebijokite šiukšlyno, kuriame atsidursite. Esminis patarimas – imkite but? b?tinai su terasa, prisipirkite centriniame Varvakios turguje daržovi?, feta s?rio, r?kytos m?sos, kiaušini? ir pusry?iaukite namie. O valgymui ne namie rinkit?s ?domias vietas ir nebijokite išbandyti iki tol negird?t? patiekal? variacij?. S?km?s kelion?se!

Keliones mylinti,

Degustatori? komanda

Kreta – sala, kurioje n?ra žuvies

Kretos sala yra Viduržemio j?roje ir priklauso Graikijai. Tai vienas iš m?s? civilizacijos lopši?, ?ia galite aplankyti Mino r?mus ir pasivaikš?ioti t?kstantme?ius skai?iuojan?iose alyvmedži? girait?se.

Alyvmedžiai

Alyvmedžiai

Mino r?mai

Mino r?mai

Heraklionas - didžiausias Kretos miestas

Heraklionas – didžiausias Kretos miestas

Maistas Kretoje mažai kuo skiriasi nuo graikiško, o baruose ir restoranuose jis yra tragiškai orientuotas ? turistus, tad kažko subtilesnio ir ?domesnio viešojo maitinimo ?staigose ne taip ir lengva rasti. Be to, dar turite suprasti, kad vienu straipsniu aprašyti visos Kretos virtuv?s ne?manoma, tai ner?kaukit, kad kažko „ypatingo neapraš?te“. Buvome saloje trumpai ir valg?me daugiausiai meinstrymin? maist?.

Vienintelis dalykas, iš ties? mus nustebin?s, buvo susid?rimas su faktu, kad kretie?iai beveik nevalgo žuvies, nes jos salos pakrant?se papras?iausiai n?ra, ji yra išžvejota, ir jau kur? laik? vis? rimtesn? žuv? Kreta importuoja. Vietiniai pataria restoranuose neužsisakin?ti nei žuvies, nei j?ros g?rybi?, nes dažniausiai ji n?ra nei vietin?, nei super šviežia. O jei jau mirtinai jos norite, tai imkite kokias nors mažas žuveles, tikinama, kad jos sugautos vietos pakrant?se.

Tad k? gi valgo vietiniai? Virtuv?s pagrindas, kaip ir visose Viduržemio j?ros šalyse, yra alyvuogi? aliejus, sakoma, kad šioje saloje spaudžiamas aliejus laikomas geriausiu pasaulyje. O juo gardinama arba jame kepama mums gana ?prastas maistas – troškiniai, ant ugnies kepta m?sa, ?vairiausi? r?ši? salotos. Troškinius iš daržovi? ar m?sos galima laikyti šios virtuv?s pagrindu. Žinoma, gerai paieškojus, galima rasti ir ?domesnio maisto – kaip pvz ?daryt? cukinij? žied?. Dar gausu marinuot? daržovi?, iš kuri? tiesiog negalima nepamin?t marinuot? artišok?.

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Visai pradžioje gausite koki? nors apetaizeri? – pradedant tiesiog maltomis alyvuog?mis, kurias tepsite ant Paximadia (graikiški duonos dži?v?siai) arba kretietiško užkandžio – ant šio dži?v?sio užpilto aliejaus, užteptos pomidor? tyr?s, užd?t? alyvuogi? ir s?ri?.

Jeigu kalbame apie salotas, b?tina pamin?ti graik? virtuv?s esmi? esm? – graikiškas salotas, jos visame pasaulyje b?tent taip ir vadinamos. Ir ?ia reikalinga trumpa kulinarin? pamoka – graikiškose salotose graikišk? riešut? n?ra, juos d?ti sugalvojo tikriausiai kokio nors baro-restorano šeiminink? kur nors K?dainiuose ir nusprend?, kad tai bus labai gera mintis. D?l pa?ios id?jos nesigin?ysim, bet realyb? yra tokia, kad graikai taip nedaro. Receptas labai paprastas – imate agurkus, pomidorus, paprik?, m?lyno (tinka ir baltas) svog?no, ger? alyvuogi?. Visk? sumaišote su geriausios r?šies alyvuogi? aliejumi ir šiek tiek raudon?lio ir baigiate ant viršaus patupdydami pon? fetos s?r?, kur? irgi stenkit?s gauti kuo geresn?s r?šies. Dar pabarstykite druska ir pipirais ir darbas baigtas.

Graikiškos salotos

Graikiškos salotos

Gatv?je kretie?iai mielai valgo tai, k? mes vadiname kebabu. Tik jie tai vadina gyros ir patiekia ?vairiais b?dais – tiesiog l?kšt?je su daržov?mis, kept? kaip šašlyk?, pitoje arba lavaše. Kadangi lietuviai yra labai gerai susipažin? su kebabais, tai tikriausiai nebus sunku suprasti, kad visas patiekalo skonis slypi m?soje ir tiesiog reikia išsirinkti geriausiai j? ruošian?i? viet?.

Gyros

Gyros

Vištienos gyros

Vištienos gyros

Mums nepaž?stama daržov?, kuri ten labai populiari ir nuolat dedama ? m?sos ar vegetariškus troškinius yra okra (d?l savo išvaizdos vadinama lady finger). Okra yra dažnai sutinkama daržov? Artimuosiuose Rytuose, Vidurio Azijoje ir Šiaur?s Afrikoje. B?tinai paragaukite, mums skonis primena cukinij?.

Grilinta ?vairiausia m?sa su gruzdintom bulvyt?m ir salotom yra Kretos turistams duona kasdienin? – kai visus metus toks puikus oras, papras?iausia ir skaniausia m?s? valgyti kept? tiesiai ant žarij?.

M?sos kalnai

M?sos kalnai

?domesn? graikišk? salot? variacij? galite sutikti Santorinio saloje (netoli Kretos, kasdien kursuoja keltas). ?ia jos gaminamos ir agurk?, vyšnini? pomidoriuk?, vietoje gaminamo už fet? minkštesnio ir biresnio s?rio (primena m?sišk? varšk?), alyvuogi? ir džiovintos duonos trupini? arba gabaliuk? (Paximadia). B?tinai paragaukite, jeigu b?site gražiausia pasaulio sala tituluojamame Santorinyje.

Santorinio salotos

Santorinio salotos

Santorinis

Santorinis

Desertai ir šiaip saldumynai primena Turkij? ir kitas arab? šalis – žiauriai saldu ir daug medaus.

Katinukas

Katinukas

Kretos virtuv? n?ra kulinarijos virš?n?, o maistas n?ra toks smagus ir ?vairus, kaip kokioje Ispanijoje, bet apsilankyti saloje ir paragauti vietini? gaminamo šviežio ir kokybiško maisto tikrai rekomenduojame.

Atostogas menanti,
Degustatori? komanda