“Opandanekanda” Kaune. O gal kanda?

“Jei Lietuvoje kada ir buvo kriz?, tai jau seniai baig?si”, – prieš kelet? savai?i? mums aiškino vienas brangus bi?iulis, besipiktindamas tuo, jog nesp?ja lankyti vis? naujai atsidaran?i? restoran?, užkandini? ar bar?. O kur dar eil?s ir retkar?iais prispiriantis reikalas rezervacijoms – be j?, kai kur, rodos, jau ir ne?manoma.

Opandanekanda Kaunas

Štai jis – burgeris su krabo m?sa

Vien? žvarb? savaitgal? atsid?r? Kaune mes taip pat nusprend?me išbandyti gan?tinai neseniai duris atv?rus? restoran? “Opandanekanda”. Tiesa, nusprend?me po ilg? svarstym?, nes ne visi internete klajojantys komentarai šio restorano atžvilgiu buvo teigiami. Kritikos str?les internautai leido ne tik ? aptarnavim?, bet ir ? kai kuriuos patiekalus.

Krabo burgeris iš kito kampo. Kainuoja jis, beje, 8 eurus

Krabo burgeris iš kito kampo. Kainuoja jis, beje, 8 eurus

“Grill, burger ir pizza” vieta prisistatantis restoranas vis? pirma maloniai nustebino gana eklektišku, bet tuo pa?iu ir šarmingai hipsterišku interjeru. Nors, ties? pasakius, Kauno restoran? interjerai išties dažniau b?na išmaningesni nei Vilniuje. Viskas labai paprasta, lyg ir jau kažkur matyta, bet sud?jus ? visum? – dera.

O štai ?ia - pl?šyta kiauliena

O štai ?ia – pl?šyta kiauliena

Antras dalykas, kuris nenuvyl?, buvo aptarnavimas. Nors pris?dus ir teko kiek luktel?ti (tvarkingai, pagal sen? lietuvišk? mad?), bet prib?gusi padav?ja nedvejodama vardino patiekalus, ingredientus ir klient? m?gstamus pasirinkimus. Svarbiausia, kad neišgirdome to baisaus: “aš šiaip nevalgau šito, tai nežinau”.

Už 'pulled pork'?' paklosit 5 eurus

Už ‘pulled pork’?’ paklosit 5 eurus

Galb?t mums pasisek?, o gal klient? komentarai Facebook kartais padeda, bet aptarnavimas buvo išties malonus ir draugiškas.

Po šioki? toki? diskusij? ? stal? jau keliavo snieginio krabo bei ‘pulled pork’ burgeriai. Pirmasis, beje, buvo itin rekomenduotas kaip klient? giriamas ir m?gstamas. Ir, turime pasakyti, tikrai neblogas, tik gal už 8 eurus nor?t?si šio to išmanesnio. Pats burgeris maksimaliai paprastas ir tradicinis, tik vietoj ?prastos kito tipo m?sos – tešloje voliota ir aliejuje gruzdinta krabo m?sa.

Kaunas Opandanekanda

Su sausainiuku… :)

‘Pulled pork’ mes vadiname saugiausiu ?manomu variantu. Iš vis? burgeri? pasirinkim?. Visur. Kod?l? Burgeriai kartais pasitaiko per sausi, o pl?šyta kiauliena padeda išvengti šio nemalonumo. Plius, geriau ar pras?iau, bet ji privalo b?ti marinuojama. Ta?iau ?ia mes apie “visur”. “Opandanekanda” ‘pulled pork’ atitinko visus esminius reikalavimus.

Beje, mums visai patiko pateikimas. Tas iš burgerio styrantis peilis – atrodo ?sp?dingai.

Gabal?lis interjero

Gabal?lis interjero

Sud?jus visk? ? vien? – apsilankymu “Opandanekanda” likome patenkinti. Greitai, maloniai ir gana skaniai. Neatmetame galimyb?s, kad užsuk? ? Kaun? eitume dar. Tiesa, jei neatsidarys kažkas naujo…, o tai – labai tik?tina.

MENIU: mes toki? vadinam hipsteriška virtuve – visko po šiek tiek ir populiariai
DIENOS PIET?S: mat?m, kad egzistuoja
KOKYB?: sakytume – atitinka kain?
APTARNAVIMAS: greitai ir su detal?mis
KAINA: vidutin?
ALKOHOLIS: visi esminiai alkoholiniai g?rimai
VIETA: Kurpi? g. 26, Kaunas
INTERNETE: www.facebook.com/Opandanekanda
SUBALANSUOTA: vakarui su draugais

Beef You: Greitas maistas turi ateit? Vilniuje

Išlaižytuose Vilniaus vartuose atsidar? greito maisto užkandin? „Beef You“, tiesiai ? akis spjovusi „Stebuklams“, nes ši? dviej? maitinimo ?staig? durys yra praktiškai vienos šalia kit?. Dar šalia yra tikriausiai labai geras naktinis klubas rusišku pavadinimu.

Taigi, tokioje šaunioje kompanijoje dr?siai duris atv?r? amerikietiško stiliaus užkandin?, kurio meniu super trumpas – dviej? r?ši? salotos (tuno ir lygtai vištienos, apie 15 lit?), dviej? r?ši? burgeriai (su jautiena ir vištiena, abu po 8 litus), paprastos ir kaimiškos bulvyt?s (abi po 3 litus) ir gal penki? r?ši? suktinukai (wrap’ai, su visokiais skirtingais ?darais, kaina iki 15 lit?).

Taip atrodo užkandin?s vidus. Kadangi buvo penktadienis ir kokios penkios valandos vakaro, normalu, kad žmoni? minios nesimato

Taip atrodo užkandin?s vidaus. Kadangi buvo penktadienis ir kokios penkios valandos vakaro, normalu, kad žmoni? minios nesimato

M?sa yra kepama ant didelio karšto metalinio pagrindo tada, kai priimamas užsakymas.

Mes t? kart? pasi?m?m po burger? su vištiena (cielas gabalas, o ne malta m?sa) ir kaimišk? bulvy?i?.

Burgeris su vieštiena ir bulvyt?s

Burgeris su vištiena ir bulvyt?s

Burgeris buvo labai geras, daug daržovi?, skani m?sa ir nepagail?ta padažo (jie ten j? daug r?ši? turi, tai galima pa?iam išsirinkt, su kokiu nori), bet viskas labai krito iš bandel?s ir buvo kiek nepatogu valgyt, galiausiai neatlaikiau ir pasi?miau atnešt? šakut?. Beje, bandel? buvo šalta, ?ia kažkoks nesusipratimas, nes gi nesunku šiek tiek pašildyt.

O bulvyt?s buvo labai geros, traškios išor?je ir minkštos viduje. Labai skanios!

Tikrai eisime ten dar ne kart?, nes labai ?domu išbandyti burger? su jautiena ir tuos wrap’us.

Atskiro pamin?jimo nusipeln? personalas – merginos buvo super paslaugios, ne kart? klaus?, ar mums skanu. Galiausiai jau iš?jus mus užmat? bes?d?damos ant suoliuko ir š?ktel?jo atsisveikindamos. Ne?kyriai, nedirbtinai ir maloniai. Šaunuol?s!

MENIU: burgeriai, salotos ir suktinukai.
KOKYB?: šviežias maistas.
KAINOS: normalios, aplinkini? biur? darbuotojams turi b?ti pats tas.
ALKOHOLIS: tikrai n?ra ir tikriausiai niekada nebus.
APTARNAVIMAS: super mandagus, bet ne?kyrus.
VIETA: Vilniaus vartai, Gyn?j? g. 14, Vilnius.
INTERNETE: web
SUBALANSUOTA: skubantiems

London Calling

G?da, aišku, kam ir pasakyt, bet viena iš Degustatori? komandos nari? tik visai neseniai aplank? š? pasaulio megapol?, apie kur? jau net n?ra nebanali? žodži?, atrodo, tiek prikalb?ta, pridainuota, prirodyta, kad galima nebent pakartot kažkieno jau pasakytus žodžius.

Paradoksalu, bet tose salose lankiausi pirm? kart?, nors iki tol gyvenimas buvo nepagail?j?s man ?domaus darbo su galybe komandiruo?i?. Ir važiavau ne darbo reikalais, o ils?tis (žodis „poilsis“ Londono kontekste gal ir nelabai tinkamas). Kaip ir visi lietuviai, turiu ten ir draug?, ir gimini?. Š? kart? lankiau ten penktus metus gyvenan?i? draug?, kuri vis? išb?t? ten laik? mažai bendravo su tautie?iais, gyveno visokiuose Notting Hill‘uose ir steng?si tame mieste pamatyt kuo daugiau si?lom? malonum?. Tai manau, kad tai yra labai geras gido variantas.

Kai ji paklaus?, k? aš noriu veikti Londone, aš daug negalvojau – valgyti! Ties? sakant, tur?jau labai aišk? tiksl? – vykau ? t? miest? siekdama išbandyti kuo daugiau tiek britiškos, tiek ir atvežtin?s klasikos. Draug? pati kalta – Kal?doms padovanojo man nauj? Jamie Oliver knyg? „Jamie‘s Great Britain“, aš j? per dien? perskai?iau ir supratau, kad b?tinai turiu savo akim visk? pamatyt. Dabar jau ?sivaizduoju skaitytojus linguojant galvas ir sakant, kad tie britai tai niekam tik?, pas juos baisiai prastas maistas, tai dar gerai, kad iš buvusi? kolonij? šio to išmoko. Iš dalies esate teis?s – britiškas maistas skiriasi nuo kontinentin?s Europos ir n?ra labai išraiškingas. Bet turi savitumo, ko ir nor?josi išbandyti ne kažkuriame kitame pasaulio gale, o b?tent ten, kur tas maistas ir buvo sukurtas.

Na va, tai apie miesto ?žymybes ?ia nekalb?siu, apie jas paskaityt galit Wikipedijoj, ?ia aš kalb?siu apie tai, apie k? ir yra šitas m?s? blogas – apie valgym? ne namie.

Prad?kim nuo pradži? – nuo anglišk? pusry?i?. Na negaliu aš jums apsakyt, kokia nuostabi yra ta j? tradicija susirinkti koki? 11 valand? sekmadien? ? savo m?giam? pusry?i? viet?. Ilgai gerti kav?, dalintis vakarykš?i? nuotyki? ?sp?džiais ir valgyti pusry?ius, d?l kuri? aš tur?jau gimti ten, o ne ?ia. Man tai yra visiškai tobulas pusry?i? rinkinys (kurio sud?t? galit rinktis iš nemažai ingredient?): kiaušiniai, kumpis, dešrel?s, kepti pomidorai, kepti grybai, pupel?s, kraujin? black pudding dešra ir tt. Kraujo nem?gstu, tai likau neišbandžius tos britiškos virtuv?s klasikos, kuri, ties? sakant, yra kelianti ne apetit?, o šleikštul?, bet labai m?gstu visa kita. Ir tai buvo puiku. O labiausiai nuo panašaus pob?džio pusry?i? Lietuvoje tai skyr?si paprastu poži?riu ? patiekim?. Tikrai nebuvo stengtasi sužav?ti lankytoj? nei gražiomis l?kšt?mis, nei sofistikuotu maisto išd?liojimu ir pan. Tai buvo tiesiog gaus?s ir skan?s pusry?iai ir nieko daugiau. J? mieste galima gaut pradedant nuo maždaug 3 svar?.

Pusry?i? sud?t? galite išsirinkti patys

Toliau buvo bandyta gatv?s maisto – ir v?l, na nerealu, žinokit. Kažkokia visiška take away skyl? Fullham rajone, bet gal už 3 svarus gauni milžinišk? m?sain? su storu gabalu m?sos ir kok? puskil? bulvy?i?. Yej, tai yra gyvenimas. Bulvyt?s liko nesuvalgytos, nes kai per daug, tai jau per daug. Ir dar man pasirod? nelabai normalu, kad jie ant j? pila act?. Kažkaip ne, a?i?. Taip taip, jau girdžiu aik?ojimus „oj, kaip nesveika, ar žinai, kas ten per m?sa, kas ten per aliejus?!“. Nieko nieko, kart? gyvenime reikia išbandyt.

Žinoma – fish and chips. Aiškint reikia? Tikiu, kad ne, o jei kažkas neaišku, tai google tam ir buvo sukurtas. Tai yra menk? ir bulvyt?s. Elementarumo virš?n?. Tik druska, pipirai ir tas pats actas. Dar kai kur galit citrinos skiltel? gaut. Ir tada yra visokie priedai – duoda ?vairiausi? padaž?, populiaru yra valgyt su žirneliais ar marinuotais agurkais. Dar ma?iau pas Jamie Oliver, kad kažkok? keistai marinuot? kiaušin? dav?, bet man?s ta mintis nesužav?jo. Sug?glinus kažkada buvau toki? teorij?, kad fish and chips ? Anglij? atgabeno žydai, kad ?ia kaip ir j? patiekalas. Bet jis taip paplito Anglijos pakran?i? dokuose, kad dabar tai yra visiškai neatskiriama Anglijos kult?ros dalis. Išvis, toje šalyje maisto išsinešimui kult?ra yra gili, sena ir pla?iai paplitusi. Ir, kas svarbiausia, yra labai daug puiki? pigi? viet?, kur maistas yra visai geras. Taip atsitiko d?l Anglijos istorijos išskirtinumo, nes ten pramon?s revoliucija taip kal? per buvusi? realyb?, kad reik?jo akimirksniu keisti žmoni? maitinimosi ?pro?ius.

Toliau buvo valgoma tradicinio britiško steiko, ?miau vis? steik? miks?, tai gavau gal 5-6 gabalus visokios m?sos.

Steikai. ?ia yra kokie 5-6 gabalai m?sos, suvalgyti buvo ne?manoma

Porcija yra kosmosin? ir aš nuoširdžiai nesuprantu, kaip Anglijos žmon?s ne visi yra beviltiški nutuk?liai. Na ir galiausiai m?ginant britišk? virtuv?, reikia pamin?ti vis? klasikini? Anglijos šeim? savaitgalio maist? – Sunday roast. Tai yra tai, kas nutinka, kai darbo klas?s žmon?s gali sau leist sekmadien? b?ti namuose ir tinginiaut, o tuo pat metu – ir pasigamint skanesn? k?snel?. Tradiciška yra orkait?je keptas šmotas m?sos su padažu, bulv?s, Jorkšyro pudingas, šiek tiek daržovi? (populiariausia yra morkos ir žirneliai). Nelabai turiu apie t? j? m?s? k? pasakyt, nes nieko ten baisiai ypatingo nebuvo, m?sa ir tiek. O vat daržovi? tai valgo jie mažai, man j? labai tr?ko.

Sunday Roast. Dešin?je viršuje matote Jorkšyro puding?

Na ir dar paband?m kiek egzotiškesnio maisto. Vien? dien? nukeliavom ? China town, kur ant kiekvieno kampo yra užkandin?s, si?lan?ios kompleksinius pietus. Principas toks: susimoki kokius 5-7 svarus, imi l?kšt? ir dediesi bet k? ir bet kiek iš sustatyt? duben?. Mes ?jom ? ne visai pigiausi? viet?, nes nor?jom kreve?i?. Tai pasirinkimas t? maist? buvo protu nesuvokiamas, o dar kai akys didel?s ir nori visko paragaut, tai paskui gaunas taip, kad iš kaboko tenka vos ne iššliaužt. Galima rinktis visokiausi? troškint? daržovi?, ?vairiausi? m?sos troškini? ir pan.

O pabaigai dar keliavom ? Bricklane valgyt curry.  Šio tipo daržovi? arba m?sos troškiniai ? Anglij? atkeliavo iš Azijos ir tapo angl? virtuv?s klasika, britai net prad?jo savintis tokius patiekalus kaip Chicken Tikka Masala. O ta gatv? yra pilna Bangladešo/Indijos maisto restoran? ir yra pla?iai pagars?jusi kaip b?tent ta vieta, kurioje gali gauti neblogo ši? šali? maisto. ?domu yra tai, kad prie kiekvieno restoran?lio stovi vyrai, kvie?iantys sve?ius užeiti ir si?lantys vadinamuosius „deals“ – renkiesi t? viet?, kurioje pasi?lo daugiausiai maisto ir g?rim? už mažiausi? kain?. Mes susigund?me vakariene (užkandis plius curry) už 10 svar?, plius gavome butel? raudono vyno ir pint? alaus (buvome tryse). Užkandžiams visi trys ?m?m po skirtingo pavidalo krevetes. Aš rinkausi v?lgi brit? klasik? – kreve?i? kokteil?, kuris buvo visai nieko, padažas tinkamai sumaišytas. Toliau rinkom?s vištienos ir žuvies curry. Tai du iš j? buvo dar valgomi, bet tre?ias buvo ne?manomas. Tokio aštrumo dar gyvenime nesu ragavus. Net pa?iame pavojingiausiame chilli troškinyje nesusid?riau su tokia kvap? tiesiogine prasme gniaužian?ia ugnimi. Tas daiktas liko nevalgytas, bet kadangi porcijos buvo tikrai didel?s, tai likusio maisto užteko visiems so?iai.

Žinau, kad dar liko neparagauta daug kit? ?domi? vietini? patiekal?, ypa? li?dna, kad nesugalviau tradicinio meat pie arba fish pie, bet pasilieku tai kitam kartui. Nors šiaip savo noru tikriausiai ? t? miest? daugiau negr?šiu, nepatiko man jis, nors, pripaž?stu, kad ne super daug ma?iau . Bet vien? kart? išm?ginti buvo verta. Maistas, vis d?lto, nepalyginamas su ital?, ispan?, netgi vokie?i? ar skandinav?. Žinoma, nesakau, kad ten n?ra gero, kokybiško, sveiko ir skanaus maisto, bet vykau ten susipažinti su tuo maistu, ant kurio užaugo jau ne viena angl? karta, o ne ieškoti gurmanišk? perliuk?. Ko ieškojau, t? gavau.

Vietinio maisto paragavusi,
Degustator? Mrs.Lovett

Kai norisi kult?ringai – „People bar“

Degustatori? komanda šeštadienio vakar? v?l išsiruoš? ? bar? medžiokl?. Š? kart? pasirinkimas buvo aiškus – reik?jo panaudoti per beta.lt ?sigyt? kupon?. Biznis buvo toks – perki kupon? maistui ir g?rimams už 19lt, o gauni už 40lt. Degustatoriai m?gsta visokias nuolaidas ir panašius dalyk?lius, tai susiviliojom ?sigyt kupon? ? „Poeple bar”, kas yra naujai atidaryta vieta priešais aristokratišk? manier? pensinink? savaitgalin? „destination” – „Neringos” restoran?. Jei tiksliau – Gedimino pr. 26 (kažkada ten buvo „Double Coffee”). Sako, kad savaitgalio vakarais ten vyksta vakar?liai su DJ, bet mums besisve?iuojant buvo dar pakankamai anksti, tai viskas buvo ramu ir tylu.

At?jom. Viskas labai gražu, dar nenutrinta, sienos baltos, bet apkabin?tos ?vairi? dydži? ir vaizd? nuotraukomis, viskas kaip ir nice. Tik niekaip nesupratom iš spalvoto popieriaus padaryt? gvazdikus primenan?i? dekoracij?, kuriomis buvo apkabin?tos lempos. Gal dar nuo Kal?d? lik?? Anyway, aplink? galima pak?st, nieko pernelyg ?kyraus n?ra. Erdv? iš dviej? dali? – baras apa?ioje prie ??jimo ir antras aukštas su sofomis ir k?d?mis.

Kontingentas ?vairus, buvo kompanija pusamži? moter? ir vienas vyras j? b?ryje, kurie ramiai ir kult?ringai švent? gimtadien?. Buvo mergin? trumpais sijonais – matyt, užsuko po kokteil? prieš eidamos ? kok? klub?. Buvo užsienie?i?, poreli?, visi pasipuoš? ir graž?s. Lyg gal?t? b?t nejauku mums su džinsais ir ištampytais megztiniais, bet nieko, normaliai, nekreip?m d?mesio.

Meniu mums patiko – ten yra visko. Penktadienio ir šestadienio rytais baras dirba nuo 7:00, kas yra protinga, nes einantys iš klub? žmon?s dažnai desperatiškai ieško, kur papusry?iaut. Pusry?iams jie si?lo kiaušinieni?, omlet? (10lt) ir koši? (5lt). Toliau keliauja sriubos (priklausomai nuo dydžio 7/10 lt), tradicin?s graikiškos, Cezario, lašišos salotos (13.50-16.50 lt). Dar jie turi karšt? patiekal?, m?saini?. Lietini? ir bulvini? blyn?, makaron?, užkandži? ir desert?. Trumpiau tariant – praktiškai visko, ko tik galima užsimanyti. Kaip barui – saky?iau, netgi per daug.

Mes ragavom Cezario salotas su kiaulienos išpjova (14.50 lt) ir „Gurmanišk?” m?sain? (12 lt). Salotos labai neblogos, padažas ne per r?gštus, jo užpilta so?iai, pa?i? salot? irgi nemažai, galima pavalgyt. M?sa gal?jo b?t geriau pamarinuota, bet tiek jau to. Dar dav? ir skrudintos baltos duonos prie salot?, kas šiais laikais jau retas reiškinys kavin?se yra. M?sainis buvo nemažas, irgi su padažu, šalia paberta bulvy?i?. Viskas kaip ir turi b?t.

Alus kainuoja 6 lt, k? mes labai užskaitom ir giriam už nepl?šikavim?. Cuba Libre kainuoja 12lt, Mojito 18 lt, Long Island – 22 lt. Viskas tvarkinga ir teisinga.

Išvada: mums patiko. Viskas patiko. Aplinka, maistas, g?rimai, kainos, mergait?s padav?jos. Kult?ringa, saugu, ramu, šilta. Gera vieta ramiam pasis?d?jimui su keletu draug?.

PASTABA: deja, negailestingos rinkos negailestingai sužlugdytas baras…

Skaniai pavakarieniavusi,
Degustatori? komanda