„Alaus namai“: ne tik alaus, bet ir išminties lobynas…

Didžiausia pasaulio išmintis surašyta ant baro sien?. Ties? pasakius, kad ir kaip band?me – paprieštarauti n? vienam iš ši? dalyk? negal?jome… Na, o Jums, jei nety?ia ten lankot?s „užpiltom” akim, suteikiame galimyb? bent dal? min?tos išminties perskaityti dienos šviesoj ir dar blaivia galva…

"Alunamio" alaus rikiuot?

– Jei vakar užmigai su batais, tai rytoj skaud?s galva.
– Mano senelei yra 80 met? ir jai nereikia akini?. Ji geria tiesiai iš butelio.
– „Negalite vadintis tikra valstybe, jei neturite savo oro linij? ir alaus”, – Frank Zappa.
– Visas pasaulis atsilieka nuo man?s vienu bokalu.
– „Alus yta vis? gyvenimo problem? priežastis ir sprendimas”, – Homer Simpson.
– „Work is a curse of the Drinking classes”, – Oscar Wilde.
– „Užjau?iu tuos žmones, kurie negeria – iš ryto atsibud? jie taip pat jausis vis? dien?”, – Frank Sinatra.

Beje, apie „Alaus namus“ jau kart? raš?m?. T? kart? – daugiau apie maist?, g?rimus ir aplink?. Jei praleidote, pasiskaityti galite ?ia: „Alaus namai“.

Al? mylinti,
Degustatori? komanda