Burgeriai iš vagon?lio – Betty (Liuksemburgas)

Maistas iš vagon?li? ir kit? transporto priemoni? mums yra daugiau paž?stamas iš holivudini? film? nei realyb?s, tad pamatyti bugerius, gaminamus sename amerikietiškame vagon?lyje, ruoš?m?s jau nuo pat vizito Liuksemburge pradžios.

Šioje vietoje reikia trumpo komentaro apie tai, kad mes niekaip negalim suprasti, kur foodtruck‘ai slepiasi Lietuvoje? Negi d?l kvail? reguliavim? mes negalim b?ti kaip normal?s pasaulio pilie?iai – su greitu maistu iš vagon?li?. Mes labai laukiam kuo grei?iau šio reiškinio Vilniuje ir kituose šalies miestuose.

Liuksemburge lank?m?s nebe pirm? kart?, tad eiti ? tipinius vietinius restoranus, kavines ir barus jau nesinor?jo. Be to, Betty ?k?r?jas ir pagrindinis šefas yra m?s? geras paž?stamas. Tad vien? dien?, kaip tik prieš m?s? mylimos grup?s „Balthazar“ koncert? nuvykome ten nemaža grup? vakarien?s.

Betty ?sik?rusi pa?iame centre, prie pat traukini? stoties. Šalia Betty yra koncert? ir visokio meno centras, kuriame veikia kavin? su visais lengvais ir alkoholiniais g?rimais bei galimybe burgerius valgyti ne atvirame ore vidury rudens, bet šiltai sau s?dint viduje.

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Betty vagon?lis šalia traukini? stoties

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Šalia vagon?lio esantis hipsteriškas baras yra puikus prieglobstis burgerius m?gstantiems klientams

Vagon?lis labai patiko – senoviškas, apvalainas, metalin?s spalvos – kaip iš šešiasdešimt?j? Amerikos. Maist? užsisak?me ir patrauk?me ? bar? ragauti vietinio alaus ir limonado.

Burgeri? jie turi ?vairi?, pritaikyt? tiek visokiems m?sos m?g?jams, tiek ir vegetarams bei veganams.

Išplauk?s burgeri? meniu

Išplauk?s burgeri? meniu

Mes t? kart? kadangi buvome nemaža kompanija, tai išband?me ?vairias burgeri? versijas. Viskas kaip ir gerai, jautienos burgerio paplot?lis tikrai solidaus dydžio, ta?iau t? kart? m?sa buvo kažkokia kietoka, o pats burgeris sausas. Sp?jam du variantus – arba m?sa buvo perkepta, arba sena. Labai gaila, bet burgeriai iš vagon?lio nebuvo stebuklas. Kita vertus, nebuvo ir siaubingai blogai, tad tragedijos tikrai nedar?me.

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Jautienos paplot?lis tikrai solidus, bet m?sa buvo sausoka

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Vegetariškas burgeris buvo geras, bet irgi sausokas

Prisikimšom pilvus, paragavom vietinio alaus ir patrauk?me linksmintis ? m?gstam?j? „Balthazar“ koncert?. Dar nežinote j?? B?tinai pasidom?kite, tur?site dar vien? m?gstam? grup?.

Liuksemburg? aplankiusi,
Degustatori? komanda

(NE)pranc?ziška dvasia Vilniaus Senamiestyje

[Degustator? Džo]

Kai kuriems Degustatoriams šis komandos pasibuvimas restorane „aux Champs Elysées” (beveik Pylimo g.  ir Trak? g. kampas) buvo ne kas kita, o tikra kulinarin? ir potyri? kelion?. Ir ne tod?l, kad niekada nebuvo Pranc?zijoje ar nem?gsta pasigardžiuoti ?domesniais patiekalais, bet tod?l, kad atvirai ir garsiai j?ros g?rybes vadina „j?ros blogyb?mis“, o svog?nus – prieskoniu, bet tikrai ne daržove. Štai kod?l ir midijos, ir sraig?s, ir pranc?ziška svog?n? sriuba – buvo ragaujamos pirm? kart?. Pirmuoju k?sniu – nugalint save ir bandant ?siteigti, kad kart? gyvenime reikia išbandyti ir tai.

Taigi, po pirm? paragavim? ir sprendimo „Oho, tai galima valgyti!”, sek? klausimai labiau patyrusiems Degustatoriams: „O ?ia taip ir turi b?ti?“. Bendras verdiktas sud?jus pirmakar?i? ir daugiakar?i? potyrius – gan?tinai ?vairus. Svog?n? sriuba (10 Lt) – tikrai puiki ir skani, su plutele ant viršaus.

Svog?n? sruba buvo visai neblogai, su skrebu?iais ir daug s?rio

Midijos Mariner, vis d?lto, pasižym?jo ne itin išraiškingu baltuoju padažu, o ir bulvyt?s greta – kiek kietokos ir tikrai šildytos mikrobang?je. Iš principo – b?t? lyg ir gan?tinai neblogai, bet kiekis (labai mažai) neatitiko 30 Lt kainos, taigi, bent jau nor?josi ?sp?dingesnio skonio.

Sraig?s – 12 Lt (trys vnt.) – dar vienas ?domesnis vakaro patiekalas. D?l jo ?vertinimo Degustatoriai gali ir susimušti. Viena sak? – „normaliai“, kita sak? – „bet tai visai skanu“, o tre?ia – vos ne vos nurijo nekram?iusi… :) Šiaip ar taip, jei dar niekuomet neteko ragauti šios „g?ryb?s“, rekomenduojame paragauti kaip užkand?. Kaina n?ra didel?, o potyris ?domus.

Beje, k? dar rekomenduojame, tai Creme Catalan. Tradicinis katalon? desertas. Skonis – tobulas, o kaina – tik 6.50 Lt.

Nuotrauka prasta, bet ?ia matote Creme Catalan

Beje, restorano aplinka – itin specifiška. Netgi – gerokai ki?in?. Ant lang? – iš popieriaus karpytos g?l?s, papar?iai, mirksin?ios lemput?s ir pan. Kita vertus, nors tai toli gražu neprimena pranc?zišk? kavini? bei restoran?, kuriuose teko lankytis arba kurios žvelgia iš garsiausi? nuotrauk? apie Paryži?, bet, galb?t, dar nereik?t? smerkti, jog tai ne pranc?ziška. Internete Degustatoriai prisiskait? nemažai komentar? apie šio restorano interjer? ir… kas juokingiausia – j? peikia lietuviai, o pranc?zai – gina!

Vieno, beje, komentaras gana logiškas (kalba netaisyta):
 „Esu pranc?zas ir buvau šiame restorane ant mano paskutinio vizito ? Vilni?. K?, j?s, pranc?z? atmosferos specialistas? Ar lank?t?s visoje Pranc?zijoje? visuose regionuose?Pranc?zijos žavesio yra jos ?vairov?. Radau š? restoran? šilta atmosfera, b?dinga piet? Pranc?zijoje, kaip ir Provanso netoli Marselio, arba Aude. Per savo ankstesnio vizito ? restoran?, klientas komentavo maista. Jam ?domu: “Ar tikrai pranc?z??”. „J?s žinote, Pranc?zija”, aš paklausiau. Jo atsakymas: “Taip, aš buvau Paris, Strasb?re”. Ir tai buvo viskas, k? jis žinojo apie Pranc?zij?!!! tai nieko! Aš valg? šiame restorane! galiu patvirtinti, kad maistas yra skanus, originalus ir pranc?z? .. atmosfera yra ?domus ir kaip m?s? restoranai pietuose! Man patiko šiame restorane, nes jis kvepia saul? vidurdien?! Sutinku, kad mes turime pagerinti vyn? s?raš?, ta?iau yra tam tikr? pasirinkimo ir ger? vyno!”.

Beje, už k? tikrai skiriame minus? – už pelenin?s nebuvim? lauke. Na taip, r?kyti nesveika, bet toki? žmoni?, vis d?lto, yra. Iš?j?s par?kyti iš restorano privalai jaustis lyg koks nusikalt?lis, vidury baltos dienos metantis nuor?k? ant žem?s. Negerai, labai negerai…

[Degustator? Mrs.Lovett]

Interjeras tikrai nebuvo daug žadantis, bet raminau save mintimi apie aiški? virtuv?s orientacij? ? konkre?i? šal?. Tur?jau vilties, kad virtuv?s darbuotojai puikiai išmano pranc?z? patiekalus ir tod?l nusprendžiau nespr?sti apie restoran? iš jo išvaizdos, o geriau palaukti vaizdo ant stalo.

Pradžiai, vis d?lto, pasirinkau saug? variant? ir pasi?miau vištienos salot? (18 LT). Tok? tikrai beveik kiekvienos maitinimo ?staigos meniu esant? patiekal? sugadinti reikia sugeb?t. Iš š? kart? viskas buvo tikrai neblogai. Nebuvo super nerealiai nuostabu, bet buvo gerai. Dviej? r?ši? padažai – majonezinis ir aliejaus/žoleli? dav? skoni? ?vairov? l?kšt?je ir der?jo su daržov?m ir vištiena.

Vištienos salotos buvo skanios

Na o dabar, ponios ir ponai, daug li?dnesnis pasakojimas, nes neišlaikiau ir pasi?miau pranc?z? virtuv?s pažib? – burgundišk? jautien? (28 LT). Jeigu kažkam kyla klausimas, o kas ?ia gi per stebuklas – kvie?iu pasiži?r?ti mano labai m?giam? video su nerealiai juokinga moterimi Julia Child (http://www.youtube.com/watch?v=PrnXvE9Fqdo). Pasiži?r?j?, kiek laiko trunka ir kiek meil?s ir atsidavimo reikalauja šis troškinys, suprasite, kod?l taip labai bijojau j? užsisakyti. Mano manymu, esminis šio patiekalo unikalumas, sukuriantis išskirtin? jo skon? yra laikas, skiriamas m?sai troškinti. Jautiena, kaip žinome visi, yra m?sa kiek ?noringa ir labai lengvai gali tapti ne?kandamu luitu, tinkamu tik langams daužyt, tad j? reikia ilgai ir l?tai troškinti, kad ji tapt? minkšta ir tiesiog pati skirt?si ? dalis. Tai ta jautiena buvo tikrai labai blogai. Padažas kaip ir teisingas, visi ingredientai sud?ti, bet klasikinio recepto eigos tai jau tikrai nesilaikyta. O tai buvo galima suprasti iš užsilikusio pakankamai gerai jau?iamo burgundiško (tikrai labai tikiuosi, kad buvo piltas b?tent šis) vyno skonio. Nes suprantat, yra taip – to vyno turi likti tik užuomina, ataskonis, kuris labai pakei?ia troškinio skon?, tad vynas turi išgaruot ilgai troškinant, o ?ia nebuvo taip, kaip tur?jo. Ir b?tent d?l to aš esu pikta ant to restorano ir tikrai neisiu ten daugiau niekada.

Atrodo gal ir gerai, bet galite verkti drauge su manimi d?l ne?kandamos jautienos

Žinoma, nesigilinant ir nesitikint kažko konkretaus, tai b?t? kaip ir nieko troškinys, bet aš tur?jau aišk? tiksl? ir didelius l?kes?ius, tai taip ir s?d?jau galiausiai verkdama. Beje, ieškodama j? kain?, užsukau ? Facebook profil?. Tai pasakysiu paprastai – geriau jau b??iau neužsukus, nes nuotraukos yra kažkas baisaus. Baisiausia yra tai, kad jie jas dar ir vagia iš interneto. Negi taip sunku pagaminus patiekal?, j? nufotografuot??? Tik ner?kit, kad m?s? fotk?s prastos kokyb?s, žinom pa?ios, bet mes neturim fotoaparat? ir fotkinam telefonais, bet bent jau fotkinam, o ne dedam bet k? iš internet?. Ir dar vienas ?domus dalykas – jie turi dienos pietus (sriuba – 5, antras – 10), tai j?s galit ir svog?n? sriubos, ir midij?, ir burgundiškos jautienos ten gaut už dienos piet? kain?. Šak?s, aš apakus. ?domu, ar identiškus receptus daro ir ar vienodo dydžio porcijos. Nes jei viskas vienoda, ta tada ten tikrai neverta eit vakare, o ramiai už 15 lituk? prisikirst ala pranc?ziško maisto.

[Degustator? Remy]

Taigi, atsiribojus nuo tos amžinos diskusijos, koks interjeras (nes, iš tikr?j?, kol nekrenta šiukšl?s ant galvos, o ? tualet? nereikia ?tipenti su botais –  viskas yra normoj) – buvo kur atsis?sti ir maist? pasid?ti. Aptarnavusi mergait? mus aptarnavo maloniai, šypsojosi ir atsak? ? kelis kvailokus klausimus be paniekos ir ?prasto Vilniaus (Lietuvos?) aptarnavimo kult?rai b?dingo ironizavimo. Ir jie turi WiFI, nemokam? beviel? visiems beviltiškiems ašTelefon? maigytojams, norintiems k? nors parsisi?sti, pagooglinti ar netgi kok? vien? kit? email? parašyti. Kadangi rašom ne apie šiuos asocialus, išvada –  mano vertinim? skal?je viskas OK.

Apie maist? nuomon?, vienok, ne tokia paprasta. Pasirinkimas – trinta artišok? sriuba (10 Lt), salotos su feta s?riu (16 Lt) ir obuoli? pyragas (8 Lt). Taigi beveik kiekvien? kart? ragaujant ši? sriub? man norisi pasakyti vir?jui: Kokio velnio tu šit? nes?mon? pilstai? Artišokai, kaip ir burgundiška jautiena, jeigu ne daugiau, reikalas itin subtilus ir sud?tingas. Lietuvoj artišok? sriuba, duok dieve, galinos blankos kubeliuose arba tirpioje sriuboje b?na. Gaunasi toks neaiškus mišinys tarp sen? artišok? (kas reiškia –  plaušai) ir užplikytos sriubos mišinio – all in all beskon? žalsva mas?. Tiesos d?lei reikia pamin?ti, kad mano išlavinto skonio koleg?ms sriuba buvo normali (rimtai???). Dar tur?jom tok? užkand? – pranc?ziškas batonas su pel?siniu s?riu ir graikiniais riešutais (10 Lt) – šit? absoliu?iai užskaitau. N?ra pompastikos, o užkandai prie vyno taur?s ar alaus – super.

Užkandis su pel?siniu s?riu

Salotos su feta s?riu kiekio prasme ne lobiai, bet kaip ir didži?j? dal? žali? salot? galima sugadinti tik nekokybiškais produktais, o daugiau nelabai ir ko tik?tis iš j? reik?t?. Viskas padoriai – salot? daug, alyvuogi? daugiau nei 2, m?lynojo svog?no yra, gal net per daug, fetos neperd?ta, bet ir nepagail?ta, žoli? padažiukas ramiai visk? sujungia.

Geriausias reikalas iš ties? buvo obuoli? pyragas, t.y. Tarte Tatin. Karamelizuoti obuoliai ant nestoro sluoksnio tešlos, sk?stantys savo sultyse (nes pyragas yra apverstas). Nežinantiems ar nesupratusiems, kas ?ia per reikalas – google arba wikipedia.

Obuoli? pyragas buvo geras

Bendras ?vertinimas
Draugai, gyvenimas yra per trumpas, kad m?gautum?m?s vidutiniškomis vietomis. Tad kavos su obuoli? pyragu grei?iausiai sugr?žtume, d?l visko kito –  tikriausiai ne.

Pranc?zišk? skoni? priragavusi,
Degustatori? komanda