Holy Mikos – prabangus kaimas?

Degustatorius gyvenimas nupu?ia ? ?vairius kampelius, š?kart nup?t? ? viet?, pasisl?pusi? Vilniaus senamies?io gl?dumoje – Holy Mikos (restoranas pavadintas Šv. Mykolo garbei arba tiesiog pagal gatv?s, kurioje ?sik?r?s, pavadinim?). Atlieka ši ?staiga kilni? misij? – pažindina žmones su nauju ypatingu lietuvišk? patiekal? skoniu – ir mes jau susidom?j? studijuojame, kur gi tie nauji ir, svarbiau, ypatingi skoniai.

Reikia pasteb?ti, jog restoran?lis n?ra didelis – viso labo kokie 6-8 staliukai, tokioje kiek keistokoje aplinkoje, gal, sakytume, prabangus kaimas (barokinio stiliaus graž?s mediniai stalai bei k?dos, medini? sij? rud? plyteli? ir nelygi? trobos sien? apsuptyje). Bet, j?s, mieli skaitytojai, matot – ne interjero dizaineriai esam, tai labai nesipl?sim. Be to, negali sakyti, kad kažkaip trikdo ar trukdo, gal net eklektiškai jauku. Gr?žtame prie pagridinio reikalo – maisto. Keturios išbad?jusios burnos jau pasiruošusios suleisti dantis ? l?kštes.

Po teisybe, meniu, suskirstytas ? „Lietuviška virtuv? kitaip“ ir „Europietiška virtuv?“, ?veda kiek žaisming? pam?stym? apie politines aktualijas Europoje, bet visi per alkani, kad giliai kapstyt?. Taip pat, apžvelgus visus pasirinkimus, ?ia galima aptikti nauj?j? klasik?, kuri yra bene kiekvienoje vietoje (bent Vilniaus tikrai) – jau?io žandus, anties kr?tin?l?, kukur?zinius viš?iukus ir šokoladinius fondantus…

Tad pirmiausia ? užsakym? lapuk? atgula butelys Cidre Bouche de Narmandie Brut La Brique (už butel? teks pakloti 29 litukus).

Aptarnavimas puikus ir po kurio laiko ant stalo atkeliauja sriubos. Moli?g? sriuba buvo tikrai vyk?s pasirinkimas – nesaldi, neaitri, tinkama tekst?ra, žodžiu, taip, kaip reikia. Už š? g?r? reik?s susimok?ti 12 lituk?.

image-3

Moli?g? sriuba, kainuoja 12 lit?, itin vyk?s pasirinkimas.

Toliau vištienos sriuba su sviestiniais kukuliais – už 10 lit? buljonas ir trys kažkas.

image-5

Vištienos sriuba su sviestiniais kukuliais, kainuoja 10 lit?.

Bulvi? šimtalapis su baravyk? padažu turb?t buvo labiausiai laukiamas patiekalas visoje kompanijoje. Ta?iau didelio ?sp?džio valgiusiam nepaliko – pats šimtalapis buvo gana pr?skas, o baravyk? reik?jo gerai paieškoti. Bei už š? malonum? reik?jo palikti 21 lituk?.

image-6

Bulvi? šimtalapis su baravyk? padažu, kainavo 21 lit? ir nepateisimo dideli? vil?i?.

Toliau – rudenin?s daržov?s su ožkos s?riu, kaip nurod? meniu – cukinijos, baklažanai, pomidorai, paprika, užkepti ožkos s?riu. Kainavo šis patiekalas 23 litus ir, m?s? supratimu, buvo visiškai neadekvatus apipl?šimas. Skonio prasme, liaudiškai tariant, daržov?s su s?riu, big deal…

image-2

Rudenin?s daržov?s su ožkos s?riu, kainavo 23 litus, apipl?šimas.

Tagletele su krevet?mis ir pomidorais skamb?jo daug žadan?iai (nesupratusiems – per?jom prie „Europietiškos dalies“), o deja, deja… Visoje l?kšt?je esant kr?vai makaron? ir visoms 3 krevet?ms bei 3 pusel?ms vyšnini? pomidor? (pri?jome prie išvados, kad viskas tur?jo b?t suporuota), džiugesio už 25 litus matyti nebuvo.

image

Tagletele su krevet?mis ir pomidorais. Už 25 litus nor?t?si matyti daugiau kreve?i? ir mažiau makaron?.

Tokiomis keistai neoptimistin?mis nuotaikomis nusitaik?me ? desertus, juk dažniausiai suvalgius k? saldaus pakyla ?pas. A?i? aukš?iausiosioms maisto j?goms – desertai buvo skan?s. Varšk?s s?rio pyragas su kakaviniais trupiniais ir medumi džiugino šird?. Ir dar už simbolin? 12 lit? kain?.

image-1

Varšk?s s?rio pyragas su kakaviniais trupiniais ir medumi už 12 lit?, labai teisingas pasirinkimas.

 Bei karštas vyšni? desertas su juodos arbatos ledais, pastarieji ypa? didel? ?sp?d? padar? visai kompanijai.

image-4

Karštas vyšni? desertas su juodos arbatos ledais, kainavo 15 lit?. Rekomenduojam ypa? d?l led?.

Taigi, apibendrinant, vieta kaip ir nei bloga, nei labai gera. Galb?t, skyrus daugiau d?mesio išgryninti kai kuriuos patiekalus, viskas ir susitvarkyt?. Užsukti užsuksim, ta?iau manom, kad po kurio laiko.

MENIU: Ypatinga lietuviška ir ?prasta Europietiška.

KOKYB?: Viskas gerai.

KAINOS: Kainos svyruoja nuo 10 iki 60 lit?.

ALKOHOLIS: Daugiausia vynas, mat?m ir puikius viskius ir konjakus, visko po truput?.

APTARNAVIMAS: malonus.

VIETA: Šv. Mykolo g. 4, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: Vakarienei su užsienie?iais.

 

Apie geresn? gyvenim? svajojanti,

Degustatori? komanda 

Kaip mes „Berneli? užeigoje“ laik? leidome

Nejuokaujame, gyvenime kartais pasitaiko visoki? nesusipratim?. Mes jau kelis kartus buvo nuostabioje ?so?iais apkabin?toje tikroje lietuviškoje kar?emoje „Berneli? užeiga“. Kod?l ten buvome ne kart? ir kas ten tokio ypatingo ir ?domaus, štai netrukus ir papasakosime.

Pirmiausia tai apie ne?pareigojim?. Žinote, kaip b?na tais šeštadieni?/sekmadieni? rytais/popiet?mis, kai valgyti norisi, išl?sti iš nam? norisi, o susitikti k? nors paž?stamo n?ra didžiausias troškimas, jus ištinkantis tuo metu? Ir tada norisi kažko ne?pareigojan?io, kur nereikt? eiti gražiai apsirengus. Tai va toki? jausm? vedami mes dar su keliais draugais patrauk?me ? t? ?so?i? interjero maitinimo ?staig? Vilniaus centre – šalia Operos ir baleto teatro, beveik Žem?s ?kio ministerijos patalpose. Tai tikrai nuostabus sutapimas, nes, tikiu, kad jeigu tik b?t? galimyb?s leidusios, restorano (!) šeimininkai b?t? ne tik ?so?ius, ližes ir šakes ?kurdin?, bet ir pl?gus, ak??ias, gyvus arklius, karves ir vištas. Jausmas yra gana keistas, jautiesi, lyg s?d?damas pas senelius kluone. Tai j?s dabar pasakykit – nu kas taip kada nors gyveno? Niekas, tikrai kad niekas.

Na, bet nesvarbu, tiek to, gana ?ia apie t? autentik?. Nesidairome, užsimerki negalime, nes dar reikia perskaityti meniu. Reikia tur?ti kantryb?s, nes meniu neužtenka pervesti, j? reikia atidžiai išstudijuoti, nes jame yra surašyti visi pasaulio patiekalai. Kažkoks košmaras, žinokite, jie turi absoliu?iai vis? Europos virtuv?. Šalia lietuviško kastinio štai, prašau – m?s? taip m?gstamas Kijevo kotletas, salotos su antiena ar krevet?mis, menk?s eskalopai su midijomis ir, žinoma, jau šiuo metu vos ne vis? Lietuvos restorano privalomasis meniu gyventojas – jautienos steikas.

Kadangi akys raibsta ir ne?manoma taip va paimt ir per penkias min išsirinkt, gerokai užtrunkame. Tai yra savotiškas žmogaus kankinimas, nes labai dag visko užsimanai – paskui tenka daug su savimi kovoti, kol atsirenki, k? tu iš ties? valgysi.

Na, bet, kaip sakoma, viskas, kas turi pradži?, turi ir pabaig?. Ragausime „Aštrios Perk?no sriubos“, bulvini? blyn?, užkandžio su keptomis bulv?mis ir lašiša ir dar saldži? blyneli?. Tai aš jums dabar pasakysiu, kad ta sriuba yra tikras velnio išmišlas. Atneša j? labai karšt?, ji tokia nerealiai riebi, bet taip siaubingai gerai tinka sunkioms dienoms, tiesiog ?pu?ia gyvyb?s. Sunku patik?ti, bet sriuba labai skani, aromatinga, jos atneša tikrai nemaž? ind?, nealkanam žmogui labai puikus pasirinkimas norint užk?st, bet neprisivalgyt.

Aštri Perk?no sriuba, 5,90 Lt

Aštri Perk?no sriuba, 5,90 Lt

Toliau keliauja lašiša, kuri, kaip ir matote iš nuotraukos, na visiškai niekuo neypatinga. Toks jausmas, kad gal šefas j? ir band? dar kažkokiomis žol?mis apdoroti, bet na nieko visiškai išskirtinio n?ra. Bendrai pa?mus, bulv?s gerai, lašiša normaliai,  gr?d?ta varšk? irgi gerai, tai labai sk?stis negalime.

Lašiša pasisl?pusi l?kšt?s kamputyje, 8,90 Lt. Tiesa, meniu ji atrodo visai kitaip :(

Lašiša pasisl?pusi l?kšt?s kamputyje, 8,90 Lt. Tiesa, meniu ji atrodo visai kitaip :(

Bulvinius blynus valg? labai išrankus draugas, esantis labai negailestingas visiems, kurie negali elementari? lietuvišk? valgi? pagaminti ko nors nesugadin?. Tai va, tai jis tuos blynus gr?žino atgal restoranui. Suvalg? maždaug pus? blyno iš visos tos kr?vos ir met?. Ragavau ir aš, na, n?ra tokia jau ir tragedija, tiesiog pr?ski tie blynai.

Kr?va bulvini? blyn?, 7,90-8,90 Lt (priklausomai nuo padažo)

Kr?va bulvini? blyn?, 7,90-8,90 Lt (priklausomai nuo padažo)

Ir pabaigai – tie sald?s blyneliai. Kai pama?iau, kiek cukraus pudros ant j? yra, galvojau, kad valgyti to daikto bus ne?manoma. Bet kadangi draugas m?gsta saldumynus, blynai jam patiko, visus suvalg? ir nepratar? nei vieno blogo žodžio.

Blyneliai su varške ir uogomis, 7.90 Lt

Blyneliai su varške ir uogomis, 7.90 Lt

Ir jau visai pabaigai – mes vien? kart? sugalvojom ten paišdykaut ir užsisak?m Creme brulee. Oj, j?s neklauskit. Tai buvo daugiau, nei tiesiog klaida. Tai buvo labai labai labai blogas pasirinkimas. Trise t? daikt? ragavom ir negal?jom suprast, kas ten padaryta. Žinome, kad kai kur š? nuostab? desert? gamina iš milteli?, tai ?ia tikriausiai tie milteliai ir buvo, koki? savait? prastov?j? šaldytuve.

Jeigu klausiate, ar ten eisime dar – eisime. Vien d?l tos Perk?no sriubos. Labai šauni sriuba. Renkantis visa kita b?kite labai atsarg?s ir gerai apgalvokite, ar tokioje vietoje galite tik?tis norimos kokyb?s.

Kaim? prisimenanti,
Degustatori? komanda

MENIU: orientuota ? lietuvišk?, bet gali pasi?lyti vos ne visos Europos ?žymybi?
KOKYB?: tiek, kiek galima gauti iš tinklinio žem? kain? restorano
KAINOS: labai priklauso. Jie kaip ir dedasi žem? kain? maitinimo ?staiga, bet gali rasti ir tikrai brangi? dalyk?.
ALKOHOLIS: Tradiciškai.
APTARNAVIMAS: Mums pasitaik? super mandag?s ir labai besistengiantys padav?jai
VIETA: Prie Operos ir baleto teatro
INTERNETE: http://berneliuuzeiga.eu/
SUBALANSUOTA: kaimo pasiilgstantiems miestie?iams