Kaunastiška Kauno vieta „Kult?ra”, fantastiškiems gnocchi’ams

Kaunas darosi fantastiškesnis ir fantastiškesnis. Tikras #kaunastic. Daug ?vairi? ?domi? restoran? ir viet?. Daug ir toki?, kurios nesikei?ia met? metus bei sugeba išlaikyti kokyb?. Tiesa, atrasti tokioms kartais reikia draug? iš Kauno.

Mums taip nutiko su „Kult?ra”. Vien? žiemos savaitgal? ten nusived? draugai kaunie?iai. Taip mums ten patiko, kad vasar? lank?m?s dar kelis kartus. Kiek toliau nuo Laisv?s al?jos bei Vilniaus gatv?s, prisiglaudusi prie meno galerijos, „Kult?ra” gali b?ti tituluota hipsteri? meka. Kiek nudrožta aplinka puikuojasi unikaliomis interjero detal?mis, gana trumpas, bet džiuginantis meniu.

Kaunas, Kultura

Ir… dabar jums atskleisime paslapt?, kas ten džiugina labiausiai. Toks paprastas, bet Lietuvoje puikioje formoje sutinkamas patiekalas gnocchi. Turi „Kult?ra” dvi gnocchi versijas – su trumais ir baravykais bei su šonine – ir abi jos fantastiškos. Patys “kukuliukai” minkšti, padažas skalsus ir skanus. Pirm? kart? ?m?me su baime, paskui kartojome dar kelis kartus ir visiems rekomendavome.

Beje, puiku „Kult?roje” ir tai, kad kainos tikrai nesikandžioja, bent jau lyginant su tuo, prie ko ?prastai esame priprat? Vilniaus centre, kur kainos pastaruoju metu šauna ? neadekva?ias aukštumas.

Kaunas, Kultura

„Kult?roje” ragavome ir šaltibarš?ius, kurie gal ir gal?jo b?ti kiek tirštesni, ir sumuštinius beigi Cezario salotas. Viskas atitiko standartus, bet, vis d?lto, tas vienintelis daiktas, kuris prašov? visk? buvo gnocchi’ai.

Ai, ir b?tinai gerkit Kauno alaus… Sako, b?tent kaunietiškas alus Žygimanto Augusto laikais buvo taip smarkiai vertinamas, kad vienintelis patekdavo ant kunigaikš?io stalo.

Kaunas, Kultura

Žodžiu, eikit, ragaukit, bandykit!

MENIU: meniu gana trumpas, bet yra visko ko reikia, ?vairiems skoniams
KOKYB?: privaloma ragauti gnocchi
KAINOS: lyginant su Vilniaus centru – padorios
ALKOHOLIS: visi tradiciniai pasirinkimai
APTARNAVIMAS: prie baro
VIETA: K. Donelai?io g. 16, Kaunas
INTERNETE: https://www.facebook.com/kauno.kultura/
SUBALANSUOTA: prisiekusiems hipsteriams

“Opandanekanda” Kaune. O gal kanda?

“Jei Lietuvoje kada ir buvo kriz?, tai jau seniai baig?si”, – prieš kelet? savai?i? mums aiškino vienas brangus bi?iulis, besipiktindamas tuo, jog nesp?ja lankyti vis? naujai atsidaran?i? restoran?, užkandini? ar bar?. O kur dar eil?s ir retkar?iais prispiriantis reikalas rezervacijoms – be j?, kai kur, rodos, jau ir ne?manoma.

Opandanekanda Kaunas

Štai jis – burgeris su krabo m?sa

Vien? žvarb? savaitgal? atsid?r? Kaune mes taip pat nusprend?me išbandyti gan?tinai neseniai duris atv?rus? restoran? “Opandanekanda”. Tiesa, nusprend?me po ilg? svarstym?, nes ne visi internete klajojantys komentarai šio restorano atžvilgiu buvo teigiami. Kritikos str?les internautai leido ne tik ? aptarnavim?, bet ir ? kai kuriuos patiekalus.

Krabo burgeris iš kito kampo. Kainuoja jis, beje, 8 eurus

Krabo burgeris iš kito kampo. Kainuoja jis, beje, 8 eurus

“Grill, burger ir pizza” vieta prisistatantis restoranas vis? pirma maloniai nustebino gana eklektišku, bet tuo pa?iu ir šarmingai hipsterišku interjeru. Nors, ties? pasakius, Kauno restoran? interjerai išties dažniau b?na išmaningesni nei Vilniuje. Viskas labai paprasta, lyg ir jau kažkur matyta, bet sud?jus ? visum? – dera.

O štai ?ia - pl?šyta kiauliena

O štai ?ia – pl?šyta kiauliena

Antras dalykas, kuris nenuvyl?, buvo aptarnavimas. Nors pris?dus ir teko kiek luktel?ti (tvarkingai, pagal sen? lietuvišk? mad?), bet prib?gusi padav?ja nedvejodama vardino patiekalus, ingredientus ir klient? m?gstamus pasirinkimus. Svarbiausia, kad neišgirdome to baisaus: “aš šiaip nevalgau šito, tai nežinau”.

Už 'pulled pork'?' paklosit 5 eurus

Už ‘pulled pork’?’ paklosit 5 eurus

Galb?t mums pasisek?, o gal klient? komentarai Facebook kartais padeda, bet aptarnavimas buvo išties malonus ir draugiškas.

Po šioki? toki? diskusij? ? stal? jau keliavo snieginio krabo bei ‘pulled pork’ burgeriai. Pirmasis, beje, buvo itin rekomenduotas kaip klient? giriamas ir m?gstamas. Ir, turime pasakyti, tikrai neblogas, tik gal už 8 eurus nor?t?si šio to išmanesnio. Pats burgeris maksimaliai paprastas ir tradicinis, tik vietoj ?prastos kito tipo m?sos – tešloje voliota ir aliejuje gruzdinta krabo m?sa.

Kaunas Opandanekanda

Su sausainiuku… :)

‘Pulled pork’ mes vadiname saugiausiu ?manomu variantu. Iš vis? burgeri? pasirinkim?. Visur. Kod?l? Burgeriai kartais pasitaiko per sausi, o pl?šyta kiauliena padeda išvengti šio nemalonumo. Plius, geriau ar pras?iau, bet ji privalo b?ti marinuojama. Ta?iau ?ia mes apie “visur”. “Opandanekanda” ‘pulled pork’ atitinko visus esminius reikalavimus.

Beje, mums visai patiko pateikimas. Tas iš burgerio styrantis peilis – atrodo ?sp?dingai.

Gabal?lis interjero

Gabal?lis interjero

Sud?jus visk? ? vien? – apsilankymu “Opandanekanda” likome patenkinti. Greitai, maloniai ir gana skaniai. Neatmetame galimyb?s, kad užsuk? ? Kaun? eitume dar. Tiesa, jei neatsidarys kažkas naujo…, o tai – labai tik?tina.

MENIU: mes toki? vadinam hipsteriška virtuve – visko po šiek tiek ir populiariai
DIENOS PIET?S: mat?m, kad egzistuoja
KOKYB?: sakytume – atitinka kain?
APTARNAVIMAS: greitai ir su detal?mis
KAINA: vidutin?
ALKOHOLIS: visi esminiai alkoholiniai g?rimai
VIETA: Kurpi? g. 26, Kaunas
INTERNETE: www.facebook.com/Opandanekanda
SUBALANSUOTA: vakarui su draugais

Karm?lavos cepelin? mitas: baisiau neb?na

Lietuvi? liaudies apdainuot? milžinišk? ir, suprask, labai skani? Karm?lavos cepelin? legenda – žlugo. O gaila, nes tai, tikriausiai, buvo vienas pirm?j? puiki? pavyzdži?, kaip ne itin ypating? Lietuvos miestel?, daugelio vadinam? tiesiog Kauno rajonu, paversti visiems šalyje žinomu bei trokštamu aplankyti. Sutraukdavo Karm?lava pulkus link j?ros (ar atvirkš?iai) traukian?i? vasarotoj?, specialiai išsukan?i? tuos kelis kilometrus iš kelio, kantriai ieškan?i? kur priparkuoti maždaug iki 2000-?j? laidos automobil? bei kantriai valand? laukian?i? išganingojo didžkukulio.

Kiek istorij? pripasakota, apie tai, kaip „mano draugas tai ten 3 yra suvalg?s, savo akim ma?iau, didelis vyras“; kiek patarim? išdalinta apie tai, kaip „mes tai dukr? išleidžiam prie ??jimo, kad vietas užimt?, o aš tai mašin? ten toliau ant kelio pastatau“…

Viskas.

karmelavos cepelinai, Tigrasa

„Tigrasos“ interjere – drakoniukai…

Žinoma, paskutinieji vis dar bando gauti savo išsvajot?j? cepelin?, bet net ir t?lam lietuviui ilgai nemeluosi. Gal ir nekeiksnoja dar kas antras viešai (nes gi kaip ?ia pripažinsi, kad veltui pinigus išleidai), bet ir sekantis užsukimas ? „Tigras?“ – vis atid?liojamas.„Tigrasa“ (kaip galima spr?sti ir iš pavadinimo – pirmojo dešimtme?io Lietuvos verslo vaikas) buvo Karm?lavos cepelin? legendos pradžia. Bent jau taip kalba žmon?s ir internetai. Sako, kad šeimininkai susisgrizbo, jog nor?dami pritraukti daugiau lankytoj? – turi kažkuo išsiskirti. Ir prad?jo jie tiekti milžiniškas porcijas. Ir meniu atsirado ne tik dvigubi kepsniai, bet ir milžiniški cepelinai, kuri? ne tik kad vienas ne?veiksi, bet dar ir dviese su draugu pasistengti reik?s.

karmelavos cepelinai, Tigrasa

Braš?i? porcija – vienas labiausiai vykusi? pasirinkim?

Ir prad?jo sklisti legendos. Trauk? ? Karm?lav? žmon?s, visi apie „Tigras?“ kalb?jo. Kartu su šlove at?jo ir konkurent? amžius. Kur pažvelgsi Karm?lavoj prad?jo dygti nuo XXL iki XXXL dydžio vertinam? cepelin? šventov?s. Bet, vienaip ar kitaip, daugiausiai šlov?s vis dar tekdavo „Tigrasai“. Ir tod?l, kad ten viskas prasid?jo, ir tod?l, kad pirmoji kelyje.

Po vieno eilinio šios beveik vasaros savaitgalio, sulyti Karm?lavos link patrauk?m ir mes. Dar por? draug? ?kalb?jom. „Bus gerai. Cepelinas kaip pus? tavo galvos, o skanumas – neišpasakytas“, – sak?m prisimindami apsilankym? prieš gerus 5-6 metus. „Ir kepsni? ten yra. Dvigub?! Ir šiaip – n? karto nenuvažiuot ? „Tigras?“ ?ia lygiai tas pats, kaip padoriam lietuviui nepasidžiaugt degan?iu kaimyno stogu. Prarandi sielos dal?“, – ?tikin?jom.

karmelavos cepelinai, Tigrasa

Šaltibarš?iai su kraupiausiomis bulv?mis fri greta

Ir raminom, kai prie m?s? pri?jo apsiblaus?s padav?jas. K? padarysi – žmogui tiek staliuk? reikia apib?gt, o ir šiaip geru aptarnavimu ta vieta niekada nepasižym?jo. Bet k? jau ?ia – d?l cepelin?, žmogus, visk? gali iškent?t… Net kai visi sutartinai laim?jom lažybas per kiek laiko bus pamirštas m?s? užsakymas (ats.: per 5 minutes) – vis dar labai nesisielojom. Kikenom iš virš galvos kyban?i? metalini? drakon? ir urzgian?iais skrandžiais lauk?m.

O tada ? stal? prad?jo keliauti patiekalai. Pirmiausia – barš?iai, kurie, tikriausiai, buvo vienas labiausiai vykusi? pasirinkim?. Žinoma, jei ant baro b?t? dar kelias minutes pastov?j? – b?t? tap? grei?iau šaltibarš?iais, nei karšta sriuba. Greta puikavosi pyrag?lis su bulvi? ?daru viduje – puiki mintis, bet irgi šaltas.

karmelavos cepelinai, Tigrasa

Kepsnys „Tigrasa“, kuriame radome net ir ryži?.

Tuomet atkeliavo dvi l?kšt?s šaltibarš?i?. Ir nors diskutuoti apie tai, kokie iš ties? turi b?ti tikri šaltibarš?iai galima ger? valand? (mat visos mamos bei mo?iut?s ?sigudrina juos gaminti skirtingo skystumo bei daržovi? supjaustymo lygio) – šie taip pat buvo pador?s. Išskyrus greta patiektas bulves fri! O taip. Nes kam vargintis restoranui, kuris giriasi vienu metu aptarnaujantis 300 žmoni?, tur?ti skirting? bulvi?. Prie kepsni? geriausiai „eina“ fri, tod?l fri – visur. Pagal panaši? logik? dar galima gauti šaltibarš?i? su bulvi? koše.

Taigi tiek šios, tiek ir prie vis? kepsni? patiektos fri, matyt, buvo keptos kažkada X seniai, nes aliejus jas buvo sp?j?s taip sustingdyti, kad šakut? valgymo procese tapo ne?manomu ?rankiu. Pamiršdavai ir kramtyt, kol nusmeigdavai vien?.

karmelavos cepelinai, Tigrasa

Labai intensyviai mus persekioj?s Pranc?ziškas kepsnys. Ties? pasakius, tikriausiai, vienintelis normalus pasirinkimas.

Ilgai negaišdamas ant stalo atsirado ir „Tigrasos“ kepsnys (ai, beje, visi patiekalai pas mus keliavo „kaip užeina“ intervalais; vieni jau valgo, kiti s?di, seil? varvina). Vaizdas ir daug daržovi? skatino ger? nuotaik?, o dydis – patenkino iš legend? susidaryt? ?sp?d?. Kepsnys iš ties? buvo dvigubas. O štai pirmasis k?snis primin? pirmojo dešimtme?io reklamas ir „Uncle Ben‘s“ padaž?, nes kur buv?s, kur nebuv?s, ant kepsnio puikavosi b?tent jis (arba bent labai panašus pakaitalas).

?domioji dalis vis d?lto lauk? kepsnio viduje. Mes vis pasvarstom, kur restoranai deda nesuvartot? maist?, bet kai žvilgteli ? „Tigrasos“ kepsn? – neju?ia peršasi atsakymas (tiesa, ?sp?jame, jog tai – tik m?s? ?tarimas). Buvo viduje koks pus? grybo, mažiuliukai gabaliukai paprikos, kokie 3 ryžiai… Va taip – tiesiog.

Na ir galiausiai – stal? pasiekia paskutiniosios l?kšt?s. Pranc?ziškas vištienos kepsnys, vienas milžiniškas cepelinas ir… dar vienas pranc?ziškas vištienos kepsnys, kurio b?ti – netur?jo. O štai dar vienas didelis cepelinas, kuris b?ti tur?jo, neatkeliauja. Žodžiu, visiška painiava.

karmelavos cepelinai, Tigrasa

Gal ir gražus, bet labai prastas cepelinas. Labai. Prapjovus – trup?jo gabalais…

Trumpai padiskutuojame su mus aptarnaujan?iu vyruku, kuris po gilaus ir gana tragiško atod?sio keliauja parnešti to paklydusio didžkukulio. Cepelinas atkeliauja, bet pranc?ziškas kepsnys – gr?žta kartu su juo. Rodos, jo nusikratyti bus gerokai sunkiau. Mums paaiškinama, kad kepsnys, pasirodo, tur?jo b?ti didesnis, o virtuv? sumaiš? ir ?d?jo ? dvi skirtingas l?kštes. Whut?

Šiaip ne taip atsikrat? mus persekiojan?io kepsnio – ?kniumbame ? savo l?kštes. Beje, kepsnio „pirmoji“ porcija – šiandien laimi. Tikriausiai geriausias patiekalas iš vis? ragaut?. Višta, tradiciškai daug padažo s?rio ir majonezo pagrindu (nes pranc?zai tai tikrai j? deda). Greta – tos pa?ios prastos bulvyt?s, ta?iau daug salot?, kuris atperka visa kita.

O štai d?l cepelin? – norisi verkti. Taip, dideli, gausiai apipilti padažu, bet – sausi ir trupantys. Kur j?s mat?t ? gabalus krentant? cepelin?? Mo?iut? kaime širdies sm?g? gaut? tok? pama?ius. Bet, vienok, gal ir nekeista. Kai bandai aptarnauti 300 sve?i? (kaip giriasi „Tigrasa“), kurie nuolat kei?iasi ir suvažiuoja iš visos Lietuvos – esi priverstas skub?ti. O skub?jimas, dažnai, atveda ne prie pa?i? geriausi? rezultat?.

MENIU: cepelinai ir kitas „trendinantis“ lietuviškas maistas
KOKYB?: labai blogai
KAINA: vilnie?iams – gana pigu
ALKOHOLIS: iš principo – viskas
VIETA: Karm?lava
INTERNETE: oficialaus puslapio – n?ra
SUBALANSUOTA: tiems, kuriems „namie pigiau“

Capo – Kaune ne viskas prarasta

Jau girdim nepasitenkinusius kaunie?i? balsus, ginan?ius savo miest?. Viskas gi ok, mes tik švelniai erzinam, nes žinom, kad tokio pob?džio pasakymai apie Kaun? visada sukelia kaunie?i? pykt?. Tai si?lom ? visk? ži?r?ti šiek tiek papras?iau ir tada viskas bus gerai. Fainas tas Kaunas.

Tikrai nesijau?iam Kauno restoran? ekspertais, nes šiame puikiame mieste lankytis tenka itin retai, tad galime pasigirti vos keliais (na, gal ir keliolika) apsilankymais maitinimosi ?staigose.

Š? kart? buvo paklausyta vietini? ir išsirinkta gana nauja, bet jau populiari vieta – Capo. Facebook‘e patys apie save rašo, jog tai picerija ir vynin? vienu metu. Na ok, tikriausiai galima ir taip. Restoranas ?sik?r?s visai ne Laisv?s al?joj ar Vilniaus gatv?je, o giliau tarp Senamies?io nam?, tai jeigu esat tokie pat reti sve?iai, kaip ir mes, tikriausiai šios vietos taip lengvai nerasit.

Restoranas iš lauko. Labai gražiai atrodo.

Restoranas iš lauko. Labai gražiai atrodo. Ži?r?ti ? duris iš kair?s :)

Tai turim pripažinti, kad pirmas ?sp?dis vos ??jus yra labai geras – kažkas tikrai nuoširdžiai pasisteng? su restorano interjeru, viskas labai gražu, ?domu ir vientisa. Ir nuolat esanti smagi prieblanda labai tinka ilgiems vakarams su skaniu maistu ir buteliu (-iais) vyno.

Malk? prid?ta visur, bet toks stilius bent jau mums pasirod? labai priimtinas.

Malk? prid?ta visur, bet toks stilius bent jau mums pasirod? labai priimtinas.

Bet mes vyno t? vakar? neg?r?m, nes užsukom trumpam – pavalgyt, patikrint, ar viskas fainai su ta vieta ir, apsisukus ant vienos kojos, jau reik?jo maut v?l atgal ? mylim? Vilni?.

Žmoni? ten paprastai b?na,  tad nejaukiai nesijausite

Žmoni? ten paprastai b?na, tad nejaukiai nesijausite.

Kadangi vieta prisistato kaip picerija, o vietiniai netgi teigia, kad ten picos yra geriausios Kaune, užsisak?me pic?. Na tai geros tos picos tikrai. Matosi, kad chebra ten supranta, k? daro. Kainos skiriasi nuo 5 iki 7 EUR už pic?. Tikriausiai šiais laikais visose normaliose vietose kainos yra labai panašios.

Foto ned?sime, labai baisios gavosi, pic? grož? jums teks ?sivaizduoti.

Dar ten yra ir kitoki? patiekal? – užkandži?, pastos ir pan. Be to, turi jie ir dienos pietus, kasdien vis ?kelia ? FB profil?, apži?r?jus kelet? pasi?lym? pirma mintis kyla, kad nor?tume ten pietauti kasdien.

Ir pabaigai, apie komunikacij? – šiaip viskas gražu marketingine prasme – vientisas stilius ir gražus logo, bet esmin?s informacijos apie restoran? internete tr?ksta. Vis? pirma, niekur ne?manoma rasti meniu, online yra tik pic? meniu, bet tai juk dar ne viskas, k? jie turi. Ir šiaip – kai toks gražus interjeras, tai galima ir pasigirti, o foto FB kažkaip neradome apie tai.

Bet kuriuo atveju, vieta tikrai verta d?mesio, tad keliaukite ten ir m?gaukit?s vasara ir geru maistu.

Pic? prisiragavusi,
Degustatori? komanda

MENIU:itališkas
KOKYB?: gera
KAINA: šiais laikais visose panašaus lygio vietose kainos yra irgi labai panašios
ALKOHOLIS: sako, kad tai vynin?, bet turi ir visoki? kitoki? g?rim?
APTARNAVIMAS: viskas labai gerai
VIETA: Palangos g. 9, Kaunas
INTERNETE: Facebook
SUBALANSUOTA: pasiilgusiems itališkos vasaros

Kauno ambasada Vilniuje: pub’as tai geras, bet vat valgyt jame gal ir nereikia

Kaip žinia, Vilniuje atsidar? Kauno ambasada. Kitaip tariant, baras „RePUBlic No.4“. Puiki vieta, gero pub‘o interjeras, vienas kitas koncertas, neblogas šurmulys savaitgaliais, ir ne visai dykyn? darbo dienomis, didelis alaus pasirinkimas, linksmai nusiteik? barmenai, bet… tegu kaunie?iai nesupyks – vat valgyt tai ten nereik?t?.

Žinoma, kai kalbame apie maist? tokiame bare, reik?t? kiek atskirti s?vokas:
1) Valgyti ir m?gautis;
2) Valgyti po kažkelinto bokalo;
3) Valgyti, kai esi studentas.

"Picuk?" kaip pas mam?

„Picuk?“ kaip pas mam?

Pirmo varianto ten tikrai negalima daryti. Griežtai. Ir net nerekomenduojama bandyti. Bet, jei atitinkate kitus du kriterijus – tik?tina, kad jums netgi patiks.

Mes štai, pavyzdžiui, padar?me klaid?. Kelis kartus išband? „RePUBlic“ savaitgaliais, gal? gale pavalgyti nusprend?m darbo dienos vakare. Bus mažiau žmoni?, ramiau, bus proga aptarti dienos reikalus ir skaniai pavalgyti. Arbe ne…

Kai apyžiopl? padav?ja (OK, suprantam, visiems reikia mokytis ir mokytis „ant kažko“; tai pasimok? ant m?s?) po ilgo laukimo vien? po kito prieš mus rikiavo svog?n? žiedus tešloje, Cezario salotas beigi Šefo pic? – l?p? kampu?iai sviro žemyn.

Salotos

Salotos

Prad?kime nuo svog?n? žied?. Viskas su jais gerai. Tikrai. Skanu. Gražiai atrodo. Ir padažas geras. Ir jei padav?ja neb?t? v?lavusi, kad net neb?tume atkreip? d?mesio. Bet tai KAIP t? žied? reik?t? pamirkyti padaže? Kas iš to, kad indelis gražus, jei jis nepatogus klientui… Beje, už žiedus suplosite 2.80 euro.

Iš karto po svog?n? ? stal? atkeliavo pica. Pica – Šefo. Beje, j? rinkdamiesi dar band?me pakalbinti padav?j?, kod?l ji vadinasi Šefo. Sakom: „Gal ?ia jau geriausia j?s? pica?“. Mergina kiek pasimeta ir sako, tai kad gal nelabai. Tada akimirk? susitvardžiusi ištaria kultin? vis? padav?j? fraz?: „Pas mus tai žinokit viskas labai skanu“. Aha…

Tai jei prie svog?n? ir nebuvo ko labai kabin?tis, tai prie picos… Atsimenat, tais senais senais laikais, kuri?, a?i? dievui, daug kas jau net ir neprisimena, laikais, kai metai kalendoriuje vis dar buvo pradedami skai?iais „19“, mamos kepdavo „picas“? Parduotuv?j nupirkdavo stor? paplot?, užd?davo daktariškos dešros (kas per pavadinimas…), fermentinio s?rio ar net kokio s?rio gaminio ir dar visko, ko b?davo šaldytuve. Tais laikais tai buvo vadinama pica, nes žmon?s ir šiaip dar nedaug ko mat? bei ragav? buvo.

republika (1)

Užkandukai – svog?n? žiedai. Skanu.

Tai va, jausmas valgant pic? „RePUBlic“ – labai panašus. Jokio išraiškingesnio skonio (gerai, kad papildomai užsipraš?m jelapen?, bent tie gelb?jo), pado tešla – nekažk?… Suvalgai, bet laimingesnis nuo to netampi. Tiesa, dar ir labai pigu. Tai galb?t labai daug tik?tis ir nereik?t? – kainos ir kokyb?s santykis veikia.

Toliau, kiek pamirštos (ir kada Lietuvoje ateis „mada“ maist? žmon?ms atnešti vienu metu?) atkeliauja Cezario salotos su vištiena. ?kainos tos 4.50 euro. Ingredientai daugiau mažiau pataikyti, padažas – netolimas originaliam, ta?iau skrudukai (naujas fainas žodis, k??) – kiek per minkšti. O ir padažo – gal?jo b?ti kiek daugiau.

republika (2)

Pamerk, jei gali

Žodžiu, l?kšt?s sud?tis panaši ? tikr?j?, ta?iau kažkas – ne iki galo pavyk?. Tiesa, labai dažnai b?tent taip nutinka barams ar restoranams, kurie ? savo meniu bando sutalpinti visk?, kas tik ?manoma. „RePUBlic“ meniu rasite ir meksikietišk? patiekal?, ir jau min?t? pic?, ir lietuviškos virtuv?s užuomin?, ir kepsni?, ir burgeri?, ir šimtus užkandži?. Kai bandai daryti visk? – kartais, b?na, viskas ir nepavyksta.

Taigi, gal? gale nuosprendis vienas. „RePUBlic“ numeris ketvirtas – yra puiki vieta išgerti alaus, susitikti su draugais, o jei alaus skrandyje darosi pernelyg daug (arba j?s – neišrankus studentas), tuomet maistas gali tikti. Ta?iau jei norite maloniai pavalgyti ir pasim?gauti tuo, k? turite l?kšt?je – geriau rinktis kit? viet?.

Bet tikrai užeikite ?ia paragauti alaus. Jo pasirinkimas tikrai didelis, o barmenai patiekdami al? dar ir kok? juokel? papasakos.

Beje, Vilniuje esanti „RePUBlic“ – jau ketvirtoji šalyje. Pirmos trys – Kaune ir gerai žinomos bei m?giamos vietini?. Tod?l juokaudami ir vadiname vilnietišk?j? „RePUBlic“ Kauno ambasada. Gyvuok ir klest?k

MENIU: viskas. Realiai – viskas.
KOKYB?: jei kalbame apie maist? – meh…
KAINA: nebrangu. Užkandžiai po por? eur?, salotos – 3-4 eurai, sriubos – iki 2 eur?, pagrindiniai karšti patiekalai – nuo 5 eur?, visokie kitokie karšti patiekalai – nuo 2.50 eur?.
ALKOHOLIS: puikus alaus pasirinkimas, kiti stiprieji g?rimai, kokteiliai
APTARNAVIMAS: pliusas barmenams, o m?sišk? mokin? padav?ja, tikim?s, jau sp?jo tapti profesionale
VIETA: Vilniaus g.
INTERNETE: www.pub.lt
SUBALANSUOTA: vakar?liui su draugais bei alaus sklidinais bokalais

 

Kaune irgi galima pavalgyti – Talutti

Tik nieko nesakykite, mes ir patys žinome, kad Kaune yra ne viena gera maitinimo ?staiga, ?ia tik šiaip erzinam. Talutti atradom jau prieš daug laiko, vis sek?me j? post‘us Facebook ir g?r?jom?s išmone. Bet visai neseniai ten pavyko ir patiems apsilankyti, ir netgi du kartus – dienos piet? ir vakarien?s.

Dienos pietus valg?me vien? darbo dien? Talutti Fresh and Tasty, esan?iame Taikos pr. Nustebino, kad tokiam baisiam užkampy (tikriausiai analogas gal?t? b?ti Vilniaus Savanori? pr.) atidaryta tokia kult?ringa, skoninga ir ger? maist? gaminanti ?staiga.

Dienos piet?s ten juokingai mažomis kainomis (jau n? nepamenam, kiek atsi?jo), o patiekalai stebina išmoningumu. Kadangi šis restoranas kasdien ? Facebook kelia savo dienos piet? nuotraukas, tai akivaizdu, kad virtuv?s šefams ten išradingumo tikrai netr?ksta. Ir tai labai sveikintina bei yra viena esmini? detali?, kod?l mums ten patiko.

T? kart? dienos pietums ragavome j?ros g?rybi? sriub? ir kiaulienos medalionus su baklažanais. Viskas labai patiko.

J?ros g?rybi? sriuba dienos pietums

J?ros g?rybi? sriuba dienos pietums

Kiaulienos medalionai su baklažanais dienos pietums

Kiaulienos medalionai su baklažanais dienos pietums

Kit? kart? tam pa?iam restorane lank?m?s šalt? sekmadienio vakar?. Paklausite – k? gi mes veik?me Kaune sekmadienio vakar?? Sunku patik?ti, bet buvome spektaklyje Kauno nacionaliniame teatre. Tai apie spektakl? daug gero pasakyti negaliu, priešingai negu apie vakarien?.

Sekmadienio vakare restoranas beveik tuš?ias, tad galime ramiai ir l?tai apži?rin?ti aplink?, rinktis patiekalus ir bendrauti su malonia ir savo darb? išmanan?ia padav?ja.

Vakarienei išsirinkome makaronus su daržov?mis ir pel?siniu s?riu, šonkauliukus ir vištienos kepsn? su krevet?mis.

Makaronai nuvyl? labiausiai, nes nesijaut? pel?sinio s?rio ir buvo per daug grietin?l?s.

Makaronai su daržov?mis ir pel?siniu s?riu kiek nuvyl? (15,90 Lt; EUR 4,60)

Makaronai su daržov?mis ir pel?siniu s?riu kiek nuvyl? (15,90 Lt; EUR 4,60)

Vištiena buvo gera, patiko k?rybiškas poži?ris tiek ? patiekalo koncepcij?, tiek ? pateikim?. Žinoma, gal kiek sunkokas patiekalas vakarienei su bulvi? koše, s?riu ir riebiu padažu, bet paragauti tikrai raginame.

Vištiena su krevet?mis buvo labai nebloga (21,50 Lt, EUR 6,30)

Vištiena su krevet?mis buvo labai nebloga (21,50 Lt, EUR 6,30)

Vakaro laim?tojai buvo šonkauliukai – labai gerai paruošti, skaniai pagrilinti, smagiai nusitrauk? nuo kaulo. Šio patiekalo valgytojas dar ir dabar vis prisimena ir prašo v?l vykti ? Kaun? jo skanauti.

Šonkauliukai atrodo tikrai gerai (23,90 Lt, EUR 7)

Šonkauliukai atrodo tikrai gerai (23,90 Lt, EUR 7)

Be ši? patiekal? restorane dar galite rinktis iš kokio šimto kit? maist? – didelis meniu yra problema, nes žmogui išsirinkti yra labai sunku iš tokios gausyb?s. Kitas keistas dalykas, kad visi patiekalai sufotografuoti kaip kokiam baisiam tinkliniam restorane. Aišku, ?ia skonio reikalas, bet mes nerekomenduotume.

Be šio restorano dar veikia ir Talutti Bakes ‘N’ Shakes kažkur Pramon?s pr. ir Talutti TexMex kažkur Laisv?s al?joje.

Dar svarbu pamin?ti, kad restoranas yra gražiai susitvark?s savo išvaizd? internete – turi interneto svetain? ir profilius Facebook.

Kaune apsilankiusi,
Degustatori? komanda

MENIU: amerikietiškas, meksikietiškas, ispaniškas, itališkas, graikiškas.
KOKYB?: atrodo viskas šviežia.
KAINOS: vidutiniškos, tikrai visi galite nueiti.
ALKOHOLIS: kaip visur ?prasta.
APTARNAVIMAS: esmini? klaid? nepasteb?jome.
VIETA: Taikos pr. 12, Kaunas.
INTERNETE: www.talutti.lt, Facebook
SUBALANSUOTA: m?gstantiems ger? maist?.