Lasagna Tiramisu – Briuselio perliukas

Briuselio biurokratin?se platyb?se tarp šusn? ?vairi? proced?r?, kilometr? ir dar kilometr? koridori?, caksin?i? bateli? ir milijon? kvadratini? metr? stiklo fasad?, slypi tie maži kulinarijos perliukai, apie kuriuos svajoja kiekvienas, vertinantis maist?. Vienas iš toki? yra Lasagna Tiramisu – mažulytis ital? šeimos restoran?lis Schumann Komisijos pastato regione.

Kaip jau supratote iš pavadinimo (nuoširdžiai tikim?s), gamina iš principo jie du dalykus – lazanij? ir tiramisu. Ir daro tai absoliu?iai dieviškai (duodam rank? nukirsti, abi rankas!).  Principas labai paprastas –  kiekvien? dien? jie gamina po 4-5 skirtingas r?šis lazanijos ir po 4-5 tipus tiramisu, taip pat galima rasti 2-3 salot? r?šis, tikro itališko ekspreso ir Cafe Ruso (m?s? atitikmuo b?t? kava latte, vieni dievai težino, kod?l jiems sušviet? vadinti t? kav? rusiška).

Mums apsilankius gavom rinktis iš klasikin?s, triufeli?, baklažan? ir s?rio lazanij?. Imam klasikin? ir triufeli?.

IMG_1882

Klasikin? lazanija, už maždaug 14 eur?. Pirštus apsilaižyt galima.

Triufeli? skonio lazanija gal ir ne itin išvaizdi, ta?iau tas nuostabus triufelio kvapas tiesiog apakina visus receptorius.

IMG_1880

Triufelio skonio lazanija, irgi maždaug 14-15 eur?, tiksliai nepamenam.

Sulapnojus (nes kitokio žodžio tiesiog negalim vartoti) pagrindinius patiekalus, akys nukrypsta ? tiramisu – šokoladinis, lazdyno riešut?, pistacij?, uog?, klasikinis – net saldu ant širdies.

IMG_1884

Uog? tiramisu, kainos nepamenam. Kit? net nesp?jom nufotografuoti, nes taip greit pranyko šaukštukuose ir burnose.

Dar puikios pas juos b?na salotos, su tikra Mozzarella di Bufalo, jautienos carpaccio ar tiesiog daržovi? (kainuoja paprastai apie 10-12 eur?). Briuselio standartais ši vieta yra pigi, nes papietauti galima iki 15 eur?. Šeimininkai daug bendradarbiauja su ital? ?kininkais ir beveik viskas yra importuojama iš gimtosios šalies – maskarpon?, lakštiniai, kava, sultys… Puikus kult?ros pavyzdys.

Galiausiai kava. Ilgai mano kompanijonas italas putojo d?l mano kavos pasirinkimo – kas po piet? geria kav? su pienu, negird?ta, baisu, kaip kok? biton? kavos šliurptum, bet aš nepasidaviau. Cafe Ruso yra mano pasirinkimas  ir aš nesig?dysiu globalizacijos akivaizdyje, laisvoje šalyje!

1617317_669505769757859_1202424028_o

Kava: ekspreso vs. cafe ruso

Šioje vietoje visada pilna ital?, kas savaime yra itin geras ženklas, nes juk italai – viena labiausiai išpuikusi? taut? maisto prasme (net nepasakosim, kaip du kolegos italai užsideg? koki? valand? d?st? makaron? r?ši? suderinamum? ir kuriuos viename ar kitame patiekale galima naudoti).

Iš biurokratijos sostin?s su meile,

Degustatori? komanda

 

MENIU: lazanija, salotos ir tiramisu.

KOKYB?: Kaip pas itališk? mam?.

KAINOS: 15-20 eur?.

ALKOHOLIS: N?ra.

APTARNAVIMAS: Itališkas.

VIETA: Rue Stevin, 82, 1000 Briuselis.

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: Kai širdis nori lazanijos.

Daugialyp? melancholija Druskininkuose: poezija, ruduo ir laikinumo jausmas

Taip, Degustatori? komanda yra didžiai išprususi ?vairiausiais kampais – tai ekonomikos magistras, tai teisininkas, vieš?j? ryši? ar politikos moksl? specialistas. Be viso šito, meil?s maistui ir g?rimams, mes dar ir menu domim?s. Ir mums labai patinka sekti lietuviško meno raid?. O kadangi ruduo yra sentiment?, nostalgijos ir be priežasties atsirandan?io li?desio laikas, geriausiai tam tinkantis menas yra poezija.

Jau 23 metus spalio pradžioje jaunieji ir senieji Lietuvos poetai autobusais ir nuosavais automobiliais vyksta ? tarptautin? Druskinink? poezijos festival?  „Poetinis Druskinink? ruduo“, kuriame ?simaišo ir vienas kitas užsienio intelektualas ar menininkas.

Mes ten tiek daug met? nevažiuojame, bet su vienokia ar kitokia kompanija buvome na kokius 7-8 kartus, sunku ir besuskai?iuoti. Festivalis gars?ja ne tik puikiais skaitiniais ir ?domiais intelektualiais susitikimais bei diskusijomis, bet ir ilgai vykstan?iais triukšmingais vakar?liais, kur poetai linksminasi nesivaržydami, lyg galvodami, kad gr?žus namo Druskininkuose ?vykusios istorijos tiesiog išnyks iš žmoni? atminties.

Žinantys Druskininkus gali pasakyti, kad yra keletas dalyk?, kurie jau suvokiami kaip šio miesto skiriamasis ženklas, kurie stovi ir nesikei?ia, atrodo, lyg ir eina laikas pro šal?, bet niekaip t? viet? nepaveikia. Viena iš toki? yra kavin? „Širdel?“, kurioje nesikei?ia ne tik interjeras ir meniu, bet ir nuostabioji barmen? Rasel? (ir jos šaunioji šukuosena). „Širdel?je“ vyksta pentadieniniai naktiniai skaitymai, atviro mikrofono naktis, šokiai, dainos ir poezijos dažnai iki pat ryto. Poetams tam savaitgaliui „Širdel?“ tampa ir maitintoja, ir girdytoja, ir vieta prigulti pails?ti po sunki? poezijos skaitym?.

„Širdel?je“ meniu irgi kaip prieš 20 met? – pasirinkimas iš koki? 30-40 patiekal?, kuri? brangiausi yra jautienos skiltyje ir peržengia nepadori? 20 lit? rib?. Tad jautienos tikrai niekas nevalgo, nes galima už 10-15 lituk? ryti vištienos ir kiaulienos kepsnius, pjausnius, šnicelius, maltinukus, kotletukus, dešreles ir dar belen k?. Iliustracij? pateikiame jums ?ia vaizdžiai ir gausiai.

Vos 12 lit? kainuojantis vištienos kepsnys su s?riu

10 lit? nesiekiantis kiaulienos maltinukas, užkeptas su s?riu ir daržov?mis. Labai skanus buvo

Kiaulienos fil? kepsnys su pievagrybiais ir s?riu. Apie 15 lit?

Viena mažiau valganti m?s? kompanijos dama išband? salotas su lašiša, kuriose kaip ir nieko negail?ta, bet sud?tis kažkokia labai keista. Atkreipiame d?mes?, kad po daržov?mis dar buvo užkast? ryži?. Visiškai neapsimokantis pirkti daiktas, nes kainuoja tiek pat, kiek kepsniai. Dar „Širdel?je“ pila alaus po petak? ir kit? g?rim? už g?ding? maž? kain? (Vilniaus mastais).

?domiosios lašišos salotos su dideliu kiekiu majonezo

Bet tai ne vienintel? puiki vieta vis augan?iame ir graž?jan?iame kurorte (gird?jote, jie ten kažkoki? j?r? statys?), dar yra „Boulangerie“ – bandeli? parduotuv?. Oj, kaip ten skanu viskas viskas. Eikite b?tinai – ji yra priešais „Maksim?“ ir šalia naujojo labai šiuolaikiško restorano „House“. Bandeli? yra saldži? ir su visokiom m?som ir daržov?m, kava irgi nebloga. Ir ten visada pilna žmoni?, eil?s begalin?s. O ten, kur eil?s, ten yra gerai, žmon?s juk ne šiaip sau eina. Labai ?simintinas vaizdas buvo sekmadienio ryte ten išvysti lauke s?din?ias ir bandeles su kava valgan?ias vietines bobutes. Na, ko ne užsienis???

Bandeli? rojus ir užsienio poj??iai

Jokia ?ia ne naujiena, na bet tie buteliukai pienui yra nereal?s

Tre?ia vieta, verta atskiro pamin?jimo, nors ir neturime vizualin?s medžiagos, yra picerija „Sicilija“ – ten irgi begalin?s eil?s. Kada benueitum, b?si labai laimingas, jeigu iš karto pavyks gauti staliuk?. Bandžiau suskai?iuoti patiekalus meniu ir supratau, kad vis pametu skai?i? – kažkoks kosmosas. Atrodo, kad picerija nusprend? patenkinti absoliu?iai vis? žmoni? poreikius ir ?raš? visus patiekalus, kokius tik žmogus gali sugalvoti. T? dien? apsiribojome normalaus dydžio picomis, kuri? kaina vidutiniškai yra 15 lit?. Užsisakius aštri? pic? padav?ja visaip band? atkalb?ti, sakydama, kad net dideli vyrai jos negali valgyti d?l per didelio aštrumo, tad galiu didžiuotis, kad suvalgiau vis?, nors ir buvo tikrai aštru, nesiginu. Skanios picos, daromos nechalt?rinant, nuoširdžiai. Personalas irgi gerai išaukl?tas, tikrai labai stengiasi. O dar kas yra fantastika, ko dažnai neb?na Vilniuje – ten yra žmoniškai apskai?iuotas personalo kiekis – staliukus aptarnauja ne dvi supl?kusios mergai?iuk?s, o gal 7-8 padav?jai, kuriems vadovauja vidutinio amžiaus j? viršinink?. Tikrai labai gerai, nieko ilgai laukt nereik?jo, niekas nebuvo pripainiota, s?skaita atnešta laiku.

Dar planavome lankyti nauj?j? „House“, bet neužteko laiko, reik?jo klausytis poezijos. Tad ir su jumis dalinam?s vienu labai patikusiu eil?raš?iu, kur? paraš? Sigitas Parulskis. Jo paties ten nebuvo, bet vienas jaunas perspektyvus poetas š? eil?rašt? deklamavo Degustatori? komandos nar?ms.

(Sigitas Parulskis)
Griuv?siai

kan?ia yra kas ryt? nubusti
griuv?siuose
purvinais pirštais
kruvinas pusplytes nuo slenks?io
kaktos nužarstyti
išdaužtus langus
išdži?vusiom seil?m nuplauti
išlaužyt? dur? lapij? laikraš?i?
kumš?iais užlopyt
kan?ia yra matyti
užspringus? laik?
pasikorusi? švies?
išžagint? veidrod?
kan?ia yra tik?ti kad tavo
kan?ia gali prikelti griuv?sius
kad ji gali dvasi? ?skelti
mirusiems sielos daiktams
kan?ia yra žinoti
kad kiekvien? ryt? nubusi
savo paties griuv?siuose
ir kan?ia yra suprasti
kad negali nenubusti

Poetiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Kaip Vienos oro uoste band?m sugalvoti: kas geriau – „Starbucks“ ar „Coffee Inn“?

Vienos oro uosto „Starbucks‘e“ viena iš Degustatori? komandos nari? atsid?r? kone pirm? kart? (na, gal ir teko bekeliaujant kada anks?iau užsukti, bet atmintyje kaip ypatingas momentas tai ne?sir?ž?). Tiesa, dar iki šio užsukimo, teko gird?ti nemaž? dal? keliaujan?i? draug?, grupiok? bei kaimyn? „svaigstant“ apie tai – koks „Starbucks’as“ yra nerealus ir „kaip gaila, kad jo n?ra Lietuvoje“.

Prisipažinsiu – kavos nedievinu, tiksliau apskritai apie j? negalvoju nieko – nei gerai, nei blogai… Ji tiesiog yra. Kartais skani, kartais ne. K? padarysi. Tod?l ir poži?ris ? „Starbucks‘?“, galb?t, pernelyg šaltas. Kita vertus, geriant tikrai labai ?prastinio skonio kav? ir užkandžiaujant (na gerai, artimu iki tobulo) keksiuku, mintys nuolat sukosi – tai gerai ar blogai, kad mes jo neturime…

Vienos (Austrija) oro uosto "Starbucks'e"

– Lietuvoj mums jo galb?t net ir nereikia, nes rinka šiaip ar taip užimta „Coffee Inn‘ais“, kuriuose kavos mišinuk? lygiai taip pat nemažai, savait?s kavos lygiai tokios pa?ios, o patiekiama kava – ir ten, ir ten gan?tinai panaši…
– Kainos – vakarietiškos. Už keksiuk? ir didel? kavos puodel? sumok?ti 28 Lt ir 3 centus – galima tik kartais. Kita vertus, valstyb?se, kuriose gali rasti „Starbucks“ ir algos nelietuviškos… O ir „Coffee Inn“ už t? pat? sumok?tum kokius 15 lit?, tai gal ir skirtumas ne toks jau ir didelis.
– Ko tr?ksta „Coffee Inn‘ams“ ir už k? galima pagirti „Starbucks“ – sald?si? ir užkand?si? gausa… Akys raibsta…
– Dar patiko „Fair Trade“ dalykas (prek?s ženklas, žymintis produktus, kuriuos gaminant/auginant ir pan. buvo teisingai atlyginta darbininkams), tik nesupratom, kod?l „Fair Trade“ galioja tik pieniškoms kavoms (?). Jei daryti, tai daryti iki galo. Ne?
– Ir dar patiko tai, kad gali tos pa?ios „Fair Trade“ kavos (turime minty – kavos pupeli?) iš viso pasaulio nusipirkti. Maž? mažiausiai – socialiai atsakinga.

Ta?iau gal? gale, jei kada, kokio nors Europos miesto gatv?je, labai užsinor?s sušilti ir išgerti kavos, o šalia bus „Starbucks“ ir kokia nors visiškai nežinoma, ta?iau labai kaip „vietin?“ atrodanti užeiga – eisiu ? vietin?. Žinoma, „Starbucks‘e“ jautiesi „saugiai“ nes gauni lygiai tok? pat? produkt? kaip ir bet kuriame kitame „Starbucks“ visame pasaulyje, bet vietin?je užeigoje turi galimyb? nors šiek tiek pajusti tikr? to miesto dvasi?.

MENIU: daug daug r?ši? kavos, kelios arbatos ir sald?siai.
KOKYB?: kava kaip kava, o va sald?siai – tikrai geri. Tiesa, valgant nuolat jyla ?tarimas, kad „chemijos“ juose nemažai, bet kadangi patvirtint? duomen? neturime, o ir šiaip saknu – nustoji apie tai galvoti.
KAINOS: su lietuvišku atlyginimu gali sau leisti kok? kart?. Kita vertus, jei atsid?rei kokiame Paryžiuje ir dar centre – tai gali b?ti ir viena pigesni? viet? pris?sti kavos.
ALKOHOLIS: n?ra.
APTARNAVIMAS: paprastai – aptarnaujama su šypsena, kaip ir visuose „chain’uose“. Tiesa, kiek tos šypsenos nuoširdžios, o kiek spaudžiamos d?l punkto darbo sutartyje – nežinia.
VIETA: kas tre?ia pasaulio šalis (bijom rašyti kas antra, nes juk Lietuvoje – n?ra).
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: „greitos“ kavos m?g?jams (na, negali tikrais kavos m?g?jais vadinti t?, kurie j? dievina „Starbucks’e“), keliaujantiems, m?gstantiems kav? išsinešimui bei tiems, kuriems reikia prastumti laik?. Ir dar tiems, kuriems reikia belaidžio interneto…

Nacionaliniams identitetams ištikima,
Degustatori? komanda