At?nai: atradim? kupinas graik? maisto pasaulis

Šiais 2018-aisiais metais Ryanair paleido tiesioginius skrydžius ? At?nus ir mes nusprend?me, kad tai puiki atostog? kryptis. Tai buvo tiesa, nepaisant kai kuri? detali?. At?nai yra absoliutus šiukšlynas, kuriame pro šiukšli? kr?vas kartais b?na gana sud?tinga praeiti, nes jos m?tosi gerokai didesn?je teritorijoje, nei sustatyti konteineriai. Nat?ralu, kad kai lauke +35, tai dar ir skleidžiamas …

More

Ponas kebabas… dienos pietums arba tikras Stambulas Vilniuje

Jei kada lank?t?s Stambule, tikriausiai, vos už?j? ? „Marmar?“ atpažinsite vien? iš t?kstan?i? restoran?li?, kuriuose dažniausiai s?di vietiniai ir l?tai gurkšnoja arbat? iš savo tradicini? miniati?rini? puodeli?. Kažkur fone – besisukiojantis vir?jas retkar?iais š?kteli užsakymo pavadinim?, o pakviestasis tingiai kulniuoja jo pasiimti. Beje, ne itin prabangi aplinka ir garsiai plyšaujantis televizorius – ne k? mažiau …

More

Vien? kart? ragautas geriausias Vilniaus kebabas Pilies g. kebabin?je

Apsilankymas “kebabin?je” 4 val. ryto visuomet yra itin žavus ir nenusp?jamas. Tik?tina, kad be užkimšto skrandžio j?s dar: 1) susirasite draug?, kurie jums nor?s papasakoti kokie j?s “faini” ir už k? jis/jie buvo išmesti iš klubo š? vakar?; 2) susirasite nedraug? su kuriais gal?site pasimušti; 3) nuspr?site emigruoti, nes tauta jau degradavo; 4) nenutiks nieko. …

More