Arkos – m?s? bandymas valgyti Šiauliuose

Paklausite m?s? – kod?l, d?l dievo, iš vis? pasaulio viet? mes išsirinkome pietauti b?tent Šiaulius? Žinom, tikrai yra daug geresni? viet?, ta?iau kartais gyvenime tenka daryti ne tai, k? nori, o tai, k? reikia. Arba už k? moka pinigus.

Kelion? ? Šiaulius atneš? ir pietus Arkose. Nelabai buvo galima rinktis, nes taip jau buvo sur?dyta ta diena, tad teko tiesiog go with the flow, kaip sakoma.

Ark? savininkai/vadybininkai/marketingistai j? interneto svetain?je sako, kad restoranas yra išskirtinio dizaino – nu ?ia tai jau gri?k negyvas, bet tai yra, gerbiamieji, ?ž?lus melas. Užmerkite akis ir ?sivaizduokite – bet kurio Lietuvos miesto centrin? gatv?, joje b?tinai yra koks nors r?sys, kuriame ?sik?r?s jau kokius 20 met? interjero nekei?ianti kiek aukš?iau, nei vidutin? klas?, esantis vietos savivaldyb?s tarnautoj? ir keli? dar užsilikusi? intelektual? bei verslinink?li? vakarieni? ir verslo piet? restoranas. B?tini šios vietos atributai – atidengtos raudon? plyt? sienos, kalvi? rank? darbo juodos spalvos laipt? tur?klai, mediniai stalai, k?d?s arba dar geriau – suolai. Na ir visokie mediniai/šiaudiniai šviestuvai.

Kažk? primena? B?tent. Kiekvienam Lietuvos mieste egzistuoja restoranas su tokiu „išskirtiniu dizainu“. Taip, kad gal geriau nejuokinkit žmoni? ir prisistatykit taip, kokie iš tikr?j? esate – vietos šviesuomen?s pam?gtas, paprast? tradicin? maist? tiekiantis, vietos liaudies meistr? pagalba sukurtas restoranas. Ir nereiks paskui aiškintis, kur gi tas j?s? išskirtinis dizainas.

Maistas – be abejo, kaip visada – apie 10 lap? patiekal? visiems skoniams. Gerai, kad ?ia išvengta pic? ir suši?, su tuo ir sveikinam ir linkim trumpint t? meniu kardinaliai, nes tik taip pavyks išlaikyti šviežius ingredientus ir laimingus klientus. O nuotaikai praskaidrinti visada gali tur?ti dienos/savait?s/m?nesio patiekalus ir sriubas, specialius savaitgalio pusry?ius ir sekmadienio kepsnius.

Valg?m visko daug, nes buvom didel? kompanija, tai atskirai neužsiimsim pasakot apie visus patiekalus, nes ne knyg? mes ?ia rašom. Bendri pasteb?jimai – kai kurie patiekalai labiau apgalvoti, kiti tokie labai jau paprasti, kept? kold?n? porcija priblošk?, nes pas visus ant stalo atkeliavo dosnios porcijos maisto, tik vienas žmogus liko nabagas pusiau alkanas. Pasiži?r?kite patys – ?ia jums normali suaugusio žmogaus porcija?

untitledvvn

Toki? viet? klasika – vištienos karbonadas su s?riu ir garbanotos bulvyt?s

untitledppp

Dar viena klasika – Kijevo kotletas. Labai jau neišmanus pateikimas, bet už pa?i? gamint? Kijev? mes lenkiam galv?

untitledp

?ia jau pagalvota daugiau – bulvi? gratenas, gryb?/kažko dar padažas, marinuotos daržov?s.

untitledgg

Šitas patiekalas vienas geresni? buvo – kiaulienos medalijonai, šparagin?s pupel?s, troškintos su šonine, ir bulvi? kroketai. Nu ir neaiškus kažkoks padažas, bet šiaip buvo skanu.

kkl

Mažoji kold?n? porcija

jj

Nu sp?kit, kas ?ia :) Ogi veršienos Stroganovas, o ten viduje sk?stantis yra bulvinis blynas. Atrodo siaubingai, reikia visiškai pergalvoti pateikim?, ta?iau valgytojas sak?, kad buvo labai skanu

Pabaigai galim pasakyt tik tiek, kad eidami ? tokia vietas nieko išvis nesitik?kit, grei?iau atvirkš?iai – galvokit, kad viskas bus labai blogai. Tada bus daugiau šans? džiaugtis maistu, jeigu jis bent kažkiek viršys j?s? l?kes?ius.

Provincijas lankanti
Degustatori? komanda

Palanga vasar? – viskas gal ne taip blogai, bet mums nepavyko

Taip taip, mes jau šimt? kart? gird?jom apie tai, kad Palangoje be Basank?s yra ir daugiau viet?, kurios yra tikrai normalios, be kroks?, sandal? su kojin?mis, nupiešt? antaki? ir amžinai girt? provincijos maroz?. Mes netgi kelias tokias vietas savo akimis mat?me, ta?iau papietauti, kaip suplanavus, mums nebuvo lemta.

O planavome mes eiti ? A‘petit, kuris vis? išgirtas ir apkalb?tas, kaip ten viskas faina ir gerai. Tai taip, dar daugiau visiems kalb?kit, kaip ten faina ir gerai, ir kitais metais eil?s bus ne pusantros valandos, o koki? trij?. Nu?jom, pasiži?r?jom ? kokius 20 prieš mus laukian?i? žmoni?, ir nusprend?m eit ieškot laim?s kitur.

Na ir fail‘as tai buvo siaubingas. Neaišku, kokio velnio pakužd?ti, bet mes nuklydome ? netoli bažny?ios vieno pastato antram aukšte esan?ius kinie?ius. Nes lyg ir sugalvojom, kad faina, kad seniai valg?m ir kad bus ?ia gerai.

Buvo labai blogai. Ir net ne maistas. Nes maisto mes nemat?m akyse. Buvom kokie trys staliukai sve?i? ir koki? penkiasdešimt, tai nepasakytum, kad labai nesp?ja, pluša, skuba virtuv?s šefas ir neapsidirba vargšelis, nes šimt? vištien? kaip vyšni? reikia sumaliavot. Bet ne, ?ia ne tas atvejis. ?ia buvo toks jausmas, kad šefas t? dien? išvis nebuvo pasirod?s darbe.

Likimo ironija, bet pralauk?me maždaug pusantros valandos nuolat keikdamiesi ir gaudydami mus ignoruojan?i? padav?j? kol nusprend?me, kad to jau gana, kad esam alkani ir pikti, ir kad laim?s ieškot eisim kitur. Barmenas ir padav?ja net neatsipraš?, tik supratingai palingavo galva, kai praneš?m, kad atšaukt? maist?. Matyt, tas maistas niekada ir nebuvo užsakytas, kad taip jau lengvai mus paleido.

Nu ir tada pasukom bet kur, nes akyse stov?jo maistas ir mus ved? ne racional?s sprendimai, o inercija.

Ir nus?dom mes tokioj vietoj, kuri? galima dr?siai vadinti Palangos Širdel? (originalas yra Druskininkuose). Tai yra kavin? R?ta, kuri tikrai dar mena sovietinius laikus, o meniu nelabai nuo to laiko ir atsinaujino. Gal tik servet?li? ? trikampiukus nebekarpo.

Užsisak?m visoki? sriub? ir kepsni?, kad tik neb?t? mažai, neduok dieve. Nu ir k?. Nu ir nenustebino, t.y. nebuvo šlykštu, buvo kaip pas mam?/mo?iut? ar giminai?ius per gimtadienius – kepsniai, karbonadai, bulv?s ir neišmanios salotos su privalomom agurk? riekel?mis ir pomidor? skiltel?mis. Ir žinoma, tokia klasik? klasika kaip kop?st? ir burok?li? salotos beigi žirneliai. Nereikia ?ia raukytis, dauguma iš m?s? ant tokio maisto užaugom.

untitledsd

?ia yra j? firminis kepsnys. Iki pilnos laim?s tr?ko tik apelsino griežin?lio papuošimui ir b?t? tiksli 1994 met? kavin?s meniu kopija

untitledgdd

Puikioji klasika – vištiena, užkepta s?riu ir ananasais

untitledff

R?tos kavin?s meniu. Viskas kaip priklauso

untitleddddh

?ia žuvies kepsneliai su padažu

untitledddd

Dar viena klasika – kiaulienos karbonadas, užkeptas grybais ir s?riu

Tai išvada gali b?ti ta, kad R?ta yra OK, jeigu norit tokio tipo maisto, ? kinie?ius jokiu b?du neikit, o A‘pepit arba rezervuokit stal?, arba ateikit tur?dami kantryb?s. Žinoma, visada galima eiti valgyt šašlus ar kark? ? Basank? ir dainuoti kartu su Vitalija Katunskyte.

Košmar? išgyvenusi,
Degustatori? komanda

 

Odesa – niekaip nenusibosta

Mes ir v?l apie tai – taip, mes ir v?l buvome Odesoje. Ir važiuotume dar kart?, nes radome ten puikius dalykus, kuriais norime su jumis pasidalinti. Vis? pirma, Odesa yra didelis miestas, ne koks jums Turkijos kaimas, kur pagrindin? pramoga yra j?s? vaik? animatoriai. Nieko panašaus, Odesoje yra kult?ros tiek vyresniems žmon?ms – filharmonija, operos ir baleto teatras, šiaip teatrai ir koncertai, tiek ir jaunimui su galybe bar?, klub? ir progini? vakar?li?. Hipsteriai irgi gali b?ti ram?s – pasaulin?s mados neaplenk? ir Odesos. Ir šiaip – Odesoje nuolat vyksta vieši renginiai ir švent?s, tad galima lengvai susilieti su vietiniais. Viskas ten gerai.

Hipsteriams ?ia irgi patikt?

Hipsteriams ?ia irgi patikt?Dar ten gerai yra pliažias – daugeliu atvej? toks bišk? oldschool’as ir rusiškas, bet turint kad ir nedaug pinig? – galima eit ? priva?ius paj?rio klubus ir ten m?gautis kiek kitokia aplinka.

kk

Va su tokiais vaizdais ten dauguma kavini? yra prie j?ros. ?ia matote labai ger? šiupinin? sriub?

untitledoi

Tai argi blogas toks gyvenimas?

Na ir žinoma – maistas. Apie j? daug raš?me ankstesniame m?s? ?raše, tad šio tikslas – pasidalinti su jumis ?sp?džiais ir parodyti, k? ragavome š? kart?.

untitledvv

Vietiniai daug visko gamina iš paprikos, baklažano ir cukinijos. ?ia yra pora užtep?li? ir suktinukai su s?riu

untitledkkk

Odesos klasika ir b?tinas paragauti dalykas – foršmakas

untitledbb

Va tokius priedus atneš? vienoje vietoje prie barš?i?. Ta balta – grietin?

n

Baklažan?, paprik?, pomirod?, cukinij? ir visoki? kitoki? daržovi? užtep?l?s

Žinoma, ir v?l valg?me labai daug m?sos, ji ten sunkiai išvengiama ir ant kiekvieno kampo yra grilius ir kepa kepsnius, viš?iukus tabaka ir šašlykus.

untitledoo

Tiesiog kotletai

untitled

Labai skanus kliaulienos kepsnys

t

Daug m?sos – šašlykai, šonkauliukai ir viš?iukas tabaka

hh

Naktin? puota vietos night market’e – visokie šašlai, bulv?s, salotos

Tekko ragauti ir visoki? žuv?k?

Teko ragauti ir visoki? žuv?k?

Viskas vis dar mums gana pigu ir tikrai galima daug sau leisti ten esant, neskai?iuojant pinig? ir negalvojant, kad gal kažk? pigiau galima pasiimti, arba – ?ia išvis juokinga – valgyti namie.

untitledmm

Balta mišrain? ten paprastai su visokiais priedais – m?sa, putpeli? kiaušiniais, ikrais ir pan.

untitledlll

?ia balta mišrain? su be lukšto virtu kiaušiniu

Nors nuvažiuoti ? Privozo turg? mes tikrai rekomenduojam. Vien jau pamatyt, kaip tai atrodo ir k? valgo paprasti odesie?iai.

Jau laukiam kitos vasaros ir paži?r?sim, kur š? kart? pavyks nukeliauti.

Vasar? b?na gerai

Vasar? b?na gerai

Odesos pasiilgusi,
Degustatori? komanda

J?s? ši? met? atostog? kryptis – Odesa

Šis ?rašas bus ilgas, bet ne tiek teksto, kiek vaizd? prasme. Pra?jus? ruden?, per pat? Aksominio sezono grož?, savaitei buvome nuvyk? pasiži?r?ti, kaip gyvena ryt? ukrainie?iai,  visai šalia siau?iant separatistams ir rus? kariuomenei.

Odesa gyvena kaip gyvenusi, ir nenuostabu – šis miestas yra ypatingas daugybe prasmi?. Vis? pirma, vietiniai itin didžiuojasi turtinga ir ne?tik?tina miesto istorija. Skirtingais istorijos laikotarpiais miestas priklaus? Otoman? imperijai, buvo ketvirtas pagal dyd? Rusijos imperijos miestas ir svarbiausia j?r? laivyno baz? Soviet? S?jungos laikotarpiu, o dabar Odesos sri?iai vadovauja buv?s Gruzijos prezidentas Michailas Sakaašvilis. Užsienie?i? valdymas vietiniams ne naujiena, miest? nemažai laiko vald? svetimšaliai, netgi ispanas ir pranc?zas. Tod?l j?s? ten tur?t? nestebinti ištaiginga Viduržemio j?ros regiono architekt?ra ir nuolatinis odesie?i? kartojimas, kad Odesa – nei Ukraina, nei Rusija. Juos net rusiškai šnekan?ius sunku suprasti, nes turi prisigalvoj? visoki? keist? išsireiškim?.

Anyways, mes ?ia ne apie istorij? ir kalbas, mes ?ia jums apie maist? norime papasakoti. Draugai iki šiol dar klausin?ja – kaip ten toj Odesoj, ar labai „rusynas“, ar labai necivilizuota, ar yra kur normaliai nueit pavalgyt. Tai galim atsakyt tik viena – j?s nustebtum?t, mielieji. Odesa yra puiki vieta atostogoms, daug kuo geriau nei visokie Viduržemio j?ros nudrožti kurortai kaimuose, ir ne?tik?tinai pigi vieta.

Odesoje yra visko – vis d?lto, tai yra didelis, milijoninis miestas, svarbus pramon?s ir kult?ros centras. Tad važiuoti ir tik?tis, kad ten jus pasitiks Palangos dydžio maisto asortimentas, yra gana naivu. Kai kuriose vietose išmon? ir prabanga pribloškia ir primena geriausius Londono ar Paryžiaus viešbu?ius ir restoranus.

Restorano zona priva?iame papl?dymyje

Restorano zona priva?iame papl?dymyje

Bet mes ir ne apie šias vietas, mes jums norime parodyti eilines maitinimo ?staigas ir odiesie?iams ?prast? maist?. Nors, ties? sakant, daugyb? vietini? kavin?se ir paj?rio restoranuose vakarieniauti nelabai sau gali leisti – sud?tinga visos šalies politin? ir ekonomin? situacija paliet? ir š? diding? miest?.

Eilinis vaizdas s?dint viešuose papl?dymiuose ?sik?rusiose kavin?se

Eilinis vaizdas s?dint viešuose papl?dymiuose ?sik?rusiose kavin?se

Vietinio ki?o liku?iai vienojoe kavin?je

Vietinio ki?o liku?iai vienoje kavin?je

Vietin? virtuv? yra stipriai paliesta žydišk? tradicij?, nes mieste visais laikais, o ir šiandien gyvena gausi žyd? bendruomen?. Vietiniai gerokai perd?dami netgi sako, kad „visos Odesos mamos yra žyd?s“. Forshmak yra patiekalas, kur? rasite kiekvienos kavin?s ir restorano meniu. Mums tai buvo naujiena, nebuvome iki šiol ragav? šio užkandžio iš silk?s. Jis puikiai tinka dalintis su draugais laukiant kit? patiekal?.

Forshmak dažniausiai patiekiamas su juoda duona

Forshmak dažniausiai patiekiamas su juoda duona

Silk? ten dažnai sutinkama, ?ia papras?iausias variantas

Silk? ten dažnai sutinkama, ?ia papras?iausias variantas

Apie barš?ius n?ra net ko kalb?t, j? ten visur ir visoki?. Jeigu pasiseks, labai si?lom juos valgyti pas vietinius namuose – nustebsite ir nor?site gauti recept?.

Dažnai meniu surasite žuvien?s, kuri? gamina iš gausyb?s Juodojoje j?roje sugaunamos žuvies. Dar meniu dažnai pasitaiko ir šiupinin?, kiek aštroka, bet labai skani.

Žuvien? iš Juodojoje j?roje pagautos žuvies

Žuvien? iš Juodojoje j?roje pagautos žuvies

Šiupinin? nesiskiria nuo Lietuvoje valgomos

Šiupinin? nesiskiria nuo Lietuvoje valgomos

Beveik visur meniu puikuojasi ?vairios m?sos, žuvies ir daržovi? šašlykai. Standartiškai juos patiekia su lavašo gabal?liu, svog?nais ir pomidor? padažu. Kadangi mums vien tik m?s? valgyti kažkaip nelabai patinka, tai nuolat prie m?sos paimdavome dar ir papildom? daržovi? ir bulvi?. Grilintos, keptos ar troškintos daržov?s ten labai skanios, b?tinai paragaukite. Ir dar viena vietin? tradicija – bulv?s „kaip namie“. Pasitaik? ?vairiai, bet dažniausiai b?na gausiame aliejaus kiekyje keptos bulv?s su grybais.

Kiaulienos šašlykas

Kiaulienos šašlykas

Kiaulienos šašlykas su marinuotais svog?nais

Kiaulienos šašlykas su marinuotais svog?nais

Jautienos šašlykas paj?rio restorane

Jautienos šašlykas paj?rio restorane

Šitos keptos daržov?s tikriausiai kainavo kok? eur?

Šitos keptos daržov?s tikriausiai kainavo kok? eur?

Švieži? daržovi? asorti

Švieži? daržovi? asorti

Bulv?s "kaip namie". Kaina maždaug vienas euras

Bulv?s „kaip namie“. Kaina maždaug vienas euras

Miesto centre vienoje vietoje galite nueit suvalgyt viš?iuk? Tabaka, kur jis patiekiamas keli? skirting? r?ši? (realiai tai gruziniškai, arm?niškai ir dar kažkaip).

Viš?iukas gruziniškai

Viš?iukas gruziniškai

Viš?iukas arm?niškai, aplietas sviesto padažu

Viš?iukas kitaip, aplietas sviesto padažu

Taip pat populiari vieta yra Kompot, kuri šiaip yra tinklin? kavin?, kaip koks ?ili Kaimas, tik bent jau kiek matoma plika akimi, Kompot‘e viskas kiek subtiliau ir širdies daugiau ?d?ta.

Kompot'as - ko ne Paryžius?

Kompot’as – ko ne Paryžius?

Vištienos paštetas. Labai skanus, tik kad duonos mažokai prie tokios porcijos

Vištienos paštetas. Labai skanus, tik kad duonos mažokai prie tokios porcijos

Kaip gi be Kijevo kotleto.

Kaip gi be Kijevo kotleto. Ir v?l grilintos daržov?s fone

Dar vietin?se ?staigose ragavome midij?, kurios buvo tikrai skaniai pagamintos, jos pasitaiko irgi beveik kiekviename restorane.

Midijos su žolel?m ir pomidorais

Midijos su žolel?m ir pomidorais

Dar b?dami Odesoje prisimin?m, kad gi m?s? balta mišrain? turi kilmingas šaknis ir slaviškose šalyse yra vadinama Olivje salotomis. ?ia matote prabangi? versij? su jautiena, putpel?s kiaušiniais ir ikrais.

Prabangi balta mišrain? su ikrais

Prabangi balta mišrain? su ikrais

Klausiate, ir kiek gi tai kainuoja. Ogi tikrai labai nebrangiai. V?lgi, viskas priklauso nuo to, kur eisite. Jeigu valgysite papl?dimiuose esan?iose užkandin?se, tai išvis bus piguma, ta?iau galite rinktis ir tikrai prabangius restoranus, kuriuose kainos kaip normaliose Vakar? Europos šalyse.

Pateikiame jums vien? ?ek? išstudijavimui. 1 euras šiuo metu yra 26,5 grivinos. Alus kabokuose beveik visur kainuoja apie 1 eur?.

Bendra piet? suma yra apie 20 eur?

Bendra piet? suma yra apie 20 eur?

Kokios išvados? Važiuokite ten tik grei?iau, nieko per daug negalvoj?.

Atostogas menanti,
Degustatori? komanda

Kaune irgi galima pavalgyti – Talutti

Tik nieko nesakykite, mes ir patys žinome, kad Kaune yra ne viena gera maitinimo ?staiga, ?ia tik šiaip erzinam. Talutti atradom jau prieš daug laiko, vis sek?me j? post‘us Facebook ir g?r?jom?s išmone. Bet visai neseniai ten pavyko ir patiems apsilankyti, ir netgi du kartus – dienos piet? ir vakarien?s.

Dienos pietus valg?me vien? darbo dien? Talutti Fresh and Tasty, esan?iame Taikos pr. Nustebino, kad tokiam baisiam užkampy (tikriausiai analogas gal?t? b?ti Vilniaus Savanori? pr.) atidaryta tokia kult?ringa, skoninga ir ger? maist? gaminanti ?staiga.

Dienos piet?s ten juokingai mažomis kainomis (jau n? nepamenam, kiek atsi?jo), o patiekalai stebina išmoningumu. Kadangi šis restoranas kasdien ? Facebook kelia savo dienos piet? nuotraukas, tai akivaizdu, kad virtuv?s šefams ten išradingumo tikrai netr?ksta. Ir tai labai sveikintina bei yra viena esmini? detali?, kod?l mums ten patiko.

T? kart? dienos pietums ragavome j?ros g?rybi? sriub? ir kiaulienos medalionus su baklažanais. Viskas labai patiko.

J?ros g?rybi? sriuba dienos pietums

J?ros g?rybi? sriuba dienos pietums

Kiaulienos medalionai su baklažanais dienos pietums

Kiaulienos medalionai su baklažanais dienos pietums

Kit? kart? tam pa?iam restorane lank?m?s šalt? sekmadienio vakar?. Paklausite – k? gi mes veik?me Kaune sekmadienio vakar?? Sunku patik?ti, bet buvome spektaklyje Kauno nacionaliniame teatre. Tai apie spektakl? daug gero pasakyti negaliu, priešingai negu apie vakarien?.

Sekmadienio vakare restoranas beveik tuš?ias, tad galime ramiai ir l?tai apži?rin?ti aplink?, rinktis patiekalus ir bendrauti su malonia ir savo darb? išmanan?ia padav?ja.

Vakarienei išsirinkome makaronus su daržov?mis ir pel?siniu s?riu, šonkauliukus ir vištienos kepsn? su krevet?mis.

Makaronai nuvyl? labiausiai, nes nesijaut? pel?sinio s?rio ir buvo per daug grietin?l?s.

Makaronai su daržov?mis ir pel?siniu s?riu kiek nuvyl? (15,90 Lt; EUR 4,60)

Makaronai su daržov?mis ir pel?siniu s?riu kiek nuvyl? (15,90 Lt; EUR 4,60)

Vištiena buvo gera, patiko k?rybiškas poži?ris tiek ? patiekalo koncepcij?, tiek ? pateikim?. Žinoma, gal kiek sunkokas patiekalas vakarienei su bulvi? koše, s?riu ir riebiu padažu, bet paragauti tikrai raginame.

Vištiena su krevet?mis buvo labai nebloga (21,50 Lt, EUR 6,30)

Vištiena su krevet?mis buvo labai nebloga (21,50 Lt, EUR 6,30)

Vakaro laim?tojai buvo šonkauliukai – labai gerai paruošti, skaniai pagrilinti, smagiai nusitrauk? nuo kaulo. Šio patiekalo valgytojas dar ir dabar vis prisimena ir prašo v?l vykti ? Kaun? jo skanauti.

Šonkauliukai atrodo tikrai gerai (23,90 Lt, EUR 7)

Šonkauliukai atrodo tikrai gerai (23,90 Lt, EUR 7)

Be ši? patiekal? restorane dar galite rinktis iš kokio šimto kit? maist? – didelis meniu yra problema, nes žmogui išsirinkti yra labai sunku iš tokios gausyb?s. Kitas keistas dalykas, kad visi patiekalai sufotografuoti kaip kokiam baisiam tinkliniam restorane. Aišku, ?ia skonio reikalas, bet mes nerekomenduotume.

Be šio restorano dar veikia ir Talutti Bakes ‘N’ Shakes kažkur Pramon?s pr. ir Talutti TexMex kažkur Laisv?s al?joje.

Dar svarbu pamin?ti, kad restoranas yra gražiai susitvark?s savo išvaizd? internete – turi interneto svetain? ir profilius Facebook.

Kaune apsilankiusi,
Degustatori? komanda

MENIU: amerikietiškas, meksikietiškas, ispaniškas, itališkas, graikiškas.
KOKYB?: atrodo viskas šviežia.
KAINOS: vidutiniškos, tikrai visi galite nueiti.
ALKOHOLIS: kaip visur ?prasta.
APTARNAVIMAS: esmini? klaid? nepasteb?jome.
VIETA: Taikos pr. 12, Kaunas.
INTERNETE: www.talutti.lt, Facebook
SUBALANSUOTA: m?gstantiems ger? maist?.

„Veranda“: geriausias Degustatori? 2013-?j? atradimas (tai oficialu)

„Veranda“ yra restoranas Žv?ryno rajone Vilniuje. Vienas iš geriausi? restoran? šiame mieste. Taškas. Ir tam yra kelios priežastys. Vis? pirma, nuo pat pirmojo apsilankymo vasar? – maisto kokyb? nesubjuro n? per nago juodym? (kaip, deja, dažnai nutinka kitoms išgirtoms vietoms, sugeban?ioms vos per pusmet? nusivažiuoti iki nesuvokiamo lygio). Antra, aptarnavimas – visuomet su šypsena, malonus ir paslaugus. Tre?ia, kainos ir kokyb?s santykis – tikrai stebina.

Ir galiausiai, maloni aplinka, kone tobulas kiemelis (jau svajojam ten atsidurti pavasar? žydint obelims ar slyvoms; medži? be lap? – neskiriam), kuriame dargi retkar?iais skamba gyva muzika.

Buvome ten net kelis kartus ir, kai nesugalvojam nieko naujo, visuomet renkam?s ši? viet?. Kod?l? Nes šis pasirinkimas – visuomet saugus ir malonus. O to gan?tinai dažnai labai reikia. „Verandoje“ pirm? kart? sve?iavom?s pra?jusi? vasar?. T? kart? su m?s? šauniaisiais programuotojais švent?me naujo Savasbliudas.lt puslapio paleidim? ? pasaul?.

Tiesa, nors ?prastai bent kelet? žodži? skiriame kiekvienam patiekalui atskirai, bet „Verandoje“ teko ragauti visko tiek daug, jog aprašymai gal?t? sudaryti atskir? traktat?. Pasakysime tik tiek, kad viskas buvo labai skanu ir labai gerai.

Beje, nuoširdžiu vienos iš Degustatori? ?sitikinimu – vienas patiekalas reikalauja atskiro gero žodžio. Tai yra kalakutienos kepsnys su spanguoli? ir vyno padažu beigi kroketais. Labai gerai. Ir šiaip, jei norite pavalgyti skaniai – pirmiausia rinkit?s grill patiekalus. Išragavom kone visus. Nenuvyl? n? vienas.

Kalakuto grilinis kepnys, 24,50 lt.

Garsusis kalakuto grilinis kepnys, 24,50 Lt

Dar esame gird?j? tok? pasakojim?, kad restoran? reik?t? vertinti pagal pat? pigiausi? patiekal?. Jei jam skiriama tiek pat d?mesio kiek ir brangiausiam – restorano šefas gali sau prisid?ti +1000 karmos tašk?. Kadangi Lietuvoje pigiausia visuomet b?na kepta duona, tai labai dažnai paragaujame ir jos. ?ia „verandiškasis“ variantas.

Mes visada norime keptos duonos su daug s?rio. Bet ?ia tas atvejis, kai jo gal?jo ir mažiau b?ti. 9,50 Lt

Mes visada norime keptos duonos su daug s?rio. Bet ?ia tas atvejis, kai jo gal?jo ir mažiau b?ti. 9,50 Lt. Bet labai skanu buvo.

Sriuba yra dar vienas meniu punktas, ? kur? reikia atkreipti d?mes?. B?tinai imkite barštuk? pavalgyti, galit tarp mažos ir didel?s porcij? rinktis. Su grybukais, m?syte. Labai gerai. Tiesa, didel? sriuba ir grill kepsnys ?veikiamas nebent dideliems ir daug valgantiems vyrams. Damoms ir kitiems skrandži? netampantiems asmenims labiau tiks maža porcija, esant poreikiui užsisakyti kažko dar.

Maža barštuk? porcija. Labai skanu, sako, kad su  r?kytu šonkauliuku. 6,50 Lt

Maža barštuk? porcija. Labai skanu, sako, kad su r?kytu šonkauliuku. 6,50 Lt

Trinta miško gryb? sriuba.  Labai skani, kainuoja 10,50 Lt.

Trinta miško gryb? sriuba. Labai skani, kainuoja 10,50 Lt.

Toliau ragavome blynelius su kalakutiena ir s?riu, bulvinius blyn?ikus ir salotas su kalakutiena. Ir visi valgytojai buvo labai laimingi, lapnojo, net ausys linko.

Blynai kaip blynai, stebuklo n?ra, bet skan?s.  14,50 Lt

Blynai kaip blynai, stebuklo n?ra, bet skan?s. 14,50 Lt

Bulviniai blynai, porcija kaip reikiant, jie buvo su m?sa už 14,90 Lt

Bulviniai blynai, porcija kaip reikiant, jie buvo su m?sa už 14,90 Lt

Salot? buvo didel? porcija, vištiena labai skani. 15,90 Lt

Salot? buvo didel? porcija, vištiena labai skani. 15,90 Lt

Beje, kiek teko patirti, „Verandoje“ labai m?gsta lankytis vietiniai žv?rynie?iai. Niekam ne naujiena, kad naujieji Žv?ryno gyventojai gerai gyvena ir gali sau leisti vos ne kasdien mirkti šiame puikiame restorane. Pasteb?jome ir tai, jog ? „Verand?“ nespjauna ir t?vai su savo mažaisiais žmon?mis. Ypa? vasar?, kai kiemelyje pastariesiems atidaromas ištisas pramog? spektras.

Kalbant apie maist?, mes vis dar laikom?s užsibr?žto tikslo – rasti geriausi? lašišos karpa?io. Konstatuojam, jog „Verandoje“ jis yra arti tobulyb?s (m?s? supratimu). Puiki sultinga lašiša, ne?kyrus padažas – vienu žodžiu super. Tiesa, kart? teko pataikyti ant kiek labiau pašaldytos…

Lašišos karpa?io. va pirmas patiekalas, kuris nenudžiugino - žuvis buvo labai šalta ir neypatinga. 17,50 Lt

Lašišos karpa?io. Va pirmas patiekalas, kuris buvo puikus, 17,50 Lt

Tada b?tinai reik?jo paragauti dar vieno varianto iš grilio patiekal?. Ir v?l boom – fantastiškas variantas, puikiai paruošta m?sa, kalnas daržovi? ir bulvi?. Realiai nelabai reikia dar koki? užkandži? ar desert?, nes porcija yra labai didel?.

Puikiausias kiaulienos pjausnys su kauliuku. 24,50 Lt

Puikiausias kiaulienos pjausnys su kauliuku. 24,50 Lt

T? vakar? iš kit? karšt? patiekal? buvo išbandytas šiaip jau tiesiog paprastas karbonadas, užkeptas s?riu. Bet buvo labai gerai. Vieningai nuspr?sta, kad tas kalnas salot? prie kepsni? yra vienas puikiausi? šio restorano sprendim?.

?ia toks tiesiog karbonadas, pakastas po s?riu. Visiškai nesveikas maistas, bet labai skanus. 19,90 Lt

?ia toks tiesiog karbonadas, pakastas po s?riu. Visiškai nesveikas maistas, bet labai skanus. 19,90 Lt

Tre?i? kart? atkeliavome ?ia kažkur? penktadien?, s?d?jome v?l viduje. Pasirodo, kad penktadieniais ten groja gyvai džiaz? ir dainuoja puikiausias visiems žinomas dainas. Taigi, o ko ne švent??

T? vakar? v?l buvo ragaujama puikiausio maisto. Karštos salotos su krevet?m mums patiko: skonis suderintas, kreve?i? daug, pupel?s nepervirtos.

Karštos salotos su krevet?m. 18,50 lt

Karštos salotos su krevet?m. 18,50 Lt

Kadangi seniai buvo ragautas Kijevo koltetas, kažkaip susigund?me. Bet ir v?l – Kijevas nebuvo geriausias iš vis? valgyt?. Likite ties grilio patiekalais.

Kijevas su daug bulvi? ir salot?, 19,90 Lt

Kijevas su daug bulvi? ir salot?, 19,90 Lt

Ir žinoma – grilintos vištienos šlaunel?s – v?l puikiausias pasirinkimas.

Grilinta vištiena, 24 Lt

Grilinta vištiena, 24 Lt

Ir ?ia supraskite mus teisingai – kalb?dami apie geriausi? miesto restoran? šiuo atveju mes nekalbam apie The Telegraph, Stiklius ar Marche de Provence. Tokios vietos yra high-end’in?s ir n?ra ?ia ko j? lyginti su paprastiems žmon?ms prieinamais restoranais. Mes ?ia kalbame apie kategorij? t? restoran?, kurie yra vidutinišk? kain?.

Labai patenkinta,
Degustatori? komanda

MENIU: europietiška virtuv?, atkreipti ypating? d?mes? ? grill patiekalus
KOKYB?: labai puiki, o svarbiausia – nekintanti
KAINOS: normalios; sriubos apie 10 Lt, grill – apie 25-35 Lt.
ALKOHOLIS: be visa ko – tai ir vyno parduotuv?, bet meniu suvardinta ir daug ?vairaus alaus; minusas tas, jog tam tikr? r?ši? alaus dažnai neturi
APTARNAVIMAS: su šypsena
VIETA: K?stu?io g. 39, Žv?rynas, Vilnius
INTERNETE: web
SUBALANSUOTA: ieškantiems kokyb?s, malonaus vakaro ir stabilumo

Markus ir Ko: mitinio steiko beieškant

?jo ?jo ir at?jo viena t? prog?, kai susitinki su kolegomis degustatoriais paieškot ypating? viet?, kulinarini? potyri?, jauki? aplink?, metus apsvarstyti ir šiaip maistiniais nuotykiais pasidalinti. Vienu žodžiu tariant, reik?jo sau švent? padaryti. Ilgai d?moj?, degustatoriai nusprend?, jog tokia vieta taps m?sos ir steik? legendomis apipinta Markus ir Ko (juk nuo sen? laik? po Vilni? sklando jau mitin?mis tapusios kalbos apie nuostabius didkepsnius bei patenkintus, prisivalgiusius klientus).

Pažym?kime, jog ši vieta apie m?s? nusimano jau nuo 1995 met? (gal d?l to ta žalia interjero spalva tokia ne?prasta šiandieninei akiai). Bet atsipl?šiam nuo sien? ir bald? ir susikoncentruojam ? meniu – visko daug. Padav?jas pora kart? prieina, mandagiai pasiklausia, koks progresas, ir galiausiai pirmi žodžiai iš degustatori? l?p? – alaus ir vyno.

Turim prisipažinti, kai kurie degustatoriai jau?ia silpnyb? lašišos (ir ne tik) karpa?io, tad, aptik? š? patiekal? meniu, imam nedvejodami. Be to, masina ir tai, kad jinai patiekiama balzaminiame padaže su kapar?liais, su saul?je džiovintais pomidorais aliejuje ir skrebu?iais. Gavus patiekal?, kiek glumina tas aliejaus padažas ir sviesto bokštelis (2013 metais?), dar nesuprantam, koki? ?ia prieskoni? meniškai pribarstyta visoje lekšt?je. Taip pat, lašiša ties gabaliuk? galiukais aiškiai suled?jusi. Na ir atsižvelgus ? 40 lit?, kuriuos mokam už visa tai – laim?s faktorius smunka…

IMG_1727

Žali? lašiš? carpaccio balzaminiame padaže su kapar?liais, patiekiama su saul?je džiovintais pomidorais aliejuje ir skrebu?iais. Kaina 40 lit?. Vaizduot? buvo pranašesn? už realyb?.

Guliašin? sriuba kainuoja 15 lit?. Tikrai gera ir skani sriuba, bet pateikimas tai kaip valgykloj piet? metu. Vieningai nusprend?m, kad jiems jau senokai pats laikas atsinaujinti indus, nes jaut?m?s taip, lyg kokius 15 met? atgal b?tume gr?ž?.

IMG_1729

Guliašin? sriuba

Tuomet pagrindini? patiekal? eil?. Pirmiausia – blyneliai su krevet?mis. V?l – kas per velnias su tuo sviestu, niekaip negalim suprasti, bet kolegos samprotauja, kad kartais išprus? žmon?s m?gsta patirpinti sviesto ant blynelio. Teb?nie, širdies neskauda, visai skanu, kainuoja 40 lit?.

IMG_1737

Blyneliai su krevet?mis. Kainavo 40 lit?, ?sp?dis neblogas.

Štai nuotraukoje matome ir Markus „firmin?“ didkepsn? mažoje porcijoje (taip pat galima pasirinkti vidutin? arba didel? porcij?). Kainuoja šis „mažas“ kepsniukas 60 lit?, teko ilgai pluš?ti, kol jis dingo nuo l?kšt?s. Indelyje patiektas puikus pipirinis padažas už papildomus 7 litus, garnyrui pasirinkom bulvi? kroketus, kurie kainavo 8 litus, bei ant groteli? keptas cukinijas, už kurias dar papildomai prid?kime 8 litus. Taigi bendra patiekalo kaina 60+7+8+8=83 litai.

Maisto neabejotinai daug, tokiems kiekiams, beveik kaip Olimpiadai, reikalingas specialus pasiruošimas ir psichologinis nusiteikimas.

IMG_1733

Dar ? stal? buvo patiektas puikus kalakutienos kepsnys. Na, tikrai puikus. Su nuostabiu raudonojo vyno ir brukni? padažu kepta ant groteli? kalakutienos fil?. 50 Lt. Greta (tiesa, garnyr? reikia užsisakyti atskirai) bulviniai kroketai (8 Lt), ant groteli? kepti pomidorai (8 Lt) ir keista daržov?, sp?jam, kažkas iš cukinij? gimin?s, apkepta tešloje. ?domi ir skani toji keista daržov?.

Viskas labai gerai. Tikrai, nuoširdžiai, labai skanu. Tik b?da ta, jog velniškai daug. Tiek daug, jog, sukirtus tok? patiekal?, pradedi dvejoti savo galimyb?mis pakilti nuo k?d?s. Ir dar b?da ta, jog š? patiekal? užsisakiusi degustator? velniškai nor?jo t?dien paragauti deserto. Deja, sutalpinti ? skrand? dar k? nors buvo tiesiog ne?manoma, tod?l malonaus padav?jo si?lymas „gal desertuk??“ suk?l? nediduk? irzul?. „J?s gal išprot?jot? Aš dar penkias dienas nenor?siu valgyti“, – kiek pers?dydama pagalvojo toji degustator?.

IMG_1735

Kalakutienos kepsnys – didelis…

Beje, šis kalakutienos kepsnys suk?l? ir šioki? toki? diskusij?. Panašus patiekalas, su tokiu pa?iu padažu ir bulvi? kroketais (patiekiamas su salotomis) Žv?ryne ?sik?rusioje „Verandoje“, kuri? Degustatori? komanda vadina savo pra?jusi? met? geriausiu atradimu, kainuoja mažiau. Per pus?. Tiesa, porcija irgi mažesn?. Bet ne tokia maža, kad nepavalgytum, o ir desertas po jos – telpa. Taigi, eilin? kart? prabylame apie kainos ir kokyb?s s?ntyk? bei tai, ko žmon?ms iš ties? reikia. Prisikirsti iki valiai, paragauti ar pavalgyti.

Baigdami gurkšnoti g?rimus bandome rasti koki? vienijan?i? nuomon? apie ši? viet?. Ir prieinam prie bendros išvados, kad ?ia toks „sunku pasakyti“ atvejis. Negin?ijamai maisto porcijos didel?s, kainos T?vyn?s mastu gana aukštos, aplinka v?lyv? devysniadešimt?j?, aptarnavimas puikus – bet jeigu ne pats moki, viskas yra gerai.

MENIU: ?vair?s patiekalai, labiausiai žinomi d?l didkepsni?.

KOKYB?: Viskas puiku.

KAINOS: Kainos svyruoja nuo 10 iki 90 lit? už patiekal?.

ALKOHOLIS:  Vynas, konjakas, brendis, alus, visko po truput?.

APTARNAVIMAS: malonus.

VIETA: M. Antokolskio g. 11, Vilnius

INTERNETE: ?ia.

SUBALANSUOTA: Brangiai vakarinei arba kai reikia nuvesti kur užsienie?ius.

Švent? atšventusi,

Degustatori? komanda

„Papartis“ Kazl? R?doje – ?sp?dingos „freskos“ ir netik?tas kokteilis „Padai“

Jeigu tik kada važiuosit pro Kazl? R?d? – tik nemalšinkite alkio „Maximoje“ ar artimiausioje degalin?je. Juk Kazl? R?doje esti restoranas „Papartis“.

O ten rasite ne tik plat? ir ?vair? meniu, ?sp?ding? (tikrai labai labai labai ?SP?DING?) interjer? su spalvingomis freskomis beigi labai netik?tus kokteilius. Tik nesakykit, kad nenor?jot paragauti „Pad?“ arba išbandyti „Pikto“?

IMG_2216

Šiaip jau – tikrai labai graži iškaba

IMG_2215

O ?ia kiek apsnyguriuotas kiemas, kuris, sp?jam, vasar? tampa tikra malonum? oaze…

„Papartis“, tikriausiai, garsiausias Kazl? R?dos restoranas, veikiantis ne vienerius metus. Besipuikuojantis atskiru, gan?tinai uždaru kiemu, su vandens telkinukais ir juose besipliuškenan?iomis gumin?mis antimis, medin?mis pav?sin?mis ir panašiais liaudies mados elementais.

Tiesa, nors buvome ten šaltuoju met? laiku, bet ?tariame, kad smarkiau pašvietus saulei – lauke pris?sti tur?t? b?ti gan?tinai malonu.

IMG_2214

Gumin? antis ir…

IMG_2213

…vis dar kiemo elementai

Bet, BET, net jei atsidursite „Papartyje“ vasar? – b?tinai užsukite ir ? vid?. Vienas ?sp?dingiausi? restorano element? – visai ne meniu, o stulbinan?ios lub? „freskos“, atspindin?ios lietuviškos gamtos kait? skirtingais met? periodais.

Nuo gelstan?i? lap? virš kalvel?mis nus?t? lietuvišk? lygum? iki nuo sniego apsunkusi? egl?s šak?. Matot, net skamba romantiškai. Žodžiu, ši dalis – yra velniškai netik?ta, verta d?mesio, o jei kas kada suplanuos vesti kok? lietuvišk? restoran? interjer? „žurnal?“, tai š?j? – ten b?tinai reik?s ?traukti.

IMG_2201

Kraustom?s ? vid?, kur mus pasitinka fantastiško grožio freskos, vaizduojan?ios skirtingus met? laikus

Antras vertas d?mesio dalykas – kokteili? meniu. „VAU!“ efekt? pasiek?me kone per akimirk?. Nusprend?m ragauti du – „Padai“ ir „Piktas“.

„Padai“ susideda iš „Žagar?s“, melion? likerio beigi „Blue Curacao“. Supilta ? stiklin? bei susluoksniuota atrodo kone kaip Lietuvos v?liava, o sumaišyta… ai, spalv? nuotraukoje pamatysit patys.

IMG_2218

Kepsniai, nors ir skirtingi, bet atrodo labai panašiai

IMG_2217

Tiesa, gana skanu, o ir kainos nesikandžioja

Tuo tarpu „Piktas“ yra išties piktas… Degtin? plius vis? virtuv?je buvusi? pipir? mišinys. Sp?jam, tokius vyrai geria jau ne po pirmo, nor?dami ?rodyti, kad gali lengviau išgerti jojo piktum? nei priešininkas. Beje, visas sud?tis ir kitas kokteili? meniu detales – pamatysite nuotraukoje žemiau.

IMG_2219

Picos taipogi gan?tinai neblogos. Net ir geresn?s, nei daugumoje pagars?jusi? picerij? Sostin?je. Beje, taip, padažas atkeliauja b?tent tokiu formatu.

IMG_2220

Kažkod?l nesusilaik?m nenufotografav? l?kšt?s.

Na, gerai, gal? gale pašnek?kime apie maist?. Ties? pasakius, maistas visai neblogas. Kepsniai – mažoki, bet ir kainos n?ra labai aukštos, tod?l ir pykti negalima. Na, o picos – labai labai neblogos. Geriausia jas b?t? apib?dinti „tokios, iš širdies“, nepask?pinta.

IMG_2210

„Padai“ ir pomidor? sultys greta puokšt?s g?li?.

IMG_2211

Sumaišyti „Padai“

IMG_2224

Kokteilis „Piktas“ (jei pavyks ?ži?r?ti – rekomenduojam pasiskaityti ir likusi? dal? kokteili? meniu)

MENIU: labai ?vairus, nuo pic? iki kepsni?.
ALKOHOLIS: rekomenduotinas kokteili? meniu.
KAINOS: labai vidutiniškos.
APLINKA: jei nepamatysite nors kart? gyvenime, vadinasi, negyvenote.
KUR RASTI: Kazl? R?doje (klausti vietini?, mes adreso neprisimenam).

Labai rekomenduojanti,
Degustatori? komanda

Totori? 5: visiškai nauja ir visiškai gera vieta Vilniaus centre

„Savas bli?das“ gavo labai intriguojant? pasi?lym? apsilankyti naujoje vietoje Vilniaus centre „Totori? 5“. Buvome informuoti, kad maistas ten puikus, o kainos – labai maloniai džiuginan?ios.

Nieko nelauk?me ir jau kit? dien? nuvykome išsiaiškinti, ar ta naujoji vieta tikrai verta m?s? ir j?s? d?mesio.

Vis? pirma, Totori? g. penktu numeriu pažym?to namo pusr?syje yra buv? galyb? visokiausi? maitinimo ir girdymo ?staig?, daugelis iš j? išnyko lyg d?mas ir niekas jau nepamena t? viet? pavadinim?. Visai neseniai mus ten džiugino paj?rio nuotaikos – ten buvo ?suk?r?s „Klaip?dos Senamiestis“. Akivaizdu, kad Totori? gatv? jiems neatneš? laim?s, tad nuo 2013 met? gruodžio ten jau yra nauja vieta.

Pavadinim? ?vertinome labai kritiškai – gatv?s pavadinimas ir namo numeris n?ra labai k?rybiškas sprendimas, tad vidun ?jome su nerimu širdyse.

Interjeras nuo buvusios kavin?s pasikeit?s nedaug, plytel?mis klotos grindys gal ir praktiškos, bet jau tikrai n?ra jaukios. Viduje šalta ir lankytojai tik du, bet grojo visi pasaulio šlageriai – nuo Edith Piaf iki Depeche Mode – tai šiek tiek gelb?jo situacij?.

Tiek apie nelabai gerus dalykus, o dabar apie vertus d?mesio, o tai yra aptarnavimas ir maistas. Padav?jas buvo ne?kyrus, bet paslaugus ir malonus, tik buvo labai juokinga, kai jis band? paaiškinti, kokios salotos sudaro patiekal? „salotos su Parmos kumpiu“. Sak?, kad „salot? mišinukas“, kuriame yra „žalios salotos, gaivios salotos, rukola ir m?lynos salotos“. Ok, kad ir koki? spalv? tos salotos, rizikuojame.

Dar sugalvojome išbandyti dienos sriub?, kuri t? dien? buvo špinat? su m?sa ir kelet? kepsni?, apie kurios jau buvome informuoti iš anksto ir gav? labai geras rekomendacijas.

Sriuba kainavo pigiai ir buvo skani, nelabai daugiau kažk? galima apie j? pakomentuot, gal tik tiek, kad smagu, jog sriub? jie verda ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais.

Kepsniai reikalauja platesnio aptarimo ir saujel?s kompliment?. Vis? pirma, visi kepsniai yra patiekiami ketaus l?kšt?se, t.y. tie metalo gabalai yra pašildomi ir dar koki? valand? išlaiko šilum?, be to, ? jas sud?tas maistas dar kur? laik? pats sau kepa, net ir atneštas ant stalo. Labai smagus ir sveikintinas sprendimas.

Antra, kainos tikrai yra labai mažos – po 15-16 lit? už patiekal?. Šiais laikais Vilniuje pador? maist? už toki? sum? rasti yra tikrai labai sud?tinga. V?lgi, iš pradži? ži?r?jome ?tariai, nes negali žmogus tik?tis kažko ypatingo už 15 lit?, juo labiau – kepsnio.

Kepsnys iš kiaulienos, 15 lit?

Kepsnys iš kiaulienos, 15 lit?

Tai va, mielieji, mes labai klydome, nes kepsniai yra verti pagyr? – m?sa gerai pakepta, smagios daržov?s šalia ir bulvyt?s, kurios šiaip tai yra silpniausia patiekal? dalis. Si?lome jas pakeisti arba apkeptomis bulv?mis su lupena, arba belgiškom bulvyt?m. Arba dar kuo nors, bet tik ned?ti t? baisi? šaldyt?, kurios yra dabar. Ir pakelkite kain? litu, jeigu d?l to patirsite papildomas išlaidas.

Jautienos kepsnys, 16 lit?. J?s nepatik?site, bet jautiena buvo minkšta!

Jautienos kepsnys, 16 lit?. J?s nepatik?site, bet jautiena buvo minkšta!

Salotos ir su Parmos kumpiu buvo viso ko pripildytos salotos, ir s?rio ten buvo, ir ?vairiaspalvi? salot?, ir kitoki? g?rybi?. Bet nesiskund?m, nes all in all – buvo skanu. Ir kaina labai gera, gal kokie 11 lit?.

IMG_20131208_191730

Salotos su Parmos kumpiu už gal kokius 11 lit?

Sumuojant, tai labai šauni vieta studentams ir taupantiems, mergin? ten vestis šventinei vakarienei tikrai nepatariame, bet šiaip maistas yra tikrai vertas t? keliolikos lit?. Jeigu kainuot? brangiau – tada prad?tume kabin?tis prie detali?, bet dabar viskas ok, eikite ten ir ragaukite.

Visokiariopos s?km?s ir ilgiausi? met? šiai vietai!

P.s. B?kite geri, pakeiskite meniu dizain? – atrodo tragiškai, kaip kokioj Joniškio kavin?je.

Naujoves bandanti,
Degustatori? komanda