Pusry?iai JAV – kod?l Lietuvos restoranai verkia kamputyje

Mes jums šiandien papasakosim apie tai, k? galima padaryt su pusry?iais, jeigu bent kažkiek m?stai, o ne tik nori paimt iš kliento pinig? už kelis kiaušinius ir kelis gabaliukus pomidoro.

Turime iš karto deklaruoti – apie lietuvišk? restoran? tiekiamus pusry?ius mes esame išskirtinai prastos nuomon?s. Gal ir gal?tume sutikti, kad yra viena kita vieta, kur bent kažkiek stengiamasi pagalvoti apie tai, k? duoda žmon?ms pusry?iams, bet iš esm?s daugumoje viet? pusry?i? meniu vis dar yra riboti.

Pabr?šiu, kad mes ?ia nekalbam apie paskutiniu metu pagaliau ir ? Lietuv? at?jusi? all you can eat brunch‘o id?j?, ?ia lyderiai išskirtinai yra restoranas Time, kur sekmadienio brunch‘as kainuoja EUR 29, bet jie yra šio žanro pionieriai Lietuvoje ir si?lo tokius dalykus kaip austr?s, šampanas, žuvies ceviche, jautienos terinai ir keptos lašišos. Tai suprantat, kad realiai tai net nelabai ir primena brunch‘? – kiaušini? ten nerasite.

Bet mes ?ia apie JAV. Šiuo ?rašu jums parodysim, kokie geri ir kokie blogi gali b?ti amerikietiški pusry?iai.

Prad?kime nuo ger? pavydži?. New Orleans yra labai populiari pusry?i? vieta, turinti jau kokias gal 5 skirtingas užkandines mieste – The Ruby Slipper. ?ia galite rasti visokiais b?dais iškept? kiaušini?, bet svarbu yra ne tai, svarbiausia – k? gaunate šalia kiaušini?. Pavydžiui, mes valg?me pl?šyt? kiaušinien? meksikietišku stiliumi su pomidorais, kalendra, s?riu, chorizo dešra, avokadu ir viskas patiekta ant tortilijos ?ips?.

Pl?šyta kiašinien? meksikietišku stiliumi su tortilijos ?ipsais

Kitas variantas buvo Costa Rica stiliumi – ryži? ir pupeli? troškinys, chorizo dešra, trašk?s plantenai (kepti bananai) ir pomidor? salsa. Ir pora be lukšto virt? kiaušini?.

Ryžiai, pupel?s, chorizo dešra ir plantenai. Ir pl?šyta kiaušinien?.

Taip pat valg?m ir lietuviams paž?stamus Benedikto kiaušinius su pl?šyta kiauliena.

Benediktai su pl?šyta kiauliena.

Jeigu norite atsigaivinti – tos vietos specialus g?rimas yra Bloody Mary su šonine.

Bloody Mary su šonine ir marinuota šparagine pupele.

Pasirankioti ?kv?pimo savaitgalio pusry?iams galite pasiskait? j? meniu: https://www.therubyslippercafe.net/menus/

Kitoj vietoj New Orleans valg?m keptus kumpio gabal?lius su saldžiomis bulv?mis ir kiaušiniais be lukšto. Dešin?je matote šalia kiaušini? tešloje keptas austres. Žinoma, nesitikim to Lietuvoje, pas mus ne taip paprasta gauti austri?, kaip Misisip?s up?s žiotyse.

Keptas kumpis ir kiaušiniai. Dešin?je kiaušiniai ir tešloje keptomis austr?mis.

Jeigu norite kažko labiau Europietiško – variant? irgi yra pilna. Labai skanu yra pranc?ziškieji Croque Monsieur. Velniškai riebus, ta?iau paprastas ir labai skanus patiekalas – sumuštinis su kumpiu, užkeptas su kalnu s?rio. Labai praver?ia žalios salotos šalia. Šit? gražuol? suvalg?me San Francisco mieste.

Kaip toks sumuštinis gali b?ti neskanus.

Jeigu norite dar papras?iau – galima tiesiog gaminti atvirus sumuštinius, šitie nuotraukoje yra s?dyta lašiša, kreminiu s?riu ir svog?nais.

Paprastas variantas, kur nereikia nieko kepti – sumuštiniai su lašiša.

Taip pat galima gaminti ir tikrus amerikietiškus suvožtinius, pvz BLT (bacon, lettuce, tomato). Nuotraukoje matote pagerint? BLT su kalakutiena ir s?riu. ?ia yra pus? porcijos, nemeluojam. Porcijos kai kur ten tikrai yra nesuvokiamo dydžio ir b?tinai tenka imti dal? išsinešimui. Dar atkreipkite d?mesio, kiek ten visko tarp tos duonos prid?ta. Tai irgi yra Amerikos ypatumus – jie negaili.

Tai yra jau paruoštas išsinešti pateikalo likutis – jo buvo dvigubai daugiau.

Taip pat pusry?iai gali b?ti ir dar paprastesni. Pvz ?ia matote tortilijas, kuri? viduje pl?šyta kiaušinien? su daržov?mis, gali b?ti ir su dešra, kumpiu ar šonine.

Labai paprasti pusry?iai tortilijoje.

Arba gali b?ti pusry?iams ir steikai – Amerikoje tai irgi gana populiaru, bet sutinkame, kad tikrai ne kiekvienam.

Pusry?iams steikas – kod?l gi ne.

Taip pat Amerikoje yra ir labai paprast? pusry?i? su kiaušiniais, bulv?mis (hash brown), šonine. Arba gali b?ti blynai su klev? sirupu.

Paprasti pusry?iai su bulv?mis ir kiaušiniais.

Blynai su sviestu ir šonine. Dar galit ir klev? sirupo užsipilt.

Jeigu užsisakai apelsin? sul?i? Amerikoje, gausi ne 150 ml, o normali? pus?s litro stilkin?. Daug kur užkandin?se gazuoti g?rimai yra aparatuose, iš kuri? gali piltis, kiek nori.

Amerikoje maistas taip pat gali b?ti ir labai blogas. Buvome tokiame kaime pakeliui ? New Orleans, kur pusry?iavo daugiausiai vietiniai kaimo senukai, o maistas buvo labai labai neskanus ir atrod? klaikiai. Tai toki? dalyk? atkartoti nesi?lome.

Prastai atrodantys ir nelinksmai nuteikiantys pusry?iai

Amerikie?iai pusry?iams labai m?gsta valgyt man? koš?. Šalia jos nevengia valgyti m?sos ir kiaušinien?s. Šis patiekalas yra toks pat geras, kaip atrodo.

Dar vienas tragiškas pusry?? variantas – steikas su hash brown ir kiaušiniais. Buvo labai blogai.

Užkandin? buvo tokia pat li?dna, kaip ir jos maistas.

Ir mes ?ia jums parod?me tik kelias vietas, kurios yra labai biudžetin?s. Jeigu keliautum?te ? brangesnius restoranus, išmon? ir ?vairov? gali tikrai priblokšt. O kai kur nesibaigian?ios ? kain? ?skai?iuotos Mimozos tikrai pakelt? nuotaik?.

Linkime Lietuvos restoranams nueiti toliau nei Benediktai ir angliški pusry?iai.

Tik?jimo vedina,
Degustatori? komanda

 

 

 

Šlov? brunch‘ui

Amerikie?iai turi nesuvokiam? galyb? ir gausyb? maisto, o vienas iš šauniausi? savaitgalio užsi?mim? yra vykti valgyti brunch‘o – v?lyv? pusry?i?, bet dar ne piet?. Tokie per vidur?.

Jeigu iš vakaro švent?te, praktiškai privaloma yra prie maisto užsisakyti dar ir Bloody Mary arba Mimosa.

Ir tikrai taip – kava yra nešiojama b?tent taip, kaip j?s mat?te filmuose, nors tai ir n?ra pakel?s užkandin?s. Taigi, nusiperki kavos, susimoki kokius maždaug 4 dolerius ir tai reiškia, kad tau ?ia kava nesibaigs tol, kol pats nepasakysi, kad gal jau gana. V?l ir v?l prie tav?s prieis padav?ja su kavinuku ir pasi?lys ?pilti dar.

Pusry?i? ?vairov? pribloškia. Jeigu pas mus nieko be nykios kiaušinien?s su šalia papjaustytomis trimis riekel?mis agurko ir dvejomis skiltel?mis pomidoro sugalvoti galvel?s neišneša, tai Amerijoje galima apsiverkti tiek pama?ius meniu, tiek patiekalus.

Pat? pirm? ryt? Amerikoje mane nusivež? brunch‘o ir tai buvo kažkoks kosmosas, niekada ne tik kad Lietuvoje, bet ir tikriausiai Europoje man nematyta pusry?i? išmon?.

T? dien? rinkom?s kelis patiekalus, abu su poached eggs – be lukšto virtais kiaušiniais.

Pirmasis variantas buvo su kale – lapiniais kop?stais, taip pat grybais, ?vairiomis s?klomis, kažkokiomis kruopuomis, salotomis ir granatais.

Kiaušiniai su lapiniais kop?stais ir kitomis g?ryb?mis.

Kiaušiniai su lapiniais kop?stais ir kitomis g?ryb?mis.

Antrasis patiekalas buvo su tais pa?iais kiaušiniais, lašiša, bulv?mis, svog?nais, salotomis, krapais.

Kiaušiniai su lašiša ir bulv?mis

Kiaušiniai su lašiša ir bulv?mis

Kaina su kava yra maždaug 15 doleri?.

Žodžiu, nesuvokiama ?vairov? ingredient? ir viskas puikiai dera. Ir nuostabu yra dvi valandas s?d?ti kavin?je, l?tai valgyti, gerti kav? ir m?gautis laisvadieniu.

Antroji brunch‘o vieta buvo ne šiaip sau, o labai lankytoj? pam?gta ir puikiai vertinama tiek Trip Advisor, tiek Yelp – San Franciske esanti Sweet Maple.

?ia galite užmesti ak? ? meniu – v?l pribloškia pasirinkim? ?vairov?.

Swet Maple meniu

Swet Maple meniu

Š? kart? renkam?s Hemingv?jaus kiaušinius (?domiai skamba) ir plakt? kiaušinien? (scrambled eggs) su ribeye steiku.

Hemingv?jaus kiaušiniai yra mažiau žinomas Benedikto kiaušini? brolis, tik vietoj kumpio ?ia rasite lašiš?. Taip pat šalia l?kšt?je puikuojasi ir nerealiai skanios bulv?s, ir ne bet kokios – o ?vairi? r?ši?, ir mums ?prastos, ir saldžiosios, ir m?lynosios ir dar neaišku, kokios. Superin?s bulv?s, pakelia patiekal? ? dar kit? lyg?.

Hemingv?jaus kiaušiniai

Hemingv?jaus kiaušiniai

Kiaušinien? su steiku irgi buvo puiki, steikas supjaustytas juostel?mis, pakeptas, tada sumaišytas su kiaušiniene. Dar šalia  buvo aštrus padažas. Ir tos pa?ios puikiosios bulv?s.

Kiaušinien? su steiku

Kiaušinien? su steiku

Dar smagu buvo šalia l?kšt?se rasti vaisi?.

Kaip mat?te iš meniu – kainos tikrai ne pa?ios mažiausios, sud?jus mokes?ius ir arbatpinigius, gaunasi apie 20 doleri? už patiekal? be kavos. Bet d?l galimyb?s valgyti tokius pusry?ius verta gerokai pataupyti prieš vykstant ? Amerik?. Ir ?domiausia, kad prie kavin?s nuolat stovi gyva eil?, mes lauk?me kiek ilgiau nei pusvaland?, kol gavome staliuk?.

Prisipusry?iavusi,
Degustatori? komanda