Coco Restobar – kontraversijas narpliojant

Vien? lietingai snieging? vakar? degustatoriai užsuko ? Coco Restobar’? Labdari? g. 8, Vilniuje. Apie ši? viet? daug ?vairi? atsiliepim? gird?jom – ir ger?, ir blog?. Už?jus ? tokiam beveik pusr?syje esan?i? patalp?, pasitinka muzika ir už baro „užsibarikadav?“ padav?jai – ?ia, matyt, ta „Bar“ dalis. „Resto“ dalyje kol kas nemažai tuš?i? staliuk?, v?liau prisirinko daugiau žmoni?, galima sp?ti, jog nuolatini? šios vietos gerb?j?.

Pradedam ži?rin?tis meniu, imam alaus ir lengvai piktinam?s garsia muzika. Galiausiai užsisakom maisto ir pradedam prisiminti visus kada nors gird?tus atsiliepimus (technologiškai išman?s imasi kastis po socialini? tinkl? atsiliepimus). Ir po koki? 5 minu?i? iš viso, k? sukapst?m atmintyje ir visagaliame internete, darom štai tokius apibendrinimus: 1) puikus kiemelis (žiem? nedirba, bet vasar? patvirtinam, jog tikrai jauku); 2) l?tas ir ne itin malonus aptarnavimas (pirminis kontaktas buvo pozityvus, tai kol kas sunku pasakyti, ži?rim kaip toliau eisis); 3) maisto super ilgai reikia laukti/l?ta virtuv? (anšlago metu – grei?iausiai, bet š?kart viskas vyko sklandžiai); 4) maistas kaip loterija – vieniems itin skanu, kiti sako, kad visiška nes?mon?.

Pažvelgus ? meniu pasi?lymus – koš? maloš?. Ir burgeriai, ir n?dlai, ir salotos, ir azijietiškos sriubos, ir kesadilijos – tik veršio žand? tr?ksta. Taip besišneku?iuodami degustatoriai sulauk? pirm?j? patiekal?, ir kalbos ?m? suktis apie l?kštes.

IMG_1869

Spring Rolls su daržov?mis, kainavo 9 litus. ?daro buvo daug, tešlos mažai – užskaitom.

Tada mums atneš? lašišos karpa?io (ir mes jau girdim jus besakant – „ir v?l tas lašišos karpa?io, gal gana jau…“). Nusprend?m, kad kaip kiti ieško geriausio burgerio mieste, mes ieškosim geriausio lašišos karpa?io. Na, bent jau šis variantas pasirod? tikrai ne lobis. Pagirtina, jog lašiša buvo plonai supjaustyta, taip plonai, kad kaimyn? gal?jai matyti. Tas k?gis kar?i? salot? ant viršaus pad?ties negerino, ir lašiša paled?jusi. Apie tai pasakius padav?jui, buvo išmesta tokia kreiva šypsen?l?, kažkas tarp tylaus „Tai ko tu tikiesi?“ ir „Ko tu dabar iš man?s nori?“, ir daugiau jokios reakcijos. Oh well.

IMG_1873

Lašišos karpa?io, kainavo 16 lit?. Labai nedžiugino, lašiša buvo paled?jus ir tos salotos viršuje…

Taip pat atkeliavo ir Tom Yum sriuba, kas yra tikras lobis Azijos (Laoso ir Tailando) virtuv?s gerb?jams. Ta sriuba yra ir šiaip vienas iš populiariausi? ir pasaulyje labiausiai žinom? tailandietišk? patiekal?. Gal tod?l, kad tai nuod?m?s vertas maistas – stiprus skonis, daug j?ros g?rybi?, aštru. Šiame restorane mus sriuba nustebino, nes ji buvo tikrai labai gera. Aišku, Briusly Tom Yum sriuba yra sunkiai pralenkiama Lietuvoje, bet ši kainuoja tik 12 lit?, tad kainos ir kokyb?s santykis yra puikus. Tik j?ros g?ryb?s šaldytos ir krevet?s mažos, ne tigrin?s. Bet tie jau to. Jeigu žinote, kur Vilniuje dar tiekia ger? Tom Yum, b?tinai mums parašykite komentaruose, labai norim nueit paragaut.

IMG_1867

Tom Yum sriuba, kainavo 12 lit? ir buvo labai nebloga

Nuo Azijos virtuv?s trumpam persikelkim prie Meksikos – išband?me kesadilijas, kurios ten tikrai nebrangios, gal kokie 10 lit?. Rinkom?s su jautiena, tai nebuvo kažkas ypatingo, atsiliepimuose skait?me, kad geresn?s su vištiena. Lieka kitam kartui išm?gint. Beje, daliai degustatori? patiko padažas. Nieko išmaningo, bet kartais nutinka taip, kad ir patys neišmaningiausi „naging?“ improvizuotoj? b?na sugadinti.

IMG_1871

Kesadilijos su jautiena, 10 lit?

Ir galiausiai makaronai, aka noodlai. Prid?ta visko tiek, kiek reikia, kaina padori. Tiesa, m?gstam „skys?iau“, tai padažo gal?jo šli?kštelti per por? šaukšt? daugiau, nes baigiant valgyti – prad?jo darytis sausoka. Geriausia dalis buvo ta, jog virtuv?s šefas, matyt, m?gsta kaip ir mes – smulkiau pjaustytas daržoves. Tai yra labai gerai. Nes nutinka kartais taip, jog tenka kramsnoti kone pus? svog?no, vietoj to, kad pastarasis ?siliet? ? bendr? skoni? visum?. Žodžiu, ne pasaulio stebuklas, bet tikrai labai neblogai.

IMG_1875

Makaronai

Po pasised?jimo gr?žtam prie pirmini? pasteb?jim?: kiemelyje tikrai smagu ir malonu vasaros vakarais, aptarnavimas pasitaik? nel?tas ir paviršutiniškai malonus (nei ko gero, nei ko blogo pasakyt negalim), virtuv? dirbo pakankamu tempu, kad greitai gautume maist?, o loterijoje grei?iau išloš?m, nei praloš?m.

Visk? ap?mus – jiems tikrai gerai sekasi gaminti azijie?i? maist?, gal?t? mesti gaminti viso likusio pasaulio patiekalus ir užsiimti b?tent tuo. Nes dabar n?ra koncepcijos ir vientisumo.

Nauj? misij? radusi,

Degustatori? komanda 

 

MENIU: Fussion, pam?tyta ?vairi? virtuvi?.

KOKYB?: Gal?t? b?ti ir geriau.

KAINOS: Vidutiniškos Vilniaus kainos.

ALKOHOLIS: Alus, kokteiliai, stiprieji, vynas.

APTARNAVIMAS: Neišskirtinis.

VIETA: Lapdari? g. 8, Vilnius

INTERNETE: FB.

SUBALANSUOTA: M?gstantiems visk? viename.

 

„Papartis“ Kazl? R?doje – ?sp?dingos „freskos“ ir netik?tas kokteilis „Padai“

Jeigu tik kada važiuosit pro Kazl? R?d? – tik nemalšinkite alkio „Maximoje“ ar artimiausioje degalin?je. Juk Kazl? R?doje esti restoranas „Papartis“.

O ten rasite ne tik plat? ir ?vair? meniu, ?sp?ding? (tikrai labai labai labai ?SP?DING?) interjer? su spalvingomis freskomis beigi labai netik?tus kokteilius. Tik nesakykit, kad nenor?jot paragauti „Pad?“ arba išbandyti „Pikto“?

IMG_2216

Šiaip jau – tikrai labai graži iškaba

IMG_2215

O ?ia kiek apsnyguriuotas kiemas, kuris, sp?jam, vasar? tampa tikra malonum? oaze…

„Papartis“, tikriausiai, garsiausias Kazl? R?dos restoranas, veikiantis ne vienerius metus. Besipuikuojantis atskiru, gan?tinai uždaru kiemu, su vandens telkinukais ir juose besipliuškenan?iomis gumin?mis antimis, medin?mis pav?sin?mis ir panašiais liaudies mados elementais.

Tiesa, nors buvome ten šaltuoju met? laiku, bet ?tariame, kad smarkiau pašvietus saulei – lauke pris?sti tur?t? b?ti gan?tinai malonu.

IMG_2214

Gumin? antis ir…

IMG_2213

…vis dar kiemo elementai

Bet, BET, net jei atsidursite „Papartyje“ vasar? – b?tinai užsukite ir ? vid?. Vienas ?sp?dingiausi? restorano element? – visai ne meniu, o stulbinan?ios lub? „freskos“, atspindin?ios lietuviškos gamtos kait? skirtingais met? periodais.

Nuo gelstan?i? lap? virš kalvel?mis nus?t? lietuvišk? lygum? iki nuo sniego apsunkusi? egl?s šak?. Matot, net skamba romantiškai. Žodžiu, ši dalis – yra velniškai netik?ta, verta d?mesio, o jei kas kada suplanuos vesti kok? lietuvišk? restoran? interjer? „žurnal?“, tai š?j? – ten b?tinai reik?s ?traukti.

IMG_2201

Kraustom?s ? vid?, kur mus pasitinka fantastiško grožio freskos, vaizduojan?ios skirtingus met? laikus

Antras vertas d?mesio dalykas – kokteili? meniu. „VAU!“ efekt? pasiek?me kone per akimirk?. Nusprend?m ragauti du – „Padai“ ir „Piktas“.

„Padai“ susideda iš „Žagar?s“, melion? likerio beigi „Blue Curacao“. Supilta ? stiklin? bei susluoksniuota atrodo kone kaip Lietuvos v?liava, o sumaišyta… ai, spalv? nuotraukoje pamatysit patys.

IMG_2218

Kepsniai, nors ir skirtingi, bet atrodo labai panašiai

IMG_2217

Tiesa, gana skanu, o ir kainos nesikandžioja

Tuo tarpu „Piktas“ yra išties piktas… Degtin? plius vis? virtuv?je buvusi? pipir? mišinys. Sp?jam, tokius vyrai geria jau ne po pirmo, nor?dami ?rodyti, kad gali lengviau išgerti jojo piktum? nei priešininkas. Beje, visas sud?tis ir kitas kokteili? meniu detales – pamatysite nuotraukoje žemiau.

IMG_2219

Picos taipogi gan?tinai neblogos. Net ir geresn?s, nei daugumoje pagars?jusi? picerij? Sostin?je. Beje, taip, padažas atkeliauja b?tent tokiu formatu.

IMG_2220

Kažkod?l nesusilaik?m nenufotografav? l?kšt?s.

Na, gerai, gal? gale pašnek?kime apie maist?. Ties? pasakius, maistas visai neblogas. Kepsniai – mažoki, bet ir kainos n?ra labai aukštos, tod?l ir pykti negalima. Na, o picos – labai labai neblogos. Geriausia jas b?t? apib?dinti „tokios, iš širdies“, nepask?pinta.

IMG_2210

„Padai“ ir pomidor? sultys greta puokšt?s g?li?.

IMG_2211

Sumaišyti „Padai“

IMG_2224

Kokteilis „Piktas“ (jei pavyks ?ži?r?ti – rekomenduojam pasiskaityti ir likusi? dal? kokteili? meniu)

MENIU: labai ?vairus, nuo pic? iki kepsni?.
ALKOHOLIS: rekomenduotinas kokteili? meniu.
KAINOS: labai vidutiniškos.
APLINKA: jei nepamatysite nors kart? gyvenime, vadinasi, negyvenote.
KUR RASTI: Kazl? R?doje (klausti vietini?, mes adreso neprisimenam).

Labai rekomenduojanti,
Degustatori? komanda

Meksikos saul?s beieškant: Sofa de Pancho

Winter is coming – sako vieno mums visiems gerai žinomo serialo herojus ir ruden?jantis Vilnius mums nežada nieko daugiau, išskyrus netrukus ateisian?ias šalnas, šlapdribas ir galiausiai sniego pusnis. Gal kam nors lietuviškos žiemos ir atrodo patrauklios, bet jau tikrai ne mums.

Besivejant vis labiau tolstan?i? vasar? saul?s ieškoti patrauk?me ? Vis? Švent?j? gatv?je ?sik?rus? nedidel?, bet jau daugelio apšnek?t? Vilniaus restoran? „Sofa de Pancho“, ?kv?pt? Meksikos virtuv?s.

Pastebime, kad staliuk? ten band?me gauti jau ne kart? ir faktas tas, kad jeigu skambiname t? pa?i? dien? ir norime staliuko vakarui, tai yra beveik taip pat kaip bandyti ?sibrauti pas Prezident?. Ši vieta yra visiškai m?gstama ir populiari ir – žmon?s sako – tiekia geriausi? meksikietišk? maist? visame mieste ir turi didžiausi? tekilos pasirinkim?.

Tad trenk?m kumš?iu ? stal? ir tvirtai nusprend?m, kad ir mes vien? kart? pagaliau turime ten apsilankyti ir visk? patys išragauti, kad Jums, mieli skaitytojai, gal?tume parodyti, papasakoti, džiaugsmu ir skausmu pasidalinti.

Prad?kim nuo to, kad vieta gana smagi – daug šurmulio, visi atsip?t?, iš pusiau atviros virtuv?s sklinda visokie geri kvapai, šiek tiek bandyta atkartoti Meksikos dvasia, tad nuteikia vasariškai. Kadangi šeši? žmoni? kompanijai gavom keturviet? staliuk?, susipakuojam glaudžiai ir pradedam vartin?t meniu. Pastarasis gana nedidukas, jo didžioji dalis užimta tekila, maisto prasme – variacijos Meksikos virtuv?s klasikos tema.

Puolame užsisakin?ti kokteilius, kuri? dauguma kainuoja 15 lt. Pastebime, kad „Westons“ sidras ?ia kainuoja 13, o ne 10 lt (kaip „Gringo“ ar „Piano Man“), bet tiek jau to. Dar galite gauti keli? r?ši? alaus, kuris irgi gana brangus ir dar galyb? visokiausi? tekil?, kuri? kaina varijuoja nuo žemišk? iki kosmini?. Tekilos t? vakar? neg?r?me, nes kit? dien? reik?jo ? darb?.

Kaip tikra išbad?jusi minia, prie kokteili? ir kit? g?rim? pasipraš?me Nachos su s?riu ir guakamole padažu – kainavo 19 lt ir tvirtai teigiam, kad nieko ypatingo – s?riu užkepti nachios su priedais, o guakamol? labai švelni, beveik beskon?. Nereikia net sakyti, kad su nachios ilgai netrukom, ir toliau lauk?m sriubos, sincronizados, fajitas ir meksikietiško burgerio varianto.

IMG_20131008_200808

Kokteiliai ir nachos. Pirmame plane – gvakamol?. Kainavo lt.

Sriubos buvo visas bli?das, vaizdas buvo kiek ne?prastas lietuviškai akiai, ta?iau verta pasteb?ti, kad ji buvo tikrai skani – kukur?z? ir vištienos. Bet neatsikratom minties, kad, mok?dami už j? 17 lt, jaut?m?s truput? apipl?šti.

IMG_20131012_123418

Sriuba su kukur?zais ir vištiena. Tikrai daug ir tikrai skani. Kainavo 17 lt.

Sincronizados, iš užkandži? meniu dalies, kainavo 17 lt ir buvo skanios, bet nenuneš? stogo, o gal tie m?s? l?kes?iai buvo kažkokie itin užkelti.

Sincronizados su vištiena už 17 lt. Labiau primin? užkand?, nei normal? pilnavert? patiekal?.

Sincronizados su vištiena už 17 lt. Labiau primin? užkand?, nei normal? pilnavert? patiekal?.

Kitas meksikietiškas patiekalas buvo kiek ?sp?dingesnis – Fajitas su vištiena. Vištiena šiaip tai buvo labai aštri (ir niekas m?s? iš anksto nepersp?jo, tad galiausiai liejom ašaras ir raudonavom), bet skani ir smagiai patiekta. Fajitos lapus reik?jo išsivyniot ir apsitarnaut save pa?iam. Malonumas kainavo 29 lt ir v?lgi – jausmas apie kainos santyk? su laime baigus valgyti – kažkur nesueina reikalai.

Fajitas su aštria vištiena. Ten tolumoje suvynioti blyn?ikai, ? kuriuos dedate tai, kas patiekta, vyniojate ir valgote. 29 lt.

Fajitas su aštria vištiena. Ten tolumoje suvynioti blyn?ikai, ? kuriuos dedate tai, kas patiekta, vyniojate ir valgote. 29 lt.

Galiausiai – jie turi netgi burger? su meksikietišku nuokrypiu – guakamole ir raudona salsa. M?sos jame buvo apgail?tinai mažai, skonis buvo ne?sp?dingas ir nelabai mat?me, už k? teko sumok?ti 26 lt.

    Burgeris su ?ipsais vietoj bulvi?, salotomis ir žalia salsa šalimais. Kaina - 26 lt.

Burgeris su ?ipsais vietoj bulvi?, salotomis ir žalia salsa šalimais. Kaina – 26 lt.

Nepaisant vidutiniško maisto ir tikrai aukšt? kain? – mums pati vieta, elgesys su klientais ir pastangos gaminti kitok? maist? ir taip pritraukti vartotojus visai patiko. Galimyb?s sugr?žti neatmetam, nežinia ar labai greit, gal reik?s imt tiesiog tekil?.

MENIU: Meksikos dvasia
KOKYB?: aukšta.
KAINOS: Aukštokos.
ALKOHOLIS: Yra visko, bet didžiausias pasirinkimas tekil?.
APTARNAVIMAS: puikus.
VIETA: Vis? Švent?j? g. 5, Vilnius
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: meksikietiško ir aštraus maisto gerb?jams.

Tekilos neragavusi,
Degustatori? komanda