Kavarsko legenda apie kold?nus

Kaip žmogus, nuo vaikyst?s pratintas, kad virtiniai yra gurmaniškas, švent?ms tinkantis patiekalas, tetos kaime gamintas tuomet, kai atvažiuoja sve?iai (o tie važiuodavo kiekvien? savaitgal?), nepraleidžiu progos paieškoti geriausi? virtini? arba kold?n? ir Lietuvos beigi aplinkini? krašt? restoranuose.

Ne vienerius metus sklido gandas, kad kone geriausi kold?nai Lietuvoje yra ne kur kitur, o Kavarske. Min?tini ir Vidukl?s kold?nai, bet kavarskie?iai, panašu, gars? apie save paskleid? pla?iau.

Kavarsko koldunai

Kavarskas, beje, yra miestelis Anyks?i? rajone su vos daugiau kaip 500 gyventoj?. Yra ?ia dar ir Šv. Jono šaltinis (sako, šventas) ir bažny?ia, prie kurios ir glaudžiasi garsioji Kavarsko kold?nin?. Beje, oficialiai kold?nin?s pavadinimas – „Šaltinis”.

Pastatas, kuriame ?sik?rusi kold?nin? – išskirtinai nedidukas. O ir pa?iame restoran?lyje, kuris ?kurtas vienos šeimos, vietos nedaug. Telpa baras ir vos keletas staliuk?. Gal tod?l, kai lank?m?s, pasteb?jome nemaž? b?r? žmoni? iman?i? kold?n? išsinešimui. Tiesa, vasar? greta „Šaltinio” atsiranda dar ir nedidel? lauko terasa, taigi vietos pris?sti gauti lengviau.

Kavarsko koldunai

Meniu atrasite tiek bent jau Vilniaus krašte pagars?jusius kold?nus, tiek ir kelet? kit? patiekal? – sriub?, salot? ir karšt?. Bet kadangi Kavarskas gars?ja b?tent kold?nais – ? niek? daugiau net neži?rime. Imam kold?n?.

Neilgai trukus (tikrai labai neilgai) ? stal? atkeliauja balti bli?dukai, nuo kuri? kyla garas. Kold?nai skendi padaže, kuriame išsiskiria spirgai ir žolel?s. Patys kold?niukai – nedideli ir dail?s, kokie ir tur?t? b?ti pagal visas tradicijas (virtiniai, vareniky beigi pierogy – didesni, o kold?nai arba pelmeny, kaip vadinama aplinkiniuose kraštuose – maži).

Kavarsko koldunai

Kold?niuk? tešla plona, bet pakankamai standi, kad neplyšt? verdant, tod?l kandant – išb?ga malonus m?sos sultinys. Tiesa, o štai prie m?sos pasirinkimo beigi prieskoni? – mes gal?tume kiek pasikabin?ti. Kadangi pagrindinis kold?n? skonis slypi b?tent ?dare – j? kokyb? labiausiai priklauso nuo to.

Ir nors akivaizdu, kad kold?niukai – vietos gamybos ir išties neblogi, bet vadinti j? geriausiais Lietuvoje mes neišdr?stume. Skanu ir važiuojant pro šal? sustoti verta, bet specialiai ?ia nevažiuotume. Na, nebent tam, kad paremtume versl? Lietuvos regionuose. Tai svarbu.

Kavarsko koldunai

O lyginant Vidukl?s ir Kavarsko kold?nus tai… kad jie gan?tinai panaš?s ir vienodi. Beje, Kavarske kiek dažniau apsilankantis kolega pasteb?jo, kad išpopuliar?jus kold?ninei – gerokai pakilo ir kainos. Tiesa, Vilniaus kainoms jos vis dar toli gražu neprilygsta.

MENIU: kold?nai ir keletas kitoki? patiekal?
KOKYB?: vidutiniška
KAINOS: nedidel?s didesni? miest? atžvilgiu, bet, žmon?s kalba, vis brangsta
ALKOHOLIS: pagrindiniai variantai
APTARNAVIMAS: nu toks… :)
VIETA: Šaltini? 1, Kavarskas
INTERNETE: https://www.facebook.com/Kavarsko.koldunai
SUBALANSUOTA: keliautojams ir po miši?

Pas Erlick?: gyvojo klasiko p?dsak? beieškant

Erlicko vardu pavadinta kavin? Vilniuje veikia jau labai daug met?. Nuo tada, kai Erlicko dar buvo pilna visur, visiems jis patiko, visi j? citavo, visi juok?si, jis eidavo ? televizorius duoti interviu, o kompiuteriai ir internetas dar nebuvo taip pla?iai paplit?, kaip šiandien (2014 metais).

Mes ten irgi lank?m?s jau ne vien? kart?. Strategiškai vieta tokia dviprasmiška – toks savotiškas užkampis, surandamas tik tada, jeigu sugalvojate nueiti iki Bernardin? sodo (aka Sereikiški? parko). Kita vertus, visiems, bevaikštantiems po t? sod?, ši kavin? yra pirmoji stotel? pails?ti, sušilti ar užk?sti.

Meniu knyga labiau primena nedidel? meno k?rin?, nes ten ir piešinuk? yra, ir labai mandrai pavadint? patiekal? ir j? šmaikš?i? aprašym?. Mes tikrai nežinom, bet gali b?ti, kad tuos aprašymus sugalvojo b?tent p.Erlickas. Skirkite kelias minutes ir perskaitykite visk?.

Patiekalai yra nedaug kuo pasikeit? nuo to laiko, kai kavin? išvydo dienos švies?, tod?l pasirinkimas labiau b?dingas 90-?j? Lietuvai, nei m?s? kosmopolitiškiems laikams.

Sriubos, užkandos, silk?s, salotos, vištos, kiaul?s, jau?iai, žuvys… Visko pilna, plius dar visi tradiciniai lietuviški – bulviniai blynai, kugeliai, kepta duona. Gausu, galima nusilaužti galv? bandant sugalvoti, ko gi žmogus šiandien pageidauja.

Mes apsiribojome gana kukliais pietumis. Viena iš komandos nari? visada žaidžia saugiai, kai n?ra iki galo tikra maisto kokybe restorane, ir renkasi vištienos salotas. Tai š? kart? nebuvo visiškai nieko gero. Neimkite šio patiekalo ten.

IMG_20131218_202500

Salotos su vištiena buvo visiškai neypatingos, vištiena beskon?.

Degustatori? komandoje yra ir bulvini? blyn? m?g?j?. Taigi imam blyn? su kumpiu (labai panašu ? kok? Panev?žio fil?). ?ia porcija tikrai milžiniška, negalima sakyti, kad maistas nevalgomas ar neskanus, bet be jokios išmon?s ir visiškai nuobodus. Bet bent jau siekiant prisiryti, tikrai nenuvils.

Didelis bulvinis blynas su šonine

Didelis bulvinis blynas su šonine

Tre?ioji komandos nar? pamišusi d?l kold?n?. Sunku patik?ti, tiesa? Toks paprastas patiekalas, bet tiek daug galima su juo nuveikti. Visada ieškoti dar geresn?s tešlos kombinacijos ar prieskoni? ir kit? sud?tini? dali? ?darui.

Kold?nai buvo nieko gero.

Kold?nai buvo nieko gero.

Šiame restorane kold?nai irgi šiek tiek nuviliantys. O mes juk žinome, k? sakome, nes visi komandos nariai Pas Erlick? ragavo savo vadinamuosius „signature dishes“ – taip paprastai vadinami virtuv?s šef? geriausi ir ?simintiniausi patiekalai, šiuo atveju – Degustatoti? komandos m?gstamiausi ir dažniausiai ragaujami. Erlickas pasirod? blankus, maistas ten nelabai koks, tikrai nesukelia jokio susidom?jimo ir noro ateiti dar kart?.

Nebent žvarb? rudens vakar? užsukti gr?žtant iš Bernardin? sodo atsigerti arbatos ir suvalgyti kok? desert?. Daugiau nebandykite.

Atvaizd0181

Atvaizd0183

Atvaizd0184

Atvaizd0185

Atvaizd0186

Atvaizd0189

Erlicko namus lankiusi,
Degustatori? komanda

MENIU: ?vair?s patiekalai, kaip ir visose beveid?se Vilniaus kavin?se.
KOKYB?: Labai pus?tina.
KAINOS: N?ra labai aukštos, bet savo svorio kategorijoje gal kiek per didel?s.
ALKOHOLIS:  Standartas – alus, keli buteliai prasto vyno ir stiprieji.
APTARNAVIMAS: Neišsiskiriantis.
VIETA: Maironio 1, Vilnius
INTERNETE: ?ia.
SUBALANSUOTA: Šalia esan?ios laikraš?io redakcijos darbuotoj? dienos pietums.