„Dirty Duck“: place without a face arba vieta, kuri netur?jo veido

Place without a face. Maždaug tokia m?s? nuomon? liko apie ne kart? lankyt? „Dirty Duck“. Lyg ir viskas neblogai, puikus vaizdas ? Rotuš?s aikšt? pro lang?, bet maistas pernelyg nedžiugina, o ir madingai palaukti kartais tenka. Ypa? tais atvejais, kai lauki dienos piet?, po kuri? dar turi sp?ti ? susitikim? – nemalonu.

dirty duck vilnius

Tiesa, „Dirty Duck“ sulaukia ir pagyr?. Ypa? d?l vieno dalyko – kaip ir dera tikram pub‘ui, ? kokius pretenduoja „Dirty Duck“, restoranas gali didžiuotis pla?iu alaus ir viski? meniu. Patys suskai?iuoti nesp?jom, bet paties restorano tinklalapis skelbia, kad ?ia rasti kone 12 alaus r?ši?. Tarp j? – lietuviški ir užsienietiški pasiskirsto maždaug 50/50.

Tuo tarpu viskio yra 120 skirting? r?ši?! Gaminti jie tiek artimojoje Europoje, tiek ir tokiuose pasaulio kampuose kaip Japonija, Tasmanija ar Taivanas. Prisipažinsim, mes viskius ragaujame, bet nepretenduojame ? pa?ius puikiausius žinovus. Kita vertus, labai rekomenduojam, jei jau ?ia atsidursite, išbandyti japoniškus(?). Ypa? malonaus skonio, kiek lengvesnis, puikiai tiks paragavimui ir tiems, kurie viskiais ?prastai nesim?gauja arba dar n?ra „atrad?“ šio g?rimo.

dirty duck vilnius

Bet pereikime prie to, kas svarbiausia. Maistas. Juk mes – labiausiai apie tai. Peržvelgus meniu – jis gana aiškus ir trumpas (kas yra puiku). Kaip jau buvom užsimin? – toks labai pretenduojantis ? geriausi? pub‘? standartus. Peržvelg? akimis rasite ir burger?, ir fish&chips, ir traški? vištienos lazdeli?, nor?dami šio to lengvesnio rasit ir salotas, ir sriubos. Kainos – vos vos didesn?s už vidutines, bet tai suprantama – tokioje vietoje nieko daugiau tik?tis ir neverta.

dirty duck vilnius

Sp?jom nuži?r?ti, kad dažnai ? „Dirty Duck“ užsuka turistai, šliauždami savo pagrindiniu turistiniu keliu – nuo Gedimino pilies iki Aušros vart?. Vakarais renkasi kiek ?vairesn? publika – kaip žinia, apa?ioje veikia užsienie?i? medžiokl?s laukais pagars?j?s sostin?s klubas; užsuka ir tiesiog pro šal? einan?i? pilie?i?. Mes patys, ties? pasakius, kart? iš?jome – užsukom „po vien?“ ir pavalgyti, bet muzika neleido susikalb?ti. Tod?l vakarais, šios vietos nesirenkame. Juk arba vakar?liai, arba pokalbiai…

dirty duck vilnius

Fish&chips: labai patiko keptos bulvi? skiltel?s ir padažas su marinuotas agurk?liais ir kapar?liais. Bet… tešla, kurioje buvo apkepta žuvis, buvo jau kiek pernelyg traški, o vietomis – ir padegus. Žuvis lyg ir išliko neperkepta, ta?iau jos tešloje reik?jo dar ir paieškoti.

Burgeris? Na toks… meh… Sud?tin?s burgerio puzl?s dalys kokybiškos, bet paprastos, o šalyje, kur burgerius gamina visi kas tik gali – tai labai pavojinga. Paprastumas atsiperka ne visada.

dirty duck vilnius

Tiesa, dienos pietus terasoje – visai kitas reikalas. Jei penktadienis ir yra daugiau laiko – dr?siai galima eiti. Labiausiai tod?l, kad gražu. Kainos, pavyzdžiui, b?na tokios:lašišos iešmeliai apvynioti šonine, patiekiami su ryžiais bei šviežiomis daržov?mis – 4.90 €; traški vištiena su bulvyt?mis – 4.70 €.

Na, ir galiausiai – pusry?iai. Paži?r?kit ? nuotraukas… Nu žiauriai ne sexy atrodo, nors tikrai esam valg? pusry?i?, kurie malon?s ir akiai. Kaip buvo su malonumu gomuriui? Na… pavalg?m. Ir tiek. Labai neišraiškinga, terkštelta ? l?kšt? lyg kokioje valgykloje.

dirty duck vilnius

Ir dar, kalbama, kad ?ia, kaip ir kone kas antram Vilniaus bare vyksta protm?šiai. Mes vis dar galvojam, kad dažniausiai protm?šius rengia tos vietos, kurios ?prastu b?du klient? nesulaukia. Just an idea to consider…

Beje, gerbiamieji, nusipirkit marketingistus, kurie kiek aptvarkyt? j?s? FB puslap?. J?s? url’as vis dar kosminio ilgio, o vedant /dirtyduck patenki pas sporto žurnalist?: https://www.facebook.com/Dirty-Duck-512183748899196/?fref=ts.

dirty duck vilnius

Apibendrinant. Meil?s! Meil?s jums tr?ksta… meil?s klientui ir maistui. Pasidarykit kok? team building’? ar išmok?kit komandai priedus. Kartais padeda. Laikinai…

MENIU: pub’inio tipo
DIENOS PIET?S: egzistuoja
APTARNAVIMAS: normalus
KAINA: kaip Vilniaus senamies?io
ALKOHOLIS: didelis alaus ir viski? pasirinkimas
VIETA: Didžioji g. 28, Vilnius
INTERNETE: http://www.dirtyduck.eu/en/
SUBALANSUOTA: neaišku kam, ties? pasakius… Matyt, gaudyti turistus.

K? sapnuoja gaisrininkas? Arba dienos piet?s Savanoriuose

Jei nors kart? važiavote iš Vilniaus ? Kaun? automobiliu – tikrai tur?jot pasteb?ti užraš? „Gaisrininko sapnas“. Mat? j? ir juokauja apie j? – pus? miesto. Jei primiršot, sufleruojam – ?pus?jus Savanorius, už Gerosios Vilties (ar kaip jis realyb?je besivadint?) žiedo, neprivažiavus „Norfos“.

K? tas gaisrininkas sapnuoja – po ilg? svarstym? ir dar ilgesni? dvejoni?, nusprend?me patikrinti su b?reliu koleg?.

Gaisrininko sapnas (2)

?sik?r?s „Gaisrininko sapnas“ gana nykioje miesto dalyje tarp ?vairi? sand?li?, techninio aptarnavimo centr?, sunkiosios technikos ir / ar jos dali? parduotuvi?. Ir aptarnauja jis vietinius darbininkus bei kelis hipsterius, dirban?ius šioje miesto dalyje (aka 16-oje zonoje) vis dažniau ?sikurian?iuose ofisuose.

Kai ?žengiame – kaip tik keletas toki? s?di prie staliuk? ir sr?bdami sriub? stengiasi neprilaistyti jos ? daugiau ar mažiau priži?r?tas barzdas.

Gaisrininko sapnas (4)

Tikrai labai puik?s šaltibarš?iai

Mes po trumpo pasimetimo („O tai ?ia prie baro ar atnešit?“ – viltingai bandom stabdyti padav?j?) stojam?s ? eil? („Prie baro“, – pabaltakiuoja ? mus toji) už darbo kostiumais apsir?džiusi? d?duli?. Netrukus prie m?s? ?vairiaspalv?s eil?s prisijungia dar du kostiumuoti jaunieji verslininkai.

Pagaliau gav? prog? detaliau patyrin?ti meniu – renkam?s iš gana plataus s?rašo. „Blyneliai baig?si“, – sulaukiame komentaro vos prad?j? diskusij?, tod?l gal? gale imam vištienos kepsnius. Vištiena, tikriausiai, yra saugiausia iš vis? m?sini? patiekal?. Greta – prašom kompoto ir char?io sriubos. Kiti kolegos susivilioja šaltibarš?iais.

Gaisrininko sapnas (3)

Ne tokia jau puiki sriuba

Po mažiau nei 10 min. ? stal? pradeda keliauti užsakymai. Prasideda viskas kompotu ir duona, o tada atkeliauja sriuba.

Sriubai tikrai naudoti tokie patys prieskoniai, kokie paprastai dedami ? ši? sriub?. Visa kita dalis nuo char?io taip pat toli kaip rajono vyrutis su „palosk?m“ iki operos. Rodos, ?m? kas ir išplov? puod?, kuriame char?io buvo virta. O k? išplov? – v?l ? stal? padav?, taip ir atsid?r? pas mus šiltas vanduo su plavin?jan?iais riebaliukais ir prieskoniais.

Bet štai vištos kepsnys – net ir nustebina. Matyt, labiausiai tod?l, kad nieko nebesitikime. Gausus kalnas skaniai salstel?jusi? kop?st? ir traški? mork?. Pats kepsnys – tikrai didelis, gerai iškeptas bei užklotas šonine bei aplietas padažu. Šonin? išties yra tai, kas nustebina, suintriguoja ir pamalonina.

Gaisrininko sapnas (1)

Ir labai nustebin?s gerumu vištienos kepsnys

Puikiausias dalykas vietiniams lankytojams, matyt, yra lauko terasa vasar?. Milžiniška m?ro tvora užstoja nuo intensyvaus eismo Savanori? pr., o senas pasvir?s gluosnis suteikia taip b?tin? v?s?.

M?s? vertinimas? „Dienos piet? knaipi?“ kategorijoje duotume kokius 3,5 bli?do iš 5, kas n?ra labai blogai. Specialiai iki ?ia važiuoti neverta, kaip ir neverta sustoti važiuojant ? Kaun?. Bet jei nutiko taip, kad dirbate viename iš rajono ofis? arba turite šioje zonoje reikal? – tai gali b?ti kone puikiausias pasirinkimas. Ir dar – už labai nedidel? kain?.

MENIU: maždaug 10-imt dienos piet? pasirinkim?
DIENOS PIET?S: yra
KOKYB?: negaila mok?ti
APTARNAVIMAS: gana greitai, bet valgykliškai
KAINA: nedidel?
ALKOHOLIS: God knows… Va šito tikrai nepaži?r?jom, nors alaus – tur?t? b?ti
VIETA: Savanori? pr. 139C, Vilnius
INTERNETE: j?s gal juokaujat?
SUBALANSUOTA: dienos pietums

Savaitgalis Vilniuje: kaip vis? dien? valgyti, jud?ti, mokytis, ži?r?ti, diskutuoti ir pasilinksminti

Pirmiausia, susitinkate prie Katedros bokšto. Nes graži vieta ir tinka susitikimams. Užlipat ant Stebuklo plytel?s ir patraukiat žemyn Gedimino prospektu.

Užsukat ? Jakšto gatv? ir ten esan?ioje Donut LAB išsirenkat po spurg? (arba dvi). Dar gaunat kavos. Kur jums labiau patinka – pasirinkimas aplink gana didelis. Priklausomai nuo oro – suvartojate pakeliui arba Žemait?s skvere. Prisimenat kas ?ia per rašytoja ir pakalbat apie gana ni?r? parkel? bei „kaip j? reik?t? atnaujinti“.

Donut Labs

Tikrai išsirinksit bent vien?, bet gali užtrukti

Pasiemat artimiausius „oranžinius“ iki Seimo. Metat dvira?ius ir per tilt? žingsniuojat ? Žv?ryn?. Sustojat Panama Food Garden. Nes ten gražu ir malonu. Ypa?, kai geras oras. Jei kiek blogesnis – bazuojat?s „šiltnamyje“.

Daug nevalgot (juk visai neseniai sukirtot po spurg? ar dvi), bet užsisakot kažko gaivaus ir šalto. Vynas – vienas iš variant?. Dar pasiemat kur? nors iš puiki? užkandži?. Mums labai patiko ir tiko kalmar? žiedai.

11037812_904450029596764_3795404249670830145_n

?ia tie, kur mums patiko. Labai. Toks paprastas daiktas, o gomurys džiaugiasi… Visas kitas nuotraukas – kažkur pamet?m.

Palik? Panam? – traukiat kuo siauresn?m Žv?ryno gatv?m link Barclay‘s pastato. Renkat?s pus? su naujais ir puošniais namais arba, dar geriau, t? pus? kur ornamentuotos trobel?s gniaužia kvap?. Apži?rit, pakalbat apie tai, kaip „prieš 100 met? ?ia žmon?s gyveno“ ir „gi ?ia toks kaip ir kaimas realiai buvo“.

Prie Barclay‘s v?l imat dvira?ius ir važiuojat link centro. Su vienu dvira?io pakeitimu (jei važiuojat greitai – nereiks) pasiekiat Lietuvos ex-kino teatr?. Paliekat dvira?ius ir lipat Basanavi?iaus gatve kiek aukš?iau iki Qpolo.

Qpolo (1)

Jei s?žin? ir paros laikas leidžia – laik? jau galite prad?ti leisti štai taip. Beje, fantastiškas Qpolo paveikslas!

Kadangi daug jud?jot ir sudeginot visas kalorijas – užsisakot kažk? „stipriau“. ?ia mes apie „stipriau pavalgyt“, jei k?. Mes rekomenduojam Tom Yum, kuris ?ia yra arti tobulyb?s ir gan?tinai sotus. Tiesa, pris?d? ant minkšt? sofu?i? galit suvartoti ir po kok? kokteil?. Diena jau ? antr? pus?, tai galima. Beje, tai kad diena TIK ? antr? pus? – žmoni? ne tiek jau ir daug.

Kadangi Tom Yum nuotrauk? irgi pamet?m, dalinam?s kokteili? nuotrauka. Jie ten fotogeniški.

Kadangi Tom Yum nuotrauk? irgi pamet?m, dalinam?s kokteili? nuotrauka. Jie ten fotogeniški.

Toliau žingsniuojat Basanavi?ium žemyn, pereinat s?nkryž? ?r atsiduriat Trak? gatv?je, kur susirandat užraš? Alaus biblioteka. Pasiemat po skaitytojo biliet?, gerai išsinagrin?jat alaus r?šis ir „perskaitot“ vien? arba du bokalus. Du – jei „skaitymui“ renkat?s kažk? silpnesnio. Užkandžiaujant wasabi „riešutukais“ ir kalbinat barmenus. M?s? rekomendacija – s?sti prie baro.

Bibliotekoje tikrai yra daug knyg?. O k?d?s, beje, iš senos bažny?ios. Pirko per išpardavim?.

Bibliotekoje tikrai yra daug knyg?. O k?d?s, beje, iš senos bažny?ios. Pirko per išpardavim?.

Švietimas – reikalas geras, o Alaus biblioteka tam puikiai tinka.

Švietimas vyksta taip.

Švietimas vyksta taip.

Paragav? max po por? (nepamirškite, jog teks nulipti aukštais laiptais), einat iki Piano Man Outside, kur sukertat po burger? (pagaliau ten yra visai visokio maisto!), nes juk vien Tom Yum‘u gyvas neb?si. M?gaujat?s aplinka, sutinkat daug bi?iuli?.

"Lauko" burgeris atrodo taip.

„Lauko“ burgeris atrodo taip.

Beje, jei šalta – galit eiti tiesiai ir ? Piano Man Bar *Inside*. Tokiu atveju kaip tik pataikot prieš savaitgalio lankytoj? lavin?, gaunat viet? prie baro ir galit ramiai pavalgyti, kad ir steak sandwich.

O *inside* maistas - taip.

O *inside* maistas – taip.

B?nat Piano Man, kol prisirenka milijonas žmoni?. Atrad? draug? – išgeriat po kok? „davai vien? šotuk?“. Svarbu – nepersistengiat.

Pavyzdys, kaip nepersistengti...

Pavyzdys, kaip nepersistengti…

Pabaigai, užeinat ? Alchemik? greta, kur tikri alchemikai barmenai jums sumaišo nereal? ir j?s? gomuriui labiausiai tinkant? kokteil?. Tiesa, nedarykit klaidos, jei nor?sit kažko „man kažk? special“ ir barmenas paklaus k? m?gstat, nesakykit: „Nu saldžiar?gš?iai m?gstu. O geriu tai visk?, kas dega“.

Ne. Jiems tai nepadeda. Taip sako visi. B?kit unikalesnis ir išmanesnis. Pagalvokit k? iš ties? m?gstat.

Išsikvieskit taksi, važiuokit namo.

Tikra alchemija.

Tikra alchemija.

P.S.: ir tai t?ra tik vienas variantas, kaip praleisti dien? mieste valgant. Ir nenuskausminant pinigin?s iki „eik sau, patikrinau, žinok, kosmosas. Beje, valgyt galit ir daugiau, mes band?m – mums daugiau nebetalpa.