„Senoji trobel?“: gera vieta, kai užsinori tikro lietuviško maisto

„Senoji trobel?“ yra viena iš t? ne?tik?tin? viet?, kurios Vilniuje egzistuoja galb?t ir ne vien? dešimtmet?, bet apie jas – niekas nieko nežino. ?sik?rusi sename mediniame name, ant ribos, kur senasis Naujamiestis virsta sovietiniu Naujamies?iu, mums „Senoji trobel?“ visada primindavo tiesiog alubar?, ? kur? renkasi depresijos kamuojami vietiniai vyrai pakelti ne vienam ir ne dviem bokalams stipriausio alaus.

senoji trobele (4)

Didel? dienos piet? porcija – kepsnys vyno padaže

Stereotipai veikia, o senas medinis namas, nuo gatv?s ir žmoni? aki? atitvertas ??jimas, ne pati didžiausia iškaba, o svarbiausia – VIETA, b?tent ir nupieš? tok? „Senosios trobel?s“ vaizd?. Kažkaip lengviau ten ?sivaizduoti apmusijus? alubar?, nei lietuvišk? patiekal? restoran? (taip, b?tent – restoran?), kuriam ger? žodži? „Trip Advisor“ negaili vis? krašt? užsienie?iai.

senoji trobele (1)

O ?ia to paties – maža porcija

Atsid?r?me „Senojoje trobel?je“ netik?tai ir, ties? pasakius, labiau tik?damiesi pasijuokti, nei patirti kažk? gero ir malonaus. „Ai nu, einam ? t? gelton? nam?, bus juokinga! Gi taip seniai kokioj nors visiškoj „skyl?j“ buvom,“ – sak?m sau, rinkdamiesi viet? dienos pietums. Ir, kadangi m?s? ?prastin? pietavimo vieta buvo perpildyta, o staliuko laukti nesinor?jo – „Senoji trobel?“ pasirod? tiek-to-tiks variantas.

Ir k? j?s sau manot. Dienos pietus penkiems asmenims atneš? trys padav?jai, kad visi gautume patiekalus tuo pa?iu metu, aptarnavimas gerokai praspjov? dirbu-?ili-picoj-man-mažai-moka-d?jau lyg?, o svarbiausia – buvo tikrai skanu. T? kart? ragavome sulting? ir minkštut?l? jautienos pjausn? raudonojo vyno padaže beigi dienos sriub?. Nuostaba viršijo visus l?kes?ius! Buvo tikrai labai labai gerai.

senoji trobele_ (1)

Cepelinai, tiesa, geresni „Šnekutyje“ (tam, kur prie „Kiaušinio“)

Tiesa, po keleto apsilankym? supratome, kad dienos piet?s ne visuomet b?na tokie ?sp?dingi, o cepelinus, vis d?lto, kiek geriau gamina „Šnekutis“ (atkreipti d?mes?, ne bet kuris „Šnekutis“, o tas, kur prie „kiaušinio“), o Kijevo kotlet?, vis d?lto, reik?t? eiti ragauti ? „Nering?“, ta?iau visa kita – gen?tinai puiku.

Vienaip ar kitaip – tai puiki vieta pasiilgusiems lietuviško maisto ar privalantiems juo pamaitinti iš užsienio atvykusius draugus. Iki šiol didžiausia b?da buvo ta, kad, nepaisant visko, galiausiai juos tekdavo vesti ? chain restoranus, turin?ius didžiausi? tradicinio maisto koncentracij?.

senoji trobele (3)

Didel? porcija sriubos iš dienos piet?. Bent jau ši – buvo labai gera.

Beje, „Senoji trobel?“ – vienas iš t? restoran?, kuri? interjeras pergr?stas nacionaliniais simboliais, liž?mis, pintais krepšiais ir visais kitais kaimiško gyvenimo elementais. Gal visko kiek ir daugoka, bet prie cepelin? ar v?dar? – tinka. Aptarnavimas tikrai malonus, o padav?j? r?bai, bent jau, nors ir turintys tautini? element?, bet yra dail?s.

Tiesa, užsienie?iams ši vieta gerai ir d?l dar vieno dalyko. Nors meniu – be patiekal? nuotrauk?, ta?iau „Senojoje trobel?je“ jie turi album? su patiekal? nuotraukomis. Viena vertus – gali atrodyti juokingai, bet pabandykit išaiškinti užsienio sve?iui, kaip atrodo kastinys. Nors meniu angl? kalba yra, bet ne visi užsienie?iai taip puikiai moka ši? kalb?, kad gal?t? suprasti kas ir kaip.

senoji trobele_ (2)

Kijevo kotletas

Jei m?gstate, b?tinai paragaukite juodos duonos giros, kuri? gamina vietoje. Nors g?rimas gana specifinis ir ne vis? m?gstamas, bet, vienok, tikrai savas. Pirmieji giros receptai užfiksuoti dar XVI a. Lietuvos kunigaikš?i?, didik? ir bajor? knygose. Dar „Senojoje trobel?je“ atrasi maž?j? bravor? alaus, midaus, 75 laipsni? stiprumo „Žalgirio“…

Tarp lietuvišk? patiekal? ne tik tokie visiems ?prasti, kaip cepelinai, bet ir, pavyzdžui, ?riuko kulnas, kiaulienos šonkauliai at sprandin? vyno padaže. Tiesa, pagrindini? patiekal? kainos kiek aukštesn?s, bet, kaip sakoma, už kokyb? reikia mok?ti. B?tinai paragaukite ir vietoje kepamos gr?d? duonos.

senoji trobele_ (3)

Puikut?lis vištienos kepsnys iš dienos piet? meniu su labai geru padažu

Jei reik?t? apib?dinti restorano atmosfer?, tikriausiai, geriausiai tinka palyginimas su senu senu serialu „Gimin?s“. Bent jau mums taip pasirod?. „Senoji trobel?“ yra šeimos restoranas ir ten verdantis gyvenimas, kažkod?l, labai jau panašus ? garsiojo serialo atmosfer?. Bet ?ia gal tik mums – j?s išbandykit patys.

Paskutinis, pamin?jimo vertas momentas – lauko terasa. Nors restoranas greta gana judrios Naugarduko gatv?s, ta?iau – gerokai nuo jos pridengtoje terasoje galima ir užsimiršti apie miesto šurmul?. Beje, kai band?me ten užsukti kažkur? vasaros vakar? – visi staliukai jau buvo rezervuoti. Tai, jei k?, tur?kit minty.

MENIU: lietuviški tradiciniai patiekalai
KOKYB?: gera
KAINA: kiek brangiau nei ?prastuose lietuviškuose restoranuose, prasideda nuo 5 eur? (už papras?iausius)
ALKOHOLIS: maž?j? bravor? alus ir stiprieji lietuviški g?rimai, midus
APTARNAVIMAS: malonus ir draugiškas, padav?jai geba paaiškinti apie k? yra kuris patiekalas
VIETA: Naugarduko g. 36, Vilnius
INTERNETE: www.senojitrobele.lt ir www.facebook.com/SenojiTrobele
SUBALANSUOTA: 1) kai pasiilgstate lietuviško maisto; 2) jei galvojate, kad lietuviškas maistas yra tik cepelinai; 3) jei reikia paragauti tradicinio maisto nusivesti užsienie?ius.