Odesa – niekaip nenusibosta

Mes ir v?l apie tai – taip, mes ir v?l buvome Odesoje. Ir važiuotume dar kart?, nes radome ten puikius dalykus, kuriais norime su jumis pasidalinti. Vis? pirma, Odesa yra didelis miestas, ne koks jums Turkijos kaimas, kur pagrindin? pramoga yra j?s? vaik? animatoriai. Nieko panašaus, Odesoje yra kult?ros tiek vyresniems žmon?ms – filharmonija, operos ir baleto teatras, šiaip teatrai ir koncertai, tiek ir jaunimui su galybe bar?, klub? ir progini? vakar?li?. Hipsteriai irgi gali b?ti ram?s – pasaulin?s mados neaplenk? ir Odesos. Ir šiaip – Odesoje nuolat vyksta vieši renginiai ir švent?s, tad galima lengvai susilieti su vietiniais. Viskas ten gerai.

Hipsteriams ?ia irgi patikt?

Hipsteriams ?ia irgi patikt?Dar ten gerai yra pliažias – daugeliu atvej? toks bišk? oldschool’as ir rusiškas, bet turint kad ir nedaug pinig? – galima eit ? priva?ius paj?rio klubus ir ten m?gautis kiek kitokia aplinka.

kk

Va su tokiais vaizdais ten dauguma kavini? yra prie j?ros. ?ia matote labai ger? šiupinin? sriub?

untitledoi

Tai argi blogas toks gyvenimas?

Na ir žinoma – maistas. Apie j? daug raš?me ankstesniame m?s? ?raše, tad šio tikslas – pasidalinti su jumis ?sp?džiais ir parodyti, k? ragavome š? kart?.

untitledvv

Vietiniai daug visko gamina iš paprikos, baklažano ir cukinijos. ?ia yra pora užtep?li? ir suktinukai su s?riu

untitledkkk

Odesos klasika ir b?tinas paragauti dalykas – foršmakas

untitledbb

Va tokius priedus atneš? vienoje vietoje prie barš?i?. Ta balta – grietin?

n

Baklažan?, paprik?, pomirod?, cukinij? ir visoki? kitoki? daržovi? užtep?l?s

Žinoma, ir v?l valg?me labai daug m?sos, ji ten sunkiai išvengiama ir ant kiekvieno kampo yra grilius ir kepa kepsnius, viš?iukus tabaka ir šašlykus.

untitledoo

Tiesiog kotletai

untitled

Labai skanus kliaulienos kepsnys

t

Daug m?sos – šašlykai, šonkauliukai ir viš?iukas tabaka

hh

Naktin? puota vietos night market’e – visokie šašlai, bulv?s, salotos

Tekko ragauti ir visoki? žuv?k?

Teko ragauti ir visoki? žuv?k?

Viskas vis dar mums gana pigu ir tikrai galima daug sau leisti ten esant, neskai?iuojant pinig? ir negalvojant, kad gal kažk? pigiau galima pasiimti, arba – ?ia išvis juokinga – valgyti namie.

untitledmm

Balta mišrain? ten paprastai su visokiais priedais – m?sa, putpeli? kiaušiniais, ikrais ir pan.

untitledlll

?ia balta mišrain? su be lukšto virtu kiaušiniu

Nors nuvažiuoti ? Privozo turg? mes tikrai rekomenduojam. Vien jau pamatyt, kaip tai atrodo ir k? valgo paprasti odesie?iai.

Jau laukiam kitos vasaros ir paži?r?sim, kur š? kart? pavyks nukeliauti.

Vasar? b?na gerai

Vasar? b?na gerai

Odesos pasiilgusi,
Degustatori? komanda

Kreta – sala, kurioje n?ra žuvies

Kretos sala yra Viduržemio j?roje ir priklauso Graikijai. Tai vienas iš m?s? civilizacijos lopši?, ?ia galite aplankyti Mino r?mus ir pasivaikš?ioti t?kstantme?ius skai?iuojan?iose alyvmedži? girait?se.

Alyvmedžiai

Alyvmedžiai

Mino r?mai

Mino r?mai

Heraklionas - didžiausias Kretos miestas

Heraklionas – didžiausias Kretos miestas

Maistas Kretoje mažai kuo skiriasi nuo graikiško, o baruose ir restoranuose jis yra tragiškai orientuotas ? turistus, tad kažko subtilesnio ir ?domesnio viešojo maitinimo ?staigose ne taip ir lengva rasti. Be to, dar turite suprasti, kad vienu straipsniu aprašyti visos Kretos virtuv?s ne?manoma, tai ner?kaukit, kad kažko „ypatingo neapraš?te“. Buvome saloje trumpai ir valg?me daugiausiai meinstrymin? maist?.

Vienintelis dalykas, iš ties? mus nustebin?s, buvo susid?rimas su faktu, kad kretie?iai beveik nevalgo žuvies, nes jos salos pakrant?se papras?iausiai n?ra, ji yra išžvejota, ir jau kur? laik? vis? rimtesn? žuv? Kreta importuoja. Vietiniai pataria restoranuose neužsisakin?ti nei žuvies, nei j?ros g?rybi?, nes dažniausiai ji n?ra nei vietin?, nei super šviežia. O jei jau mirtinai jos norite, tai imkite kokias nors mažas žuveles, tikinama, kad jos sugautos vietos pakrant?se.

Tad k? gi valgo vietiniai? Virtuv?s pagrindas, kaip ir visose Viduržemio j?ros šalyse, yra alyvuogi? aliejus, sakoma, kad šioje saloje spaudžiamas aliejus laikomas geriausiu pasaulyje. O juo gardinama arba jame kepama mums gana ?prastas maistas – troškiniai, ant ugnies kepta m?sa, ?vairiausi? r?ši? salotos. Troškinius iš daržovi? ar m?sos galima laikyti šios virtuv?s pagrindu. Žinoma, gerai paieškojus, galima rasti ir ?domesnio maisto – kaip pvz ?daryt? cukinij? žied?. Dar gausu marinuot? daržovi?, iš kuri? tiesiog negalima nepamin?t marinuot? artišok?.

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Maltos alyvuog?s ir šviežia duona

Visai pradžioje gausite koki? nors apetaizeri? – pradedant tiesiog maltomis alyvuog?mis, kurias tepsite ant Paximadia (graikiški duonos dži?v?siai) arba kretietiško užkandžio – ant šio dži?v?sio užpilto aliejaus, užteptos pomidor? tyr?s, užd?t? alyvuogi? ir s?ri?.

Jeigu kalbame apie salotas, b?tina pamin?ti graik? virtuv?s esmi? esm? – graikiškas salotas, jos visame pasaulyje b?tent taip ir vadinamos. Ir ?ia reikalinga trumpa kulinarin? pamoka – graikiškose salotose graikišk? riešut? n?ra, juos d?ti sugalvojo tikriausiai kokio nors baro-restorano šeiminink? kur nors K?dainiuose ir nusprend?, kad tai bus labai gera mintis. D?l pa?ios id?jos nesigin?ysim, bet realyb? yra tokia, kad graikai taip nedaro. Receptas labai paprastas – imate agurkus, pomidorus, paprik?, m?lyno (tinka ir baltas) svog?no, ger? alyvuogi?. Visk? sumaišote su geriausios r?šies alyvuogi? aliejumi ir šiek tiek raudon?lio ir baigiate ant viršaus patupdydami pon? fetos s?r?, kur? irgi stenkit?s gauti kuo geresn?s r?šies. Dar pabarstykite druska ir pipirais ir darbas baigtas.

Graikiškos salotos

Graikiškos salotos

Gatv?je kretie?iai mielai valgo tai, k? mes vadiname kebabu. Tik jie tai vadina gyros ir patiekia ?vairiais b?dais – tiesiog l?kšt?je su daržov?mis, kept? kaip šašlyk?, pitoje arba lavaše. Kadangi lietuviai yra labai gerai susipažin? su kebabais, tai tikriausiai nebus sunku suprasti, kad visas patiekalo skonis slypi m?soje ir tiesiog reikia išsirinkti geriausiai j? ruošian?i? viet?.

Gyros

Gyros

Vištienos gyros

Vištienos gyros

Mums nepaž?stama daržov?, kuri ten labai populiari ir nuolat dedama ? m?sos ar vegetariškus troškinius yra okra (d?l savo išvaizdos vadinama lady finger). Okra yra dažnai sutinkama daržov? Artimuosiuose Rytuose, Vidurio Azijoje ir Šiaur?s Afrikoje. B?tinai paragaukite, mums skonis primena cukinij?.

Grilinta ?vairiausia m?sa su gruzdintom bulvyt?m ir salotom yra Kretos turistams duona kasdienin? – kai visus metus toks puikus oras, papras?iausia ir skaniausia m?s? valgyti kept? tiesiai ant žarij?.

M?sos kalnai

M?sos kalnai

?domesn? graikišk? salot? variacij? galite sutikti Santorinio saloje (netoli Kretos, kasdien kursuoja keltas). ?ia jos gaminamos ir agurk?, vyšnini? pomidoriuk?, vietoje gaminamo už fet? minkštesnio ir biresnio s?rio (primena m?sišk? varšk?), alyvuogi? ir džiovintos duonos trupini? arba gabaliuk? (Paximadia). B?tinai paragaukite, jeigu b?site gražiausia pasaulio sala tituluojamame Santorinyje.

Santorinio salotos

Santorinio salotos

Santorinis

Santorinis

Desertai ir šiaip saldumynai primena Turkij? ir kitas arab? šalis – žiauriai saldu ir daug medaus.

Katinukas

Katinukas

Kretos virtuv? n?ra kulinarijos virš?n?, o maistas n?ra toks smagus ir ?vairus, kaip kokioje Ispanijoje, bet apsilankyti saloje ir paragauti vietini? gaminamo šviežio ir kokybiško maisto tikrai rekomenduojame.

Atostogas menanti,
Degustatori? komanda

Burgeri? karalyst?je arba „Meat Lovers Pub“

Taip, reikia prisipažinti, kad Meat Lovers Pub pasirinkome vien d?l to, kad apie juos visai neseniai raš? vienas pla?iai visuomen?je apkalbamas ir komentuojamas blogeris ir žurnalistas, ir nerealiai suintrigavo pasak?s, kad ten vos ne dieviški burgeriai, vieni nuostabiausi? mieste (mes ?ia apie Vilniaus miest? kalbame).

Na kaip, negalim jums meluoti ir sakyti, kad esam burgeri? specai, bet tikrai esame ragav? daugiau, nei Mc‘Donalds ar Hesburger (o tai mes ?vertinome kaip rodikl? :)). Tad nusprend?m pasiimti šaun? kompanion? ir keliaut tikrint, kaip ten su tuo velnio sugalvotu maistu, kelian?iu siaub? gyvuliuk? myl?tojams. (tokiems galima atsakyt paprastai: don‘t eat my food food)

Kadangi žavusis kompanionas v?lavo, užeiti vidun teko vienai. O viduje pilna žmoni?, visi staliukai nus?sti, milžiniškas haskis ži?ri gerom akim ir gražiai elgiasi. Viskas labai liberalu, žmon?s mandag?s, niekas nesistebeilija, visi užsi?m? savo reikalais (kurie dažniausiai yra BURGERIAI). Nors padav?ja b?gioja viena, bet mane pamato ir apgailestauja, kad staliukai visi rezervuoti ir niekas neskuba išeit. Bet noras paragaut to šauniojo burgerio buvo stipresnis už ?jim? kitur, tad su kompanjonu pris?dom prie baro.

Tai apie bar? – jis kelia didelius sentimentus ir gražius prisiminimus dar iš t? laik?, kai ten pradžioje buvo Briusly, o v?liau Banzai. Oj, kiek ten pras?d?da ir prašokta. Savotiškais namais buvo tap?s tas baras su vienais iš fainiausi? (ir geriausi?!) barmen? mieste. Dabar ta vieta atrodo daug ramiau ir kult?ringiau. Viskas lyg sul?tinta, palyginti su pra?jusiais laikais. Interjeras švelnus, kur ne kur prisuktos m?smal?s primena, kad nekilt? žmon?m klausim?, apie k? jie ?ia.

Besidairant ir besirenkant g?rimus barmen? pasi?l? pris?st prie atsilaisvinusio staliuko. Na, šaunuol? padav?ja pasitaik?, d?mesinga, maloni, bajeri? paskald?. Viskas gerai, aptarnavimas puikus. Išsirinkom Vilniaus nefiltruot?, nes kompanionas yra didelis šio alaus gerb?jas. Kaina – 6 litai, viskas normalu, taip ir turi b?t. Yra dar kelios kitos alaus r?šys, vyno turi buteliais, nebrangaus, dar kokteiliai visokie. Viskas teisinga ir kainos normalios.

Tai dabar apie tuos burgerius. Mes rinkom?s paprastus (už 16 lit?), dar yra ir stebuklingi už 21, jie stebuklingi, nes dar gabal?l? šonin?s uždeda. Bet tiek jau to, apseisim be šonin?s. Tai turiu pasakyt, kad dydis geras, daug visko, skanus padažas, didelis šmotas m?sos, kuri labai skaniai kvepia d?mu, šalia bulvyt?s ir ke?upas (Heinz). Bet…su kompanionu ilgokai diskutavom apie kelis dalykus: ar ne per sausas, ar ne per daug salot?, ar bulvyt?s ne per daug aliejuotos ir ar ne per minkštos iš išor?s ir per kietos iš vidaus. Bet šiaip tai mes jau išsidirbin?jom ir apsimet?m dideliais maisto ekspertais, kokiais mes nesam. Tai kompanionas galiausiai pasidav? ir pasak?, kad jam yra tik du maisto vertinimai – skanu arba neskanu. O jam buvo skanu. O man vis tiek per sausa…

Štai taip atrodo legenda

Bet eikit ten tikrai. Dar jie turi ir visokios kitokios m?sos visokiais kitokiais ?manomais pagaminimo variantais. Ir ten tikrai jauku, ramiam vakarui su protingais pašnekesiais labai tinka.

O dar mat?m šiandien, kad Pizza Jazz reklamuoja milžiniško dydžio burgerius, tai b?tinai reikia ir ten nueit. Pranešim, kaip seksis. Gal j?s jau buvot? Papasakokit!

Sentimentaliai nusiteikusi,
Degustatoti? komanda