“Uptown Bazaar”: vieta, ? kuri? j?s nor?sit ir v?l užsukti kai atv?s orai

Atsimenu prieš kokius 10 met? iš kažkur Ispanijoje gr?ž?s bi?iulis kok? pusvaland? su susižav?jimu pasakojo apie ten atrastus ‘food courts’, kuriuose kiekvienas išsirenka k? nori, iš skirting? restoran?li?, bet visi drauge susirenka prie vieno stalo sal?s viduryje. Prisipažinsiu, tuo metu, nors tai ir anokia naujiena pasaulyje, dar nebuvau susid?rusi su kažkuo panašiu, tod?l klausiausi su didžiausiu susižav?jimu.

Uptown Bazaar

Kai Lietuvoje atsidar? pirmas (?) toks ‘food court’ Ozo prekybos centre – l?kte l?kiau išbandyti (žinoma, tenykštis nuvyl? ir dabar naudojamas nebent iš b?dos). V?liau jau daug kart? bekeliaudama m?gavausi ‘food court’?’ patogumu bei galimyb?mis tiek Ispanijoje, tiek JAV, kažkur toli Azijoje ir kitur. Ir vis laukiau… laukiau kada pagaliau ir Lietuvoje duris atvers NORMALUS ‘food court’as’. Juk atrodyt? – jo egzistavimas tur?t? b?ti net labai logiškas ir privalomas atsižvelgiant ? ?prastus lietuviškus orus.

Uptown Bazaar

Ta?iau, laukti teko ilgai… labai ilgai. Iki tol, kol prieš kone dvejus metus duris atv?r? “Uptown Bazaar”, kuriame ir skaniai pavalgysi, ir kavos išgersi, ir burbul? su austre ?šausi, o išeidamas – dar ir ekologišk? produkt? namo parsineši. Beje, ir ?sik?r? “Uptown Bazaar” naujoje hipsteri? mekoje – Naujamiestyje.

Uptown Bazaar

Naujamies?io ‘food court’as’ darbo dienomis dirba gan?tinai trumpai ir nors tai iš pradži? kiek stebino, ta?iau tok? sprendim?, matyt, nulemia tai, kad vakarais ten – išties nedaug žmoni?. Tiesa, gerokai kitokia situacija per dienos pietus. Ir nors atrodo, kad ofis? ten n?ra daug, bet kelis kartus užsuk? su kolegomis pataik?m ? tikrai smag? piet? šurmul?.

Uptown Bazaar

Tiesa, žvelgiant ? pradin? užmanym?, panašu, kad jo ?gyvendintojams ne iki galo pavyko sukurti tai, k? nor?jo. Kita vertus, pavyko gal net geriau. Šiame tinklalapyje publikuojamas pirminis planas iš kurio aišk?ja, kad “turgaus” ir maž? produkt? parduotuv?li? erdv? tur?jo užimti gerokai didesn? erdv?: https://www.prodo.lt/uptown-bazaar.html. Nieko tokio – restoranai dar geriau, ypa? kai netoliese – tikras Hal?s turgus.

Uptown Bazaar

Beje, nuo rugpj??io 6 d. iki rugpj??io 19 d. “Uptown Bazaar” žada nedirbti ir šviežintis. Sako, paskui bus naujien?. Matyt, b?tent tod?l niekaip nesugeb?jome rasti galutinio ‘bazaar’o’ rezident? s?rašo. Bet ten tikrai rasite “Ramen? ir pagaliukus”, “Kavos er?”, “Smok?”, “Donde Taqueria”, “J?ros bjaurybes”, “Burger Kiosk”, “Time 4 Pizza”, “Paradice” ledus ir t.t. Žinoma, ir kelet? krautuv?li?, tarp kuri? viena paprastut? kepykl?l?, parduodanti kone tobulus šimtalapius.

Uptown Bazaar

Labai labai tikim?s, kad šis atnaujinimas “Uptown Bazaar” tik ? gera ir jie sugeb?s išlaikyti tai, k? tur?jo geriausia ir prid?ti dar smagesni? bei skanesni? gurmanišk? potyri?!

Uptown Bazaar

MENIU: labai ?vairus ir labai hipsteriškas
KOKYB?: visose užeigose ir restoranuose – puiki
KAINOS: viduriniosios klas?s atstovams
ALKOHOLIS: alus
APTARNAVIMAS: su šypsena ir pokalbiais, laaaabai nuoširdus
VIETA: Kauno g. 16, Vilnius
INTERNETE: https://www.facebook.com/uptownbazaar.lt/
SUBALANSUOTA: rajono gyventojams, draugams ir hipsteriams

„Hal?s bistro“: ? Vilni? gr?žo žydiški beigeliai; gr?žo ne?kandami

Nepatik?sit, bet sekmadien? Vilniuje pasigaminti rakto kopij? – beveik ne?manoma. Tod?l kol iš už Atlanto atsibeld?s sve?ias namuose bando susigaudyti tarp laiko juost? – aš baigiu apib?gti kone visas gatveles aplink Hal?s turg?. Tapetai, rakandai, d?v?ti r?bai, dovanos už 1 eur?, knygynas, pora alubari?, sekso preki? parduotuv?.., o štai rakt? dirbtuv?s – n?ra.

Pilvas urzgia, o akys niekaip neatsimerkia – kavos skardin? namuose š?ryt buvo tuš?ia. Tyliai keiktel?jusi ant likimo suku Hal?s pus?n. Tiek to, bent jau pusry?i? aš tikrai nusipelniau. Vis dar lengvai suirzusi laviruoju tarp prekystali? ir visk? ragaujan?i? pirk?j? kol randu tai, ko man reikia – „Hal?s bistro“.

„Hal?s bistro“ – dar vienas potencialus pastaraisiais metais itin spar?iai revoliucionuojan?io stoties rajono forpostas. Nors tiek turgaus, tiek ir netoliese esan?ios stoties teritorijoje labiau ?prasta matyti rusiškais triaukš?iais raug?jan?ius m?lynanosius kolegas, šis bistro – labiau traukia tikr? atlyginim? už kvalifikuot? darb? gaunan?ius asmenis. Ypa? po to, kai gandas apie jame kepamus beigelius nuvilnijo per vis? Facebook‘? bei vien? kit? internetin? portal?.

beigeliai_Hales bistro (4)

Kai ?einu ? vid? – abi padav?jos lengvai gin?ijasi, kaip geriau kepti beigelius. Kaip suprantu, iškeptus reik?t? palaikyti orkait?je kol šiek tiek atv?sta. Nors žmoni? beveik n?ra, man prie kasos tenka ilgokai palaukti, kol atkreipiu ? save d?mes?.

Užsisakau kavos ir, kadangi iš prigimties esu smalsus žmogus, bandau draugiškai klausin?ti padav?jos: kurie ?darai m?gstamiausi klient?, kaip dažnai kepama nauja partija ir pan. Vos po keli? klausim? pasijuntu ir kalta, ir kvaila, tod?l tiesiog baksteliu ? meniu. Išsirenku beigel? su humusu, o kit? – su lašiša.

beigeliai_Hales bistro (5)

Beigeliai yra tai, su kuo keliasi dažnas niujorkietis. Tiesa, ten beigeliai atsid?r? tik prieš ger? šimtmet?, o tikroji j? kilm?s istorija siekia Lenkij? ir Lietuvos Didži?j? Kunigaikštyst?. ?ia apsigyven? žydai atsineš? savo kepini? tradicijas, kurios pamažu keit?si, kol susiformavo ? unikal? regionui beigelio recept?.

Ši? žydišk? „baronk?“ tarpukariu vis dar buvo kone kiekvienam Lietuvos mieste, j? gal?jai nusipirkti turguose ar mug?se. Tradicinis beigelis turi b?ti traškus iš išor?s bei labai minkštas ir net kiek t?sokas iš vidaus, jokiu b?du ne saldus, ant viršaus pagardintas skirtingais gr?dais ar net svog?nais.

?sitaisiusi prie lango spoksau kaip apa?ioje porel? „stumdo“ vyšnias ir prisiekiu sau ateiti apsipirkti ? Hal? kiekvien? sekmadien?, nors žinau, kad to tikrai nedarysiu. Gal? gale atkeliauja kava ir abu beigeliai. Vaizdas – prašosi Instagram‘o. Lengvai paskrud? šonai, šalia spalvotos daržov?s ir ryškiaspalvis puodelis. Šakut?s galu bandau ragauti ?daro. Esu tikra, kad pus? tautie?i? iš karto nor?t? užsiberti daugiau druskos, bet man – švelnus skonis puikiai tinka.

beigeliai_Hales bistro (2)

Iš anksto apsidžiaugiu puikiais pusry?iais, imu beigel? ? rank?, kandu ir… tenka ?d?ti pastang? suleisti ? j? dantis. Pats tešlos skonis gal ir primena tuos beigelius, kuri? teko ragauti iki šiol, bet tikrai per kieta. Beigelis niekada nebuvo pati minkš?iausia pasaulio bandel?, bet jo valgymas, vis d?lto, neturi priminti žand? raumen? treniruot?s.

Kol kramsnoju antr?j? – ?sijungiu Facebook ir pradedu skaityti, k? apie „Hal?s bistro“ sako kiti. Žinoma, didžioji dalis dži?gauja (o kaip kitaip), bet nemažai ir kritikos str?li?. Kone visos sminga ? ne itin draugišk? aptarnavim? bei kietus beigelius. Rodos, pasistengus su šiais dviem – viskas b?t? beveik gerai.

beigeliai_Hales bistro (3)

Ir kadangi man labai patinka mano rajonas, ir aš nuoširdžiai manau, kad gera beigelin? puikiai papildyt? jo besiformuojant? veid? – nuoširdžiai „Hal?s bistro“ linkiu s?km?s. Nes visada yra geriau kažk? daryti, bandyti, suklysti ir bandyti iš naujo (net jei tai tik tešla) nei nesistengti visai. Ar dar kada užeisiu? Užeisiu. Po koki? keli? m?nesi?. Užeisiu šviežio, traškaus išor?je bei minkšto ir lengvai t?saus viduje beigelio.

MENIU: beigeliai, dienos sriuba ir kelios salotos
KOKYB?: ne?kandama
KAINA: už beigel? – apie 2 eurai
ALKOHOLIS: n?ra
VIETA: Hal?s turgus, senasis pastatas
INTERNETE: www.facebook.com/HalesBistro
SUBALANSUOTA: at?jusiems apsipirkti ? turg?