Daugialyp? melancholija Druskininkuose: poezija, ruduo ir laikinumo jausmas

Taip, Degustatori? komanda yra didžiai išprususi ?vairiausiais kampais – tai ekonomikos magistras, tai teisininkas, vieš?j? ryši? ar politikos moksl? specialistas. Be viso šito, meil?s maistui ir g?rimams, mes dar ir menu domim?s. Ir mums labai patinka sekti lietuviško meno raid?. O kadangi ruduo yra sentiment?, nostalgijos ir be priežasties atsirandan?io li?desio laikas, geriausiai tam tinkantis …

More

Baras dr?siems – „Apuokas“

Žmon?s kalba, kad „Apuokas” yra kažkada (tikriausiai labai seniai, nes t? laik? Degustatori? komanda nepamena) gyvavusio pakankamai garsaus Vilniaus baro „Pel?da” vaikas. Ar koks kitas giminaitis. Na, žodžiu, „Apuokas” gim? iš „Pel?dos”. Šis keistas paukštis gl?di Suba?iaus gatv?s pradžioje, name, pažym?tame numeriu 6. Šalia puikuojasi puiki kompanija – nedidel? vieš?j? ryši? agent?ra, belenkaip prabangus visoki? …

More

Tarp blizgan?i? stikl? ir pretenzing? fasad? – pank? ir jiems prijau?ian?i? baras „Pogo“

Degustatori? komandos sud?tis labai ?vairi, tod?l vieniems ar kitiems jos nariams netik?tai (ar tik?tai) tenka lankytis visokio plauko ir kalibro Vilniaus baruose/restoranuose/kavin?se etc. – nuo graži? ir išpuosel?t? vynini? ar japoniško maisto restoran?, iki toki? viet? kaip „Pogo”. O apsilank? – skubame aprašyti ir vis? ties? papasakoti Jums. „Pogo” ?sik?r?s pa?ioje Vilniaus gatv?s pradžioje, iš …

More

Baras „Vingri? 17“, geriau žinomas kaip tiesiog – Psichbaris

Š? kart? pasidalinsim kiek senesniais prisiminimais apie tikrai mistišk? viet?. Dedam galv?, kad apie j? daug kas buvo gird?j?s, bet nedaug kas buv?s… O mes paband?m. Paband?m, aišku, susiklos?ius tam tikroms aplinkyb?ms. Buvo vasara, liepos 6-osios išvakar?s. Pirmadienis, kit? dien? ? darb?/mokykl?/universitet?/kt. – nereikia. Bet juokingiausia, kad nors miestas pilnas besiblaškan?i? žmoni?, bet visi barai/kavin?s/užeigos/kt. …

More

„Rout 66“ arba vieta, kur renkasi miesto (ne)formalai

Visiškai atsitiktinai viena iš Degustatori? komandos nari? jau antr? kart? v?l? ir lieting? savaitgalio vakar? pateko ? kažkoki? itin keist?, niekada negird?t? ir nelankyt? viet? skambiu Amerikos vaizdelius menan?iu pavadinimu „Route66“. Baras yra tarp „Europos“ ir „Radisson Blue“. Vieta nelabai patogi, nes toli nuo Senamies?io, kur tamsta gyvena. Bet et, k? jau ?ia… Labai gerai, …

More