Daugialyp? melancholija Druskininkuose: poezija, ruduo ir laikinumo jausmas

Taip, Degustatori? komanda yra didžiai išprususi ?vairiausiais kampais – tai ekonomikos magistras, tai teisininkas, vieš?j? ryši? ar politikos moksl? specialistas. Be viso šito, meil?s maistui ir g?rimams, mes dar ir menu domim?s. Ir mums labai patinka sekti lietuviško meno raid?. O kadangi ruduo yra sentiment?, nostalgijos ir be priežasties atsirandan?io li?desio laikas, geriausiai tam tinkantis menas yra poezija.

Jau 23 metus spalio pradžioje jaunieji ir senieji Lietuvos poetai autobusais ir nuosavais automobiliais vyksta ? tarptautin? Druskinink? poezijos festival?  „Poetinis Druskinink? ruduo“, kuriame ?simaišo ir vienas kitas užsienio intelektualas ar menininkas.

Mes ten tiek daug met? nevažiuojame, bet su vienokia ar kitokia kompanija buvome na kokius 7-8 kartus, sunku ir besuskai?iuoti. Festivalis gars?ja ne tik puikiais skaitiniais ir ?domiais intelektualiais susitikimais bei diskusijomis, bet ir ilgai vykstan?iais triukšmingais vakar?liais, kur poetai linksminasi nesivaržydami, lyg galvodami, kad gr?žus namo Druskininkuose ?vykusios istorijos tiesiog išnyks iš žmoni? atminties.

Žinantys Druskininkus gali pasakyti, kad yra keletas dalyk?, kurie jau suvokiami kaip šio miesto skiriamasis ženklas, kurie stovi ir nesikei?ia, atrodo, lyg ir eina laikas pro šal?, bet niekaip t? viet? nepaveikia. Viena iš toki? yra kavin? „Širdel?“, kurioje nesikei?ia ne tik interjeras ir meniu, bet ir nuostabioji barmen? Rasel? (ir jos šaunioji šukuosena). „Širdel?je“ vyksta pentadieniniai naktiniai skaitymai, atviro mikrofono naktis, šokiai, dainos ir poezijos dažnai iki pat ryto. Poetams tam savaitgaliui „Širdel?“ tampa ir maitintoja, ir girdytoja, ir vieta prigulti pails?ti po sunki? poezijos skaitym?.

„Širdel?je“ meniu irgi kaip prieš 20 met? – pasirinkimas iš koki? 30-40 patiekal?, kuri? brangiausi yra jautienos skiltyje ir peržengia nepadori? 20 lit? rib?. Tad jautienos tikrai niekas nevalgo, nes galima už 10-15 lituk? ryti vištienos ir kiaulienos kepsnius, pjausnius, šnicelius, maltinukus, kotletukus, dešreles ir dar belen k?. Iliustracij? pateikiame jums ?ia vaizdžiai ir gausiai.

Vos 12 lit? kainuojantis vištienos kepsnys su s?riu

10 lit? nesiekiantis kiaulienos maltinukas, užkeptas su s?riu ir daržov?mis. Labai skanus buvo

Kiaulienos fil? kepsnys su pievagrybiais ir s?riu. Apie 15 lit?

Viena mažiau valganti m?s? kompanijos dama išband? salotas su lašiša, kuriose kaip ir nieko negail?ta, bet sud?tis kažkokia labai keista. Atkreipiame d?mes?, kad po daržov?mis dar buvo užkast? ryži?. Visiškai neapsimokantis pirkti daiktas, nes kainuoja tiek pat, kiek kepsniai. Dar „Širdel?je“ pila alaus po petak? ir kit? g?rim? už g?ding? maž? kain? (Vilniaus mastais).

?domiosios lašišos salotos su dideliu kiekiu majonezo

Bet tai ne vienintel? puiki vieta vis augan?iame ir graž?jan?iame kurorte (gird?jote, jie ten kažkoki? j?r? statys?), dar yra „Boulangerie“ – bandeli? parduotuv?. Oj, kaip ten skanu viskas viskas. Eikite b?tinai – ji yra priešais „Maksim?“ ir šalia naujojo labai šiuolaikiško restorano „House“. Bandeli? yra saldži? ir su visokiom m?som ir daržov?m, kava irgi nebloga. Ir ten visada pilna žmoni?, eil?s begalin?s. O ten, kur eil?s, ten yra gerai, žmon?s juk ne šiaip sau eina. Labai ?simintinas vaizdas buvo sekmadienio ryte ten išvysti lauke s?din?ias ir bandeles su kava valgan?ias vietines bobutes. Na, ko ne užsienis???

Bandeli? rojus ir užsienio poj??iai

Jokia ?ia ne naujiena, na bet tie buteliukai pienui yra nereal?s

Tre?ia vieta, verta atskiro pamin?jimo, nors ir neturime vizualin?s medžiagos, yra picerija „Sicilija“ – ten irgi begalin?s eil?s. Kada benueitum, b?si labai laimingas, jeigu iš karto pavyks gauti staliuk?. Bandžiau suskai?iuoti patiekalus meniu ir supratau, kad vis pametu skai?i? – kažkoks kosmosas. Atrodo, kad picerija nusprend? patenkinti absoliu?iai vis? žmoni? poreikius ir ?raš? visus patiekalus, kokius tik žmogus gali sugalvoti. T? dien? apsiribojome normalaus dydžio picomis, kuri? kaina vidutiniškai yra 15 lit?. Užsisakius aštri? pic? padav?ja visaip band? atkalb?ti, sakydama, kad net dideli vyrai jos negali valgyti d?l per didelio aštrumo, tad galiu didžiuotis, kad suvalgiau vis?, nors ir buvo tikrai aštru, nesiginu. Skanios picos, daromos nechalt?rinant, nuoširdžiai. Personalas irgi gerai išaukl?tas, tikrai labai stengiasi. O dar kas yra fantastika, ko dažnai neb?na Vilniuje – ten yra žmoniškai apskai?iuotas personalo kiekis – staliukus aptarnauja ne dvi supl?kusios mergai?iuk?s, o gal 7-8 padav?jai, kuriems vadovauja vidutinio amžiaus j? viršinink?. Tikrai labai gerai, nieko ilgai laukt nereik?jo, niekas nebuvo pripainiota, s?skaita atnešta laiku.

Dar planavome lankyti nauj?j? „House“, bet neužteko laiko, reik?jo klausytis poezijos. Tad ir su jumis dalinam?s vienu labai patikusiu eil?raš?iu, kur? paraš? Sigitas Parulskis. Jo paties ten nebuvo, bet vienas jaunas perspektyvus poetas š? eil?rašt? deklamavo Degustatori? komandos nar?ms.

(Sigitas Parulskis)
Griuv?siai

kan?ia yra kas ryt? nubusti
griuv?siuose
purvinais pirštais
kruvinas pusplytes nuo slenks?io
kaktos nužarstyti
išdaužtus langus
išdži?vusiom seil?m nuplauti
išlaužyt? dur? lapij? laikraš?i?
kumš?iais užlopyt
kan?ia yra matyti
užspringus? laik?
pasikorusi? švies?
išžagint? veidrod?
kan?ia yra tik?ti kad tavo
kan?ia gali prikelti griuv?sius
kad ji gali dvasi? ?skelti
mirusiems sielos daiktams
kan?ia yra žinoti
kad kiekvien? ryt? nubusi
savo paties griuv?siuose
ir kan?ia yra suprasti
kad negali nenubusti

Poetiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Baras dr?siems – „Apuokas“

Žmon?s kalba, kad „Apuokas” yra kažkada (tikriausiai labai seniai, nes t? laik? Degustatori? komanda nepamena) gyvavusio pakankamai garsaus Vilniaus baro „Pel?da” vaikas. Ar koks kitas giminaitis. Na, žodžiu, „Apuokas” gim? iš „Pel?dos”.

Iš šono - tikrai jauki vieta!

Šis keistas paukštis gl?di Suba?iaus gatv?s pradžioje, name, pažym?tame numeriu 6. Šalia puikuojasi puiki kompanija – nedidel? vieš?j? ryši? agent?ra, belenkaip prabangus visoki? užsienio žvaigždži? ram? mieg? saugantis (niekas-nesuskai?iuoja-kiek-žvaigždu?i?-jis-turi) viešbutis „Ramada”, prieš kokius metus atsidariusi nauja vynin?, kitoj gatv?s pus?je senoji geroji „Ida Basar”. Kaimynyst? respektabili. Tod?l kartais gali pasirodyti keisti tie it šeš?liai vakar?jant Vilniuj Suba?iaus gatve link „Apuoko” slenkantys ilgaplaukiai vaikinai.

Prad?ti galima nuo to, kad silpn? nerv? žmon?ms savaitgali? vakarais ten geriau neiti. Ten gi pank?/metalist?/neformal? ir visoki? kitoki? nelabai visuomen?s suprast? veik?j? baras, kur alus liejasi laisvai (ir visur, ant drabuži? – irgi) ir niekas nestabdo. Paskui b?na muštyn?s, miegojimai ant stal? (ar po stalais). Žodžiu, viskas ten savo vietose, kaip ir priklauso tokios pakraipos barui.

O nestabdo ten tod?l, kad Džiul? (nor?dami ?siteikti girti draugeliai vadina j? pilnu vardu – Džiuljeta) paprastai pila išsimok?tinai, išsimuša kit? dien?, kai gerokai po piet? ta pati chebra renkasi atsigaut ir gerai pavalgyt.

Dar ten yra dart'ai - labai svarbi dalis!

O maistas ten visoks. Šiaip meniu pakankamai platus, fig?ruoja kepsniai ir kitokie m?siški valgiai. Virtuv? galima apib?dinti visiems suprantamu terminu – „namin?”. Viskas ten paprasta, visko daug – m?sos, bulvi?, salot?. Viskas, kaip pas mam?/mo?iut?/tet?… M?s? m?gstamiausias patiekalas – karštas sumuštinis, kur ?eina formin?s duonos du vienetai, storas kiaulienos maltinukas, daug daug s?rio, agurkai, pomidorai, porai, pomidor? padažas… Kainuoja kokius 6 Lt (sunku mums su atmintim), bet prisivalgai, žmogus, kaip reikiant. Kai viena Degustatori? komandos nar? atrado ši? viet?, buvo g?d?s 2004-ieji, k? tik prad?tos studijos, kišen?se švilpia v?jai, o tuomet sumuštinis kainavo kokius 4 Lt, buvo labai jau prieinama kaina. Galima sakyt, pus? kursiok? „ant jo” užaugo.

Kalbant apie baro interjer? ir atmosfer?, b?tina prad?ti nuo jau min?tos Džiul?s, kuri yra ir baro simbolis, ir padav?ja, ir barmen?, ir, neretai, sug?rov?. Džiul? yra vidutinio amžiaus, trump? juod? plauk?, akiniuota rubuil?, šiaip labai pikta, geriau prie jos nel?st su visokiais kvailais klausimais: „o šit? patiekal? gal galima be svog?n??”, „o po kiek pas jus alus?”, „o kokteili? turit?”. Jai labiausiai patinka, kai žmon?s b?na konkret?s ir paprasti, o kain? jinai nežino. Nel?skit ? akis! Retai, labai retai jai gali b?t gera nuotaika, tada ji netgi prieis ir pabendraus, k? nors papasakos, dažniausiai – visiškai ne ? tem?. Bet be Džiul?s „Apuokas” ne?sivaizduojamas.

Muzika ten vakarais b?na tokia, kokiai ir dera pank? ir metalist? girdyklose. Bet dienos metu Džiul? neretai užsimeta Stingo gyvo garso DVD ir ni?niuoja ? takt?.

Dar ten dienos metu b?na dienos piet?s. Skanios sriubos, didel?s porcijos, ir visokie cepelinai/karbonadai/kotletai/baland?liai antram patiekalui. Kainos ir v?l nepamenam, bet negali b?t daugiau, nei 12 Lt.

Dar jie turi r?s?, kuriame labai tamsu ir dr?gna, tai ten dažniausiai pankai ir miega ant stal?.

MENIU: daug, sunkiai, kaip pas tet?.
KOKYB?: kaip pas tet?…
KAINOS: pigiau nei kitur, nors tokia vietos aukštesni? kain? ir negal?t? duoti.
ALKOHOLIS: alus. Alus. Alus. Dar klientai m?gsta stipriau, kartais. Prie alaus.
APTARNAVIMAS: svarbiausia – nepykdyti Džiul?s ir viskas bus gerai.
VIETA: Suba?iaus g. 6, Vilnius.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: rekomenduojam tiems, kuriems patinka sunkiau – sunkesn? muzika, sunkesnis maistas, sunkesn? kompanija. Nerekomenduojam – visiems kitiems (patys suprantat, kuriems ten geriau nesirodyt).

Nostalgiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

Tarp blizgan?i? stikl? ir pretenzing? fasad? – pank? ir jiems prijau?ian?i? baras „Pogo“

Degustatori? komandos sud?tis labai ?vairi, tod?l vieniems ar kitiems jos nariams netik?tai (ar tik?tai) tenka lankytis visokio plauko ir kalibro Vilniaus baruose/restoranuose/kavin?se etc. – nuo graži? ir išpuosel?t? vynini? ar japoniško maisto restoran?, iki toki? viet? kaip „Pogo”. O apsilank? – skubame aprašyti ir vis? ties? papasakoti Jums.

„Pogo” ?sik?r?s pa?ioje Vilniaus gatv?s pradžioje, iš karto už vienos iš prekybos skudur?liais Mekos – „Flagman“ centro. Koks paradoksas – Gedimino prospekto vartotojiškos kult?ros apsireiškim? epicentre atsidar? pank? ir kit? panašios pakraipos visuomen?s element? baras. Atsidar? jau senokai – gal prieš kelis metus, tiksliai neprisimename. Bet pasisekimo baras sulauk?. Ten nuolat pilna miesto neformal? ir j? draug? iš kit? miest? ar užsienio.

Apie bar? – jis ?sik?r?s r?syje, iki jo – stat?s ir žiem? slid?s laiptai. Ver?iasi nuo j? žmon?s gausiai, krentan?i? skai?ius proporcingas išgerto „Varniuk?” alaus kiekiui. Viduje – ni?ru ir tamsu, kaip ir pridera roko muzikos barui (jie patys taip save vadina). ?domiausia interjero detal? – ant kiekvieno stalo yra vis kitos roko grup?s pavadinimas su visais grup?s išleist? album? viršeliais. Band?m suprast, kaip jie taip padar?, bet kadangi nesam rankdarbi? specialistai, ilgai negalvoj? nusprend?m, kad tikriausiai dekupažas. Anyway, visai smagus ir reikalus pagyvinantis elementas.

Garsieji, roko grupi? vardais dekoruoti stalai. Nuotraukoje - fragmentas nuo "Sex Pistols" stalo.

Dar yra mini scena ir ten vyksta koncertai. Groja, kaip ir pridera tokiai vietai, visokie neformalai, nesuprasti, neatrasti, prarasti, pamiršti talentai. B?na ir užsienie?i?. Groja labai garsiai, tad, jei tikit?s rami? vakar? – eikit ? koki? kult?ringesn? viet?. Muzika ten irgi visada atitinkama groja, kas mums irgi prie širdies, nes jos gilumoje dar jau?iam?s jauni ir neatsisak? maišto id?j? bei sieki? visais ?manomais b?dais eiti prieš sistem?.

Alus ten pigus – „Varniukai” kainuoja 5 Lt, kas yra labai gerai ir d?l ko mes „Pogo” mylim. Maistas irgi s?lyginai pigus ir pusiau valgomas. Kita vertus, pankai skoni? ?vairovei dažniausiai neišrank?s.

Dar jie turi stalo futbol?, kaina standartin? – 2lt. B?da ta, kad jis beveik visada mirksta alaus balose, sunku suži?r?t kamuoliuk?…

Švaros supratimo baro personalas nelabai turi, vakaro eigoje ? dam? kambar?l? eiti darosi vis nemaloniau. Einan?ios – pasiruoškit iš anksto išvysti net tai, ko nesitik?jote.

Vaizdelis savaitgaliais ten gana tipiškas – daug girt?, pakamp?m miegan?i? ar aplink besitrinan?i?, aptriušusi? pankuojan?i? nepilname?i?. Nors velnias juos žino, al? tai jiems parduoda, tai 18 gal ir turi… nors nemat?m, kad barmenai kada klaust? j? met?… Nelabai ten tai kam r?pi. Ten gi laisva dvasia viskas vyksta.

Jeigu lyginti, tai vieta kažkokia tarp „Bix‘?“ ir „Psichbario“. „Bix‘uose“ netgi kult?ringiau kažkaip viskas, žmon?s gal vyresni eina. Kažkuo primena „Bošk?“ (?ia Kaune, ten irgi pank? bar? yra!).

Išvada – jeigu nepatinka neformalai ir baim? kelia vien mintis, kad aplink sutiksi daug girto pankuojan?io jaunimo – geriau ten neik.

MENIU: pagalvojom, kad geriausias meniu apib?dinimas „simple as that“. Kold?niuk?, sriuby?i?, saloty?i?, bet viskas tiesiog „simple“ iki širdies gelmi?.
KOKYB?: pankams svarbu pigiai. Taip ir yra. Maistas – nei suged?s, nei netinkamai paruoštas. Tiesiog jis n?ra pagrindinis „Pogo“ akcentas.
KAINOS: pankiškai pigu.
ALKOHOLIS: alus, alus, alus… Tiesa, mat?m, kad kai kurios mergait?s geria ir kokteilius. Džin tonik? ir ten sumaišo gana neblog?.
APTARNAVIMAS: Priklauso nuo to, kiek girti barmenai ir kiek girt? klient? šiandien buvo sutik?. Viskas, žodžiu, nuo nuotaikos ir nuo to, kas j?s ir kaip užsisakote. Beje, užsisakyti reikia prie baro, o v?liau patiekalus jums atneša prie j?s? stalo (tiesa, reikia nurodyt tai Sec Pistols stalas, dar kurios nors grup?s).
VIETA: Vilniaus g. 12, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: ekstremalams, seniems pankams, kurie nori prisiminti jaunyst?, einantiems prieš sistem? ir pankuojan?ioms „kliuškoms“.
PASTABOS: beje, yra ir Šiauliuose. O dar turi ir „Pogo“ hostel?. Pastarasis, ties? pasakius, net labai stilingas ir visai nepankiškas.

Tamsaus alaus pasiilgusi,
Degustatori? komanda

Baras „Vingri? 17“, geriau žinomas kaip tiesiog – Psichbaris

Š? kart? pasidalinsim kiek senesniais prisiminimais apie tikrai mistišk? viet?. Dedam galv?, kad apie j? daug kas buvo gird?j?s, bet nedaug kas buv?s… O mes paband?m. Paband?m, aišku, susiklos?ius tam tikroms aplinkyb?ms.

Buvo vasara, liepos 6-osios išvakar?s. Pirmadienis, kit? dien? ? darb?/mokykl?/universitet?/kt. – nereikia. Bet juokingiausia, kad nors miestas pilnas besiblaškan?i? žmoni?, bet visi barai/kavin?s/užeigos/kt. nusprend? užsidaryti 12 val. nakties. Smagu bent jau tai, kad „Cafe du Pari” barmenas tuo metu pats sau savarankiškai nusprend?, kad ši?nakt jam dirbti patinka. S?d?jom ilgai, o kai nebesis?d?jo ten – tas pats barmenas kažkod?l pasi?l? dar aplankyti „Psichbar?”. Degustatori? komanda, kažkod?l, visiškai tam neprieštaravo…

Baras... štai koks jis

Kompanija buvo ?domi: Degustatori? komanda – 2 vnt.; barmenas – 1 vnt.; barmeno draug? ir jos jaunesnis brolis – 2 vnt.; kažkoks vyriškis – 1 vnt. Užkiet?jus? dailinink? iš Užupio, kurio paveiksl? niekas neperka, ir žyd? rabin?, gyvenant? Lietuvoje jau 3 metus, bet šiaip kilus? iš Šveicarijos, palikom kažkur Didžiojoje g-v?je. Reik?t? atkreipti d?mes? dar ir ? tai – kad visi šie žmon?s buvo visiškai nepaž?stami iki tol, kol sus?do prie vieno staliuko „Cafe du Pari”.

Taigi, situacija maždaug tokia: kai 6 ryto s?kmingai ?žingsniuojame ? „Psicbar?”. Niekas iš ties?, matyt, nežino, kaip tas baras vadinasi iš ties?, sklinda gandai, kad pagal adres?, jo pavadinimas yra tiesiog „Vingri? 17?, ta?iau ne k? blogiau jis žinomas pagal pravard? – „Psichbaris”. Kod?l? Nes, v?lgi, sklinda gandai, kad baras priklaus? garsiajam Psichui (aka Tomui Krivickui). Maž? mažiausiai, jis ten tikrai pilst? al?, arba, kitaip tariant – dirbo barmenu. Dar ten dirbo ir toks R?l? (jei ži?r?jot nors vien? realyb?s šou, tur?tum?t žinoti).

Baro interjeras

Paties baro interjeras – ?domus. Labai daug akmens. Sakydami daug – „we mean it” (kaip sako anglai). Židinys. Aišku, tartai. Ilgas medinis stalas. Viskas ne pirmo naujumo, bet tai savotiškai tinka prie baro aplinkos. Tiek barmenai, tiek publika – atsip?t?. Tradiciškai, at?jus ? „Psichbar?”, kaip supratom, reikia didži?j? dal? praleisti s?dint ant bordi?ro, kitoje gatv?s pus?je. Gerti labai daug alaus. Tikriausiai, „biški” pasimušti. Ir gerti daug alaus, kuris tekainuoja vos 5 litus. Nenustebkit – jei paklausit, koks alus pigiausias – jums tikriausiai pasi?lys geriau išgerti degtin?s.

Maistas? Nežinom… Degustatori? komanda kažkaip nedr?so, o ir nelabai nor?jo bandyti ko nors užsisakin?ti. Tiesa, jei k? – pastaruoju metu visai greta atsidar? „kebabin?”.

Ir dar šiek tiek interjero...

Atrodo – tiek… Jei sugalvosit lankytis, elkit?s ir b?kit – neformalai. O kas svarbiausia, elkit?s tyliai ir padoriai su tais, kurie miega bare. Nežadinkit j?. Nuo to gali b?ti tik dar blogiau.

MENIU: netikrinom, bet žinom, kad šalia yra kebabin?.
KOKYB?: na, alus kaip alus – kiti alkoholiniai g?rimai, kaip kiti alkoholiniai g?rimai. Maistas… na, jei apie kebabus, tai pastaroji kebabin? n?ra pati ?sp?dingiausia.
KAINOS: kaip biednam studentui ar biednam neformalui – pa?ios tinkamiausios.
ALKOHOLIS: alus ir visa kita, kas turi laipsni?.
APTARNAVIMAS: juoko arba komentaro tikrai sulauksite. Na, jei nesulauksite iš barmen?, tuomet tikrai iš kit? baro lankytoj?.
VIETA: Vingi? 17, Vilnius.
INTERNETE: web (na, ?ia ne j?, bet apie juos…), FB.
SUBALANSUOTA: labai gerai parašyta j? tinklalapyje: „einam dasimušt“. Beje, dar dažnai vadinama skyle ir visokiausi? padugni? traukos centru. Na, kadangi Degustatoriai vis d?lto leidžia žmon?ms b?ti kokie jie nori (arba ? juos tiesiog nekreipia d?mesio), tai gal ir toki? viet? jiems reikia…, bet šiaip eikit ten tik ekstremali? potyri?.

Psichologiškai gerai nusiteik?,
Degustatori? komanda

„Rout 66“ arba vieta, kur renkasi miesto (ne)formalai

Visiškai atsitiktinai viena iš Degustatori? komandos nari? jau antr? kart? v?l? ir lieting? savaitgalio vakar? pateko ? kažkoki? itin keist?, niekada negird?t? ir nelankyt? viet? skambiu Amerikos vaizdelius menan?iu pavadinimu „Route66“. Baras yra tarp „Europos“ ir „Radisson Blue“. Vieta nelabai patogi, nes toli nuo Senamies?io, kur tamsta gyvena. Bet et, k? jau ?ia…

Labai gerai, kad abu kartus ten lankytis teko su linksma ir nuolat ten besilankan?ia kompanija. Pasirodo, kad ten ir šiaip dauguma lankytoj? vieni kitus paž?sta, barmenai, padav?jai ir vir?jai irgi su visais kalba kaip su senais draugeliais, vyrauja neformali, kiek girtoka atmosfera.

Alus liejasi upeliais, nes (jei gerai atmintis neša) jis ten kainuoja maždaug 3-4 litus. Jau man?m, kad Vilniuj už tiek išvis alaus negalima gauti.

Ammm, dar maistas – v?lgi, kiek menam, ten duoda bulvy?i? – daug ir padažo gali piltis, kiek nori. Kiek kainuoja, nežinome, moka vaikinai. Dar ragauta vištienos sparneli? – porcijos didel?s, kainas galit pasitikrint ?ia http://www.route66.lt/.

Iš užsi?mim? – galima vis? vakar? s?d?t prie baro ir bendraut su barmenais ar bent jau steb?t, kaip jie linksminasi. Galima žaist stalo futbol?, dar visokius stalo žaidimus. Dar kažkoks keistas žaidimas yra (neband?m) http://www.route66.lt/shuffleboard/. Dar galima šokt pagal sunkesn? muzik? (muzika ten tikrai teisinga). Ir b?tinai susirast nauj? paž?stam?. Kažkaip kitaip ten neišeina.

Teisingas poži?ris!

Dar patiko tai, kad paž?stamiems barmenai atidaro vakaro s?skaitas, už kurias susimoki išeidamas ir nekaulija pinig? už kiekvien? al?.

Išvada: koncepcija pakankamai vientisa ir išbaigta nuo muzikos, sien? dekoracij?, meniu ir aptarnaujan?io personalo. Nueikit, ten visai gerai.

Ai, ir ten dar b?na koncert?. Program? – steb?kit patys! Ir beje, nuotraukos ?ia – vogtos… Bet iš pa?i? „Route 66“, tai gal nieko…

MENIU: specializacija – vištienos sparneliai su kone tobulu pel?sinio s?rio padažu. Kitko neband?m, bet vien d?l j? verta ištverti ir ten besigr?dan?ius studentus ar sugadinti savo solidži? reputacij?.
KOKYB?: sparneli? ir j? padažo – nuostabi!!!
KAINOS: pigiau negu daugelyje (daugumoje, net) viet? Vilniuje. Jei užsisakin?site sparneli? dviems, sumok?sit gal po kokius 7 Lt (kartu su bulvyt?m), bet tikrai pavalgysit…
ALKOHOLIS: alus. Daug. Pigus. Kitas alkoholis – mažiau, pigus, kaip visur…
APTARNAVIMAS: seniai gird?jote ger? juokel? arba ? bar? at?jote vienas ir neturite k? veikti – barmenai jus, tik?tina, tikrai užims.
VIETA: Konstitucijos pr. 12, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: kaip patys skelbiasi – subalansuoti jie paprastiems žmon?ms. Visiškai pritariame. Ponas su kostiumu iš gretim? verslo biur? pastat? gali jaustis nejaukiai (nebent taip nor?s paragauti tobul?j? vištienos sparneli?, kad spjaus ? savijaut?), o studentas arba ilgaplaukis sunkesn?s muzikos klausytojas – jausis kaip rojuje.

Neformaliai nusiteikusi,
Degustatori? komanda