„Vapiano“: kai m?sai sakai „mums reikia pab?ti atskirai“

Taip, m?sa ant mano stalo b?na vos ne kiekvien? dien? ir moralini? kan?i? j? valgant nekyla (na, nebent tai b?t? visas paršelis, žvelgiantis tuš?iu žvilgsniu ir laikantis paskutin?j? obuol? nasreliuose). Ta?iau nesu ir iš t?, kurie negav? m?sos jau?iasi nepavalg?, ir kuriems patiekalas b?tinai turi susid?ti iš „m?sos+kažko“. Juolab, kad ir patiekal? be m?sos b?na išties gardži?, o kartais d?l prieskoni? ir ingredient? derini? net nesuprasi, ar ?ia b?ta m?sos, ar vis tik ne. Tod?l ragauti „Vapiano“ rugs?jo-spalio ypating?j? pasi?lym? vegetarams ir veganams ?jau su smalsumu ir nekantrumu.

Vapiano Vilnius

Kone tobulas desertas, kur? suvalgius – s?žin? nepriekaištauja

Pirmas pliusas – veganiškai moli?g? sriubai. Trintas sriubas labai m?gstu, bet gana dažnai ? jas tenka papildomai bertis druskos ir pipir?. Šiuokart skonis sodrus, spalvingas, tikras „comfort food“ sveikuoliškame pavidale.

Veganiškas rizotas su moli?gais – ryžiai kiek pervir?, bet skonis išraiškingas – skanu! Moli?g? ir kokos? pieno jaukumas bei saul?je džiovint? pomidor? r?gštel?.

vapiano vilnius

Pica ir fone boluojan?ios vienos iš salot?

Vegetariška daržovi? lazanija iš pirm? k?sni? nesužav?jo blankiu skoniu ir tik užsib?rus druskos ir pipir? situacija gerokai pasitais?. Taip pat viskas užlieta gana storu sluoksniu s?rio (kas vienam pliusas, kitam minusas). Vienu žodžiu, nor?t?si ?domesni? prieskoni?, bet jei kas m?gsta kaip tik švelniai – tiks.

Kaipgi „Vapiano“ be picos? Veganiška pica su saldžiosiomis bulv?mis ir lapiniais kop?stais ?sp?džio nepaliko, ta?iau vegetariška jos versija su ožk? s?riu patiko labai. Nors pati pica pasirod? sausoka, ta?iau nesinor?jo nei padaž?, nei papildom? prieskoni?.

vapiano vilnius

Makaronai kaip makaronai

Ryškiausi? ?sp?d? paliko „Ryt?“ salotos. Ta prasme, ne šiaip „skanu, patiko, paragau?iau dar“, bet „bum!”. Gaivios, so?ios, saldžiar?gšt?s – tokio sodraus, stipraus skonio, kad ne tik niekuo nebesinor?jo pasigardinti, bet ir deserto jau po to nebereikt?. Tikras atradimas.

vapiano vilnius

Dar vienos ragautos salotos

Ar jums paž?stamas kalt?s jausmas valgant desert?? Man tai tikrai. Malonumo džiaugsmas maišosi su riebal?, augan?i? ant šon?, vaizdiniais, kuriuos stengiuos nustumti ? šon?, bet ne visada s?kmingai. Ta?iau kai valgau veganiškus ar žaliavalgiškus saldumynus, neapleidžia poj?tis, kad štai valgai tort? ir iš ties? netgi darai sau paslaug? (aha, arba saviapgaul?s galia). Bet kokiu atveju tai sveikesn?s alternatyvos už cukraus/milt?/riebal? bombas, o bent jau man, kiek teko ragauti – tikrai skanu. Tad ir šio vakaro „uoga ant torto“ tapo „Vapiano“ veganiškas desertas – banan? kremas su karamelizuotais riešutais. Jame švelniai kremo tekst?rai kontrast? suteik? graikiniai riešutai, o saldum? papild? maloni r?gštel?, tad tai n?ra iš t? desert?, kur tik saldu, saldu ir darkart saldu.

vapiano vilnius

Degustacinio meniu išbandymas

All in all – kai kas iš pasi?lym? tiktai verta d?mesio, kai kas pasimiršo vos paragavus, bet bent jau „Ryt?“ salot? tai gr?šiu tikrai.

Kartais vegetar?,
degustator? Valda

 

„Palermo” – bandymas gaminti picas Alytuje

Tai n?ra jokia naujiena – picerija „Palermo“ Alytaus miesto centre stovi jau n met? ir praktiškai nesutiksite alytiškio, kuris n?ra ten bent jau alaus išg?r?s.

Sunku jau ir beatsiminti, kiek kart? „Palermo“ buvo uždarytas ir v?l atidarytas, ta vieta išgyveno spalvingus laikus prieš gerus 15 met?, kai savaitgaliais iš maitinimo ?staigos pavirsdavo naktiniu klubu. Dz?kijos regiono jaunimas ten dažnai m?gdavo aiškintis santykius, tad t?vai paaugliams vaikams rekomenduodavo vakarais t? viet? apeiti.

Naujasis „Palermo“ nedaug kuo pasikeit? nuo sen?j? jo versij?, tik žada b?ti šeimos restoranu, d?l ko mums, ties? sakant, nei šilta, nei šalta.

Atidarymo proga pasirodžiusiuose straipsniuose regionin?je spaudoje rašoma, kad picerijoje dirbs nemaža dalis sen? laik? darbuotoj?, kas lyg ir reiškia, kad maisto skonis ir kokyb? išliks nepakit?. Ir tai yra visiškai nieko gero.

Per šitiek met? visoje Lietuvoje atsidar? labai daug ger? maitinimo ?staig?, kai kurios iš j? netgi vejasi pasaulio restoran? lyderius, o ši vieta vis dar teikia 15 met? senumo patiekalus.

Kainos yra vidutiniškos Vilniaus gyventojams, tad Alytiškiams tur?t? b?ti netgi aukštos. Pic? yra 100 r?ši?, kaip ir priklauso save gerbian?iai picerijai.

Vis d?lto, verta nueit buvo vien d?l nostalgijos, nes autor?s pirmoji gyvenime valgyta pica (kokiais 1997 metais) buvo b?tent ten, ir ji iki šiol atsimena, koks tai buvo ypatingas potyris.

Tad š? kart? buvo pasukta tuo pa?iu keliu ir užsisakyta Romeo – iki šiandien viena iš m?gstamiausi? autor?s pic?. Na ir k?, ir negalima sakyti, kad buvo labai blogai, labiau gal vidutiniškai, taip ne visiškai pro šal?, bet labai toli nuo Italijos. Maža pica kainuoja 15 lt, lyg ir normali kaina. Tik l?kšt?s ne picoms, d?l to šiek tiek keista buvo.

Romeo pica. Atrodo bardakas. 15 lt

Romeo pica. Atrodo bardakas. 15 lt

Silk? su baravykais buvo blogai, labai prastas bandymas pasididžiuoti dz?kiškais grybais.

Silk? su baravykais buvo bloga. Garb?s Dz?kijai nedaro. Apie 10 lt.

Silk? su baravykais buvo bloga. Garb?s Dz?kijai nedaro. Apie 10 lt.

?ili sriuba buvo irgi blogai. Reikia pabr?žti, kad šitas patiekalas yra itin imlus improvizacijoms ir yra begal? nesunki? b?d? padaryti j? ?simintinu, bet kažkaip nemaža dalis maitinimo ?staig? žiauriai feilina, vis? pirma d?l to, kad ji neb?na aštri. Šiuo atveju buvo ši grubi klaida ir dar keletas kit?.

Li?dna ?ili sriuba. Apie 10 lt.

Li?dna ?ili sriuba. Apie 10 lt.

Havaj? pica buvo tokia, kaip ir visose kitose panašaus lygio Lietuvos picerijose. Ir tai tik rodo „Palermo“ buvim? vidutinybe.

Havaj? pica. 16 lt.

Havaj? pica. 16 lt.

Ar gerai, kad „Palermo“ v?l dirba – žinoma, kad taip. Ar ten maistas yra kuo nors ypatingas – tikrai ne, bet kitos vietos Alytuje yra tokios blogos, kad net skauda, tod?l picerija turi šans? v?l tapti populiari. Žinoma, nekalbu apie vis? giriam? šašlykin?, apie kuri? gal kit? kart?.

Nostalgijos kamuojama,
Degustatori? komanda

MENIU: picos ir visa kita.
KOKYB?: labai vidutiška.
KAINOS: vidutiniškos.
ALKOHOLIS: turi visko.
APTARNAVIMAS: Dz?kiškai svetingas.
VIETA: Rotuš?s a. 2A, Alytus
INTERNETE: www
SUBALANSUOTA: nerandantiems geriau

 

„Papartis“ Kazl? R?doje – ?sp?dingos „freskos“ ir netik?tas kokteilis „Padai“

Jeigu tik kada važiuosit pro Kazl? R?d? – tik nemalšinkite alkio „Maximoje“ ar artimiausioje degalin?je. Juk Kazl? R?doje esti restoranas „Papartis“.

O ten rasite ne tik plat? ir ?vair? meniu, ?sp?ding? (tikrai labai labai labai ?SP?DING?) interjer? su spalvingomis freskomis beigi labai netik?tus kokteilius. Tik nesakykit, kad nenor?jot paragauti „Pad?“ arba išbandyti „Pikto“?

IMG_2216

Šiaip jau – tikrai labai graži iškaba

IMG_2215

O ?ia kiek apsnyguriuotas kiemas, kuris, sp?jam, vasar? tampa tikra malonum? oaze…

„Papartis“, tikriausiai, garsiausias Kazl? R?dos restoranas, veikiantis ne vienerius metus. Besipuikuojantis atskiru, gan?tinai uždaru kiemu, su vandens telkinukais ir juose besipliuškenan?iomis gumin?mis antimis, medin?mis pav?sin?mis ir panašiais liaudies mados elementais.

Tiesa, nors buvome ten šaltuoju met? laiku, bet ?tariame, kad smarkiau pašvietus saulei – lauke pris?sti tur?t? b?ti gan?tinai malonu.

IMG_2214

Gumin? antis ir…

IMG_2213

…vis dar kiemo elementai

Bet, BET, net jei atsidursite „Papartyje“ vasar? – b?tinai užsukite ir ? vid?. Vienas ?sp?dingiausi? restorano element? – visai ne meniu, o stulbinan?ios lub? „freskos“, atspindin?ios lietuviškos gamtos kait? skirtingais met? periodais.

Nuo gelstan?i? lap? virš kalvel?mis nus?t? lietuvišk? lygum? iki nuo sniego apsunkusi? egl?s šak?. Matot, net skamba romantiškai. Žodžiu, ši dalis – yra velniškai netik?ta, verta d?mesio, o jei kas kada suplanuos vesti kok? lietuvišk? restoran? interjer? „žurnal?“, tai š?j? – ten b?tinai reik?s ?traukti.

IMG_2201

Kraustom?s ? vid?, kur mus pasitinka fantastiško grožio freskos, vaizduojan?ios skirtingus met? laikus

Antras vertas d?mesio dalykas – kokteili? meniu. „VAU!“ efekt? pasiek?me kone per akimirk?. Nusprend?m ragauti du – „Padai“ ir „Piktas“.

„Padai“ susideda iš „Žagar?s“, melion? likerio beigi „Blue Curacao“. Supilta ? stiklin? bei susluoksniuota atrodo kone kaip Lietuvos v?liava, o sumaišyta… ai, spalv? nuotraukoje pamatysit patys.

IMG_2218

Kepsniai, nors ir skirtingi, bet atrodo labai panašiai

IMG_2217

Tiesa, gana skanu, o ir kainos nesikandžioja

Tuo tarpu „Piktas“ yra išties piktas… Degtin? plius vis? virtuv?je buvusi? pipir? mišinys. Sp?jam, tokius vyrai geria jau ne po pirmo, nor?dami ?rodyti, kad gali lengviau išgerti jojo piktum? nei priešininkas. Beje, visas sud?tis ir kitas kokteili? meniu detales – pamatysite nuotraukoje žemiau.

IMG_2219

Picos taipogi gan?tinai neblogos. Net ir geresn?s, nei daugumoje pagars?jusi? picerij? Sostin?je. Beje, taip, padažas atkeliauja b?tent tokiu formatu.

IMG_2220

Kažkod?l nesusilaik?m nenufotografav? l?kšt?s.

Na, gerai, gal? gale pašnek?kime apie maist?. Ties? pasakius, maistas visai neblogas. Kepsniai – mažoki, bet ir kainos n?ra labai aukštos, tod?l ir pykti negalima. Na, o picos – labai labai neblogos. Geriausia jas b?t? apib?dinti „tokios, iš širdies“, nepask?pinta.

IMG_2210

„Padai“ ir pomidor? sultys greta puokšt?s g?li?.

IMG_2211

Sumaišyti „Padai“

IMG_2224

Kokteilis „Piktas“ (jei pavyks ?ži?r?ti – rekomenduojam pasiskaityti ir likusi? dal? kokteili? meniu)

MENIU: labai ?vairus, nuo pic? iki kepsni?.
ALKOHOLIS: rekomenduotinas kokteili? meniu.
KAINOS: labai vidutiniškos.
APLINKA: jei nepamatysite nors kart? gyvenime, vadinasi, negyvenote.
KUR RASTI: Kazl? R?doje (klausti vietini?, mes adreso neprisimenam).

Labai rekomenduojanti,
Degustatori? komanda

Skub?kime l?tai arba “Vapiano”

Pagaliau. Ši vieta pasiek? ir Lietuv?. Trumpai tariant restoranai „Vapiano“ jau seniai užkariavo beveik vis? pasaul? ir galiausiai vienas j? buvo atidarytas ir Vilniuje. Tiesa, Degustatori? komanda pirm? kart? su šiuo tinklu susipažino Estijos sostin?je Taline, kiek daugiau nei prieš ger? pusmet?, bet turint vien? beveik savo pašon?je negi neužsuksi pasim?gauti tikru itališku maistu.

Cezario salotos ir trinta kalafior? sriuba

Vertinim? apie ši? viet? yra ?vairi?, pradedant nuo modernios valgyklos iki tiesiog aukso grynuolio ital? virtuv?s m?g?jams. Degustatori? komandai ten patinka d?l keli? priežas?i?:

– Pirmiausia, netradicinis kliento ?traukimas ? maisto užsakym?: gauni elektronin? kortel? bei mažulyt? meniu ir renkiesi (bei užsisakai) iš keli? maisto opcij?: picos, makaronai ir salotos+sriubos+užkandžiai “langeli?”. Baras alkoholiniams g?rimams yra atskirai, o gaiviuosius galima pasiimti toje pa?ioje vietoje kaip ir maist?. Užsisakius pic?, gauni tok? panaš? ? peraugus? pultel? daikt?, kuris paruošus tavo pic? ima burgzti, tad pakyli nuo staliuko ir eini jos susirinkti nuo užsakymo vietos.

O ?ia - "Vapiano" pica

– Antra, visk? gamina prie tavo aki?: sumaišo salotas su ?vairiais priedais, išverda ir pagamina makaronus su ?vairiais padažais. Degustatori? komandai ypa? patinka, jog makaronus galima išsirinkti iš 6 r?ši?, tad turite galimyb? valgyti ne tik seniai atsibodusius vamzdelius ar spage?ius. Dar vienas smagus dalykas, kad kol gamina tau patiekal? personalas klausia, kaip padaryti t? patiekal? b?tent tau, koki? pried? norisi, gal koki? papildom? prieskoni?… vienu žodžiu, nors tai standartizuota yra daug vietos variacijoms.

– Tre?ia, maistas tikrai skanus ir sultingas. Šviežias. Neperkrautas. Nesakysime, kad jo daug (nors tai labai subjektyvu, priklausant nuo valgymo ?pro?i?), bet tikrai nemažai ir netgi pakankamai. Alkani neišeisit, Degustatori? komandai per visus apsilankymus tikrai taip nebuvo nutik?.

– Ketvirta, maloni aplinka. Žinoma, tie gyv? prieskoni? vazon?liai ant stal? ir aplink alyvmed? apjuosti stalai gali pasirodyti šiek tiek pretenzingi, bet valio valio, kad turime dar vien? viet?, nebijan?i? išsiskirti. Ten n?ra telik? ir muzika neplyšauja taip, kad negirdi savo pašnekovo, ir, a?i? dievui, ant stal? n?ra milijono reklamini? buklet?. Apibendrinant toks kažkoks urban meets casual išpildymas.

– Penkta: nemokamas bevielis internetas ir malon?s raudoni foteliai “lounge’ui” arba kuomet reikia sutvarkyti reikalus ir išgerti kavos.

K? dar mat?m, tai pasi?lym? dienos pietums: ?vairios variancijos pagal skon? ir poreik? 14.90 lit?, sakytum?m pakankamai padori kaina, bent jau m?s? akimis.

Kad jau prakalbome apie kainas, prisipažinsime Vapiano tikrai nepavadinsime pigia vieta. Ramiai pavalgyti ir išgerti ten kainuos vidutiškai nuo 20 iki 30 lit?.  Sriubos kainuoja nuo 6.50 iki 8 lit?, salotos nuo 14 iki 19 lit? (jeigu norite pried?, kaip vištienos kr?tin?l?, krevet?s ir pan., už juos irgi reik?s mok?ti atskirai). Makaronai ir picos suskirstytos ? 4 grupes nuo 12.90 iki 26.90 lit?.

Sklinda kalbos, kad desertai ten irgi nenuviliantys, ypa? tiramisu. Tiesa, Degustatori? komanda j? dar neragavo, bet visada bus pirmas kartas.

Taigi tikrai rekomenduojame bent kart? ten nueiti ir patiems apsispr?sti, ar patinka, ar nelabai. Mums patinka.

MENIU: itališkas, pagrindiniai patiekalai: picos, sriubos/salotos/užkandžiai, makaronai.
KOKYB?: puiki, maistas gaminamas „prie aki?“, šiek tiek varijuojama pagal kliento poreikius (prieskoniai, priedai). Beje, maistas nors ir pusiau paruoštas, bet atrodo tikrai šviežias. Pro atvirus langus ? virtuv? – matosi kaip viskas gaminama, nes pvz., makaronai ten – ne pirktiniai, o vietoje gaminti special?s „Vapiano“.
KAINOS: studentui – kiek brangoka, dirban?iam žmogui – normalu. Vidutiniškai pavalgysite už 20 – 30 Lt, dienos piet?s – suapvalinus 15 Lt.
ALKOHOLIS: pagrindinis g?rimas vynas, bet yra ir alaus, kokteili?, kit? g?rim?. Beje, tikrai neblogo vyno galima tiesiog ?sigyti buteliais.
APTARNAVIMAS: visuomet malonus ir draugiškas. Net nuostabu kaip vis? dien? ten dirbantys žmon?s sugeba gaminti maist? šimtams klient? ir išlikti su šypsena bei malon?s.
VIETA: PC “Europa”, Vilnius.
INTERNETE: web, FB.
SUBALANSUOTA: itališko maisto gerb?jams, taip pat, aplinkini? verslo centr? darbuotojams – papietauti ar tiesiog pas?d?ti po darbo. Beje, turi ir specialius renginius vaikams, moterims ir pan.

Itališkai,
Degustatori? komanda