Palanga vasar? – viskas gal ne taip blogai, bet mums nepavyko

Taip taip, mes jau šimt? kart? gird?jom apie tai, kad Palangoje be Basank?s yra ir daugiau viet?, kurios yra tikrai normalios, be kroks?, sandal? su kojin?mis, nupiešt? antaki? ir amžinai girt? provincijos maroz?. Mes netgi kelias tokias vietas savo akimis mat?me, ta?iau papietauti, kaip suplanavus, mums nebuvo lemta.

O planavome mes eiti ? A‘petit, kuris vis? išgirtas ir apkalb?tas, kaip ten viskas faina ir gerai. Tai taip, dar daugiau visiems kalb?kit, kaip ten faina ir gerai, ir kitais metais eil?s bus ne pusantros valandos, o koki? trij?. Nu?jom, pasiži?r?jom ? kokius 20 prieš mus laukian?i? žmoni?, ir nusprend?m eit ieškot laim?s kitur.

Na ir fail‘as tai buvo siaubingas. Neaišku, kokio velnio pakužd?ti, bet mes nuklydome ? netoli bažny?ios vieno pastato antram aukšte esan?ius kinie?ius. Nes lyg ir sugalvojom, kad faina, kad seniai valg?m ir kad bus ?ia gerai.

Buvo labai blogai. Ir net ne maistas. Nes maisto mes nemat?m akyse. Buvom kokie trys staliukai sve?i? ir koki? penkiasdešimt, tai nepasakytum, kad labai nesp?ja, pluša, skuba virtuv?s šefas ir neapsidirba vargšelis, nes šimt? vištien? kaip vyšni? reikia sumaliavot. Bet ne, ?ia ne tas atvejis. ?ia buvo toks jausmas, kad šefas t? dien? išvis nebuvo pasirod?s darbe.

Likimo ironija, bet pralauk?me maždaug pusantros valandos nuolat keikdamiesi ir gaudydami mus ignoruojan?i? padav?j? kol nusprend?me, kad to jau gana, kad esam alkani ir pikti, ir kad laim?s ieškot eisim kitur. Barmenas ir padav?ja net neatsipraš?, tik supratingai palingavo galva, kai praneš?m, kad atšaukt? maist?. Matyt, tas maistas niekada ir nebuvo užsakytas, kad taip jau lengvai mus paleido.

Nu ir tada pasukom bet kur, nes akyse stov?jo maistas ir mus ved? ne racional?s sprendimai, o inercija.

Ir nus?dom mes tokioj vietoj, kuri? galima dr?siai vadinti Palangos Širdel? (originalas yra Druskininkuose). Tai yra kavin? R?ta, kuri tikrai dar mena sovietinius laikus, o meniu nelabai nuo to laiko ir atsinaujino. Gal tik servet?li? ? trikampiukus nebekarpo.

Užsisak?m visoki? sriub? ir kepsni?, kad tik neb?t? mažai, neduok dieve. Nu ir k?. Nu ir nenustebino, t.y. nebuvo šlykštu, buvo kaip pas mam?/mo?iut? ar giminai?ius per gimtadienius – kepsniai, karbonadai, bulv?s ir neišmanios salotos su privalomom agurk? riekel?mis ir pomidor? skiltel?mis. Ir žinoma, tokia klasik? klasika kaip kop?st? ir burok?li? salotos beigi žirneliai. Nereikia ?ia raukytis, dauguma iš m?s? ant tokio maisto užaugom.

untitledsd

?ia yra j? firminis kepsnys. Iki pilnos laim?s tr?ko tik apelsino griežin?lio papuošimui ir b?t? tiksli 1994 met? kavin?s meniu kopija

untitledgdd

Puikioji klasika – vištiena, užkepta s?riu ir ananasais

untitledff

R?tos kavin?s meniu. Viskas kaip priklauso

untitleddddh

?ia žuvies kepsneliai su padažu

untitledddd

Dar viena klasika – kiaulienos karbonadas, užkeptas grybais ir s?riu

Tai išvada gali b?ti ta, kad R?ta yra OK, jeigu norit tokio tipo maisto, ? kinie?ius jokiu b?du neikit, o A‘pepit arba rezervuokit stal?, arba ateikit tur?dami kantryb?s. Žinoma, visada galima eiti valgyt šašlus ar kark? ? Basank? ir dainuoti kartu su Vitalija Katunskyte.

Košmar? išgyvenusi,
Degustatori? komanda

 

„Iris?“: dienos piet? vieta nesik?dinantiems

Vis dar pasitaiko Vilniuje t? kažkokiais mistiniais b?dais miesto užkampiuose išsilaikiusi? viet?, kuriose maist? gamina tetut?, labai primenanti kaimyn? iš tavo kaimo, o porcija – Kal?das pas mo?iut? (aka „D?k dar to cukraus, gi ne karo metas“). Ir negali, žmogau, sk?stis. Pats at?jai, pats ir suvalgyk. Joki? „gal pus? porcijos“. ?ia – taip neb?na.

Kijevo kotletas

Kijevo kotletas

Žodžiu, „Iris?“ ?sik?rusi Algirdo g-v?je. Nei milžinišk? biur? pastat?, nei ko panašaus aplink nerasi. Rajonas, kuriam buvo žad?ta China Town ateitis gal? gale liko gan?tinai neišskirtinis ir kiek nuobodokas. Na, nebent susidom?jim? sukelia keistos parduotuv?l?s, kuri?, tikriausiai, prireikia kart? gyvenime. Pavyzdžiui, kada pastar?j? kart? lank?t?s vaistini? žoli? prekyviet?je? (Jei prireikt? – viena jau daug met? veikia kaip tik greta „Iris?s“.)

„Iris?“ sukurta išskirtinai dienos pietums – restoran?lis dirba nuo 10 iki 17 val. Joki? alkoholini? g?rim?, tik maistas ir kompotas. Net nesame tikri, ar yra kavos. Tiesa, niekada ir neband?me užsisakyti. Meniu, beje, taip pat n?ra. Patiekal? pavadinimus, kuriuos galite rinktis t?dien perskaitote lentoje prie ??jimo. Bet dar geresnis variantas – pri?jus vienai iš padav?j?, tiesiog pasiklausti k? šiandien rekomenduoja.

Vienas iš kepsniuk?

Vienas iš kepsniuk?

Patiekal?, beje, b?na keli? r?ši? ir kain? kategorij?. Sriuba, dažniausiai, viena (tiesa, vasar? kone visada dar b?na ir šaltibarš?i?). Salot? m?g?jai visuomet ras salot?. Su vištiena ir koki? nors daržovi? arba su feta s?riu. Tiesa, pastarosios nors ir atrodo gan?tinai ?sp?dingai, ta?iau tikrai n?ra „Iris?s“ specializacija. Juk salotos – salotomis, ta?iau padažas ne k? mažiau svarbus ingredientas…

Dar kepsniuk? (š? kart? su gausiu užkepu)

Dar kepsniuk? (š? kart? su gausiu užkepu)

K? išties vert?t? rinktis – milžiniškus pagrindinius patiekalus. J? visuomet keletas b?na kiek pigesni? ir kiek brangesni?. Kiekvien? dien? ir savait? – vis kažkas kita. Nuo baland?li?, blyn? ir blyneli?, cepelin?, Kijevo kotlet? iki žuvies patiekal?, befstrogen?, sovietini? valgykl? kulinarinio šedevro „J?rat?s“ kepsnio ir pan. Retkar?iais pavadinimai b?na tokie egzotiški, jog tenka dar ir pasiaiškinti patiekalo sud?t?.

Pastarieji – tikrai geri. Tikrai ne subtil?s, bet geri. Jei reik?t? pasirinkti vien? žod? apib?dinti „Irisei“ (tiek maistui, tiek aplinkai), geriausiai tikt? „namin?(-iai)“ ir visos šio žodžio variacijos. „Namin?“ dar ir tod?l, jog giliu Degustatori? komandos ?tarimu klientus „Iris?je“ aptarnauja mama ir dukra. Nepatvirtint? gand? teigimu, joms šis restoran?lis ir priklauso.

Vištienos salotos (kad mažai nepasirodyt?), o fone - gaiva, patiekama pietaujantiems

Vištienos salotos (kad mažai nepasirodyt?), o fone – gaiva, patiekama pietaujantiems

Atskiro gero žodžio reikalauja Kijevo kotletas. Jei j?s? buvimo metu pastarasis puikuojasi meniu – jau žinote k? imti. Beje, „Iris?“ gerbiame už tai, jog žmoni? stengiasi nepainioti. Jei meniu – Kijevo kotletas, tuomet jis gamintas tradiciniu b?du, o viduje – sviestas su žolel?mis. Ta?iau jei tai – kijevukas, tuomet viduje rasite s?rio.

Beje, atkreipkite d?mes? ? interjer?. Galb?t jums ir nebus labai gražu, bet b?tinai apžvelkite vis? patalp?. Unikalus detali? derinimas ir… tikrai nemažai laiko investuota ? vis? š? reikal?. Kavos pupel?mis dengtas baras ir staliukai pirmame aukšte, drugeliai tiek ant sien?, tiek tokios pa?ios stilistikos – ant pagalv?li? bei šviestuv?.

?domesn? Azijos virtuv?s "versija". Atrodo simpatiškai kaip užkandis, bet kai užkandis tampa dienos pietumis - gal nelabai...

?domesn? Azijos virtuv?s „versija“. Atrodo simpatiškai kaip užkandis, bet kai užkandis tampa dienos pietumis – gal nelabai…

Na, ir žinoma, jau, tikriausiai, nekantraujate sužinoti kiek dienos piet?s jums kainuos? Kompotas, sriuba ir brangesnis ar pigesnis patiekalas (priklausomai nuo to, k? išsirinksite) varijuos tarp 9 ir 12 Lt.

Tiems, kas persivalgys ir planuos kit? kart? paprašyti pus?s porcijos, jau užsimin?me straipsnio viršuje, taip neb?na. Ta?iau, k? tikrai galite padaryti – nesuvalgyt? pus? nusinešti ? darb?. Vakarienei.

MENIU: lietuviškas ir europietiškas
ALKOHOLIS: ne
SUBALANSUOTA: dienos pietums
KAINOS: 9-12 Lt
DARBO LAIKAS: 10-17 val.
VIETA: Algirdo g-v? (greta kampo su Naugarduko g.)
INTERNETE: n?ra (šypt!)

Šven?ion?liai: puiki vieta greta traukini? stoties su milžiniškomis porcijomis

Po bridimo per up?, koki? 15 kilometr? per Labanoro giri?, veidu sugaudyt? keli? dešim?i? voratinkli?, šviesto žem?lapio ?takoto vieno kito nuklydimo nuo kelio (a?i? Google už telefonin? navigacij?) ir tranzavimo vidury miško – trys neramios sielos (viena iš j? su sužeista koja) šiaip ne taip atsiduria prie Šven?ion?li? traukini? stoties.

K? mes ten veik?me? Matot, „Savo bli?do“ komandos žmon?s kartais m?gsta išeiti ? vien? kit? žyg?, o sužeistuosius iš žygio reikia pristatyti iki saugios lokacijos transportavimuisi namo. Kadangi traukinys tur?jo pasirodyti už poros valand?, o priešais savo paslaugas si?l? kavin?, pavadinimu, berods „Ultra“, nusprend?me išnaudoti prog? ir kuprin?je nešamus konservus – ragauti vakare.

1

„Ultra“ – visai priešais traukini? stot?

Kavin?je tur?jo tuoj tuoj prasid?ti gedulingi piet?s arba krikštynos (meniu tokiomis progomis paprastai nesiskiria, tai buvo sunku nuspr?sti kas tai bus iš ties?), tod?l pris?dame lauke, greta kompanijos ragaujan?ios ne pirm? bokal? alaus.

Kaip ir dažniausiai b?na – mažo miestelio kavin? pasižymi gan?tinai doru poži?riu ? maisto kiek?, nuoširdum? j? gaminant ir itin menkomis kainomis.

Kaip ir dažniausiai b?na – renkantis iš meniu tokiose vietose d?mes? reikia atkreipti ? „šefo specialiuosius“ arba kitaip, kepsnius, pavadintus užeigos vardu. Nesuklydome. Laaaabai gerai. Aišku, neneigiame ir to fakto, kad pasivaikš?iojus bent kelet? kilometr? lauke, apetitas vienaip ar kitaip pasiekia nereg?tas aukštumas.

svencioneliai (1)

„Kuklus“ kepsniukas

Puikiai apskrudusios, ta?iau viduje – minkštut?l?s, fri bulvyt?s, padorus m?sos gabalas, užkeptas ne pa?iu pigiausiu s?riu ir pagardais bei gana neblogai suderintas daržovi? asorti su specifin?mis puošybos detal?mis. Kaina – apie 15 Lt.

Greta to – ragaujame sultin? su kibinais, kuriuos taip pat rekomenduoja tokiai vietai labai maloni padav?ja: „Mes ?ia juos vietoj darom ir kepam, tai tikrai skan?s“. Po paskutiniojo nusivylimo Trak? „Senojoje kibinin?je“ – šie yra tikrai labai geri (svarbiausia, kad išlaikytas m?sos ir padorus svog?no santykis; kibinai, vienok, yra m?siškas valgis, nors kartais atrodo, kad j? reik?t? pristatyti „su svog?nais ir m?sos prieskoniu“; ta?iau ne ?ia).

svencioneliai (2)

Vienas lik?s kibinas…

Jei niekada savo malonumui nevaikš?iojote po mišk?, tikriausiai, niekuomet nesuprasite laim?s, kur? užpl?sta paragavus toki? dalyk?. Jei kada tuose kraštuose grybausit, poilsiausit ar žygiuosit – b?tinai užsukit ? Šven?ion?lius ir dr?siai ragaukit.

Beje, jei atrasite nauj? draug?, bent m?s? atveju jie nepasirod? piktybiniai. Išgirdome daug istorij? apie armij? ir kaip reik?davo „h*jarint“ (taip, taip, pilietis naudojo b?tent tokius žodžius) per miškus daug kilometr?, kiek durnas buvo kuris leitenantas, kaip veikia narkotik? biznis ir kuris politikas kada pardav? Lietuv?. Svarbiausia b?nant svetimoje teritorijoje pernelyg neprieštarauti.

Beje, „Ultra“ turi ir kone niekada neatnaujinam? FB: socialinis tinklas.

P.S.: jei jums ?domus tik maistas – toliau nebeskaitykite. Mes tiesiog norime pasigirti per dvi dienas nueitais 60 kilometr?, atrastais skaniausiais Lietuvoje parduodamais vištienos konservais, aplankytomis partizan? kovos ir ž?ties vietomis bei maloniais vietiniais gyventojais, kurie visuomet atveria šulin? ištroškusiems keliautojams. Beje, anks?iau min?ti vietiniai gyventojai palyd?jo kokius 5 km, papasakojo, kaip sutrumpinti keli? ir v?l atrasti vis? ? priek? nužygiavusi? grup?. Žodžiu, Labanoras yra gerai. Net nepaisant vos po vieno vakaro suskai?iuot? 60 vnt. uod? ?kandim?. Ant vienos kojos.

Pasivaikš?ioj? ir pavalg?,
Degustatori? komanda

„Senatori? kolonos“ – 20 met? atgal

Ir v?l buvo v?lyvas sekmadienio rytas, nes mes negalim kaip žmon?s – mes savaitgaliais keliam?s po piet?, nes m?gstame mažus gyvenimo malonumus. Taigi, paprastai sekmadieniais valgome labai nesveikai – vien? kart? per dien? prisikemšame pilvus ir tada jau ramiai laukiame naujos savait?s pradžios.

T? kart? nor?josi išbandyti kažk? naujo, nueiti, kur dar niekad nebuvome, o kadangi tur?jome šauni? kompanij?, patrauk?me Vilniaus Senamies?io gatv?mis link pa?ios jo širdies – Katedros aikšt?s.

Kažkas buvo gird?j?s, kad „Senatori? kolonose“ duoda daug pavalgyt, tad galiausiai susirinkome ten – visai šalia Signatar? nam?, pa?ioje Tilto g. pradžioje. Šalia yra meksikietiško maisto restoranas, kuriame jau buvom ir mums jis nepaliko itin fantastiško ?sp?džio.

Praeinant painiomis sal?mis, vienoje iš j? radome pietaujant? šiuometin? kult?ros ministr?, ir tai pri?m?me kaip ger? ženkl? (jis valg? restorano firmin? kepsn?).

O dabar apie tai, k? ten radome. Žinokite, jausmas toks, lyg gr?žus kokius 20 met? atgal, ? pa?i? Nepriklausomyb?s pradži? – interjeras viduje primena t? laik? gero restorano išvaizd?. Kadangi oras buvo geras, neužsibuvome vidaus sal?se ir sus?dome lauke.

Meniu yra didelis ir platus. Ir tradicinis tokiai vietai – salotos, mišrain?s, kelios sriubos, šalti užkandžiai, pa?vairinti krevet?mis, blyn? blyneli? pasirinkimas, antrieji vištienos, kiaulienos, jautienos, žuvies patiekalai. Vegetarai irgi turi visoki? ?domi? pasirinkim?, kaip kad žiediniai kop?stai, kepti alaus tešloje. Ir žinoma – kokie 10 desert? su tradiciniais ledais su belen kuo tik ?manoma sugalvoti, tortais, pyragais ir t.t.

Kadangi ragavome nemažai patiekal?, tai apie tai kalb?sime blokais.

Salot? net nefotografavome, nes nelabai buvo k?. Jos visos yra nepadoriai pigios, ta?iau ir gausite ne didel? duben? ?vairi? r?ši? salot? lap? su ?domiu puikiai deran?iu padažu, o tas pa?ias Pekino arba Iceberg salotas, tradicinius pomidorus/agurkus/paprik? ir majonezo padažus. Buvo ragauta salot? su vištiena, tai jos tokios ne kokios buvo, vištiena labai sausa. Nerekomenduojam.

Su sriubomis irgi situacija sud?tinga. Šaltibarš?iai n?ra labai blogi, bet j? rekomenduotume eiti ragauti ? kit? viet?. Šiupinin? sriuba buvo neverta 6 už j? sumok?t? lit?. Tad sriubas irgi galite ramiai praleisti.

Šaltibarš?iai nebuvo geriausi kada nors garauti

Šiupinin? buvo skani, bet neverta 6 lt

Šalt? užkandži? dar neband?me, tai aprašysime kit? kart? ten apsilank?.

Na, ir prieiname svarbiausi? dal? – kepsnius. Ir ?ia pakvimpa ta anks?iau min?ta ankstyv?ja Nepriklausomybe, su kuria man asocijuojasi patiekalai ir j? dekoravimas. Vis? pirma – Kijevo kotletas. Pasakykite j?s man, ar ?sivaizduojate provincijos restoran? be šio virtuv?s pasididžiavimo? Aš tai sunkiai. Bet viskas gerai, mes juos m?gstam. ?ia jis nebuvo kažkuo ypatingas, bet ir neprastas. Ir tas dekoras – na kaip gi ?sivaizduojamas l?kšt?s patiekimas be apelsino griežin?lio? Ir tos kelios salot? r?šys, tarp kuri? b?tinai išvysite burok?lius, kop?stus, agurk? griežin?lius. O dar vadinamasis rausvas padažas iš majonezo ir ket?upo… Et, primena vaikyst? ir kasmetines atostogas Nidoje.

Kijevas su šauniuoju apelsinu dekoro tikslais

Vištienos kepsnys su rožiniu padažu. Gresia apsivalgymu

Kiaulienos karbonadas su s?riu.

Žuvis buvo nebloga. Padažas skanus. Tik nekaip atrodo l?kšt?je ir per s?ru

Taigi kepsnius galite patys apži?r?ti ir rekomenduojame išbandyti. Lygiai taip pat, kaip ir troškinius. Su tuo aštriu jautienos troškiniu tai kaip ir visada – nieko panašaus ? aštrum? n?ra. Užduoda tradicin? retorin? klausim? – na kam? Kam reikia pavadinime rašyti, kad aštrus, jeigu taip n?ra? Nesuvokiamas dalykas…

Prie aštraus troškinio patiekiama dar ir bulvy?i?. Tik kad neaštru…

Jautienos troškinys su pievagrybiais gal kiek riebokas, bet labai tinka sunkiems savaitgali? rytams (dienoms)

Visoki? kitoki? patiekal?, kaip ir desert?, dar nesp?jome paragauti. Bet iš paži?r?jimo lyg ir netur?t? b?ti pavojinga užsisakin?t. Na ir kainos – k? j?s, juokinga yra už tokias sumas sostin?s centre pietaut…

Išvada – jei norit prisiminti tuos pra?jusius metus, eikite ten ir ragaukite. Skoni? palet? j?s? nenustebins, bet tai yra gera vieta nem?gstantiems eksperimentuoti.

MENIU: tradicinis lietuviškas. Rasite visiškai visoki? patiekal? pasirinkim?.
KOKYB?: kaip kas. M?sa buvo gera, šviežia. Daržov?s nesuvytusios. Žuvis tikrai atšildyta.
KAINOS: pigu. Tikrai labai pigu.
ALKOHOLIS: tradiciškai – keli alaus pasirinkimai, stiprieji g?rimai, vynai visiškai neišraiškingi.
APTARNAVIMAS: kaip kada. Galime tik tiek pasakyti, kad naujok? tinkamai neparuošia.
VIETA: Tilto g. 2A, Vilnius
INTERNETE: puslapis.
SUBALANSUOTA: tradicionalistams, nem?gstantiems rizikuoti.

Vaikyst? prisiminusi,
Degustatori? komanda

London Calling

G?da, aišku, kam ir pasakyt, bet viena iš Degustatori? komandos nari? tik visai neseniai aplank? š? pasaulio megapol?, apie kur? jau net n?ra nebanali? žodži?, atrodo, tiek prikalb?ta, pridainuota, prirodyta, kad galima nebent pakartot kažkieno jau pasakytus žodžius.

Paradoksalu, bet tose salose lankiausi pirm? kart?, nors iki tol gyvenimas buvo nepagail?j?s man ?domaus darbo su galybe komandiruo?i?. Ir važiavau ne darbo reikalais, o ils?tis (žodis „poilsis“ Londono kontekste gal ir nelabai tinkamas). Kaip ir visi lietuviai, turiu ten ir draug?, ir gimini?. Š? kart? lankiau ten penktus metus gyvenan?i? draug?, kuri vis? išb?t? ten laik? mažai bendravo su tautie?iais, gyveno visokiuose Notting Hill‘uose ir steng?si tame mieste pamatyt kuo daugiau si?lom? malonum?. Tai manau, kad tai yra labai geras gido variantas.

Kai ji paklaus?, k? aš noriu veikti Londone, aš daug negalvojau – valgyti! Ties? sakant, tur?jau labai aišk? tiksl? – vykau ? t? miest? siekdama išbandyti kuo daugiau tiek britiškos, tiek ir atvežtin?s klasikos. Draug? pati kalta – Kal?doms padovanojo man nauj? Jamie Oliver knyg? „Jamie‘s Great Britain“, aš j? per dien? perskai?iau ir supratau, kad b?tinai turiu savo akim visk? pamatyt. Dabar jau ?sivaizduoju skaitytojus linguojant galvas ir sakant, kad tie britai tai niekam tik?, pas juos baisiai prastas maistas, tai dar gerai, kad iš buvusi? kolonij? šio to išmoko. Iš dalies esate teis?s – britiškas maistas skiriasi nuo kontinentin?s Europos ir n?ra labai išraiškingas. Bet turi savitumo, ko ir nor?josi išbandyti ne kažkuriame kitame pasaulio gale, o b?tent ten, kur tas maistas ir buvo sukurtas.

Na va, tai apie miesto ?žymybes ?ia nekalb?siu, apie jas paskaityt galit Wikipedijoj, ?ia aš kalb?siu apie tai, apie k? ir yra šitas m?s? blogas – apie valgym? ne namie.

Prad?kim nuo pradži? – nuo anglišk? pusry?i?. Na negaliu aš jums apsakyt, kokia nuostabi yra ta j? tradicija susirinkti koki? 11 valand? sekmadien? ? savo m?giam? pusry?i? viet?. Ilgai gerti kav?, dalintis vakarykš?i? nuotyki? ?sp?džiais ir valgyti pusry?ius, d?l kuri? aš tur?jau gimti ten, o ne ?ia. Man tai yra visiškai tobulas pusry?i? rinkinys (kurio sud?t? galit rinktis iš nemažai ingredient?): kiaušiniai, kumpis, dešrel?s, kepti pomidorai, kepti grybai, pupel?s, kraujin? black pudding dešra ir tt. Kraujo nem?gstu, tai likau neišbandžius tos britiškos virtuv?s klasikos, kuri, ties? sakant, yra kelianti ne apetit?, o šleikštul?, bet labai m?gstu visa kita. Ir tai buvo puiku. O labiausiai nuo panašaus pob?džio pusry?i? Lietuvoje tai skyr?si paprastu poži?riu ? patiekim?. Tikrai nebuvo stengtasi sužav?ti lankytoj? nei gražiomis l?kšt?mis, nei sofistikuotu maisto išd?liojimu ir pan. Tai buvo tiesiog gaus?s ir skan?s pusry?iai ir nieko daugiau. J? mieste galima gaut pradedant nuo maždaug 3 svar?.

Pusry?i? sud?t? galite išsirinkti patys

Toliau buvo bandyta gatv?s maisto – ir v?l, na nerealu, žinokit. Kažkokia visiška take away skyl? Fullham rajone, bet gal už 3 svarus gauni milžinišk? m?sain? su storu gabalu m?sos ir kok? puskil? bulvy?i?. Yej, tai yra gyvenimas. Bulvyt?s liko nesuvalgytos, nes kai per daug, tai jau per daug. Ir dar man pasirod? nelabai normalu, kad jie ant j? pila act?. Kažkaip ne, a?i?. Taip taip, jau girdžiu aik?ojimus „oj, kaip nesveika, ar žinai, kas ten per m?sa, kas ten per aliejus?!“. Nieko nieko, kart? gyvenime reikia išbandyt.

Žinoma – fish and chips. Aiškint reikia? Tikiu, kad ne, o jei kažkas neaišku, tai google tam ir buvo sukurtas. Tai yra menk? ir bulvyt?s. Elementarumo virš?n?. Tik druska, pipirai ir tas pats actas. Dar kai kur galit citrinos skiltel? gaut. Ir tada yra visokie priedai – duoda ?vairiausi? padaž?, populiaru yra valgyt su žirneliais ar marinuotais agurkais. Dar ma?iau pas Jamie Oliver, kad kažkok? keistai marinuot? kiaušin? dav?, bet man?s ta mintis nesužav?jo. Sug?glinus kažkada buvau toki? teorij?, kad fish and chips ? Anglij? atgabeno žydai, kad ?ia kaip ir j? patiekalas. Bet jis taip paplito Anglijos pakran?i? dokuose, kad dabar tai yra visiškai neatskiriama Anglijos kult?ros dalis. Išvis, toje šalyje maisto išsinešimui kult?ra yra gili, sena ir pla?iai paplitusi. Ir, kas svarbiausia, yra labai daug puiki? pigi? viet?, kur maistas yra visai geras. Taip atsitiko d?l Anglijos istorijos išskirtinumo, nes ten pramon?s revoliucija taip kal? per buvusi? realyb?, kad reik?jo akimirksniu keisti žmoni? maitinimosi ?pro?ius.

Toliau buvo valgoma tradicinio britiško steiko, ?miau vis? steik? miks?, tai gavau gal 5-6 gabalus visokios m?sos.

Steikai. ?ia yra kokie 5-6 gabalai m?sos, suvalgyti buvo ne?manoma

Porcija yra kosmosin? ir aš nuoširdžiai nesuprantu, kaip Anglijos žmon?s ne visi yra beviltiški nutuk?liai. Na ir galiausiai m?ginant britišk? virtuv?, reikia pamin?ti vis? klasikini? Anglijos šeim? savaitgalio maist? – Sunday roast. Tai yra tai, kas nutinka, kai darbo klas?s žmon?s gali sau leist sekmadien? b?ti namuose ir tinginiaut, o tuo pat metu – ir pasigamint skanesn? k?snel?. Tradiciška yra orkait?je keptas šmotas m?sos su padažu, bulv?s, Jorkšyro pudingas, šiek tiek daržovi? (populiariausia yra morkos ir žirneliai). Nelabai turiu apie t? j? m?s? k? pasakyt, nes nieko ten baisiai ypatingo nebuvo, m?sa ir tiek. O vat daržovi? tai valgo jie mažai, man j? labai tr?ko.

Sunday Roast. Dešin?je viršuje matote Jorkšyro puding?

Na ir dar paband?m kiek egzotiškesnio maisto. Vien? dien? nukeliavom ? China town, kur ant kiekvieno kampo yra užkandin?s, si?lan?ios kompleksinius pietus. Principas toks: susimoki kokius 5-7 svarus, imi l?kšt? ir dediesi bet k? ir bet kiek iš sustatyt? duben?. Mes ?jom ? ne visai pigiausi? viet?, nes nor?jom kreve?i?. Tai pasirinkimas t? maist? buvo protu nesuvokiamas, o dar kai akys didel?s ir nori visko paragaut, tai paskui gaunas taip, kad iš kaboko tenka vos ne iššliaužt. Galima rinktis visokiausi? troškint? daržovi?, ?vairiausi? m?sos troškini? ir pan.

O pabaigai dar keliavom ? Bricklane valgyt curry.  Šio tipo daržovi? arba m?sos troškiniai ? Anglij? atkeliavo iš Azijos ir tapo angl? virtuv?s klasika, britai net prad?jo savintis tokius patiekalus kaip Chicken Tikka Masala. O ta gatv? yra pilna Bangladešo/Indijos maisto restoran? ir yra pla?iai pagars?jusi kaip b?tent ta vieta, kurioje gali gauti neblogo ši? šali? maisto. ?domu yra tai, kad prie kiekvieno restoran?lio stovi vyrai, kvie?iantys sve?ius užeiti ir si?lantys vadinamuosius „deals“ – renkiesi t? viet?, kurioje pasi?lo daugiausiai maisto ir g?rim? už mažiausi? kain?. Mes susigund?me vakariene (užkandis plius curry) už 10 svar?, plius gavome butel? raudono vyno ir pint? alaus (buvome tryse). Užkandžiams visi trys ?m?m po skirtingo pavidalo krevetes. Aš rinkausi v?lgi brit? klasik? – kreve?i? kokteil?, kuris buvo visai nieko, padažas tinkamai sumaišytas. Toliau rinkom?s vištienos ir žuvies curry. Tai du iš j? buvo dar valgomi, bet tre?ias buvo ne?manomas. Tokio aštrumo dar gyvenime nesu ragavus. Net pa?iame pavojingiausiame chilli troškinyje nesusid?riau su tokia kvap? tiesiogine prasme gniaužian?ia ugnimi. Tas daiktas liko nevalgytas, bet kadangi porcijos buvo tikrai didel?s, tai likusio maisto užteko visiems so?iai.

Žinau, kad dar liko neparagauta daug kit? ?domi? vietini? patiekal?, ypa? li?dna, kad nesugalviau tradicinio meat pie arba fish pie, bet pasilieku tai kitam kartui. Nors šiaip savo noru tikriausiai ? t? miest? daugiau negr?šiu, nepatiko man jis, nors, pripaž?stu, kad ne super daug ma?iau . Bet vien? kart? išm?ginti buvo verta. Maistas, vis d?lto, nepalyginamas su ital?, ispan?, netgi vokie?i? ar skandinav?. Žinoma, nesakau, kad ten n?ra gero, kokybiško, sveiko ir skanaus maisto, bet vykau ten susipažinti su tuo maistu, ant kurio užaugo jau ne viena angl? karta, o ne ieškoti gurmanišk? perliuk?. Ko ieškojau, t? gavau.

Vietinio maisto paragavusi,
Degustator? Mrs.Lovett

Apie pigiausius patiekalus ir užkand?les prie alaus

Degustatori? komanda ne tik pati vaikštin?ja po ?vairias viešo ir neviešo maitinimo bei girdymo vietas, bet ir domisi tuo, k? sako kiti „degustatoriai”, paprastai save vadinantys gurmanais. Štai L. visai neseniai perskait? ?dom? pasteb?jim? – pasirodo net geriausius restoranus reikia vertinti pagal… pat? pigiausi? patiekal?.

Kod?l? Nes brangius ir taip visada pasistengia padaryti gerai, o jei virtuv?s šefas sugeba skirti d?mes? ir/ar išspausti k? nors skanaus (ar bent valgomo) iš mažiausiomis kainomis ?vertinto maistelio – tuomet restorano virtuv? iš ties gera. Mums, Degustatori? komandai, toks vertinimo b?das patinka dar ir tod?l, kad savo finansin?mis galimyb?mis kol kas dar nepasiek?me gurman? lygio ir nuolat m?gstame nuolaidas, akcijas ir… pigiausius patiekalus.

Tiesa, pigiausi? patiekal? pasirinkimas papras?iausiuose baruose gana nuobodus ir vienodas (kad ir kur eitum, kaimiško, miestietiško, tradicinio, kokteilinio, greito, l?to maisto barus). Pigiausi? patiekal? populiariausias vietas nenugalimai už?musi kepta duona, dienos sriuba (kurios vakarais paprastai nebeb?na), daržovi? salotos su 3 ingridientais bei graudžios užkand?l?s prie alaus. Beje, pastarosios taip pat kelia nerim?. Dažniausia sud?tis – kelios apdžiuvusios kiauli? aus? „palkut?s”, ne?kandamos keptos duonos lazdel?s ir, kas mums atrodo be proto genialu – žiupsnelis trašku?i?, riešutuk? bei s?ri? lazdeli?… Ir jei k? – mes ne prieš alaus užkand?les, tiesiog – mes už k?rybiškum?.

Besijau?ianti ateityje sutaupysiantys,
Degustatori? komanda