Daugialyp? melancholija Druskininkuose: poezija, ruduo ir laikinumo jausmas

Taip, Degustatori? komanda yra didžiai išprususi ?vairiausiais kampais – tai ekonomikos magistras, tai teisininkas, vieš?j? ryši? ar politikos moksl? specialistas. Be viso šito, meil?s maistui ir g?rimams, mes dar ir menu domim?s. Ir mums labai patinka sekti lietuviško meno raid?. O kadangi ruduo yra sentiment?, nostalgijos ir be priežasties atsirandan?io li?desio laikas, geriausiai tam tinkantis menas yra poezija.

Jau 23 metus spalio pradžioje jaunieji ir senieji Lietuvos poetai autobusais ir nuosavais automobiliais vyksta ? tarptautin? Druskinink? poezijos festival?  „Poetinis Druskinink? ruduo“, kuriame ?simaišo ir vienas kitas užsienio intelektualas ar menininkas.

Mes ten tiek daug met? nevažiuojame, bet su vienokia ar kitokia kompanija buvome na kokius 7-8 kartus, sunku ir besuskai?iuoti. Festivalis gars?ja ne tik puikiais skaitiniais ir ?domiais intelektualiais susitikimais bei diskusijomis, bet ir ilgai vykstan?iais triukšmingais vakar?liais, kur poetai linksminasi nesivaržydami, lyg galvodami, kad gr?žus namo Druskininkuose ?vykusios istorijos tiesiog išnyks iš žmoni? atminties.

Žinantys Druskininkus gali pasakyti, kad yra keletas dalyk?, kurie jau suvokiami kaip šio miesto skiriamasis ženklas, kurie stovi ir nesikei?ia, atrodo, lyg ir eina laikas pro šal?, bet niekaip t? viet? nepaveikia. Viena iš toki? yra kavin? „Širdel?“, kurioje nesikei?ia ne tik interjeras ir meniu, bet ir nuostabioji barmen? Rasel? (ir jos šaunioji šukuosena). „Širdel?je“ vyksta pentadieniniai naktiniai skaitymai, atviro mikrofono naktis, šokiai, dainos ir poezijos dažnai iki pat ryto. Poetams tam savaitgaliui „Širdel?“ tampa ir maitintoja, ir girdytoja, ir vieta prigulti pails?ti po sunki? poezijos skaitym?.

„Širdel?je“ meniu irgi kaip prieš 20 met? – pasirinkimas iš koki? 30-40 patiekal?, kuri? brangiausi yra jautienos skiltyje ir peržengia nepadori? 20 lit? rib?. Tad jautienos tikrai niekas nevalgo, nes galima už 10-15 lituk? ryti vištienos ir kiaulienos kepsnius, pjausnius, šnicelius, maltinukus, kotletukus, dešreles ir dar belen k?. Iliustracij? pateikiame jums ?ia vaizdžiai ir gausiai.

Vos 12 lit? kainuojantis vištienos kepsnys su s?riu

10 lit? nesiekiantis kiaulienos maltinukas, užkeptas su s?riu ir daržov?mis. Labai skanus buvo

Kiaulienos fil? kepsnys su pievagrybiais ir s?riu. Apie 15 lit?

Viena mažiau valganti m?s? kompanijos dama išband? salotas su lašiša, kuriose kaip ir nieko negail?ta, bet sud?tis kažkokia labai keista. Atkreipiame d?mes?, kad po daržov?mis dar buvo užkast? ryži?. Visiškai neapsimokantis pirkti daiktas, nes kainuoja tiek pat, kiek kepsniai. Dar „Širdel?je“ pila alaus po petak? ir kit? g?rim? už g?ding? maž? kain? (Vilniaus mastais).

?domiosios lašišos salotos su dideliu kiekiu majonezo

Bet tai ne vienintel? puiki vieta vis augan?iame ir graž?jan?iame kurorte (gird?jote, jie ten kažkoki? j?r? statys?), dar yra „Boulangerie“ – bandeli? parduotuv?. Oj, kaip ten skanu viskas viskas. Eikite b?tinai – ji yra priešais „Maksim?“ ir šalia naujojo labai šiuolaikiško restorano „House“. Bandeli? yra saldži? ir su visokiom m?som ir daržov?m, kava irgi nebloga. Ir ten visada pilna žmoni?, eil?s begalin?s. O ten, kur eil?s, ten yra gerai, žmon?s juk ne šiaip sau eina. Labai ?simintinas vaizdas buvo sekmadienio ryte ten išvysti lauke s?din?ias ir bandeles su kava valgan?ias vietines bobutes. Na, ko ne užsienis???

Bandeli? rojus ir užsienio poj??iai

Jokia ?ia ne naujiena, na bet tie buteliukai pienui yra nereal?s

Tre?ia vieta, verta atskiro pamin?jimo, nors ir neturime vizualin?s medžiagos, yra picerija „Sicilija“ – ten irgi begalin?s eil?s. Kada benueitum, b?si labai laimingas, jeigu iš karto pavyks gauti staliuk?. Bandžiau suskai?iuoti patiekalus meniu ir supratau, kad vis pametu skai?i? – kažkoks kosmosas. Atrodo, kad picerija nusprend? patenkinti absoliu?iai vis? žmoni? poreikius ir ?raš? visus patiekalus, kokius tik žmogus gali sugalvoti. T? dien? apsiribojome normalaus dydžio picomis, kuri? kaina vidutiniškai yra 15 lit?. Užsisakius aštri? pic? padav?ja visaip band? atkalb?ti, sakydama, kad net dideli vyrai jos negali valgyti d?l per didelio aštrumo, tad galiu didžiuotis, kad suvalgiau vis?, nors ir buvo tikrai aštru, nesiginu. Skanios picos, daromos nechalt?rinant, nuoširdžiai. Personalas irgi gerai išaukl?tas, tikrai labai stengiasi. O dar kas yra fantastika, ko dažnai neb?na Vilniuje – ten yra žmoniškai apskai?iuotas personalo kiekis – staliukus aptarnauja ne dvi supl?kusios mergai?iuk?s, o gal 7-8 padav?jai, kuriems vadovauja vidutinio amžiaus j? viršinink?. Tikrai labai gerai, nieko ilgai laukt nereik?jo, niekas nebuvo pripainiota, s?skaita atnešta laiku.

Dar planavome lankyti nauj?j? „House“, bet neužteko laiko, reik?jo klausytis poezijos. Tad ir su jumis dalinam?s vienu labai patikusiu eil?raš?iu, kur? paraš? Sigitas Parulskis. Jo paties ten nebuvo, bet vienas jaunas perspektyvus poetas š? eil?rašt? deklamavo Degustatori? komandos nar?ms.

(Sigitas Parulskis)
Griuv?siai

kan?ia yra kas ryt? nubusti
griuv?siuose
purvinais pirštais
kruvinas pusplytes nuo slenks?io
kaktos nužarstyti
išdaužtus langus
išdži?vusiom seil?m nuplauti
išlaužyt? dur? lapij? laikraš?i?
kumš?iais užlopyt
kan?ia yra matyti
užspringus? laik?
pasikorusi? švies?
išžagint? veidrod?
kan?ia yra tik?ti kad tavo
kan?ia gali prikelti griuv?sius
kad ji gali dvasi? ?skelti
mirusiems sielos daiktams
kan?ia yra žinoti
kad kiekvien? ryt? nubusi
savo paties griuv?siuose
ir kan?ia yra suprasti
kad negali nenubusti

Poetiškai nusiteikusi,
Degustatori? komanda

(NE)pranc?ziška dvasia Vilniaus Senamiestyje

[Degustator? Džo]

Kai kuriems Degustatoriams šis komandos pasibuvimas restorane „aux Champs Elysées” (beveik Pylimo g.  ir Trak? g. kampas) buvo ne kas kita, o tikra kulinarin? ir potyri? kelion?. Ir ne tod?l, kad niekada nebuvo Pranc?zijoje ar nem?gsta pasigardžiuoti ?domesniais patiekalais, bet tod?l, kad atvirai ir garsiai j?ros g?rybes vadina „j?ros blogyb?mis“, o svog?nus – prieskoniu, bet tikrai ne daržove. Štai kod?l ir midijos, ir sraig?s, ir pranc?ziška svog?n? sriuba – buvo ragaujamos pirm? kart?. Pirmuoju k?sniu – nugalint save ir bandant ?siteigti, kad kart? gyvenime reikia išbandyti ir tai.

Taigi, po pirm? paragavim? ir sprendimo „Oho, tai galima valgyti!”, sek? klausimai labiau patyrusiems Degustatoriams: „O ?ia taip ir turi b?ti?“. Bendras verdiktas sud?jus pirmakar?i? ir daugiakar?i? potyrius – gan?tinai ?vairus. Svog?n? sriuba (10 Lt) – tikrai puiki ir skani, su plutele ant viršaus.

Svog?n? sruba buvo visai neblogai, su skrebu?iais ir daug s?rio

Midijos Mariner, vis d?lto, pasižym?jo ne itin išraiškingu baltuoju padažu, o ir bulvyt?s greta – kiek kietokos ir tikrai šildytos mikrobang?je. Iš principo – b?t? lyg ir gan?tinai neblogai, bet kiekis (labai mažai) neatitiko 30 Lt kainos, taigi, bent jau nor?josi ?sp?dingesnio skonio.

Sraig?s – 12 Lt (trys vnt.) – dar vienas ?domesnis vakaro patiekalas. D?l jo ?vertinimo Degustatoriai gali ir susimušti. Viena sak? – „normaliai“, kita sak? – „bet tai visai skanu“, o tre?ia – vos ne vos nurijo nekram?iusi… :) Šiaip ar taip, jei dar niekuomet neteko ragauti šios „g?ryb?s“, rekomenduojame paragauti kaip užkand?. Kaina n?ra didel?, o potyris ?domus.

Beje, k? dar rekomenduojame, tai Creme Catalan. Tradicinis katalon? desertas. Skonis – tobulas, o kaina – tik 6.50 Lt.

Nuotrauka prasta, bet ?ia matote Creme Catalan

Beje, restorano aplinka – itin specifiška. Netgi – gerokai ki?in?. Ant lang? – iš popieriaus karpytos g?l?s, papar?iai, mirksin?ios lemput?s ir pan. Kita vertus, nors tai toli gražu neprimena pranc?zišk? kavini? bei restoran?, kuriuose teko lankytis arba kurios žvelgia iš garsiausi? nuotrauk? apie Paryži?, bet, galb?t, dar nereik?t? smerkti, jog tai ne pranc?ziška. Internete Degustatoriai prisiskait? nemažai komentar? apie šio restorano interjer? ir… kas juokingiausia – j? peikia lietuviai, o pranc?zai – gina!

Vieno, beje, komentaras gana logiškas (kalba netaisyta):
 „Esu pranc?zas ir buvau šiame restorane ant mano paskutinio vizito ? Vilni?. K?, j?s, pranc?z? atmosferos specialistas? Ar lank?t?s visoje Pranc?zijoje? visuose regionuose?Pranc?zijos žavesio yra jos ?vairov?. Radau š? restoran? šilta atmosfera, b?dinga piet? Pranc?zijoje, kaip ir Provanso netoli Marselio, arba Aude. Per savo ankstesnio vizito ? restoran?, klientas komentavo maista. Jam ?domu: “Ar tikrai pranc?z??”. „J?s žinote, Pranc?zija”, aš paklausiau. Jo atsakymas: “Taip, aš buvau Paris, Strasb?re”. Ir tai buvo viskas, k? jis žinojo apie Pranc?zij?!!! tai nieko! Aš valg? šiame restorane! galiu patvirtinti, kad maistas yra skanus, originalus ir pranc?z? .. atmosfera yra ?domus ir kaip m?s? restoranai pietuose! Man patiko šiame restorane, nes jis kvepia saul? vidurdien?! Sutinku, kad mes turime pagerinti vyn? s?raš?, ta?iau yra tam tikr? pasirinkimo ir ger? vyno!”.

Beje, už k? tikrai skiriame minus? – už pelenin?s nebuvim? lauke. Na taip, r?kyti nesveika, bet toki? žmoni?, vis d?lto, yra. Iš?j?s par?kyti iš restorano privalai jaustis lyg koks nusikalt?lis, vidury baltos dienos metantis nuor?k? ant žem?s. Negerai, labai negerai…

[Degustator? Mrs.Lovett]

Interjeras tikrai nebuvo daug žadantis, bet raminau save mintimi apie aiški? virtuv?s orientacij? ? konkre?i? šal?. Tur?jau vilties, kad virtuv?s darbuotojai puikiai išmano pranc?z? patiekalus ir tod?l nusprendžiau nespr?sti apie restoran? iš jo išvaizdos, o geriau palaukti vaizdo ant stalo.

Pradžiai, vis d?lto, pasirinkau saug? variant? ir pasi?miau vištienos salot? (18 LT). Tok? tikrai beveik kiekvienos maitinimo ?staigos meniu esant? patiekal? sugadinti reikia sugeb?t. Iš š? kart? viskas buvo tikrai neblogai. Nebuvo super nerealiai nuostabu, bet buvo gerai. Dviej? r?ši? padažai – majonezinis ir aliejaus/žoleli? dav? skoni? ?vairov? l?kšt?je ir der?jo su daržov?m ir vištiena.

Vištienos salotos buvo skanios

Na o dabar, ponios ir ponai, daug li?dnesnis pasakojimas, nes neišlaikiau ir pasi?miau pranc?z? virtuv?s pažib? – burgundišk? jautien? (28 LT). Jeigu kažkam kyla klausimas, o kas ?ia gi per stebuklas – kvie?iu pasiži?r?ti mano labai m?giam? video su nerealiai juokinga moterimi Julia Child (http://www.youtube.com/watch?v=PrnXvE9Fqdo). Pasiži?r?j?, kiek laiko trunka ir kiek meil?s ir atsidavimo reikalauja šis troškinys, suprasite, kod?l taip labai bijojau j? užsisakyti. Mano manymu, esminis šio patiekalo unikalumas, sukuriantis išskirtin? jo skon? yra laikas, skiriamas m?sai troškinti. Jautiena, kaip žinome visi, yra m?sa kiek ?noringa ir labai lengvai gali tapti ne?kandamu luitu, tinkamu tik langams daužyt, tad j? reikia ilgai ir l?tai troškinti, kad ji tapt? minkšta ir tiesiog pati skirt?si ? dalis. Tai ta jautiena buvo tikrai labai blogai. Padažas kaip ir teisingas, visi ingredientai sud?ti, bet klasikinio recepto eigos tai jau tikrai nesilaikyta. O tai buvo galima suprasti iš užsilikusio pakankamai gerai jau?iamo burgundiško (tikrai labai tikiuosi, kad buvo piltas b?tent šis) vyno skonio. Nes suprantat, yra taip – to vyno turi likti tik užuomina, ataskonis, kuris labai pakei?ia troškinio skon?, tad vynas turi išgaruot ilgai troškinant, o ?ia nebuvo taip, kaip tur?jo. Ir b?tent d?l to aš esu pikta ant to restorano ir tikrai neisiu ten daugiau niekada.

Atrodo gal ir gerai, bet galite verkti drauge su manimi d?l ne?kandamos jautienos

Žinoma, nesigilinant ir nesitikint kažko konkretaus, tai b?t? kaip ir nieko troškinys, bet aš tur?jau aišk? tiksl? ir didelius l?kes?ius, tai taip ir s?d?jau galiausiai verkdama. Beje, ieškodama j? kain?, užsukau ? Facebook profil?. Tai pasakysiu paprastai – geriau jau b??iau neužsukus, nes nuotraukos yra kažkas baisaus. Baisiausia yra tai, kad jie jas dar ir vagia iš interneto. Negi taip sunku pagaminus patiekal?, j? nufotografuot??? Tik ner?kit, kad m?s? fotk?s prastos kokyb?s, žinom pa?ios, bet mes neturim fotoaparat? ir fotkinam telefonais, bet bent jau fotkinam, o ne dedam bet k? iš internet?. Ir dar vienas ?domus dalykas – jie turi dienos pietus (sriuba – 5, antras – 10), tai j?s galit ir svog?n? sriubos, ir midij?, ir burgundiškos jautienos ten gaut už dienos piet? kain?. Šak?s, aš apakus. ?domu, ar identiškus receptus daro ir ar vienodo dydžio porcijos. Nes jei viskas vienoda, ta tada ten tikrai neverta eit vakare, o ramiai už 15 lituk? prisikirst ala pranc?ziško maisto.

[Degustator? Remy]

Taigi, atsiribojus nuo tos amžinos diskusijos, koks interjeras (nes, iš tikr?j?, kol nekrenta šiukšl?s ant galvos, o ? tualet? nereikia ?tipenti su botais –  viskas yra normoj) – buvo kur atsis?sti ir maist? pasid?ti. Aptarnavusi mergait? mus aptarnavo maloniai, šypsojosi ir atsak? ? kelis kvailokus klausimus be paniekos ir ?prasto Vilniaus (Lietuvos?) aptarnavimo kult?rai b?dingo ironizavimo. Ir jie turi WiFI, nemokam? beviel? visiems beviltiškiems ašTelefon? maigytojams, norintiems k? nors parsisi?sti, pagooglinti ar netgi kok? vien? kit? email? parašyti. Kadangi rašom ne apie šiuos asocialus, išvada –  mano vertinim? skal?je viskas OK.

Apie maist? nuomon?, vienok, ne tokia paprasta. Pasirinkimas – trinta artišok? sriuba (10 Lt), salotos su feta s?riu (16 Lt) ir obuoli? pyragas (8 Lt). Taigi beveik kiekvien? kart? ragaujant ši? sriub? man norisi pasakyti vir?jui: Kokio velnio tu šit? nes?mon? pilstai? Artišokai, kaip ir burgundiška jautiena, jeigu ne daugiau, reikalas itin subtilus ir sud?tingas. Lietuvoj artišok? sriuba, duok dieve, galinos blankos kubeliuose arba tirpioje sriuboje b?na. Gaunasi toks neaiškus mišinys tarp sen? artišok? (kas reiškia –  plaušai) ir užplikytos sriubos mišinio – all in all beskon? žalsva mas?. Tiesos d?lei reikia pamin?ti, kad mano išlavinto skonio koleg?ms sriuba buvo normali (rimtai???). Dar tur?jom tok? užkand? – pranc?ziškas batonas su pel?siniu s?riu ir graikiniais riešutais (10 Lt) – šit? absoliu?iai užskaitau. N?ra pompastikos, o užkandai prie vyno taur?s ar alaus – super.

Užkandis su pel?siniu s?riu

Salotos su feta s?riu kiekio prasme ne lobiai, bet kaip ir didži?j? dal? žali? salot? galima sugadinti tik nekokybiškais produktais, o daugiau nelabai ir ko tik?tis iš j? reik?t?. Viskas padoriai – salot? daug, alyvuogi? daugiau nei 2, m?lynojo svog?no yra, gal net per daug, fetos neperd?ta, bet ir nepagail?ta, žoli? padažiukas ramiai visk? sujungia.

Geriausias reikalas iš ties? buvo obuoli? pyragas, t.y. Tarte Tatin. Karamelizuoti obuoliai ant nestoro sluoksnio tešlos, sk?stantys savo sultyse (nes pyragas yra apverstas). Nežinantiems ar nesupratusiems, kas ?ia per reikalas – google arba wikipedia.

Obuoli? pyragas buvo geras

Bendras ?vertinimas
Draugai, gyvenimas yra per trumpas, kad m?gautum?m?s vidutiniškomis vietomis. Tad kavos su obuoli? pyragu grei?iausiai sugr?žtume, d?l visko kito –  tikriausiai ne.

Pranc?zišk? skoni? priragavusi,
Degustatori? komanda

Apie „Bobo Nouveau“ arba apie tai kaip žmon?s paskui barmenus vaikšto

Vieta gan nekukliai ?sik?rusi vienoje iš dažniausiai mindom? Senamiestyje gatvi?. Trak?, dar kitaip vadinama.

Aplinka: tamsu. Dažniausiai ji netrukdo, o ir prie tamsaus alaus tinka. Jeigu bandysite ateiti ? „Bobo“ po sunkios dienos ir nor?site kur nors maloniai bei minkštai pad?ti savo s?dim?j? – neišdegs. Teks tenkintis (nors ir dailiomis), ta?iau kietomis (mažiau kaip cool, daugiau kaip hard) aukštomis k?d?mis, kurios labai pasistengs, kad j?s s?d?tum?te / gul?tum?te ant žem?s. Arba stov?ti. Žmon?s sako, kad tai n?ra blogai – daugiau telpa.

Taip kažkada atrod? "Bobo Nouveau"

Maistas: nedaug, ta?iau reikia pripažinti, kad džiugina. Jei turite jautresn? skrand? privenkite klausti barmen? apie sudedam?sias dalis. ?sp?jimas ?dr?nams: jei ateinate ?ia alkani, nesiraukykite gav? išties nemaž? s?skait?. Dažniausiai pateikiama kartu su šypsena.

Alkoholis: viena iš viet?, kur galima paragauti tikrai neblogo alaus. Kaip taisykl? jei geriate ne po vien? bokal?, s?skaitos taip pat neblogos.

Degustatori? komanda nuoširdžiai rekomenduoja „Bobo“ atidžiau priži?r?ti savo beer on tap skilt? ir gražiai sutarti su tiek?jais. Keliam už tai, kad alus niekada nesibaigt?!

Publika: liaudies išmintis sako – kokie pinigai, tokios tvoros. Degustatori? komanda sako – kokie barmenai, toks baras. Tiems, kas ramius vakarus namuose m?gsta iškeisti ? ramius vakarus (iki antro bokalo) kur nors mieste, tikriausiai teko pasteb?ti, kad traukia ne vien sienos ir stalai. Tas, kuris stovi už baro ar atneša al? jums iki staliuko, kuria atmosfer?. „Bobo“ – ne išimtis.

Ir dar – jei barmen? mat?te prieš kur? laik? dirbant? kitame bare, b?kite beveik tikri, kad sutiksite ir žmones iš kito baro. Jie link? sekti.

Pabaigai Bobo horoskopas:

Jau baig?te al?? O šiandien tik antradienis / tre?iadienis / bet kuri kita savait?s diena kai rytoj ? darb?? Išgerkite daugiau. Nepakenks. Tikriausiai rasite draug?. Dar labiau tik?tina, kad j? bus daug. Laikas tiesiog kažkur dings.
Blogas ženklas – staiga pamiršti su kuo š?vakar at?jote; nepaliaujamai kartoti fraz? “šitas tai jau tikrai paskutinis”.

Geras ženklas – pasteb?ti, kad didžioji dalis žmoni? jau išsiskirst?, baras prad?jo tušt?ti, o barmenas su jumis vis dar bendrauja. Krištoliniai alaus bokalai tyliai šnabžda, kad patekote ? tikr? afterparty. Galite iš karto paskambinti šefui, pasakyti visk? k? apie j? galvojate ir išdidžiai pareikšti, kad rytoj ? darb? neateisite.

ATNAUJINIMAS: deja, kad ir kokia smagi vieta buvo, senieji barmenai iš?jo (nes, kaip sak? vienas, j? draugams ten buvo per brangu), at?jo nauji, paskui juos at?jo kiti žmon?s ir… gal? gale, gal d?l to, o gal ir ne – baras kriz?s neištv?r?. Šiuo metu toje pa?ioje vietoje ir gana panašiai atrodantis „Marsas“.

Prietaringoji,
Degustatori? komanda