Alaus pilstykla Berlyne: skatinanti arši? al? gerian?i?j? kov?

Patinka alus? B?sit Berlyne? Traukit tiesiai ? Rochstrase 14 a-b-c-d-e (patik?kit, mes adreso irgi nesuprantam, bet toks parašytas greta dur?), o ten susiraskit bar? elementariu pavadinimu „The Pub“.

IMG_1930

Alud?, sakytum, kaip alud?. Duoda kažko pavalgyti, bet tai, šioje vietoje, labiau smulkmena. Svarbiausia KOVA su kitais alaus m?g?j? stalais. Kas išgers daugiau? Beje, kova detaliai fiksuojama ir n? vienas lašas nepraslysta pro šal?.

Skamba nesuprantamai? Viskas paprasta. Prie baro gaunate alaus bokal? ir savo „kod?“. Prie kiekvieno stalo yra atskiri „piltuvai“ alui, tod?l geriate tiek, kiek norisi ir po kiek norisi.

IMG_1927

? piltuv? – suvedate savo kod?, prisipildote bokal? ir ragaujat. Alaus r?š? taip pat renkat?s pats.

?domiausia tai, kad bet kuri? akimirk? galite pasitikrinti, kas prie j?s? staliuko išg?r? daugiausiai, o jei kovojate su kitu stalu d?l išgeriam? kieki? – kiek jums tr?ksta iki pergal?s.

IMG_1928

Žodžiu, kai nusibosta al? gerti kasdieniškai – geras b?das tai daryti kiek kitaip.

Beje, jei pris?site lauke – vaizde maišysis visai netoliese esantis TV bokštas, o dar greta rasit DDR Motorrad muziej?. Na, ?ia jei prireiks dingsties išeiti iš baro anks?iau. Nepasiekus kosmoso.

IMG_1929

IMG_1922

Beje, planuojantiems keliauti ? Berlyn?, rekomenduojame apsilankyti šiame puslapyje. Jame rasite pa?i? ?vairiausi? fakt? apie š? miest?. Gali praversti: Berlin.

Inovatyvumu susižav?jusi,
Degustatori? komanda

Vieta, apie kuri? nesinori rašyti… „Piano Man“

Tik nieko blogo nepagalvokit… Tiesiog daliai Degustatori? komandos ten taip smarkiai patinka, kad tiesiog baugu, kad ten patiks visiems, o tada baras „užsikimš” žmon?mis (nors j? ten ir taip netr?ksta) ir Degustatori? komanda tiesiog nebetur?s n? dešimties kvadratini? centimetr? vietos prie baro pasid?ti alui.

Bendravimas.

Kas ten tokio gero? Iš ties? ? š? klausim? atsakyti gan?tinai sunku. Matyt ? bendr? visum?, išreiškian?i? „gerum?”, susilieja viskas: aplinka, besilankantys žmon?s (ypa? tie – nuolatiniai), nereal?s barmenai ir šiaip žmon?s, kurie „užsinori” padirb?ti prie baro, pianinas (kuriuo kartas nuo karto pagroja kuris iš lankytoj?), geras alus ir nenugail?ti kokteiliai, dvi tradicin?s dainos, per kurias visas baras „staugia”: „Aaaandriau Maaaamontovaiiii” (?ia tokia grup? „Sportas” dainuoja, jei k?) bei nuostabioji „Piano Man”…

Monika už baro

Tiesa, „Piano Man” turi ir vien? tr?kum? – ten n?ra maisto. Na, yra… Bet jau gal por? m?nesi? veikiantis baras vis dar apsiriboja tik užkand?l?mis ir, bent jau sklinda tokie gandai, net nesiruošia tur?ti daugiau maisto. „Juk ?ia baras! ?ia ne valgyt susirenkama”, – išalkusiems atkerta barmenai. O užkand?l?s paprastos: pad?kliukas su indeliu alyvuogi? ir „užtep?l?s” (duona su kokiu nors užteptu „daiktu” – saul?je džiovintais pomidorais, paprik? ar alyvuogi? mišiniu ir pan.). Štai tuo maisto meniu, kur? atstoja juoda lenta ant sienos, ir baigiasi. Nors… pra?jus? savaitgal? pasteb?jome, kad ant pad?kliuk? lyg ir pradeda atsirasti m?syt?s. Kaip skelbia tas pats juodas sieninis meniu – užkand?li? kaina 10-15 Lt.

Kalbant apie g?rimus – kainos ?vairios, bet ir pasirinkimas gausus. Brendžio su arbata galima iš(at)sigerti už 13 lit?, Stella („artois”, – kaip j? m?gsta vadinti lietuviai, nieko „neraukiantys” apie pranc?z? kalb?) – 6.50 Lt, Hoeggarden‘as – 8.50 Lt, Bloody Mary – 18 Lt, sultys – 4 Lt. Lietuviško alaus – n?ra.

Baras šven?ia

K? patartume tiems, kurie nuspr?s ten apsilankyti? Tai „stovimas” baras. Nusipirk? bokal? alaus ar papraš? barmeno sumaišyti ger? kokteil? galite neb?tinai vargintis ieškoti vietos prie staliuko. Ties? pasakius, pris?d? prie staliuko galite taip ir nesuprasti apie k? šis baras. B?kit draugiški. Kalb?kit?s ir šypsokit?s!

P.S.: o dar ten yra stalo futbolas. Kaina ?prastin? – 2 Lt.

P.S.2: baras „randasi” Islandijos g-v?je Vilniuje. Namo numerio nepamenam, bet kažkur gatv?s viduryje, o kadangi ji trumpa, tai tikrai rasit. Žmon?s kalba, kad prieš tai ten buvo ne kas kita kaip striptizo klubas, prisideng?s vynin?s vardu… Tiesa, tai tik kalbos, bet dar gird?jom, kad „Piano Man” interjeras iš t? laik? vis dar turi du dalykus: kilim? ir sien? apmušalus, o „privatas” (tas kambar?lis, kur už didelius pinigus galite pasigrož?ti asmeniniu šou) šiuo metu transformavosi ? kamp? stalo futbolui…

MENIU: susideda iš g?rim?.
KOKYB?: na, al? pila prie aki?, o kokteili? – „nenugaili“. Taigi –  puiki.
KAINOS: vidutinis lietuviškas baras, vidutinio lietuvio piniginei.
ALKOHOLIS: alus (dažniausias klient? pasirinkimas), ?vairiausi kokteiliai ir shot’ai (antroje vietoje), vynas (kiek steb?jom – retas daiktas lankytoj? rankose).
APTARNAVIMAS: barmenai ir barmen?s ten – rock!
VIETA: Islandijos g. 1, Vilnius.
INTERNETE: FB.
SUBALANSUOTA: miesto ir biur? planktonams.

Garsioji Bily Joel daina „Piano man“, kuri ir ?kv?p? baro pavadinim?.

Sužav?ta,
Degustatori? komanda